Sunteți pe pagina 1din 3

NR.

1
Lucrare scrisă la matematicǎ
Semestrul I_An şcolar 2013-2014
 Timp de lucru: 50 minute
 Se acordǎ 10 puncte din oficiu

Subiectul I (50 de puncte)

5p 1.Determinati divizori numarului 35.


5p 2. Determinaţi numerele de forma 7 x2 ⋮3 .
5p 3. Descompuneţi în produse de factori primi numărul 144.
5p 4. Aflaţi c.m.m.d.c. al numerelor 16; 24.
5p 5. Aflaţi c.m.m.m.c. al numerelor 50; 48.
72
5p 6. Simplificaţi fracţia 48 pentru a obţine o fracţie ireductibilă.
6 4
5p 7.Comparaţi fracţiile 7 şi 9 .
5p 8. Calculaţi: 10,4 – 1,48 · 2,5.
5p 9. Calculaţi complementul unghiului cu măsura de 590 37΄43˝.
5p 10.Segmentul [AB] are lungimea de 7,8 cm şi O este mijlocul lui. Să se determine
lungimea segmentului [BO] .

Subiectul II (40 de puncte)

1. Efectuaţi:

10p a) ( 56 + 34 )∙ 2419 −( 23 − 16 )∙ 43 ;
1 3
10p b) [ 6 ]
+0 , ( 7 ) ∙ +0,8 (6).
17
10p 2. Bisectoarea unui unghi formează cu o latură a acestuia un unghi cu măsura de 58042'.
Aflaţi măsura unghiului.
10p 3. Unghiurile ∠ AOB şi ∠ AOC sunt adiacente suplementare, măsura ( ∠ AOB ) = 770,
[OM este bisectoarea unghiului ∠ AOC şi [ON este semidreapta opusă

semidreptei [OM. Să se afle:


a) m( ∠ MOB).
b) m( ∠ BON).
NR.2

Lucrare scrisă la matematicǎ


Semestrul I_An şcolar 2013-2014
 Timp de lucru: 50 minute
 Se acordǎ 10 puncte din oficiu

Subiectul I (50 de puncte)

5p 1.Determinati divizorii numarului 38.


5p 2. Determinaţi numerele de forma 3 x6 ⋮9 .
5p 3. Descompuneţi în produse de factori primi numărul 185.
5p 4. Aflaţi c.m.m.d.c. al numerelor 36; 45.
5p 5. Aflaţi c.m.m.m.c. al numerelor 72; 18.
64
5p 6. Simplificaţi fracţia 24 pentru a obţine o fracţie ireductibilă.
8 7
5p 7.Comparaţi fracţiile 3 şi 5 .
5p 8. Calculaţi: 35,6 – 2,18 · 3,7 .
5p 9. Calculaţi suplementul unghiului cu măsura de 670 48΄33˝.
5p 10.Segmentul [CD] are lungimea de 7,4 cm şi A este mijlocul lui. Să se determine
lungimea segmentului [DA] .

Subiectul II (40 de puncte)

1.Efectuaţi:

10p a)( 16 + 79 ) ∙ 1817 + 23 ∙( 71 − 211 );


6
10p b)[ 0,1 ( 6 ) +0,375 ] ∙ +0,75.
13
10p 2. Bisectoarea unui unghi formează cu o latură a acestuia un unghi cu măsura de 82042'.
Aflaţi măsura unghiului.
10p 3. Unghiurile ∠ PDE şi ∠ CDP sunt adiacente complementare, m( ∠ PDE) =350,
[DA este bisectoarea unghiului ∠ CDP şi [DB este semidreapta opusă
semidreptei [DA. Să se afle:
a) m( ∠ ADE).
b) m( ∠ BDE).