Sunteți pe pagina 1din 1

SCOALA GIMNAZIALA NR.

119

PROGRAMAREA CLASELOR PENTRU ACCESUL ELEVILOR IN SCOALA

NR. CLASA INV/DIRIGINTE DATA ORA NR DE ELEVI


CRT.
1 CP A STELIANA R. NU
2 CP B VALENTINA B. 26.05 900 CU PARINTI
3 CP C CLAUDIA M.
4 IA NICULINA C. 25.05 1900
5 IB ANDRA S. 25.05 1300
6 IC TINA M. 25.05 1300
7 II A ADRIANA I. 26.05 1700
8 II B NICOLETA S. 25.05 1200 CU PARINTI
9 II C MINODORA R. 25.05 1100
10 II D INA J. 26.05 1200
11 III A FLORI N. 26.05 1100
12 III B FLORINA V. 25.05 1200
13 III C LILIANA A. 25.05 1200
14 III D IULIANA D.
15 IV A MANUELA S. 26.05 1800
16 IV B ISABELA G. NU
17 IV C ANETA N. 26.05 1700
18 IV D LUMINITA O.
19 VA ROXANA T. 27.05
20 VB STELUTA G. 27.05 1000 ELEVI
21 VC DANA B. 27.05 1500 1600 3*3 ELEVI
22 VI A LUMINITA S. 28.05 1000
23 VI B CRISTINA P. 29.05
24 VI D MIRELA F. 29.05 1100-1300
25 VII A ADRIANA S 27.05 8-9,30
26 VII B EMILIA C. 27.05
27 VIII A PAUL T 28.05 1530-1800
28 VIII B ELVIRA I. 28.05 18-1930
29 VIII C MARIANA B. 29.05 1030-1330
30 VIII D DANA BRADEA 29.05 8-10,30