Sunteți pe pagina 1din 1

Calculează

SRL sau ÎI? Ce e mai


bine pentru afacerea ta?
SRL sau ÎI? Ce e mai bine pentru afacerea ta?   

 Cele mai întâlnite forme juridice ale afacerii sunt Întreprindere Individuală/ ÎI și societatea
cu răspundere limitată/ SRL. Iată ce trebuie să știi despre ele:

    Întreprinderea Individuală sau Î.I. este întreprinderea care aparține cetățeanului cu


drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate
comună. Patrimoniul Î.I. se formează pe baza bunurilor cetățeanului sau a familiei și a altor
surse care nu sunt interzise de lege. Orice întreprindere individuală are un patrimoniu
inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului. 
    Conform cadrului legal existent, întreprinzătorul individual are statut de persoana fizică
cu capacitate de exerciţiu deplină, care practică activitatea de întreprinzător, în nume şi pe
risc propriu, fără a constitui o persoană juridică şi este înregistrată în modul stabilit de
lege. 
    Antreprenorul-posesor al Î.I. poartă răspundere nelimitată pentru obligațiile acesteia cu
întreg patrimoniul său, excepție făcând acele bunuri care conform legii nu pot să facă
obiectul urmăririi.
    De asemenea membrii familiei-posesori ai acestei întreprinderi individuale la fel poartă
răspundere nelimitată și solidară pentru obligațiile acesteia cu întreg patrimoniul lor, la fel
excepție facând bunurile care nu pot fi urmărite conform legii.

Avantaje 
-  Fondarea Î.I. este simplă și rapidă. 
-  Modalitate simplă de ținere a evidenței contabile;
-  Costul serviciilor de contabile reduse la minim.