Sunteți pe pagina 1din 1

Calculul retelei de canal pluvial

Obiectivul studiat se încadrează conform STAS 9470 în zona 16 intensităţi, frecvenţe şi durate ale ploii de calcul , amplasamentul şi destinaţia obiectivului conform SR EN 752-2 se încadrează la centre
urbane şi zone industriale, se va alege frecvenţa ploii de calcul f 1/2

Date necesare pentru realizarea


Date necesare pentru dimensionarea tronsoanelor profilului longitudinal

Timp total Qpluv dif. de nivel


Intensit. Coef. Qpluv Qpluv
Aria bazin Lungime viteza med Timp Timp (durata tranzit Qpluv total Diametrul intre cotele panta
Tronson i teren (zona) tronson aprec. anterior tronson ploii de
ploii de mediu de
calcul scurgere
m
tronson lateral v plin proiectat Cote teren Cote radier de radier ale canal
[ha] [m] m/min (min) (min) calcul ) [l/s] [l/s] [m/s] [mm] capetelor de proiectat
l/s*ha Ø med [l/s] [l/s]
[min] tronsoane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

F-E 0,016 96.00

E-D 0.01 80.00

D-A 0,023 263.00

C-B 0,014 161.00

B -A 0,02 227.00

A -GV 0,022 0.00 18.00