Sunteți pe pagina 1din 5

1.

1 Istoria întreprinderii

Fabrica de Vinuri Slobozia Mare are și ea istoria sa,deci până în anul 1954 a funcționat ca
un punct de prelucrare a strugurilor de poamă în fosta ogradă a lui Costică Brînză, deportat în
anul 1949. Suprafețele de vii în colhozuri erau mici, de aceea aici se prelucra mai mulți struguri
din sectorul particular. În urma ploii torențiale din vara anului 1954, punctul de fabricat vin a
fost inundat complet. Atunci s-a început construcția unei fabrici de vinuri cu o capacitate de
prelucrare mult mai mare, în „târlă”. Aceasta a început să funcționeze din anul 1957. În
colhozurile din sat creștea producția de struguri, de aceea prin anul 1965 s-a început construcția
unei mari fabrici- tip de prelucrare a poamei în partea de nord a satului. Dată în folosință în
1968, fabrica putea prelucra la sezon 20 mii tone de struguri.Cel mai frumos an în prelucrarea
strugurilor a fost 1973, când s-au obținut 18 mii tone de struguri.
În anii 1983-1984 s-au construit un nou depozit pentru 800 mii decalitri și o secție de
prelucrare a strugurilor cu o capacitate de 40 mii tone pe sezon. În toată perioada de funcționare
a fabricii de vinuri, ca șefi au lucrat Ștefan Pasat, Nadejda Sîrbu, Pavel Cristev, Tudor Pasat, Ion
Moraru, Mihail, Cojocaru, Larisa Suceanu, Tatiana Murgunov, Carastan Feodor, în prezent
director este Saghin Dumitru.

1.2 Anul dării în exploatare

Fabrica de Vinuri Slobozia Mare este o Societate pe Acțiuni de tip deschis, care a fost
înființată în anul 26.09.1994 de către domnul Ștefan Pasat-primul director al fabricii. O Societate
pe Acțiuni de tip deschis este una din formele de societate comercială cu o largă reglementare și
implementare pe plan internațional. Societatea poartă răspundere pentru obligațiunile sale cu
întregul patrimoniu ce-i aparține cu drept de proprietate și nu poartă răspundere pentru
angajamentele acționarilor.

1.3 Amplasarea geografică a întreprinderii

Întreprinderea producătoare Fabrica de vinuri Slobozia Mare S.A din punct de vedere a
activității,este amplasată rațional în extravilanul satului Slobozia Mare raionul Cahul. Această
întreprindere are un mare avantaj pentru furnizorii de struguri,aceasta este amplasată în preajma
arterelor principale de drum ce leagă zona de Sud a Republicii Moldova cu orașul Chișinău,
convenabil pentru lucrări de producție vinicolă, în preajma Portului Giurghiulești care și ea la
rândul său este o arteră cu o importanță majoră și convinabilă pentru a ieși pe piața externă.
Întreprinderea Fabrica de vinuri Slobozia Mare este amplasată în satul Slobozia Mare
raionul Cahul și are o distanță de 38 km din Cahul până la întreprindere,iar de la Chișinău până
la întreprindere sunt 230 km.

1.4 Analiza structurii personalului


În cadrul fabricii SA „Slobozia mare” resursele umane au un rol primordial, la scara
întregii societăţi. Orice activitate de producţie poate fi desfăşurată cu o eficacitate maximă numai
cu condiţia că societatea este asigurată la timp cu resurse umane necesare din punct de vedere
cantitativ, structural şi calitativ. Conform datelor din rapoartele statistice anuale ale întreprinderii
în cadrul acesteea la sfârşitul anului 2017-2018 erau 90 de muncitori. Ei lucreaza în 2 schimburi
a câte 12 ore pe sezon

Tabelul 1. Aprecierea asigurării întreprinderii cu personal pe categorii în dinamică


pe perioada 2016-2018
. (persoane)
Anii
Categorii de personal 2016 2017 2018
Numărul salariaţilor-total 88 90 90
Numărul personalului administrativ 20 20 20
Numărul personalului laboratorului 4 4 4
Muncitori de rând 64 66 66
Sursa: elaborat în baza datelor din rapoartele statistice

În baza datelor obţinute putem constata că asigurarea întreprinderii cu personal este


constantă, ceea ce se evidenţiază în diferenţa între anii 2018-2016 este mică, unde observăm o
mmajorare a numărului salariaţilor din activitatea muncitorilor de rând

