Sunteți pe pagina 1din 29

Drumuri

Curs 12
7. INTERSECŢII DE DRUMURI

7.1. Generalităţi
- Întâlnirea dintre 2 sau mai multe drumuri se
numeşte intersecţie.
- Amenajarea în plan şi în spaţiu a intersecţiilor
de drumuri a devenit necesară odată cu creşterea
circulaţiei rutiere.
- 30 % din accidentele rutiere au loc în intersecţii.
- Intersecţiile se proiectează pentru o anumită
capacitate de circulaţie, determinată de intensitatea
şi repartiţia traficului.
7.2. Principii generale de amenajare a
intersecţiilor
- asigurarea succesiunii curenţilor de circulaţie cu
maximum de confort şi securitate și cu anumite
viteze;
- reducerea la minim a manevrelor de conducere a
autovehiculelor;
- satisfacerea debitelor de circulaţie pentru diferite
direcţii;
- reducerea la minim a timpului de traversare a
intersecţiilor;
- adoptarea de soluţii simple în intersecţii.
7.3. Date necesare proiectării intersecţiilor
- intensitatea şi componența traficului actual şi de
perspectivă, precum şi distribuţia curenţilor de
trafic;
- vitezele de acces folosite de vehiculele de pe
diferitele căi. Viteza care se va avea în vedere va
reprezenta 70% din viteza cu care se deplasează
vehiculele pe drumul principal;
- situaţia topografică a terenului şi elementele
geometrice ale ramurilor drumurilor;
- statistici ale accidentelor în intersecţia respectivă.
7.4. Intersecţii la acelaşi nivel

Intersecţie dreaptă Intersecţie oblică


INTERSECŢII DE DRUMURI

Intersecţii la acelaşi nivel


- se recomandă ca intersecţiile să se producă sub
un unghi de 90 grade;
- lăţimea benzilor de circulaţie se păstrează egale
cu cele din afara intersecţiei;
- se va evita amenajarea intersecţiilor: pe sectoare
de drum cu panta>4%, pe racordări convexe sau în
curbe;
- distanţele de vizibilitate, pentru conducătorii
autovehiculelor care circulă pe drumul principal se
vor asigura conform STAS.
Elemente de amenajare
Racordarea marginii părţii carosabile
- cu raze de cerc de minim 20 m pentru viraj la
dreapta pe drumul principal şi 12...15m la
racordările dinspre drumul secundar spre drumul
principal.
Insule destinate separării şi dirijării curenţilor de
circulaţie

- separatoare – cu rolul de a separa curenţii de


circulaţie de sens contrar;
- direcţionale – cu rol de a separa curenţii de
circulaţie;
La introducerea insulelor este necesară lărgirea
ramurilor drumurilor respective.
Benzi suplimentare de virare la stânga

- banda de virare la stânga se adoptă când drumul


principal este de clasa II sau III;
- banda de virare se compune din 3 sectoare:
- sectorul de racordare L=25m;
- sectorul de decelerare;
- sectorul de stocare L=20....40m.
Benzi suplimentare de virare la dreapta

- la intrarea în intersecţie, cu scopul ca


autovehiculele care virează la dreapta să nu
stingherească circulaţia;
- la ieşirea din intersecţie cu scopul ca
autovehiculele care ies de pe drumul secundar să
poată accelera, integrându-se în curentul de
circulaţie de pe drumul principal.
Tipuri de intersecţii la acelaşi nivel:
- Intersecţia în formă de T (ramificaţie),
alcătuită din 3 ramuri din care 2 sunt aproximativ în
prelungire.
Amenajare cu un singur drum lateral:
Amenajare cu 2 drumuri laterale secundare:
Amenajare cu 2 drumuri laterale secundare:
Intersecţia în formă de Y (bifurcaţia):
Intersecţia în formă de Y (bifurcaţia):
Încrucişări de drumuri alcătuite din 4 ramuri:
- Intersecţii normale, cu unghiul cuprins între 75 105
Încrucişări de drumuri alcătuite din 4 ramuri:
- Intersecţii oblice
Tipuri de intersecţii la acelaşi nivel
- Încrucişări de drumuri alcătuite din 5 sau
mai multe ramuri;
- Intersecţia giratorie
- cu o insulă centrală în jurul căreia se
desfăşoară circulaţia ;
- ea permite efectuarea manevrelor de
încrucişare pentru trierea autovehiculelor;
- forma insulei poate fi circulară sau ovală, în
funcţie de condiţiile de teren.
Tipuri de intersecţii la acelaşi nivel:
- Intersecţia giratorie
7.5. Intersecţii la niveluri diferite

- separă 2 drumuri concurente, permiţând


continuizarea traficului fără stânjenirea circulaţiei;
- legăturile dintre aceste drumuri se realizează
prin rampe de acces;
- schimbător de circulaţie – ansamblul de
drumuri principale şi de acces;
- zona de încrucişare – zona aferentă intersecţiei
denivelate.
Criterii tehnico-economice

- intensitatea de circulaţie;
- importanţa drumurilor;
- cheltuieli suplimentare cauzate transportului,
versus cheltuieli de realizare a investiţiei;
- timpul de recuperare a investiţiei trebuie să se
încadreze într-o perioadă de 8...10 ani.
Tipuri de rampe de acces

a) ocolire prin dreapta


b), c) ocolire prin stânga
Intersecţii la niveluri diferite
Tipuri de intersecţii

Intersecţia în romb
Intersecţii la niveluri diferite
Tipuri de intersecţii

Intersecţia în triunghi
Intersecţii la niveluri diferite
Alte tipuri de intersecţii
Intersecţii la niveluri diferite
Alte tipuri de intersecţii
INTERSECŢII DE DRUMURI
Intersectii la niveluri diferite
Alte tipuri de intersecţii
Intersecţii la niveluri diferite
Alte tipuri de intersecţii
Intersecţii la niveluri diferite
Alte tipuri de intersecţii

S-ar putea să vă placă și