Sunteți pe pagina 1din 26

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ

S.C. ACIS INVEST S.R.L.

EVALUAREA RISCURILOR
DE
ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ LA

S.C. ACIS INVEST S.R.L. TG.-MUREŞ

LOCUL DE MUNCĂ

INSPECTOR RESURSE UMANE

Beneficiar, EVALUATOR AUTORIZAT


PFA MANIŞOR CONSTANTIN
LISMAN OLIMPIA
Administrator S.C. ACIS INVEST S.R.L. TG.-MUREŞ

2010

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 1 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

1. Procesul de muncă

Inspector resurse umane din cadrul S.C.ACIS INVEST S.R.L.are sarcina de a susţine
planificarea şi conducerea logistică, planificarea şi conducerea resurselor umane, a activităţii de
tarifare şi contabilizare, de urmărire a pieţei întregii activităţi.

2. Elementele componente ale sistemului de muncă evaluat

2.1. Mijloace de producţie

 calculator personal;
 copiator;
 automat de cafea
 imprimantă;
 fax – telefon;
 copiator;
 autoturism;
 instalaţie de aer condiţionat;
 birou cu scaun ergonomic;
 mobilier birou;
 instrumente de birotică (creioane, pixuri, stilouri, perforator, cutter, etc);
 formulare tipizate;
 surse de iluminat artificial.

2.2. Sarcina de muncă

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 2 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

 Este subordonat Administratorului;

 Are relaţii de colaborare cu asistent manager;

 Are relaţii de colaborare cu personalul angajat din societate;

 Ţine evidenţa analitică şi sintetică a conturilor;

 Întocmeşte corect şi la zi documentele justificative;

 Ţine evidenţa, verifică şi calculează concediile medicale;

 Ţine evidenţa şi calculează concediile de odihnă, reţinerile din total drepturi;

 Întocmeşte lunar note şi rapoarte informative;;

 Răspunde direct pentru corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în documentele întocmite


şi a operaţiunilor înregistrate;

 Îndeplineşte şi alte sarcini încredinţate de conducerea unităţii;

 Asigură confidenţialitatea operaţiunilor efectuate de fiecare în parte şi a datelor


centralizatoare la nivelul unităţii;

 Asigură arhivarea documentelor primare;

 Realizează evidenţa de personal, face salarizarea personalului şi înscrierile în carnetele de


muncă, întocmeşte situaţiile statistice cerute pe linie de personal şi salarizare;

 Are ca obiectiv îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, informând periodic conducerea societăţii


referitor la buna desfăşurare a activităţii.

2.3. Mediul de muncă

Inspector resurse umane îsi desfăşoară activitatea atât în incintă închisă cât şi în aer liber.
Spaţiile respective sunt caracterizate de:

 Iluminat natural si artificial;

 Temperatura reglabilă în anotimpul rece. Încălzirea incintei se realizează de la o centrală


termica proprie;

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 3 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

 Curenţi de aer naturali sau artificiali;

 Radiatii electromagnetice în apropierea echipamentelor electronice;

 Potenţial electrostatic în apropierea echipamentelor electronice;

 Calamităţi naturale;

 Pulberi pneumoconiogene (toner imprimantă, fax, copiator);

 Gaze, vapori, aerosoli (eşapamente);

 Gaze sau vapori inflamabili sau explozivi (combustibili lichizi).

3. Factori de risc identificaţi

3.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

Factori de risc mecanic

1. Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice (organe de maşini în


mişcare, curgeri de fluide, deplasări ale mijloacelor de transport);

2. Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de


frânare în mers;

3. Autodeclanşarea schimbării regimului de funcţionare a aparatului de aer


condiţionat, în timpul funcţionării sale;

4. Alunecare în timpul deplasării în incinta societăţii;

5. Cădere liberă de materiale (în timpul activităţii de construcţii, consolidare,


modernizare);

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 4 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

6. Răsturnare de obiecte (de pe rafturi şi birouri);

7. Contact cu obiecte proiectate (particule din parbriz rezultate ca urmare a


spargerii acestuia);

8. Contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare , înţepătoare,


alunecoase );

9. Recipiente sub presiune

Factori de risc termic

10. Temperatura ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (bloc motor,


galerie de evacuare gaze arse);

11. Temperatura coborată a suprafeţelor metalice atinse accidental în


anotimpul rece (scule , dispozitive);

12. Incendii provocate de scurcircuite electrice (autoturism, aparate electrice


şi electronice, instalaţiile electrice ale clădirilor, instalaţia de gaze a clădiri).

