Sunteți pe pagina 1din 2

DREPTUL CONCURENTEI

PRIMUL REFERAT

 SELECTAŢI DIN REVISTELE JURIDICE DIN ULTIMII TREI ANI STUDII
DESPRE :
- Beneficiile concurenţei comerciale
- Clientelă şi consumatori
- Raporturi juridice de concurenţă
 DEMONSTRAŢI ÎNTR-UN STUDIU PERSONAL BENEFICIILE CONCURENŢEI
ÎNTRE AGENŢII ECONOMICI ŞI AVANTAJELE PENTRU CONSUMATORI

 ÎNTOCMIŢI UN STUDIU PERSONAL DESPRE CLAUZA DE NECONCURENŢĂ


REGLEMENTATĂ DE CODUL MUNCII

 REALIZAŢI O SINTEZĂ CU PRIVIRE LA FELURILE SOCIETĂŢILOR


COMERCIALE DUPĂ MEMBRII ASOCIAŢI ŞI FACEŢI O PARALELĂ CU
ADMINISTRATORII, PREPUŞII ŞI SALARIAŢII

 CĂUTAŢI, ÎN PORTALUL INSTANŢELOR DE JUDECATĂ, HOTĂRÂRI


JUDECĂTOREŞTI DATE ÎN CAUZE PRIVIND PLÂNGERI
CONTRAVENŢIONALE PENTRU ÎNCĂLCĂRI ALE CONCURENŢEI,
ANALIZAŢI-LE ŞI FACEŢI APRECIERI ASUPRA LOR

 CĂUTAŢI, ÎN PORTALUL INSTANŢELOR DE JUDECATĂ, HOTĂRÂRI


JUDECĂTOREŞTI DATE ÎN CAUZE PRIVIND PLÂNGERI
CONTRAVENŢIONALE PENTRU ÎNCĂLCĂRI ALE CONCURENŢEI,
ANALIZAŢI-LE ŞI FACEŢI APRECIERI ASUPRA LOR
 PROCEDAŢI LA FEL ŞI PENTRU INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL
CONCURENŢEI

AL DOILEA REFERAT

 ÎNTOCMIŢI UN STUDIU INDIVIDUAL, SISTEMATIC ŞI ANALITIC AL


REGULAMENTULUI CONSILIULUI NR. 1/2003

 IDEM PENTRU LEGEA NR. 21/1996, PRIVIND CONCURENŢA


 IDENTIFICAŢI REGULAMENTE, DECIZII,COMUNICĂRI ŞI HOTĂRÂRI ALE
CJUE ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI ŞI COMENTAŢI-LE
 IDENTIFICAŢI HOTĂRÂRI ALE CJUE DATE ÎN LEGĂTURĂ CU ART. 81 ŞI 82
DIN TRATATUL COMUNITĂŢII EUROPENE ŞI COMENTAŢI-LE

IDENTIFICAŢI DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI VIZÂND


AJUTORUL DE STAT ŞI COMENTAŢI-LE
DREPT PROCESUAL

1. Instanţele judecătoreşti în lumina legii 304/2004 republicată


2. Statutul magistratului in conformitate cu prevederile legii 303/2004
3. Cererile în justiţie
4. Nulitatea actelor de procedură civilă
5. Competenţa materială a tribunalului în procesul civil
6. Participarea avocatului şi procurorului în procesul civil