Sunteți pe pagina 1din 28

TEMA

Se dau două proprietati (PI §i P2) definite prin coordonatele rectangulare ale
punctelor caracteristice conturului, conform schiţei §i inventarului de coordonate, în
sistemul de proiecţie stereografic 1970.

Nr. X (m) Y (m)


pet.
1 1010.00 2012.00
2 1191.00 2056.00
3 1101.95 2127.24
4 1014.15 2132.40
5 1082.00 2064.00
6 1061.00 2073.00
7 1030.00 2050.00
8 1012.00 2070.00
INVENTAR DE COORDO
Proprietatea PI este în posesia a doi fraţi Pl,l şi PI,2, care solocită ieşirea din indiviziune,
astfel:
• Pl,l (parcela care rezultă conţine punctul 1), va avea jumătate din
suprafaţa Sl+N
(mp), iar
• P1,2 (parcela care conţine punctele 2 şi R), va avea restul de
suprafata.
Proprietatea P2 este în posesia a trei rude, cu cote indivize diferite,
repartizate astfel:
•P2,1 (parcela care conţine punctele 3 şi 4) are 1/3 din suprafaţa S2-N (mp),
•P2,3 (parcela care conţine punctele 2 şi R) are 1/3 din suprafaţa S2+N (mp),
•P2,2 (parcela din mijlocul proprietatii P2) are restul din suprafaţa S2.

Se cere:
1.Să se rectifice analitic hotarul definit de punctele 2,5,6,7,8 şi să se determine
dreapta de rectificare 2,R prin calcularea coordonatelor punctului R;
2.Să se dezmembreze proprietatea PI printr-o dreaptă paralelă cu dreapta de
rectificare, conform dorinţei celor doi fraţi prin calculul coordonatelor dreptei de
detaşare;
3.Să se parceleze proprietatea P2 în trei parcele, conform actelor pe care le deţin şi
care sunt definite anterior, prin drepte paralele cu baza mică 3,4 sau cu baza mare
2, R prin calcularea coordonatelor punctelor care le grăniţuieşte;
4.Să se Tntocmească planul de amplasament şi delimitare a celor două proprietati,
după dezmembrare şi parcelare, la scara 1:1.000, în proiecţie stereografică 1970.
I.CALCULUL ANALITIC A SUPRAFETEI P1, A CAREI LIMITA TRECE
PRIN
PUNCTELE 1,2,5,6,7,8,1

Nr. Coordonate absolute Formulele de calcul Schita parcelei si suprafata obtinuta


Pet.
X Y Xi (Yi+1 – Yi- )
1
verificare (mp).
Yi (Xi.i- Xi+i)
(m) (m)
1 1010.00 2012.00 -14140 -360148

2 1191.00 2056.00 61932 -148032

F
5 1082.00 2064.00 18394 268320

6 1061.00 2073.00 -14854 107796

7 1030.00 2050.00 -3090 100450 n


8 1012.00 2070.00 -38456 41400

n 2S=9786 2S=9786
2S=ZXi (Yi+1 - Yi.1)
i=l

verificare S1 = 4893 mp
n
2S=£Yi (Xi.1 - Xi+1)
i=l

calcul :
S2=X2(Y5 - Y0+X5(Y6 - Y2)+X6(Y7 -Y5)+X7(Y8 -Y6)+X8(Y1 - Y7)+X1(Y2 -
Y8)= S2=Y2(X5 - X0+Y5(X6 - X2)+Y6(X7 - X5)+Y7(X8 - X6)+Y8(X1 -
X^+Y^X, - X8)=

S2=l 191 (2064.00 - 2012.00) + 1082.00 (2073.00 - 2056.00) + 1061.00 (2050 -


2064.00) +
1030.00 (2070.00 - 2073.00) + 1012 (2012.00 - 2050) + 1010 (2056.00 - 2070.00) =
9786.00
SI = S2 9786 = 4893.00mp
2 2
S2=2056.00 (1082.00 - 1010.00) + 2064 (1061.00 - 1194.00) + 2073 (1030 -
1082.00) + 2050
(1012 - 1061) + 2070 (1010 - 1030) + 2012.00 (1191.00 - 1012.00) = 9786.00
SI = S2 9786 = 4893.00mp
2 2
II.CALCULUL ANALITIC A SUPRAFETEI P2, A CAREI LIMITA TRECE
PRIN
PUNCTELE 2,3,4,8,7,6,5,2