Factori de risc electric

13. Contact cu curent electric prin atingere directă (deteriorare accidentală a


izolaţiilor unor căi de curent sau panouri electrice neasigurate prin încuiere);

14. Contact cu curent electric prin atingere indirectă (la deteriorarea


circuitelor de legare la instalaţia de împământare);

Factori de risc chimic

15. Contact accidental cu substanţe toxice (lichid frană, antigel, lichide de


spălat parbrizul speciale);

16. Contact accidental cu substante caustice (substanţe caustice - electrolit


baterii de acumulator- arsura chimică);

17. Contact cu substanţe inflamabile (lucrul cu substanţe inflamabile -


combustibili , uleiuri, unsori, etc.);

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 5 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

3.2. Factori de risc proprii mediului de muncă

Factori de risc fizic

18. Îmbolnăviri cauzate de aerul condiţionat;

19. Nivel de iluminare scăzut (în birou, în şantier, în timpul circulaţiei pe


timp de noapte);

20. Temperatura aerului ridicată/scăzută

21. Curenţi de aer naturali sau artificiali (circulaţia cu geamul deschis sau
curentul creat în birouri prin deschiderea uşilor de acces);

22. Zgomot cauzat de echipamentele tehnice utilizate

23. Radiaţii electromagnetice în apropierea echipamentelor electronice;

24. Potenţial electrostatic în apropierea echipamentelor electronice;

25. Calamităţi naturale (la cazul circulaţiei pedestre sau auto în afara
societăţii);

26. Pulberi pneumoconiogene (praf, pulberi, rezultate în urma activităţii de


demolare);

Factori de risc chimic

27. Gaze vapori, aerosoli (eşapamente, gaze din instalaţia de gaze naturale);

28. Gaze sau vapori inflamabili sau explozivi (combustibili lichizi, gaze
naturale din instalaţie, gaze de la aparatele de sudură autogene).

3.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 6 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

Solicitare fizică

29. Poziţii fixe la parcurgerea traseelor auto sau în timpul lucrului la


calculator - efort static;

Solicitare psihică

30. Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, decizii dificile în


scurt timp – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort accentuat în
condiţii atmosferice grele – ceaţă, ploaie, ninsoare;

31. Ritm de muncă mare;

32. Stres;

33. Agresiune (în scopul jafului);

34. Expunere la violenţă (cauzată de specificul raporturilor de muncă);

35. Acţiuni teroriste (posibile in timpul deplasărilor în afara ţării).

3.4. Factori de risc proprii executantului

Acţiuni greşite

36. Circulaţia cu autoturismul sub influenţa alcoolului, medicamentelor sau


într-un stadiu avansat de oboseală;

37. Executarea unor manevre nepermise de legislaţia ce reglementează


circulaţia rutieră;

38. Circulaţia cu defecţiuni la sistemul de direcţie, sistemul de frânare,


instalaţia electrică;

39. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică ;

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 7 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

40. Cădere la acelaşi nivel (împiedicare, alunecare pe gheaţă, dezechilibrare


la deplasarea pedestră);

41. Utilizarea echipamentelor electrice şi electronice cu defecţiuni în


instalaţiile electrice;

42. Programarea aparatului de aer condiţionat la o temperatură


scăzută/ridicată pe perioade lungi de timp;

43. Întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de viteze în poziţia


neutru (la coborâre);

