Sunteți pe pagina 1din 2

Corca Iulian clasa a IX-E seral

COMPARATORUL MECANIC
Comparatoarele sunt aparate de măsură și control utilizate pentru determinarea
abaterilor de formă, de poziție și mai rar pentru determinarea dimensiunilor liniare.

Clasificarea comparatoarelor

1. După modul constructiv: mecanice; optice; electrice; pneumatice.

2. După precizia de măsurare:


 comparator mecanic obișnuit precizia 0,01 mm;
 minimetru,ortotest precizia 0,001 mm;
 pasametru precizia 0,02 mm.

Elementele principale ale unui comparator sunt: palpatorul, mecanismul de


amplificare, mecanismul indicator și mecanismul auxiliar.
Comparatoarele mecanice cu cadran sunt aparate de măsurat lungimi destinate
măsurărilor relative (comparării) la care deplasarea unui palpator este transmisă, prin
intermediul unui sistem de amplificare cu roţi dinţate, pârghii sau roţi dinţate şi pârghii,
unui ac ce se deplasează în planul unui cadran gradat.
Raportul de amplificare al acestor aparate reprezintă raportul dintre deplasarea
acului indicator şi deplasarea tijei palpatoare şi este egal, totodată, cu raportul dintre
diviziunea scării gradate şi valoarea acestei diviziuni:
D
k
VD

Valoarea diviziunii scării gradate la comparatoarele cu amplificare mecanică poate


fi de 0,01 mm, 0,002 mm sau 0,001 mm. Uneori, cadranul gradat poate fi înlocuit cu un
dispozitiv de afişare numerică, la care valoarea diviziunii este de 0,01 mm sau 0,001
mm. S-au realizat şi comparatoare cu cadran având o cursă mică sau limitată, la care
deplasarea palpatorului nu este transmisă acului indicator decât într-o zonă limitată.

Cele mai utilizate comparatoare mecanice cu cadran sunt cele cu valoarea


diviziunii de 0,01 mm. După mărimea cursei de măsurare, distingem comparatoare cu
cursa de 1mm, 2mm, 3 mm, 5 mm şi 10 mm. Acestea pot avea un ac indicator, utilizat
pentru sutimi de mm, sau două ace indicatoare, al doilea ac având rolul de a indica
numărul de ture parcurs de primul ac indicator.
De asemenea, constructiv s-au realizat comparatoare cu cadran normal (60
mm), cu mărimea cursei de 1-5 mm sau 10 mm, şi comparatoare cu cadran mic (40
mm), cu mărimea cursei de 2mm sau 3 mm.
Comparatoarele cu cadran pot avea cadranul dispus în același plan cu tija
palpatoare sau într-un plan perpendicular pe aceasta şi pot fi fabricate în clasele de
fabricaţie 1,2 sau 3.
Părţile componente ale unui comparator mecanic cu cadran sunt 1: carcasa; 3:
ureche de fixare facultativă, care prezintă şi o eventuală degajare 2; 4: geam; 6: tija
palpatoare; 5:vârf de măsurare, fixată prin braţul de fixare 7; 8: şurub pentru blocarea
ramei mobile 9; 10: cadran gradat; 11: ac indicator; 12: scară gradată în sutimi de
milimetri; 13: scară gradată în număr de ture complete parcurse de acul indicator; 14:
indici de toleranţă.
Pentru utilizarea comparatorului, este necesară prinderea sa într-un suport care să
îi asigure o poziţie fixă, stabilă pe toată durata măsurării. În general, comparatoarele pot
fi montate în orice tip de suport (suport mecanic, suport magnetic, dispozitiv de control)
şi pot funcţiona normal în orice poziţie. Comparatoarele pot fi montate pe suport prin
intermediul urechii de prindere sau al tijei palpatoare. Pentru aceasta, tija palpatoare se
execută la dimensiuni standardizate (8h6). Ea trebuie să poată fi demontată cu
uşurinţă, fiind interschimbabilă. Vârful palpatorului se execută din materiale rezistente la
uzură şi este, de obicei, de formă sferică.