Nr. Coordonate Formulele de calcul Schita parcelei si suprafata


Pet. absolute
X Y Xi (Yi+1 – Yi-1) verificare obtinuta (mp).
Yi (Xi.i- Xi+i)
(m) (m)
2 1191.00 2056.00 75318,84 -41017,2

3 1101.95 2127.24 84188,98 376202,4

4 1014.15 2132.40 -58049,9 191809,4

8 1012.00 2070.00 -83388,8 -32809,5 \

7 1030.00 2050.00 3090 -100450

6 1061.00 2073.00 14854 -107796 f 3


8 09.5 37 m p

L
5 1082.00 2064.00 -18394 -268320

i
n 2S=17619,07mp 2S=17619,07mp
2S=£Xi (Yi+i- Yi.i)
i=l

verificare S2 = 8809,537 mp.


n
2S=£Yi (Xi.i- Xi+i)
i=l

Calcul:
2S= X2(Y 3- Y5) + X3 (Y 4- Y2) + X4(Y 8- Y3) + X8 (YT- Y4) + X7 (Y6 - Y8) + X6 (Y5 -Y7) +
X5(Y 2- Y6)=
2S= Y2(X 3- X5) + Y3 (X 4- X2) + Y4(X8- X3) + Y8 (X7- X4) + Y7 (X6 - X8) + Y6 (X5 -X7) + Y5(X
2- X6)=

2S=2056.00 (1101.95 - 1082.00) + 2127.24 (1014.15 - 1191.00) + 2132.40 (1012.00 -


1101.95) + 2070.00 (1030 - 1014.15) + 2050 (1061.00 - 1012.00) + 2073(1082.00 -
1030.00) + 2064 (1191.00 - 1061.00) = 17619.074 S2 = S2 = 17619.074 = 8809.537mp
2 2

S2=l 191.00 (2127.24 - 2064.00) + 1101.95 (2132.40 - 2056) + 1014.15 (2070.00 -


2127.24) + 1012 (2050.00 - 2132.40) + 1030.0 (2073.00 - 2070) + 1061 (2064 - 2050.00)
+ 1082 (2056 -2073) = 17619.074 S2 = S2 = 17619.074 = 8809.537mp
2 2
CALCULUL PARCELELOR IN CARE INTERVIN DEZMEMBRARI

Proprietatea P1 este in posesia a doi frati P1.1 si P1.2, care solicita iesirea din
indiviziune, astfel:
P1.1 = (S1 + N(mp)), contine punctul 1
P1.2 = (restul de suprafata ce contine punctual 2,R)
N=nr. gr. (2) mp ,nr. ord. stud. (29)cmp

Proprietatea P1
Sp1.1 ‗ 4893 + 2.29 = 2447.65mp
2 Sp1.2=
4893 – 2447.65 =
2445.35mp

Proprietatea P2
Sp2.1 ‗ 8809.537 – 2.29 =
2935.749mp 3

Sp2.3 ‗ 8809.537 + 2.29 = 2937.275mp


3 Sp2.2 = 8809.537 –
( 2935.749 + 2937.275) = 2936.513mp

III. RECTIFICAREA HOTARULUI PRIN CALCUL ANALITIC

a) Consideram orientativ rectificarea hotarului alegand dreapta 2-8, rezulta astfel


triunghiul ∆128 caruia I se calculeaza suprafata S1’:

Nr. Coordonate Formulele de calcul Schita parcelei si suprafata obtinuta


Pet. absolute
X Y Xi (Yi+1 – Yi-1) verificare (mp).
Yi (Xi.i- Xi+i)
(m) (m)
1 1010.0 2012.0 0 -14140 -360148
0
2 1191.0 2056.0 0 69078 -4112
0
8 1012.0 2070.0 0 -44528 374670 r
0
n 2S=10410mp 2S=10410mp
2S=£Xi (Yi+i- Yi.i)
i=l

verificare SI = 5205m p.
n
2S=XY(X_i- Xi+i)
i=l

Calcul:
2S= Xi(Y 2- Y8) + X2 (Y 8- Yi) + X8(Y ,- Y2)
2S= Yi(X 8- X2) + Y2 (X i- X8) + Y8(X2- Xi) =

