Sunteți pe pagina 1din 30

Subiectul 1

1. Trasarea dreptei intrinseci pentru pamanturi coezive si necoezive

2. Determinarea parametrilor de forfecare cu incercarea triaxiala in sistemul

3. Tipuri de tasari

4. Curba de compresibilitate timp din incercarea edometrica

5. Repartizarea tensiunilor in teren sub incercarea axiala. Bulbul presiunilor.

Subiectul 2
1.Tipuri de incercari la forfecarea directa(UU,CU,CD).parametrii geologici.

2. Curba de compresiune-tasare specifica. Determinarea modulului de deformatie(E0, E50,Eru,Eti).

3.Componentele tasarii totale(tasare primara, tasare consolidare,tasare

secundara).

4.Parametrii determinati din curba de compresiune tasare specifica (Cc,M,av).

5.Principiul de incercare in incercarea monoaxiala.

Subiectul 3
1. Determinarea tensiunilor pe veticala care trec prin coltul unei suprafete dreptunghiulare incarcate.

2. Modulul de determinare a coeficientului de presiune laterala.

3. Determinarea gradului de indesare a pamanturilor necoezive.

4. Coeficientii determinari din curba granulometrica a pamantului.

5. Definitia porozitatii critice.

Subiectul 4
1. Parametrii de forfecare remanenti (r, Lu). Definitii

2. Determinarea modulului de deformatie din incarcarea triaxiala (E0, E50%, Eur)

3. Calcului tasarii luand in considerare influenta rigiditatii fundatiei ( ______ caracteristice)

4. Calculul capacitatii portante a terenului

5. Influenta formei suprafetei fundatiei asupra valorii tasarii

Subiectul 5
1. Schema de calcul a capacitatii portante a terenului dupa modelul Terzaghi, Meyerhal

2. Definite unghiul de dilatanta

3. Definite modulul de deformatie dupa modelul Duncan.Chang

4. Construirea dreptei caracteristice dupa metoda _____ de effort si incarcare triaxiala

5. Determinarea modulului de deformatie liniiara E in functie de modulul de deformatie edometric M

Subiectul 6
1. Modul de formare al str.granulometrice. 2. Structuri caracteristice pentru pamanturi coezive

3. Determinarea modulului de deformatie ( E0 Es) in incercarea monoaxiala

4. Determinarea coeficientului de consolidare din curba tasare timp

5. Parametrii de calcul caracteristici si de proiectare. Definitii. Determinare

Subiectul 8
1. Tipuri de incercari in incercarea triaxiala. Curba (1-3) deformatia specifica

2. Definite modulul de deformatie dupa modelul Han_____ si Soil Model

3. _______________________________________________

4. Curba de compresibilitate tasara specifica

5. Influenta starii de tensiune asupra argilelor ( argile supra/____consolidate)