Sunteți pe pagina 1din 3

Pe scurt

Parlamentul României a adoptat măsuri suplimentare celor din Ordonanța de urgență a


Guvernului nr. 33/2020 (OUG 33/2020), cu scopul de a asigura colectarea de venituri 
la bugetul de stat. 

În detaliu 

Se acordă și în trimestrele II și III bonificații de 10% din impozitul pe profit datorat,


pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare
şi plată, și pentru contribuabilii plătitori de impozit datorat pe venitul
microîntreprinderilor, dacă plătesc la termenele scadente. 

Pentru trimestrul II 2020, plata impozitului trebuie efectuată până la data de 25 iulie
2020 inclusiv, iar  pentru trimestrul III 2020 - până la data de 25 octombrie 2020
inclusiv.

[Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea OUG nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și
modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 396 din data de 15
mai 2020]

De reținut

Prin Legea nr. 54/2020 se acordă bonificații de 10% contribuabililor plătitori de


impozit pe profit  și celor plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, dacă
plătesc impozitul pe profit pentru trimestrul II  al anului 2020 până la 25 iulie 2020
inclusiv, iar pentru trimestrul III până la 25 octombrie 2020 inclusiv.
 

Art. 1. - Obiectul de reglementare Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)


(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare
pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.
Reviste (2)

(2) Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:


a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar și
de supraveghere a aplicării acestora; Reviste (1)
b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru
cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea
promovării performanței individuale; Reviste (1)
c) remunerarea persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.
(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale
personalului prevăzut la alin. (1) sunt și rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în
prezenta lege. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)
(4) Prin contractele colective de muncă/acordurile colective de muncă și contractele
individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în
bani sau în natură care excedează sau contravin prevederilor prezentei legi. Jurisprudență
Art. 2. - Domeniul de aplicare Jurisprudență
(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică: Jurisprudență
a) personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația
Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de
specialitate ale administrației publice centrale, unitățile teritoriale, autorități ale
administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome,
precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat,
bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;
Jurisprudență

S-ar putea să vă placă și