2S1’ = 1010*(2056-2070) + 1191*(2070-2012) + 1012*(2012-2056)=10410 mp;


Sl’=10410/2=5205mp
2S1’ = 2012*(1012-1191) + 2056*(1010-1012) + 2070*(1191-1010) = 10410 mp;
Sl’=10410/2=5205mp

b)SI = 4893 mp iar suprafata SI’ = 5205 mp,


c)Sl- Sl = 4893mp - 5205mp => s = - 312mp.
d)Deoarece AS<0, rezulta ca punctual R se gaseste pe segmentul 1-8

• Calculul analitic al unghiului a si a lungimea laturii 2-8 din triunghiul A8R2

a = 08_2 - 68_i = 395,0310 - 297, 8056 = 97, 2254g

e8_2= arctg Ya^Ys = arctg 2056 -2070 = 400s - arctg 0.07821229 =


395.0310
X2- X8 1191- 1012

68-i= arctg Yi^Ys = arctg 2012 -2070 = 200s + arctg 29 =


297,8056
X2- X8 1010- 1012

• Calculul segmentului d82 = V (X8 - X2)2 + (Y8 - Y2)2 = V 32237 =

179,55 m

(X8 - X2)2 = (1012-1191) 2= 32041

(Y8 - Y2)2= (2070-2056) 2= 196

• Calculul lungimii segmentului 8 -R, astfel :

d 8-R = J_s__________= 2* 312 mp____________= 624 = 3.48 m


d8_2 * sina 179.55 * sin97,2254 179.3795

• Calculul coordonatelor punctului R :

XR = X8 + d 8-r *cos08-i = 1012 + (3.48 *cos 297,8056 ) = 1011.880 =

XR YR = Y8 + d 8-r *sin08_i= 2070 + (3.48 *sin 297,8056 ) = 2066,523

= YR
Pozitionarea dreptei pe hotar
VERIFICARE CALCULUL SUPRAFETEI DETERMINATE DE PUNCTELE 1,2,R,1

Nr. Coordonate absolute Formulele de calcul Schita parcelei si suprafata


Pet.
X Y Xi (Yi+1 – Yi-1) verificare obtinuta (mp).
(m) (m) YipCM- Xi+i)
1 1010.00 2012.00 -10625,2 -360389 !

2 1191.00 2056.00 64933,32 -3865,28

R 1011.88 2066,524 -44522,72 374040,1

n 2S=9786.124mp 2S=9786.124mp
2S=£Xi (Yi+i- Yi.i)
i=l
1111
verificare I

I
2S=XY(XI_1 - Xi+1)
i=l S1 = 4893.062 mp

Calcul:
S2 = Xi (Y 2- Y ) + X2(Y R- Yi) + X (YI- Y2)
R R

S2 = Yi (X R- Y2) + Y2(X 1- YR) + YR (X2- XI)

S2 = 1010 ( 2056.00 - 2066.524) + 1191.00 (2066.524 - 2012.00) + 1011.880 (2012.00


-
2056.00) = =9786.124
S1 = S2 = 9786.124 = 4893.062m2
2 2
S2 = 2012 (1011.88 - 1191) + 2056 (1010 - 1011.88) + 2066.524 ( 1191 -
1010) 9786.124
S1 = S2 = 9786.124 =
4893.062 m2
2 2

e = 4893.00 - 4893.062 = 0.06mp

DEZMEMBRAREA PROPRIETATII PI PRINTR-O DREAPTA PARALELA CU


DREAPTA DE RECTIFICARE PRIN CALCULUL COORDONATELOR
DREPTEI DE
DETASARE 2,R

PL1 =2447.65mp PL2 =2445.35mp

Schita Pl
0 2_R = arctg AYR- 2 = arctg 10.524 =
196.26390 AXR -2 -
179.12

Dadinopol (Croitoru) Aura- Eleni


02 -i= arctg AYi-2 = arctg -144 = 215.1813
AXj_2 - 181
0 R -i = arctg AYI-R= arctg -54.524 = 297.8058
AX!_R - 1.88
0 R_2 = arctg AY2- R= arctg -10.524 = 396.2639
AX 2-R 179.12