44. Executarea defectuoasă a lucrărilor la calculator (fără utilizarea


amenajării ergonomice a locului de muncă sau cu distanţe şi unghiuri de
vedere necorespunzătoare);

Comunicări accidentogene

45. Comunicări accidentogene (limbaj necorespunzător cu salariaţi, clienţi,


convorbiri în timpul conducerii autoturismului);

Omisiuni

46. Neutilizarea EIP si a celorlalte mijloace de protectie din dotare


(neutilizarea căştii de protecţie )

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 8 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1


UNITATEA :
S.C. ACIS INVEST S.R..L
DURATA EXPUNERII :8 h
ECHIPA DE EVALUARE :
1. Constantin MANISOR evaluato
4. Fişa de evaluare a locului de r
muncă autorizat
2 Daniela FLUIERAS Asistent S.C. ACIS INVEST S.R.L.
LOCUL DE MUNCĂ : manager
Inspector resurse umane

NIVEL
COMPONENŢA FACTORI FORMA CONCRETĂ DE CONSECINŢA CLASA CLASA DE
PARŢIAL
SISTEMULUI DE DE RISC MANIFESTARE A FACTORILOR MAXIMĂ DE PROBABI-
DE
MUNCĂ IDENTIFICAŢI DE RISC PREVIZIBILĂ GRAVITATE LITATE
RISC

0 1 2 3 4 5 6
Mijloace de Factori de risc 1. Mişcări funcţionale ale DECES 7 1 3
producţie mecanic echipamentelor tehnice (organe de
maşini în mişcare, curgeri de fluide,
deplasări ale mijloacelor de
transport);
2. Autoblocarea funcţionării DECES 7 1 3
mecanismului de direcţie sau a
sistemului de frânare în mers;

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 9 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

0 1 2 3 4 5 6
3. Autodeclanşarea schimbării ITM 45-180 zile 3 2 2
regimului de funcţionare a aparatului
de aer condiţionat, în timpul
funcţionării sale;
4. Alunecare în timpul deplasării în INV GR III 4 1 2
incinta societăţii;
5. Cădere liberă de materiale (în DECES 7 1 3
timpul activităţii de construcţii,
consolidare, modernizare);
6. Răsturnare de obiecte (de pe ITM 45-180 zile 3 1 2
rafturi şi birouri);
7. Contact cu obiecte proiectate INV GR III 4 2 3
(particule din parbriz rezultate ca
urmare a spargerii acestuia);
8. Contact direct al epidermei cu INV GR III 4 2 3
suprafeţe tăietoare , înţepătoare,
alunecoase );
9. Recipiente sub presiune (butelii DECES 7 1 3
GPL);
Factori de risc 10. Temperatura ridicată a unor ITM 45-180 zile 3 1 2
termic suprafeţe, atinse accidental (bloc
motor, galerie de evacuare gaze arse);
11. Temperatura coborată a ITM 45-180 zile 3 1 2
suprafeţelor metalice atinse accidental
în anotimpul rece (scule ,
dispozitive);

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 10 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

0 1 2 3 4 5 6
12. Incendii provocate de scurcircuite DECES 7 2 4
electrice (autoturism, aparate electrice
şi electronice, instalaţiile electrice ale
clădirilor, instalaţia de gaze a clădiri).
Factori de risc 13. Contact cu curent electric prin DECES 7 2 4
electric atingere directă (deteriorare
accidentală a izolaţiilor unor căi de
curent sau panouri electrice
neasigurate prin încuiere);
14. Contact cu curent electric prin DECES 7 2 4
atingere indirectă (la deteriorarea
circuitelor de legare la instalaţia de
împământare);
Factori de risc 15. Contact accidental cu substanţe INV GR III 4 1 2
chimic toxice (lichid frană, antigel, lichide de
spălat parbrizul speciale);
16. Contact accidental cu substante INV GR III 4 1 2
caustice (substanţe caustice -
electrolit baterii de acumulator- arsura
chimică);
17. Contact cu substanţe inflamabile INV GR III 4 1 2
(lucrul cu substanţe inflamabile -
combustibili , uleiuri, unsori, etc.);
Mediu de Muncă Factori de risc fizic 18. Îmbolnăviri cauzate de aerul ITM 45-180 zile 3 2 2
condiţionat;

