Sunteți pe pagina 1din 1

FC Botoşani – CFR Cluj se joacă!

Amânată iniţial din cauza celor două cazuri de COVID-19 depistate în lotul echipei
FC Botoşani, partida dintre moldoveni şi campioana României CFR Cluj se va juca
până la urmă la finele acestei săptămâni, mai exact sâmbătă, 20 iunie, de la ora 20. Par-
tida conteză pentru etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 1. Jucătorii echipei FC Botoşani au
fost testaţi miercuri, iar în urma anchetei epidemiologice nu s-a înregistrat nici un caz
pozitiv. Convins că meciul cu FC Botoşani nu se va juca, Dan Petrescu a programat un
amical cu echipa de liga a 2-a UTA Arad. Meciul cu CFR va fi primul oficial post-pan-
demie pentru FC Botoşani, care nu a jucat împotriva celor de la CS Universitatea Cra-
iova. CFR Cluj a învins FCSB şi conduce detaşat în clasamentul din play-off, având
şanse foarte mari de a-şi trece în palmares al treilea titlu consecutiv de campioană a
României.
C.F.

joi, 18 iunie 2020 • anul XXXI, nr. 8969 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Avem un guvern
relaxat şi un
Covid-ul strică planurile iredentiste
Liderii mişcării autonomiste a maghiarilor şi nostalgicii
parlament în alertă Ungariei Mari nu se vor mai reuni în acest an în cadrul
taberelor de vară de la Balvanyos și Gheorgheni-
Harghita pentru a discuta despre unificarea națiunii
maghiare și combaterea efectelor Trianonului. Din
datele prezentate de presa de limba maghiară reiese
că organizatorii au decis să reprogrameze cele două
Cristian FOCȘANU manifestări pentru 2021 din cauza pandemiei de
coronavirus.
Universitatea de Vară se desfășoară începând cu anul
1990 la Balvanyos-Harghita și este organizată de Funda-
Toată lumea ştie că PNL şi PSD, cei ţia Pro Minoritate (Kisebbsegekert - Pro Minoritate Ala-
doi actori principali de pe scena politică pitvany) din Ungaria şi Consiliul Tineretului Maghiar din
românească, se au ca şoarecele şi pisica. România (Magyar Ifjusagi Tanacs, MIT/CTMR), partene-
Dezbaterea privind prelungirea stării de rul prioritar fiind Consiliului Naţional Maghiar din Tran-
alertă a reprezentat scânteia care a rea- silvania (Erdelyi Magyar Nemzeti), organizație controlată
prins războiul dintre cele două formaţi- de Lazslo Tokes.
uni. Guvernul liberal a propus prelungirea Evenimentul s-a dovedit a fi o tribună pentru promovarea
cu 30 de zile a stării de alertă, în vreme unor proiecte revizioniste, care pun sub semnul întrebării
ce social-democraţii au insistat pentru 15 C.P.
zile. Mărul discordiei îl reprezintă anumi- continuare în pagina a 10-a
te măsuri de relaxare. Guvernul a adop-
tat în şedinţa de marţi hotărârea pentru Cluj-Napoca: Prelungirea mandatelor
prelungirea stării de alertă cu alte 30 de Terenul pe care se va ridica noul aleşilor locali,
zile pe întreg teritoriul României, dar cu Aviz decisiv pentru construirea noului Spital Pediatric Monobloc se promulgată de Iohannis
ridicarea mai multor restricţii. Astfel, va fi
permisă oficierea slujbelor în interiorul bi-
spital monobloc pediatric află în zona Borhanci, la inter- Preşedintele Klaus Iohannis a
secția cu viitoarea centură me- promulgat, miercuri, legea privind
sericii, însă teatrele şi restaurantele rămân Camera Deputaților a adoptat, miercuri, Legea prin care Județul tropolitană, poziționat foarte
închise. Guvernul, invocând legea 55 din Cluj primește în proprietate terenul destinat construirii celui prelungirea mandatelor aleşilor
aproape de tronsoanele rutiere locali până la 1 noiembrie 2020. Le-
2020, arată că nu are nevoie de votul Par- mai modern Spital Pediatric Monobloc din România, după ce la
majore ale Clujului. Proiectul gea privind prelungirea mandatelor