<a = 0 2 - 1 -0 2 - R = 215.1813659 - 196.2639051 = 18.9174608

<P = 0 R_2 - 0 R_!= 396.263905 - 297.8057897 = 98.4581153

<a ctg = 3.26560996 sin =


0.292800871

<P ctg = 0.024224605 sin =


0.999706713

B (DR_2) = V(X - X2)2 + (Y - Y2)2 = V(1011.88 - 1191.00)2 + (2066.524 - 2056.00)2 =


R R

V32083.9744 + 110.755 = 179.429m

B=V32194.76604 - 4890.70 (3.26560996 + 0.024224605 )= 126.918m

h= 2S = 4890.70 = 4890.70 = 15.9645m


B+b 179.429 + 126.918 306.347

K = D2- =
M
Jl = 15.965 = 54.524m sin a
0.292800871

L = DR_N = h_ = 15.965 = 15.970m


sinp 0.999706713

CALCULUL COORDONATELOR PUNCTELOR M, N REZULTATE IN URMA


DEZMEMBRARII PUNCTELOR CE DEFINESC DREAPTA DE DETASARE M, N

XM = X2 + AX = X2 + K COS 02 -I Y M

= Y2 + AY = Y2 + K sin 02 -I

02 - 1 = 215.1813
cos 0 2 -i = - 0.97170116 sin 0
2 -i = - 0.23621358

X = 1191 + 54.524*( - 0.97170116 )= 1138.019 Y=


2056 + 54.524 *(- 0.23621358 )= 2043.121

X = 1138.019 YM
M

= 2043.121

XN = XR + AX = XR + L cos 0R-I YN =
YR + AY = YR+ L sin 0R - 1
0R_I = 297.8058
cos = - 0.034459589 sin =
- 0.999406092

XN=1011.880 + 15.970 *(- 0.034459589) = 1011.330


YN=2066.524 + 15.970 *(- 0.999406092 )= 2050.564

XN = 1011.330 YN
= 2050.564

CALCULUL SI VERIFICAREA SUPRAFETEI PARCELEI P1.1 REZULTAT IN URMA


DEZMEMBRARII P1

Nr. Coordonate absolute Formulele de calcul Schita parcelei si suprafata


Pet. obtinuta (mp).
X Y Xi (Yi+1 – Yi-1) verificare
Yi (Xi+i- Xi.i)
(m) (m)
1 1010.00 2012.00 -7517.43 254898.268

M 1138.019 2043.121 43886.565 2717.351

N 1011.330 2050,564 -31473.600 -262515.255

n 2S1.1 =4895.535 mp -2S1.1 =4895.535 mp


i
2S=£Xi (Yi+i- Yi.i)
i=l

verificare
P
-2S=ZY(XI+i- Xi_i) 1 .1 P 1 .2

i=l ......
L Ji
V

S1.1 = 2447.77 mp

2S = Xi (Y - Y ) + X ( Y - Y j) + X (Yi - Y ) 2S = Yi
M N M N N M

(XM - XN) + YM ( XN - X i) + YN (Xi - XM)


2S = 1010.00 (2043.121 - 2050.564) + 1138.019(2050.564 - 2012.00) +
1011.33(2012.00 -2043.121) = 4895.535 = 2447.77
2 SI =
S2 = 4895.535 = 2447.77
mp
2 2

2S = 2012.00 (1138.019 - 1011.33) + 2043.121 (1011.33 - 1010.00) + 2050.564


(1010.00 -1138.021) = 4895.535 = 2447.77
2 2
SI = S2 = 4895.535 = 2447.77 mp
2 2
e = 2447.65 - 2447.77 = -0.12mp

CALCULUL SI VERIFICAREA SUPRAFETEI PARCELEI P1.2 REZULTATA IN


URMA DEZMEMBRARII P1

Nr. Coordonate absolute Formulele de calcul Schita parcelei si suprafata


Pet. obtinuta (mp).
X Y Xi (Yi+1 – Yi-1) verificare
Yi (Xi+i- Xi.i)
(m) (m)
2 1191.00 2056.00 27872.973 -259341.784