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 11 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

0 1 2 3 4 5 6
19. Nivel de iluminare scăzut (în INV GR III 4 2 3
birou, în şantier, în timpul circulaţiei
pe timp de noapte);
20. Temperatura aerului INV GR III 4 2 3
ridicată/scăzută
21. Curenţi de aer naturali sau ITM 45-180 zile 3 3 3
artificiali (circulaţia cu geamul
deschis sau curentul creat în birouri
prin deschiderea uşilor de acces);
22. Zgomot cauzat de echipamentele N 1 2 1
tehnice utilizate
23. Radiaţii electromagnetice în ITM 45-180 zile 3 3 3
apropierea echipamentelor
electronice;
24. Potenţial electrostatic în INV GR III 4 1 2
apropierea echipamentelor
electronice;
25. Calamităţi naturale (la cazul DECES 7 1 3
circulaţiei pedestre sau auto în afara
societăţii);
26. Pulberi pneumoconiogene (praf, INV GR III 4 2 3
pulberi, rezultate în urma activităţii de
demolare);
Factori de risc 27. Gaze vapori, aerosoli INV GR III 4 2 3
chimic (eşapamente, gaze din instalaţia de
gaze naturale);

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 12 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

0 1 2 3 4 5 6
28. Gaze sau vapori inflamabili sau DECES 7 1 3
explozivi (combustibili lichizi, gaze
naturale din instalaţie, gaze de la
aparatele de sudură autogene).
Sarcina de Muncă Solicitare fizică 29. Poziţii fixe la parcurgerea INV GR III 4 2 3
traseelor auto sau în timpul lucrului la
calculator - efort static;
Solicitare psihică 30. Solicitare permanentă a atenţiei INV GR III 4 2 3
în timpul deplasării, decizii dificile în
scurt timp – intervenţii pe baza
reflexelor dobândite (efort accentuat
în condiţii atmosferice grele – ceaţă,
ploaie, ninsoare;
31. Ritm de muncă mare; INV GR III 4 2 3
32. Stres; INV GR III 4 2 3
33. Agresiune (în scopul jafului); DECES 7 1 3
34. Expunere la violenţă (cauzată de DECES 7 2 4
specificul raporturilor de muncă);
35. Acţiuni teroriste (posibile in DECES 7 1 3
timpul deplasărilor în afara ţării).
Executant Acţiuni greşite 36. Circulaţia cu autoturismul sub DECES 7 2 4
influenţa alcoolului, medicamentelor
sau într-un stadiu avansat de
oboseală;
37. Executarea unor manevre DECES 7 1 3
nepermise de legislaţia ce
reglementează circulaţia rutieră;

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 13 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

0 1 2 3 4 5 6
38. Circulaţia cu defecţiuni la DECES 7 1 3
sistemul de direcţie, sistemul de
frânare, instalaţia electrică;
39. Neadaptarea vitezei la condiţiile DECES 7 1 3
de trafic şi la starea atmosferică ;
40. Cădere la acelaşi nivel INV GR III 4 2 3
(împiedicare, alunecare pe gheaţă,
dezechilibrare la deplasarea pedestră);
41. Utilizarea echipamentelor DECES 7 2 4
electrice şi electronice cu defecţiuni
în instalaţiile electrice;
42. Programarea aparatului de aer INV GR III 4 1 2
condiţionat la o temperatură
scăzută/ridicată pe perioade lungi de
timp;
43. Întreruperea motorului în rampă DECES 7 1 3
şi aducerea manetei de viteze în
poziţia neutru (la coborâre);
44. Executarea defectuoasă a INV GR III 4 3 4
lucrărilor la calculator (fără utilizarea
amenajării ergonomice a locului de
muncă sau cu distanţe şi unghiuri de
vedere necorespunzătoare);
Comunicări 45. Comunicări accidentogene DECES 7 1 3
accidentogene (limbaj necorespunzător cu salariaţi,
clienţi, convorbiri în timpul
conducerii autoturismului);

