Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea “ Transilvania “ Brasov

Facultatea de Stiinte Economice


- specializarea Management -

Student:
Grupa : 8381
Anul I

1
Cuprins:

CAPITOLUL I : 1. Statutul societati comerciale: - Prezentarea firmei............pag 3

1.1 Modul de alegere si atribuire a denumirii societatii a

comerciale – sigla inteprinderii............................................pag 3

1.2 Obiectul de activitate al societatii comerciale:.....................pag 4

1.2.1 Activitatea principala,

1.2.2 Activitati secundare (altele).

1.3 Fluxul tehnologic al activitatii principale............................pag 6

1.4 Capitalul social al societatii comerciale................................pag 7

1.5 Stabilirea organigramei.........................................................pag 8

1.51 Descrierea unui loc de munca

CAPITOLUL II: 2 Activivitatea de promovare................................................pag 9

2.1Sloganul de promovare a activitati firmei

CAPITOLUL III. 3 Conditii de lucru..............................................................pag 10

3.1Depozitarea materiilor prime, materialelor si a produselor finite

3.2 Asigurarea conditiilor saniare pentru personalul inteprinderii

CAPITOLUL IV:4. Calcule financiare.........................................................pag 11

4.1 Pragul minim de rentabilitate a firmei.....................pag 12

4.2Metoda pentru finantarea investitiilor......................pag 13

. 4.3 Facturi fiscale..........................................................pag14

2
S.C ITALCARS IVECO
S.R.L

1. Prezentarea firmei

S.C Italcars S.R.L este o societatate cu raspundere limitata, cu sediul in Brasov,


strada 13 Decembrie nr 94 ce a fost infiintata in anul 1993 de catre 3 actionari cu 100%
capital privat din care 50% capital italian detinut de catre familia Strappazzon, 40% de
familia Butnariu si 10 % de Doina Dochia Ileana, iar in 1996 actiunile firmei au fost
cumparata in proportie de 90% de familia Strappazzon. Societatea este înregistrată la
Oficiul Registrului Comertului j08/1799/1993 având cod unic de inregittrare R 4256916
si dezvoltând relaţii de colaborare Group Societe General BRD- Bank , Aliantz Tiriac
Bank si RBS Bank.

• Modul de alegere şi atribuire a denumirii societăţii. Sigla


firmei.

3
Societatea S.C Italcars S.R.L vine in intampinarea tuturor societatilor comerciale si
persoanelor fizice in necesitatea de modalitati de transport, prin vanzarea de vehicule
comerciale de la 3,5 tone pana la 40 de tone si vehicule anexe(semiremorci,remorci si
diverse tipuri de caroserii). . Pentru ca obiectul de activitate să devină mai sugestiv pentru
potenţialii noştrii clienţi am ales denumirea Italcars.
Sigla societatii a fost aleasa in asa fel incat asocierea numelui societatii si producatorului
vehiculelor sa fie cat mai apropiate din punct de vedere al vizibilitati, ceea ce presupune
caracteristicile literelor folosite in cuvant (italcars) si culoarea albastra fiind culoare
specifica producatorului care este deasemenea unul dintre cei mai mare producatori de
vehicule transport marfa si calatori din lume.

• Obiectul de activitate al societăţii


Activitatea de bază a societăţii o reprezintă intretinerea si repararea autovehiculelor
reprezentat prin cod CAEN 4520, activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si
autovehicule rutiere usoare si autovehicole rutiere grele ,reprezentate prin codurile
CAEN 7711 si 7712. Aceste activitati presupun asigurarea vanzari vehiculului numit
iveco si asigurarea reparatiei si intretineri post vanzare. Serviciile pot fi furnizate
persoanelor fizice ,juridice,persoanelor fizice autorizate sau asociatilor familiale.

Caracteristici ale serviciului:


• diversitate mare de clienţi;
• servicii orientate catre toate segmentele de piata in care la un moment dat
intervine necesitatea unui mijloc de transport peste 2,5 tone.
• personal profesionist.
• pe langa vanzarea propiu zisa a vehicolului unul dintre servicile cele mai
importante din cadrul societati este serviciul de service ce presupune repararea si
intretinerea vehiculelor

Personalul societati este format din 100 de persoane dintre care:


- 1 presedinte,
- un director general,
- director commercial ,
- director marketing ,
- 2 juristi
- branch manager ,