90%
60%
30%
0%
l i
o ta a tiv ulu ân
d 2018
r -t str o r r
ilo in
i at de 2017
ir aţ m bor ori 2016
d la cit
la ia ui
l sa ulu ul un
ăr
u al na
l M
m son so
Nu er er
u lp ulp
ăr ăr
u m u m
N N

Diagrama 2: Aprecierea fondului de remunerale a activităţii de bază şi auxiliare pe


perioada anului 2018
Drept indicatori de bază, care caracterizează nivelul dezvoltării sociale la întreprindere
pot servi:

1. Fondurile fixe neproductive în suma lor totală;

Fondurile fixe neproductive sunt destinate pentru satisfacerea necesităților sociale ale
angajatilor firmei (puncte medicale).

2. Fluctuaţia cadrelor:
Np
If= ( ) ×100
Nm
If=(15/182)∙100=8.24

3. Disciplina la muncă.

Pentru a caracteriza acest fenomen se utilizează diferiţi indicatori, ce caracterizează


încălcarea acestei disciplini: întârzieri, plecări înainte de timp, staţionări din cauza lucrătorilor,
rebuturi de producţie, lipsa nemotivată de la locul de muncă etc. Însă dezvoltarea în continuare a
disciplinei de muncă presupune renunţarea la pedepsele respective, care ar aduce lucrătorilor
traume psihologice.

4.Remunerări

Pentru a caracteriza acest fenomen trebuie să se i-a în calcul reușita personală a unui
muncitor și creșterea lui. Remunerările se emit cu scopul de a stimula la noi rezultate cât în timp
cât și în calitatea serviciilor prestate de acesta din cadrul întreprinderii.

Structura personalului după nivelul de calificare – 2018


Structura personalului este formată din: personal muncitor (muncitori necalificaţi şi cei
calificaţi), personal funcţional (personal de conducere şi personal de execuţie: tehnic, economic,
alte specialităţi, administrativ, de deservire, de pază etc.
 personal muncitor – 64 persoane;
 personal funcţional – 24 persoane;
Angajaţii întreprinderii SA „Vinăria din Vale” beneficiază de premii lunare în dependenţă
de rezultatele muncii, premii de măiestrie, premii anuale, cadouri de sărbătorile de iarnă, de ziua
armatei naționale, de ziua internațională a femeii, care sunt alocate din profitul nerepartizat al
firmei. Modul de salarizare se efectuează în regie,  pe baza cantitatii de produse sau a numarului
de lucrari executate in unitatea de timp si a tarifului pe produs sau lucrare.
III. Planificarea necesarului de personal după necesitățile liniei tehnologice de fabricare a
vinului Rose

Pentru implimentarea unei linii tehnologice de fabricare a vinului Rose, în întreprindere


este necesar de crearea a 4 posturi de muncă care vor fi ocupate de 8 muncitori cu urmatoarele
funcții: Inginer șef, operator linie,operator înbuteliere,operator depozitare. Structura personalului
este formată din personal muncitori 4 – în 2 schimburi.
Personalul solicitat trebuie să aibă cunoștințe in domeniul specializat, practică de minim 2
ani, să fie insruit în expoloatarea corectă a utilajelor și a întregului proces tegnologic.
Sistemul de recompense va fi efectuat potrivit salarizării în regie, în dependență de orele
lucrate, 8 ore pe zi în 2 schimburi.
Salariul se achită sub formă de salariul brut - salariul de bază la care se adaugă sporuri,
indemnizaţii şi alte adaosuri la salarii. Salariul brut fără suma totală a reţinerilor din salariu
reprezintă salariul net spre plată si se calculeaza in baza tabelului de pontaj.
Angajaţii întreprinderii SA „Vinăria din Vale”din Slobozia Mare beneficiază de premii
lunare în dependenţă de rezultatele muncii, premii de măiestrie, premii anuale, cadouri de
sărbătorile de iarnă, de ziua armatei naționale, de ziua internațională a femeii, care sunt alocate
din profitul nerepartizat al firmei.
Pentru încălcarea disciplinei de muncă, executarea necorespunzătoare a atribuţiilor de
serviciu administraţia aplică următoarele sancţiuni disciplinare: advertismentul, mustrare,
mustrarea aspră, concedierea.

S-ar putea să vă placă și