R 1011.88 2066,524 -5400.579 -371292.367 I i.i i ,i


i

445.26 mp
M 1138.019 2043.121 -23668.156 258656.092

N 1011.330 2050,564 6186.271 367087.550 I S1.1 =

n 2S1.1=4890.509 -2S1.1=4890.509
2S=£Xi (Yi+i- Yi.i) mp mp
i=l

verificare
n
-2S=XY(X+i- Xi_i) i=l

2S = X2 (YR - YM) + XR ( YN - Y 2) + XN (YM - YR) +


XM (Y2 - YN) 2S = Y2 (X - X ) + Y ( X - X2) + Y (X
R M R N N M

- X ) + Y (X2 - X )
R M N

2S = 1191.00(2066.524 - 2043.121) + 1011.88 (2050.564 - 2056.00) + 1011.33


(2043.121 -2066.524) + 1138.019 (2056.00 - 2050.564) = 4890.51 SI = S2 = 4890.51
= 2445.26m2
2 2
2S = 2056.00(1011.880 - 1138.019) + 2066.524(1011.33 - 1191.00) +
2050.564(1138.019 1011.88) +2043.121(1191.00 - 1011.33) = 4890.51 SI = S2 =
4890.51 = 2445.26m2
2 2
Spl.2 = 2445.35 m2 e =
2445.35 - 2445.26 = 0.09
m2

PARCELAREA PROPRIETATII P2 IN TREI PARCELE ,CE SUNT


DEFINITE ANTERIOR, PRIN DREPTE PARALELE CU BAZA MARE 2 ,R SI
BAZA MICA 3 ,4

P2,3
=2937.2
75m2
P2.1
=2935.7
49m2
P2.2
=2936.5
13m2

Schita P2
arctg AY^2 = arctg +71.24 =
157.0446
AX3 -2 89.05

2-3
e
93- 2 =157.0446 + 200= 357.0446
D2_3=V(X2 - X1)2 + (Y2 - Y1)2 =

D2_3=V89052 -71.242 = Vl 3005.04 = 114.040m


e 4- 3 arctg AYs^4 = arctg -5.16 = 396.2629
AX -A +87.80

63- 4 =396.2629 - 200 = 196.2629


D4_3=V(X2 - Xi)2 + (Y2 - Yi)2 =
D4_3= V87.82 -5.162 = V7735.46 = 87.951m
9R_2 = arctg AY2^R = arctg -10.524 =
396.2639
AX2_R +179.12

9 2_ R =396.2639 - 200 = 196.2639


DR_2=V(X2 - XI)2 + (Y2 - YI)2 =
DR_2= V10.5242 +179.122 = V32194.729 = 179.429m
e R- 4 arctg AY2^4 = arctg +65.876 = 97.8071
AX3 -A +2.270
94 - R =97.8071 + 200 = 297.8071
D _4=V(X2 - Xi)2 + (Y2 - Yi)2 =
R