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 14 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

0 1 2 3 4 5 6
Omisiuni 46. Neutilizarea EIP si a celorlalte INV GR III 4 2 3
mijloace de protectie din dotare
(neutilizarea căştii de protecţie )

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 15 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

5. Formula şi calculul nivelului de risc global

Locul de muncă: Inspector resurse umane

Nivel global de risc: 3,03

46

Σ R xr i i

i=1 0 x(7x7) + 0 x(6x6) + 0 x(5x5) + 7 x(4x4) + 27 x(3x3) + 11 x(2x2) + 1 x(1x1) 400

Nrg = --------- = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = --- = 3,03


46 0 x7 + 0 x6 + 0 x5 + 7 x4 + 27 x3 + 11 x2 + 1 x1 132

Σr i
i=1

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 16 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

6. Nivelurile parţiale de risc pe factori de risc

Locul de muncă: Inspector resurse umane

Nivel global de risc: 3,03

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 17 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

6
NIVELURI PARŢIALE DE RISC

0
F1 F4 F7 F10 F13 F16 F19 F22 F25 F28 F31 F34 F37 F40 F43 F46
FACTORI DE RISC

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 18 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

7. LEGENDĂ

F1 Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice (organe de maşini în mişcare, curgeri


de fluide, deplasări ale mijloacelor de transport);
F2 Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în
mers;
F3 Autodeclanşarea schimbării regimului de funcţionare a aparatului de aer condiţionat,
în timpul funcţionării sale;
F4 Alunecare în timpul deplasării în incinta societăţii;
F5 Cădere liberă de materiale (în timpul activităţii de construcţii, consolidare,
modernizare);
F6 Răsturnare de obiecte (de pe rafturi şi birouri);
F7 Contact cu obiecte proiectate (particule din parbriz rezultate ca urmare a spargerii
acestuia);
F8 Contact direct al epidermei cu suprafeţe tăietoare , înţepătoare, alunecoase );
F9 Recipiente sub presiune (butelii GPL);
F10 Temperatura ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (bloc motor, galerie de
evacuare gaze arse);
F11 Temperatura coborată a suprafeţelor metalice atinse accidental în anotimpul rece
(scule , dispozitive);
F12 Incendii provocate de scurcircuite electrice (autoturism, aparate electrice şi
electronice, instalaţiile electrice ale clădirilor, instalaţia de gaze a clădiri).
F13 Contact cu curent electric prin atingere directă (deteriorare accidentală a izolaţiilor
unor căi de curent sau panouri electrice neasigurate prin încuiere);
F14 Contact cu curent electric prin atingere indirectă (la deteriorarea circuitelor de legare
la instalaţia de împământare);
F15 Contact accidental cu substanţe toxice (lichid frană, antigel, lichide de spălat
parbrizul speciale);
F16 Contact accidental cu substante caustice (substanţe caustice - electrolit baterii de
acumulator- arsura chimică);
F17 Contact cu substanţe inflamabile (lucrul cu substanţe inflamabile - combustibili ,
uleiuri, unsori, etc.);
F18 Îmbolnăviri cauzate de aerul condiţionat;
F19 Nivel de iluminare scăzut (în birou, în şantier, în timpul circulaţiei pe timp de
noapte);
F20 Temperatura aerului ridicată/scăzută
F21 Curenţi de aer naturali sau artificiali (circulaţia cu geamul deschis sau curentul creat
în birouri prin deschiderea uşilor de acces);
F22 Zgomot cauzat de echipamentele tehnice utilizate
F23 Radiaţii electromagnetice în apropierea echipamentelor electronice;
F24 Potenţial electrostatic în apropierea echipamentelor electronice;

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 19 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

