Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

DATA:
NIVELUL: 1
EDUCATOARE: Jurjiu Emilia
TEMA ACTIVITĂȚII: Para
DOMENII EXPERIENȚIALE: DȘ
MIJLOC DE REALIZARE: Observare
TIPUL ACTIVITĂȚII: Transmitere și asimilare de noi cunoștințe
SCOPUL ZILEI: dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului
înconjurător precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestuia;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- să prezinte caracteristicile mărului;
- să manifeste interes față de tema nouă;
- să răspundă la întrebări referitoare la pere;
- să recunoască fructul arătat;
- să descrie principalele caracteristici ale perei: formă, culoare, gust, miros;
- să respecte regulile igienice;
- să completeze fișa respectând sarcinile date;

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, observația;


MATERIALE DIDACTICE: pere, fișă de evaluare, planșe
SECVENȚE CONȚINUT STRATEGII EVALUARE
DIDACTICE ȘTIINȚIFIC DIDACTICE
I. MOMENT -aerisirea sălii de grupă
ORGANIZATORIC -pregătirea materialului necesar activității
-măsuțele sunt -aranjarea măsuțelor în careu deschis
așezate în careu
deschis
II. CAPTAREA ATENȚIEI -copiiilor li se prezintă mărul și li se cere să -evaluare frontală
spună ce formă, culoare, gust și miros are
III.ANUNȚAREA TEMEI -anunțarea temei - se prezintă elementul surpriză: iepurașul Țupa-
pe înțelesul Țup care a venit la ei să-i învețe mai multe
copiilor despre pară
IV. PREZENTAREA - se vor purta discuții în legătură cu fructele care -aprecieri verbale:
CONȚINUTULUI ȘI le plac cel mai mult; Foarte bine!
DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII
- copii vor fi întrebați dacă le plac perele;
- copiilor li se prezintă o pară și li se pun
întrebări despre culoare, formă, mărime, dacă
are codiță;
-observarea perei -un copil va fi chemat în fața grupei pentru a
pune mâna pe pară și pentru a apăsa pentru a
spune dacă este moale sau tare;
-se va tăia para în două și se vor observa
sâmburii, miezul, coaja; -evaluarea
-se va împărți câte o bucată de pară fiecărui comportamentului
copil, pentru a o gusta și a spune ce gust are non-verbal
(dulce-acrișor);
V. TRANZIȚIE - li se va atrage atenția asupra faptului că para
trebuie spălată foarte bine înainte de a fi
consumată, pentru a preveni îmbolnăvirile;

VI. OBȚINEREA -sinteza finală -copiilor li se prezintă diferite planșe cu fructe, -aprecieri verbale:
PERFORMANȚEI iar ei trebuie să recunoască para; Foarte bine!
-fiecare copil va primi o fișă de evaluare pe care
va trebui să încercuiască codița perei și să
coloreze para

VII.EVALUAREA -se vor face aprecieri verbale generale și


PERFORMANȚEI individuale;

VIII. ÎNCHEIEREA -afișarea fișelor pe -se vor afișa fișele pe panou; copiii vor sesiza
ACTIVITĂȚII panou eventualele greșeli;

S-ar putea să vă placă și