DR_4= V65.8762 - 2.2702 = V4344.8003 = 65.915m

<a1 =e2 - R -e2 - 3 = 196.2639 - 157.0446 = 39.2193

<a2 = 93 - 2 - 93 - 4 = 357.0446 - 196.2629 = 160.7817

<P1 = 9R_4 - 9R_2 +400 = 97.8077 - 396.2639 + 400 = 101.5432

<P1 = 9 4-3 -9 4- R = 396.2629 - 297.8071 = 98.4558

a1 sin =
0.577820161
a1 ctg =
1.412488121

a2 sin =
0.577807341
a2 ctg =
-1.41253517

(31 sin =
0.999706212
P1 ctg =
-0.024245277

P2 sin =
0.999705831
P2 ctg =
0.024260995

CALCULUL SI VERIFICAREA SUPRAFETEI PARCELEI P2.3 REZULTATA


IN URMA

DEZMEMBRARII P2

S2.3=2937.275m2

B=179.429m

bi=VB2 - 2S (ctga1 + ctgpi) =

bi =V179.4292 - 2*2937.275 *(1.412488121 + (-0.024245277))= V32194.76604

-8155.302
=
=V24039.46404 = 155.047m

hi= 2S = 5874.55 5874.55 = 17.563 m


B+b 179.429+155.047 334.476
Ki= D2__o= hi 17.563 = 30.395 m
sinal 0.577820161

Li= DR__ =
P
hi 17.563 D
a
17.568 m d
i
sin p 1 n
o
0.999706212

Calculul coordonatelor punctelor

P ,0

94 - R = 97.8071
Cos 9R_4= 0.03443981
Sin 9R_4= 0.999406795

XP = XR + AX = XR + LI COS 02_I =
YP = YR +AY = YR + LiSine2 -i =
XP =1011.880+17.568 *0.034439181 = 1012.485

YP = 2066.524 + 17.568 * 0.999406795 = 2084.082

XP
=
10
12.
48
5
YP
=
20
84.
08
2

Xo = X2 + AX = X2 + Ki cos e2_3 =
Yo= Y2+AY = Y2+ K i Si n e 2 _ 3 =
e2_3 = 157.0446
Cos e2_3= - 0.780868245

Si n 9 2 _ 3 = 0.624695752

Xo =1191.000 + 30.395 * (-0.780868245) = 1167.269

Yo = 2056.00 + 30.395 *0.624695752 =2074.988

XO = 1167.269 YO = 2074.988

R
P
0 1167.269
1012.485 n
1011.88 verificare
2074.988
2084.082
2066,524 -28415,61416
32779,24806
-8569,67304 2S2.3=2S=5874,585
-368905.5319
370416.4828
323843.4179
i=l
S2.3 = 2937,293
n 2S2.3=5874,585
Nr. 2S=£Xi
XXi.!) (Yi+i-
2 mp1191.000
Coordonate
^S^YipCw- 2056.000
absolute
(m) Schita10080,624
parcelei si suprafata -319479.784
2 obtinuta (mp). 2056.000
1191.000
Pet. Yi.i)
(m)

Schita
(Yi+1 parcelei
verificare
XiY – Yi- si suprafata obtinuta (mp).
YiCXi+i- XLi)
1)
2S = X2 (Yo - YR) + Xo ( YP - Y 2) + XP (YR - Yo)
+ XR (Y2 - YP) 2S = Y2 (Xo - XR) + Yo ( XR - X2)
+ Y2 (XR - Xo) + YR (X2 - XR)

2S = 1191.00(2074.988- 2066.524) + 1167.269 (2084.082 - 2056.00)


+ 1012.485 (2066.524 -2074.988) + 1011.880 (2056.00 - 2084.082) =
5875.668 S1 = S2 = 5874.585 _ 2937.293 m2
2 2
2S = 2056.00(1011.88- 1167.269) + 2074.988 (1191.000- 1012.485) + 2084.082
(1167.269-1011.88) + 2066,524 (1012.485- 1191.000) = 5875.668 S1 = S2 =
5874.585^ 2937.293 m2
2 2

e= 2937.275-2937.293 = 0.02m2

CALCULUL SI VERIFICAREA SUPRAFETEI PARCELEI P2.1 REZULTATA


IN URMA
DEZME
MBRARII P2

S2.1=29
35.749m2

Bi = D3-4 =V(X3 - X4)2 + (Y3 - Y4)2 =

B1 = D3-4= V87.82 -5.162 = V7735.46 = 87.951m


Bi = D3-4 = 87.951 m

B2=VB2 2 - 2S (ctg a2 + ctg (32) =

b2 =V87.9512 - 2*2935.749 *(-1.41253517 + 0.024260995)= V7735.378


-5871.498*(-1.388274175) =126.042m

h2= 2S = 5871.498 5871.498 = 27.438m


Bi+b2 87.951+126.042 213.993

K2= Di_F= h? 27.438 47.485 m


sina2 0.577820161

L2= D4-s= h? 27.438 27.446 m

sin (32 0.999705831

Calculul coordonatelor punctelor F si S

XF = X3 + AX = X3 + K2 cos 93 - 2 =

YF = Y3+AY = Y3+ K2 sine3 - 2 =

9 2_3 = 357.0446
Cos 63 - 2= + 0.780868245
Sin 63 - 2= - 0.624695752

Xo =1101.950 + 47.485 * 0.780868245 =


1139.030 Yo = 2127.240 + 47.485 *(-
0.624695752) =2097.576

XF
=
11
39.
03
0
YF
=
20
97.
57
6

Xs = X4 + AX = X4 + L2 cos 94 - R =
Ys= Y4+ AY = Y4+ L2 sin 94 - R =
94 - R = 297.8071
COS94 - R= - 0.034439181
Si n 9 4 _ R = - 0.999406795