F25 Calamităţi naturale (la cazul circulaţiei pedestre sau auto în afara societăţii);
F26 Pulberi pneumoconiogene (praf, pulberi, rezultate în urma activităţii de demolare);
F27 Gaze vapori, aerosoli (eşapamente, gaze din instalaţia de gaze naturale);
F28 Gaze sau vapori inflamabili sau explozivi (combustibili lichizi, gaze naturale din
instalaţie, gaze de la aparatele de sudură autogene).
F29 Poziţii fixe la parcurgerea traseelor auto sau în timpul lucrului la calculator - efort
static;
F30 Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, decizii dificile în scurt timp –
intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort accentuat în condiţii atmosferice grele
– ceaţă, ploaie, ninsoare;
F31 Ritm de muncă mare;
F32 Stres;
F33 Agresiune (în scopul jafului);
F34 Expunere la violenţă (cauzată de specificul raporturilor de muncă);
F35 Acţiuni teroriste (posibile in timpul deplasărilor în afara ţării).
F36 Circulaţia cu autoturismul sub influenţa alcoolului, medicamentelor sau într-un
stadiu avansat de oboseală;
F37 Executarea unor manevre nepermise de legislaţia ce reglementează circulaţia rutieră;
F38 Circulaţia cu defecţiuni la sistemul de direcţie, sistemul de frânare, instalaţia
electrică;
F39 Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică ;
F40 Cădere la acelaşi nivel (împiedicare, alunecare pe gheaţă, dezechilibrare la
deplasarea pedestră);
F41 Utilizarea echipamentelor electrice şi electronice cu defecţiuni în instalaţiile
electrice;
F42 Programarea aparatului de aer condiţionat la o temperatură scăzută/ridicată pe
perioade lungi de timp;
F43 Întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la
coborâre);
F44 Executarea defectuoasă a lucrărilor la calculator (fără utilizarea amenajării
ergonomice a locului de muncă sau cu distanţe şi unghiuri de vedere
necorespunzătoare);
F45 Comunicări accidentogene (limbaj necorespunzător cu salariaţi, clienţi, convorbiri în
timpul conducerii autoturismului);
F46 Neutilizarea EIP si a celorlalte mijloace de protectie din dotare (neutilizarea căştii de
protecţie )

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 20 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

8. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ


I

Inspector resurse umane


S.C. ACIS INVEST S.R.L.
MASURA PROPUSĂ

Nr. NIVELE COMPETENŢE


LOC DE MUNCĂ / FACTOR DE RISC
Crt RISC NOMINALIZAREA MĂSURII ŞI TERMENE
RĂSPUNDERI

0 1 2 3 4 5
1 F4 Utilizarea echipamentelor electrice şi 4 Revizia periodică conform cărţilor Şefii punctelor Periodic după
1 electronice cu defecţiuni în instalaţiile tehnice ale ET. Înlăturarea celor uzate, de lucru program
electrice; defecte sau îmbătrânite Director stabilit cu
Lucrător firmele de
desemnat SSM service
2 F1 Incendii provocate de scurcircuite electrice 4 Prelucrarea cu ocazia instructajelor a Director Cu ocazia
2 (autoturism, aparate electrice şi electronice, interzicerii improvizaţiilor în instalaţiile Lucrător instructajului
instalaţiile electrice ale clădirilor, instalaţia de electrice şi/sau tehnice de orice fel desemnat SSM periodic
gaze a clădiri). Înlăturarea improvizaţiilor existente Imediat
3 F1 Contact cu curent electric prin atingere directă 4 Închiderea cu cheie aflată la persoana Director Imediat
3 (deteriorare accidentală a izolaţiilor unor căi autorizată a tablourilor electrice, Lucrător
de curent sau panouri electrice neasigurate înlăturarea/înlocuirea conductorilor desemnat SSM
prin încuiere); prelungitoarelor care sunt defecte sau dau
semne de îmbătrânire

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 21 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

