Sunteți pe pagina 1din 1

Ce-ncăpere are cadă,

Apă rece, apă caldă,


În care, când ai intrat,
Ieşi mai alb şi mai curat ?
(baia)