4
- 3 administratori leasing ,
- 12 agentii vanzari vehicule ,
- administrator parc auto,
- 2 secretare,
- 3 contabili,
- resurse umane,
- 2 sefi service auto,
- 2 responsabili garantii,
- 4 inginer service ,
- 3 responsabili facturare service,
- 3 responsabili facturare magazine ,
- 2 sef magazine ,
- 4 agentii vanzare magazin,
- 22 mecanici,
- 6 electricieni,
- 8 lucratori tinichigerie,
- 2 manipulanti vehicule parc auto
- 8 soferi
Nr. Functia / Calitatea Numele ocupantului Calificare
Crt
1 Presedinte – Sileno Strappazzon da
2 Director general Simone Strappazzon da
3 Director executiv Gliga Dochia Ileana da
4 Director comercial Gherman Dan da
5 Director marketing – Anca Moldovan da
6 Personal curatenie da

Total 6

5
NR.
CATEGORII DE PERSONAL NUMAR SALARIATI
CRT

1 CALIFICATI 75

2 NECALIFICATI 5

3 PERSONAL STUDII SUPERIOARE 20

NUMAR SALARIATI

80
70
60
50
40
30
20
10
0 NUMAR SALARIATI
NECALIFICATI
CALIFICATI

PERSONAL
STUDII

1 2 3

• Fluxul tehnologic al activităţii principale

Activitatea principală a societăţii poate fi descrisă prin 3 fluxuri tehnologice:


Fluxul 1 poate fi reprezentat astfel:
Primul contact se stabileste intre agentul de vanzari si potentialul client- - stabilirea si
claficarea necesitatilor in domeniu de transport a viitorului client—intalnirea dintre
consultantul de vanzari cu clientul – prezentarea ofertei tehnice si financiare –
negocierea ofertei – vanzarea produsului.
Fluxul 2 poate fi reprezentat astfel:

6
Contactarea fizica sau telefonica a persoanelor abilitate in vanzarea de piese din
magazinul Italcars SRL – stabilirea piesei necesare -- vanzarea piesei.
Fluxul 3 poate fi reprezentat astfel:
Programare telefonica sau fizica a vehicolului care urmeaza sa fie adus in service –
intrarea vehiculului in parcul auto rezervat vehiculelor de reparat – deschidere foaie
de comanda pentru reparatie—predare—primire a vehiculului inainte de intrarea in
service—verificarea si stabilirea problemelor vehiculului—remedierea sau repararea
problemelor vehiculului—testarea vehiculului in vederea bunei functionari dupa
reparatie—intocmirea facturi—plata.

Capitalul social

Conform actului constitutiv al societati capitalul social al acestea este de 80 000


RON, si este impartita in 8000 de parti sociale.
Capitalul social este constituit prin aportul celor 3 asociati: Stappazzon Sileno 82%,
Strappazzon Simone 9% si Gliga Dochia – Ileana 9%.

• Stabilirea organigramei firmei. Descrierea unui loc de muncă


la alegere.

Descrierea unui loc de munca:agent vanzari

7
Organigramei firmei

PRESEDINTE
Sileno Strappazzon

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR GENERAL


Doina gliga Simone Strappazzon

DIRECTOR COMERCIAL
DAN GHERMAN

DIRECTOR MARKETING
DAN GHERMAN

CONSULTANT VAZARI
ALEXANDRU TUDOR

SECRETARA
MIRELA ILIE

8
2 A ctivitatea de promovare:

Clienţii sunt reprezentaţi de:

Persoane fizice ,juridce,persoane fizice autorizate, si asociati familiali.

Principalii clienti ai firmei S.C ITALCARS IVECO S.R.L


S.C AGETAPS S.R.L BRASOV

S.C GROUP DEKA FOUR S.R.L BRASOV

S.C EPSILON HOUSE S.R.L BUCURESTI

S.C ASP TRANSPORT S.R.L FAGARAS

S.C LIV AUTO LOGISTIC S.R.L BUZAU

Cum gasim clientii?

- contactare telefonica
- recomandari
- internet
- licitatii

Activităţile de promovare

Ţinându-se cont de specificul activităţii firmei, promovarea serviciilor sale se va


realiza astfel:
- expozitii
- media
- apariţii în publicaţii şi reviste specifice domeniului de activitate

9
- elaborarea de materiale tipărite de promovare: afişe, fluturaşi,

Pentru dezvoltarea imagini societatea SC ITALCARS SRL rezerva aproximativ


30000 – 50000 de euro din profitul societatii plus activitatea de marketing realizata de
reprezentanta IVECO ROMANIA.

• Sloganul de promovare a activităţii firmei

Sloganul nostru este: “SOLUTII EFICIENTE PENTRU TRANSPORT.”

