Sunteți pe pagina 1din 1

Elevii clujeni, din nou primii la Evaluarea Națională!

Județul Cluj se situează pe primul loc la Evaluarea Națională, cu cel mai ridicat procent al mediilor
mai mari decât 5, și pe locul al doilea (după București) în privința numărului mediilor de 10.
Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației și Cercetării, dintre cei 160.468 candi-
dați prezenți, la nivel național, 135.101 au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), adică
76.10%. Dintre aceștia, 839 de candidați (66 din Cluj!) au încheiat examenul cu media generală
10 (zece). În București (6 sectoare, totuși), media 10 a fost obținută de 224 candidați.
Rata de participare la nivel național a fost de 93%: 160.468 candidați prezenți (dintr-un total
de 172.531 de candidați înscriși). La proba de Limba și literatura română au obținut note peste
sau egale cu 5 (cinci) 135.101 candidați (83.9%), iar 4.587 candidați au fost notați cu 10 (zece). La
proba de Matematică, 112.651 de candidați (70.2%) au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 3.251
de candidați au obținut nota 10 (zece). 7 (șapte) elevi au fost eliminați din cauza unor tentative
de fraudă, lucrările acestora fiind notate cu 1. M. TRIPON
continuare în pagina a 11-a

marți, 23 iunie 2020 • anul XXXI, nr. 8973 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Impozitarea pensiilor
speciale – prostie Bani de la Comisia Europeană
sau populism?
pentru spital de urgenţă în Cluj
Comisia Europeană a aprobat
o investiţie de 47 de milioane
Viorel DĂDULESCU de euro din Fondul European
de Dezvoltare Regională
pentru construirea şi echiparea
unui spital de urgenţă în Cluj,
România, de care vor beneficia

I eri, liberalii au depus la Parlament ce- cetăţenii din regiunea Nord-


rerea de revocare din funcţia de Avocat Vest, predominant rurală,
al Poporului a Renatei Weber. Motivul se arată într-un comunicat
declarat este că Renate Weber s-ar afla în publicat luni de Executivul
conflict de interese, deoarece, din postura comunitar.
de viitor beneficiar al unei pensii de ser-
viciu, a atacat la Curtea Constituţională Proiectul se referă la un spital
proiectul de lege privind impozitarea pen- cu aproape 850 de paturi, cu echi-
siilor speciale. pamente de un nivel tehnologic
Nu sunt un simpatizant al doamnei ridicat, pentru a asigura o calitate
Weber. Nu-mi plac nici pensiile speciale. mai bună a îngrijirii de urgenţă
Însă, ce-mi place mie e una, iar ce-i legal e şi acces la servicii medicale care
alta. Pensia, specială sau nu, reprezintă un salvează vieţi. Spitalul va oferi în-
venit. De ce să impozitezi, indiferent cu grijire de nivel secundar şi terţiar,
cât, numai unele venituri (fie acestea chiar C.P.
şi speciale) şi altele nu? Că acestea sunt, continuare în pagina a 4-a
poate, prea mari, ar putea fi adevărat. Că
sunt, poate, nejustificat acordate, iarăşi ar
putea fi adevărat. Dar, până la urmă, nu Părinții clujeni nu „s-au înghesuit” precizate normele), iar părinții au Trei elevi eliminați
văzut cum se vor desfășura activită-
acesta ar trebui să fie sensul discuţiei, ci
să își ducă copiii la grădiniță țile și că se va acționa cu totul altfel de la prima probă
discriminarea care se face prin impozita-
rea doar a unei categorii de venituri. Şi, Grădinițele și-au deschis, ieri, dactică adaptată mai noii condiții
în raport cu personalul, cu copiii, cu
activitățile și cu adaptarea întregu-
a Bacalaureatului
mai mult, doar a unor categorii de benefi- porțile, însă părinții nu „s-au de distanțare socială. Aici s-au pre- lui mediu educațional la ce se cere, Trei elevi din Câmpia Turzii
ciari ai acestor venituri. înghesuit” să își lase copiii zentat, însă, foarte puțini copii. de la acel număr s-a ajuns la 40 de au fost eliminați, luni,
Cel mai bine explică asta Înalta Curte departe de ei. În prima zi de „S-au prezentat foarte puțini cereri. Când am revenit cu întrebări de la prima probă scrisă
de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), care a sesizat program, numărul celor care copii. Într-o primă etapă, când se pe grupurile de părinți, legate de a examenului național
Curtea Constituţională privind legea cu s-au prezentat la trei unități de punea problema deschiderii gră- luna pentru care optează să vină la de Bacalaureat, pentru
pricina. “(...) taxa de 85% pentru venitu- învățământ preșcolar din Cluj- diniței, au optat pentru grădiniță grădiniță- iunie, iulie sau august- și tentativă de fraudă.
rile din pensii care depăşesc 7.001 lei va Napoca a fost destul de redus. între 90 și 100. Noi am aplicat un dacă sunt cu adevărat pregătiți, am
afecta în principal categoria pensionarilor chestionar orientativ pentru a ști ajuns la maximum 35 de copii, în Potrivit declarației inspec-
magistraţi, în cazul cărora pensia medie Grădinița Universității Ba- care e situația. Atunci s-au înscris perioada aceasta - 22 iunie-1 iulie. torului școlar general Marine-
în plată la finele lunii aprilie 2019 era de beș-Bolyai funcționează după atâția, dar după ce a apărut Ordi- Anca M. Colibășanu la Marc, aceștia au fost depis-
continuare în pagina a 12-a programul obișnuit cu activități nul de ministru (n.red - în care sunt tați având asupra lor telefoane
de vacanță și cu metodologia di- continuare în pagina a 4-a
cu căști. Drept consecință, ei
nu mai au dreptul de a parti-
80 de ani de la cotropirea Basarabiei și Bucovinei de Nord de către U.R.S.S. cipa la următoarele două sesi-
uni ale examenului.
La proba de Limba și lite-
Odată cu desăvârșirea unității naționale, în anul 1918,
România a fost preocupată să-și apere suveranitatea
ratura română s-au prezentat
națională și integritatea teritorială. S-a considerat că unul 4170 de candidați, din cei
dintre cele mai eficiente mijloace pentru menținerea și 4578 înscriși. 15 candidați
apărarea frontierelor trasate la sfârșitul Primului Război au susținut proba în condiții
Mondial era constituirea unui sistem de alianțe care să speciale, din cauza unor pro-
funcționeze de îndată ce unul dintre statele limitrofe atașate bleme de sănătate sau a unor
politicii revizioniste – Ungaria, Uniunea Sovietică și Bulgaria – tulburări de învățare, alți 24
urmărind revizuirea tratatelor de pace din anii 1919-1920 și, pe fiind de la licee pentru defici-
această cale, a granițelor – ar încerca să modifice status-quo- enți de vedere sau de auz.
ul versaillez. În acest sens, în întreaga perioadă interbelică, La prima probă scrisă a exa-
România a susținut securitatea colectivă pe continentul menului național de Bacalau-
european și a promovat alianțe regionale, cum a fost Mica reat, în județul Cluj nu au fost
Înțelegere și Înțelegerea Balcanică. raportate cazuri de elevi cu
temperatură peste 37,3 grade.
detalii în pagina a 5-a M. TRIPON

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324