4 F1 Contact cu curent electric prin atingere 4 Verificarea imediată şi anuală a prizelor Director Imediat şi
4 indirectă (la deteriorarea circuitelor de legare de împământare inclusiv a clădirilor. Lucrător anual
la instalaţia de împământare); Înlocuirea părţilor defecte şi refacerea desemnat SSM
lor.
5 F3 Expunere la violenţă (cauzată de specificul 4 Evitarea dialogurilor generatoare de Angajat De câte ori
4 raporturilor de muncă); conflicte cu colegii de muncă este cazul
6 F3 Circulaţia cu autoturismul sub influenţa 4 Prelucrarea cu ocazia instructajelor Director Cu ocazia
6 alcoolului, medicamentelor sau într-un stadiu periodice a efectelor negative a Lucrător instructajului
avansat de oboseală; desfăşurării de activităţi productive în desemnat SSM periodic
stare de ebrietate sau obosit precum şi SSM
efectele medicamentelor contraindicate
7 F4 Executarea defectuoasă a lucrărilor la 4 Prelucrarea şi respectarea celor expuse în Lucrător Cu ocazia
4 calculator (fără utilizarea amenajării NSSM 37 cu privire la amenajare desemnat SSM instructajului
ergonomice a locului de muncă sau cu ergonomică, distanţe şi unghiuri de SSM periodic
distanţe şi unghiuri de vedere vedere la locul de muncă computerizat Angajat Imediat
necorespunzătoare);

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 22 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

9. Interpretarea rezultatelor evaluării

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Inspector resurse umane
este de 3,03 valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel
de risc mic nedepăşind valoarea acceptabilă (3,5).
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare“ din care se observă că totuşi că din totalul de
46 factori de risc identificaţi, 7 depăşesc, ca nivel parţial de risc,
valoarea acceptabilă 3:

     7 încadrându-se în categoria de risc mediu (4)


     0
     0
     0

Cei 7 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F12. Incendii provocate de scurcircuite electrice (autoturism, aparate electrice şi electronice,


instalaţiile electrice ale clădirilor, instalaţia de gaze a clădiri).

F13. Contact cu curent electric prin atingere directă (deteriorare accidentală a izolaţiilor unor
căi de curent sau panouri electrice neasigurate prin încuiere);

F14. Contact cu curent electric prin atingere indirectă (la deteriorarea circuitelor de legare la
instalaţia de împământare);

F34. Expunere la violenţă (cauzată de specificul raporturilor de muncă);

F36. Circulaţia cu autoturismul sub influenţa alcoolului, medicamentelor sau într-un stadiu
avansat de oboseală;

F41. Utilizarea echipamentelor electrice şi electronice cu defecţiuni în instalaţiile electrice;

F44. Executarea defectuoasă a lucrărilor la calculator (fără utilizarea amenajării ergonomice a


locului de muncă sau cu distanţe şi unghiuri de vedere necorespunzătoare);

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 7 factori de risc care se situează în


domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 23 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe surse generatoare, situaţia se prezintă


după cum urmează:

    36,96% - factori de risc proprii mijloacelor de producţie;


    23,91% - factori de risc proprii mediului de muncă;
- factori de risc proprii sarcinii de
15,22%
    muncă;
    23,91% - factori risc proprii executantului.

Din analiza fişei de evaluare se constată că 38 respectiv, 82,61%


dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului
(invaliditate şi deces), ceea ce arată că deşi incidenţa este mai mică, după gravitate, locul de
muncă prezintă pericol ridicat de accidentare.

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 24 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

10. Ponderea factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă

Locul de muncă: Inspector resurse umane

Nivel global de risc: 3,03

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 25 din 26


EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ
S.C. ACIS INVEST S.R.L.

Factori de risc proprii mijloacelor de Factori de risc proprii mediului de


producţie muncă
36,96% 23,91%

Factori de risc proprii sarcinii de


muncă
15,22%
Factori de risc proprii executantului
23,91%

COD: PFA MC 004 EDIŢIA: 1 / 15.06.2010 Revizia 0 Pagina 26 din 26