lamentului în privinţa prelungirii stării de începutul lunii iunie a fost avizat în comisiile Camerei Deputaților
spitalului va fi unul care să co- autorităţilor administraţiei publice
alertă, întrucât aceasta a fost prelungită, proiectul de lege pentru obținerea terenului.
transmisă ca o informare, iar nu institui- respundă necesității acoperirii locale şi pentru modificarea art. 151
tă. Articolul 4 din legea invocată arată că Alin Tișe, președintele Con- terenul, evaluăm deja ofertele actului medical pediatric pentru alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
“starea de alertă poate fi prelungită pentru siliului Județean Cluj a declarat pentru experții care vor orga- întreaga regiune, acesta fiind Guvernului nr. 57/2019 privind Co-
motive temeinice, pentru cel mult 30 de în acest sens: „Adoptarea aces- niza concursul internațional de considerat deja unul cu o capa- dul administrativ prevede că manda-
zile, prin hotărâre a Guvernului, la propu- tei legi reprezintă înlăturarea soluții. Nu căutăm să construim citate regională. Consiliul Ju- tele în curs ale primarilor, primarului
nerea ministrului Afacerilor Interne”. oricăror îndoieli legate de con- o clădire ci un spital monobloc dețean a identificat locația, re- general al municipiului Bucureşti,
struirea celui mai modern spital la cele mai înalte standarde, spectiv un teren din zona fostei preşedinţilor de consilii judeţene,
continuare în pagina a 12-a
pediatric din România. Avem pentru următorii zeci de ani.” continuare în pagina a 4-a consiliilor locale, Consiliului Gene-
ral al Municipiului Bucureşti şi con-
siliilor judeţene se prelungesc până la
Răsar două blocuri înalte pe Calea Dorobanților! data de 1 noiembrie 2020. „Data ale-
gerilor pentru autorităţile adminis-
traţiei publice locale din anul 2020
Omul de afaceri Ovidiu Turcu restructurarea incintei industri- se stabileşte prin lege organică, cu cel
are în plan să ridice două ale și dezvoltarea unui ansamblu puţin 60 de zile înaintea votării”, pre-
blocuri înalte pe locul în care mixt, pe un teren de 9042 mp, vede actul normativ. Actul normativ
se află Dacia Service. Proiectul format din două corpuri de clă- mai stipulează că „în cel mult cinci
va fi supus votului consilierilor dire cu regim mare de înălțime: zile de la intrarea în vigoare a legii,
locali, după ce s-a aflat, o unul cu 7 etaje, pentru birouri, Guvernul stabileşte prin hotărâre,
perioadă, în dezbatere publică. iar al doilea, cu 9 etaje, pentru lo- la propunerea Autorităţii Electorale
cuințe și parking. La imobilul de Permanente, calendarul acţiunilor
Aleșii locali clujeni vor dezbate, birouri din Calea Dorobanților se din cuprinsul perioadei electorale,
în ședința de joi, un proiect de ho- va intra de pe această stradă prin cheltuielile necesare pregătirii şi des-
tărâre privind aprobarea Planului realizarea unui acces carosabil, făşurării în bune condiţii a alegerilor
Urbanistic Zonal de restructu- iar la imobilul de locuințe din locale şi măsurile tehnice necesare
rare- Calea Dorobanților-Str. partea din spate a terenului se va bunei organizări şi desfăşurări a ale-
Ep. Nicolae Ivan. În prezent, în ajunge din strada Episcop Nico- gerilor locale”. Legea prevede şi că la
această zonă se găsesc construcții lae Ivan. Conform referatului de alegerile pentru autorităţile adminis-
de tip hală, în care se desfășoară aprobare, staționarea autovehicu- traţiei publice locale din anul 2020
activități de tip service, repre- lelor se va realiza în spații dispuse numărul minim al susţinătorilor,
zentanță auto și birouri. Practic, Anca M. Colibăşanu necesar pentru depunerea candida-
prin această inițiativă se propune continuare în pagina a 4-a turilor, se va reduce la jumătate.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324