Sunteți pe pagina 1din 4

BAZELE CONTABILITATI 19.10.

2005
SEMINAR 2

1. Principiul prudentei
2. Principiul permanentei metodelor contabile
3. Principiul continuitati activitati
4. Principiul independentei exercitiului
5. Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere
6. Principiul necompensari
7. Principiul autonomiei intreprinderi/entitatii
8. Principiul cuantificari monetare
9. Principiul costului istoric
10. Principiul dublei repezentari
11. Principiul revalentei economicului asupra juridicului
12. Principiul pragului de semnificatie

1. PRINCIPIUL PRUDENTEI

Presupune ca evaluarea activelor si pasivelor, cheltuielilor si veniturilor trebuie sa


tina cont de deprecierile, riscurile sau pierderile posibile generate de activitatea
desfasurata.
Activele si veniturile nu trebuie supraevaluate, iar pasivele si cheltuielile nu trebuie
subevaluate.
Aplicarea acestui principiu se refera la:
 La inchiderea exercitiului se inregistreaza datoriile si pierderile probabile, dar
nu se inregistreaza activele si profitul probabil, doar cel realizat
 Este necesar sa se tina cont de deprecierea activelor indiferent daca exercitiul
se termina cu profit sau pierdere

EXEMPLU
Societatea comerciala Zisu SRL este angrosist de ceai si cafea.La 31 decembrie
societatea are in depozit un stoc de ceai achizitionat cu 50.000, iar stocul de cafea la
un cost de achizitie de 75.000.Valoarea de piata a celor 2 produse la inchiderea
exercitiului financiar este de 40.000 ceai si 100.000 de cafea.Conform principiului
prudentei se va recunoaste o cheltuiala de datorita de scaderea valori ceaiului
dar nu se va recunoaste nici un venit, ca urmare a cresterii pretului cafelei datorita
lipsei de certitudine ca aceasta va putea fi vanduta la pretul mai mare.

1
2. PINCIPIUL PERMANENTEI METODELOR CONTABILE

Se refera la pastrarea acelorasi metode contabile aplicate in vederea asigurari


comparabilitati in timp a datelor contabile.

EXEMPLU
SC Silva SA, a achizitionat un gater pt taierea lemnului a carui durata de functionare
este de 10 ani, iar valoarea este de 10 mil.Conducerea unitati a hotarat ca utilajul va fi
amortizat linear timp de 10 ani, in fiecare an o zecime din valoarea utilajului.Avand
in vedere ca managmentul socetatii descopera ca valoarea dividentelor de plata catre
actionari este prea mare, hotareste aplicarea metodei de amortizare degresive (se
refera la folosirea in prima parte a vieti utilajului a unor sume mai mari pt amortizare,
acestea descrescand in timp).Conform acestui principiu conducerea unitati nu are voie
sa faca acest lucru, fiind obligata sa aplice metoda initiala.

3. PRINCIPIUL CONTINUITATII ACTIVITATI

Inseamna ca unitatea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor


fara a intra in stare de lipsa de lichiditate sau reducerea sensibilitati a activitati.

4. PRINCIPIUL INDEPENDENTEI EXERCITIULUI

Presupune ca fiecarui exercitiu i se asigura si i se atribuie numai acele cheltuieli si


venituri care se coreleaza cu rezultatul obtinut.Prin urmare se foloseste contabilitatea
de management care presupune delimitarea si inregistrarea veniturilor sub aspecte
reale ca miscare de bunuri si servici, si nu sub aspect monetar ca miscare a
banilor.Acest tip de contabilitate recunoaste efectul financiar al unei activitati in
momentul in care aceasta se desfasoara, fara a o lega de termenele la care se transfera
monetarul.

EXEMPLU 1
Daca la data de 31 decembrie 2004 firma A vinde firmei B un produs pe credit
contabil de angajamente va inregistra operatia in anul 2004 cand a fost semnat
contractul si firma B si-a luat angajamentul de plata si nu in 2005 cand s-a efectuat
plata.

EXEMPLU 2
SC Oriflex vinde produse cosmetice pe baza de comision prin intermediul agentilor
de vanzare.Pe 20 decembrie agentul transmite o comanda, comanda este livrata pe 29
decembrie iar plata se face pe 5 ianuarie.
INTREBARE:
Care este momentul de inregistrare a venitului?
RASPUNS:
Pe 29 decembrie cand produsele sunt livrate atunci se inregistreaza veniturile.Daca
agentul colecteaza bani pe 20 decembrie cand a facut comanda, atunci incasarea s-a
efectuat inainte ca societatea sa aiba dreptul de a incasa numerarul;Si totusi venitul nu
apare in contabilitate pe 20 decembrie ci doar in momentul livrari marfurilor, adica pe
29 decembrie.

2
5. PRINCIPIUL INTANGIBILITATII BILANTULUI DE DESCHIDERE

Bilantul de deschidere al unui exemplu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul


de inchidere al exercitiului precedent.

6. PRINCIPIUL NECOMPENSARII

Se refera la faptul ca nu se admite compensarea activelor si pasivelor sau a


cheltuielilor si veniturilor astfel incat trebuie sa se asigure transparenta
informatiilor.

7. PRINCIPIUL AUTONOMIEI INTREPRINDERI

Se bazeaza pe ideea ca intreprinderea este o entitate patrimoniala separata si


distincta de proprietari sai, dar si de toti cei care i-au furnizat fonduri.

8. PRINCIPIUL CUANTIFICARI MONETARE

Presupune obligativitatea ca informatia financiara sa se exprime valoric prin


intermediul etalonului monetar.

9. PRINCIPIUL COSTULUI ISTORIC

Se refera la faptul ca activale si pasivele se avalueaza in contabilitate la costul lor


(costul de achizitie, costul de productie).Acest principiu este specific
rationamentului contabilitati si nu are echivalent in rationamentul comun.
De exemplu suma de 500 mil, atasata unui teren nu reprezinta pretul pe piata al
acestuia ci pretul care s-a platit la achizitionarea lui.

10 . PRINCIPIUL DUBLEI REPREZENTARI

Reflecta o viziune diferita din 2 puncte de vedere al patrimonului, si anume


activul si pasivul.In abordarea economiei a dublei reprezentari activul bilantului
reflecta forma completa in care s-au investit fondurile furnizate la data intocmiri
bilantului.
Consecinta a dublei reprezentari este ca fiecare tranzactie are un dublu impact
asupra inregistrarilor contabile (dubla inregistrare).
Sistemul contabil organizat astfel se numeste sistem organizat in partida dubla.

11. PRINCIPIUL REVALENTEI ECONOMICULUI ASUPRA JURIDICULUI

Presupune ca informatiile prezentate in docomentele contabilitatii vor tine cont de


realitatea economica si nu numai de forma juridica.

12. PRINCIPIUL PRAGULUI DE SEMNIFICATIE

Prevede ca orice element care are o valoare semnificativa va fi inregistrat distinct


pe cand cele cu o valoare nesemnificative sau de aceeasi natura vor fi insumate, dar
cele cu adevarat semnificative trebuie sa fie cu adevarat inregistrate.

3
T E M A:

1. Pe 24 aprilie anul N SC Nova, receptioneaza 10 casetofoane, datoria fata de


furnizori este achitata pe 15 mai anul N, la 2 iunie casetofoanele sunt livrate unui
client.Creanta fata de client este incasata pe 7 iulie anul N.Veniturile vor fi
recunoscute:
a. la 24 aprilie
b. la 15 mai
c. la 2 iunie
d. la 7 iulie
e. la nici una

Argumentati raspunsul.