Xo =1014.150 + 27.446 *(- 0.034439181) =


1013.205 Yo = 2132.400 + 27.446 *(-
0.999406795) = 2104.970
Xs
=
10
13.
20
5
Ys
=
21
04.
97
0

Nr. Coordonate absolute Formulele de calcul Schita parcelei si suprafata


Pet. obtinuta (mp).
X Y Xi (Yi+1 – Yi-1) verificare
(m) (m) YiCXw- XLO
F 1139.030 2097.576 25366,1981 -186149.3821
3 1101.95 2127.24 38374,3068 265649.7312 S2.1 = 2935.767 m2

4 1014.15 2132.40 -22585,1205 189239.838

S 1013.205 2104.970 -35283,85092 -262868.6536

n 2S2.1 =5871,534 2S2.1 =5871,534


2S=£Xi (Yi+i- Yi.i)
i=l

verificare
n
^S^YipCw- Xi-i)
i=l

2S = XF (Y3 - Ys) + X3 ( Y4 - YF) + X4 (Ys - Y3) +


Xs (YF - Y4) 2S = YF (X3 - Xs) + Y3 ( X4 - XF) + Y4
(Xs - X3) + Ys (XF - X4)

2S = 1139.030 (2127.240 - 2104.970) + 1101.950 (2132.400 - 2097.576) +


1014.150 (2104.970- 2127.240) + 1013.205 (2097.576- 2132.400) =
5870.310 S1 = S2 = 5871.534 = 2935.767 m2
2 2
2S = 2097.576 (1013.205- 1101.95) + 2127.240 (1139.030-1014.15) +
2132.400 (1101.95-1013.205)+ 2104.970 (1014.15- 1139.030) = 5870.310 S1
= S2 = 5871.534 = 2935.767m2
2 2
e= 2935.749 - 2935.767 = -0.018m2

CALCULUL SI VERIFICAREA SUPRAFETEI PARCELEI P2.2 REZULTATA


IN URMA
DEZMEMBRARII P2

S 2.2 =2936.513m 2
Nr. Coordonate absolute Formulele de calcul Schita parcelei si suprafata
Pet. obtinuta (mp).
X Y Xi (Yi+1 – Yi-1) verificare
(m) (m) YiCXi+i- XLi)

0 1167.269 2074.988 15751.12789 -262579.3565 S2.2 = 2936.506 m2

F 1139.030 2097.576 34150.39746 323160.9489

S 1013.205 2104.970 -13672.18827 266373.4287

P 1012.485 2084.082 -30356.32527 -321082.0092

n 2S2.2=5873.012 2S2.2=5873.012
2S=£Xi (Yi+i- Yi.i)
i=l

verificare
n
^S^YipCw- Xi.!)
i=l

2S = Xo (Y - Y ) + X ( Ys - Yo) + Xs (Y - Y ) + X (Yo - Ys) 2S =


F P F P F P

Yo (XP - XF) + YF ( Xo - Xs) + Ys (XF - XP) + YP (Xs - Xo)

2S = 1167.269 (2097.576- 2084.082) + 1139.030 (2104.970 -2074.988) + 1013.205


(2084.082- 2097.576) + 1012.485 (2074.988-2104.970) = 5872.961
S1 = S2 _= 5873.012 = 2936.506m2
2 2

2S = 2074.988 (1012.485-1139.030) + 2097.576 (1167.269-1013.205) + 2104.970


(1139.030- 1012.485)+ 2084.082 (1013.205- 1167.269) = 5872.961
-S1 = S2 = 5873.012 = 2936.506m2
2 2

e= 2936.513 - 2936.506 = 0.007m2

S-ar putea să vă placă și