3 C ondiţii de lucru

• Depozitarea materiilor prime, materialelor şi a produselor finite


Din toate activitatile societati doar 2 au nevoie de spatii mai mari de depoiztare si
manipulare:in activitatea din magazinul firmei spatiul este foarte important in
depozitarea tuturor pieselor de schimb folosite in activitatea de service si pentru
vanzare. Alte incaperi in incinta magazinului sunt: biroul facturare, biroul sefului
de magazine si biroul soferilor.
Activitatea commerciala de vanzare nu necesita spatii de depozitare deoarece
majoritatea datele sunt stocate electronic si datele care trebuiesc obligatoriu stocate
pe hartie sunt depozitate in cladirea contabilitati.
Activitatea de service presupune spatii mari pentru :activitatea de service,
activitatea tinichigerie de ,stocarea pieselor cel mai des folosite la
reparati(consumabile), birou facturare, birou sef service ,birou responabil garantii,
vestiar.

10
• Asigurarea condiţiilor sanitare pentru personalul societăţii
În vederea asigurării condiţiilor sanitare necesare, sediul societăţii SC ITALCARS
SRL este prevăzut cu cate un grup sanitar in fiecare corp al cladirilor societatii.
. Acestă dependinţă este necesară pentru ca personalul să-şi poată desfăşura
activitatea în cele mai bune condiţii.
Asigurarea curăţeniei spaţiului de lucru (inclusiv a grupului sanitar) intră în sarcinile
femeii de serviciu. Aceasta va folosi, pentru a nu dăuna sănătăţii angajaţilor, produse de
curăţenie ecologice.

4 Calcule financiare

• Metode de evaluare a activelor firmei


Sediul firmei are suprafata totala de 2500 mp si inaltime de 3 metri.
Este utilat cu toate dotarile necesare: alimentare cu energie electica ,gaz metan,apa
canalizare racordare de evacuare la retea a apelor uzate, frigider , retea de wirreless .
Aplicand metoda statistica de evaluare se obtine:
Sediul firmei:
2500 mp*3 m = 7500 mc * 500euro/mc = 3 750 000 euro
Aceasta este valoarea aproximativa ,diferenta fata de realitate consta in principal in
amplasarea locuintei.
• Amortismentul

Spatii tip locuinta:


2 module*15m (latimea)*20m( lungimea)*3m(i)= 1800mc*500euro/mc = 900 000euro
1 modul*7 ,20m(latimea)*10m(lungimea)*3m(i)= 216mc*500 euro/mc = 108 000euro
2 module*3,40m(latime)*6,30m(lungime)*3m(i)=128,52mc*500 euro/mc= 64 260euro
1 modul * 4m(latime)*7m(lungime)*3m(i) = 84mc*500 euro/mc= 42 000 euro

11
Total=900000euro+108000euro+64260euro+42000euro=1114260euro

• Valoarea amortismentului

1114260euro*60% din total(constructi,cladiri)= 66 855 600 euro


Clădirile includ: ziduri, uşi, geamuri, conducte de alimentare, conducte de evacuare.
Adopt durata amortismentului de 50 ani
66 855 600 euro/ 50 ani / 12 luni=111 426 euro luna
50 ani = perioada de amortizare

Total amortisment lunar = 111 426euro luna

• Determinarea pragului minim de rentabilitate

Am considerat pragul minim de rentabilitate ca fiind egal cu cheltuielile totale lunare.


Estimarea acestor cheltuieli este prezentată în Anexa 1 – Cheltuieli totale lunare.
Pentru a atinge acest prag minim de rentabilitate sunt necesare aproximativ 97 de
persoane pe lună.

Cheltuieli totale lunare: 113800 EURO


Autovehicul iveco : 20000 EURO
113800 EURO / LUNA : 20 000 EURO= 5 ,69 ≈ 6 Autovehicule trebuie vandute in
total pe luna pentru ca firma sa atinga pragul minim de rentabilitate.

• Cifra de afaceri a firmei. Metode de stabilire a cifrei de afaceri


minime

12
Volumul de vânzãri estimat la sfârşitul urmãtorilor 4 (patru) ani pentru produsele şi
serviciile realizate ca rezultat al proiectului nostru, în cazul în care se realizeazã
finanţarea proiectului:
2007:180 000 EURO
2008 :200 000 EURO
Am considerat cifra de afaceri minimă ca fiind egală cu pragul minim de
rentabilitate, adică 113 800 euro/lună, ceea ce înseamnă că valoarea cifrei de afaceri
minime anuale este de 1365600 euro/an. Diferenţa până la 180000 euro/an reprezintă
profitul estimat de noi în anul respectiv.
Ne-am propus o creştere anuală de 10% a cifrei de afaceri.

• Completarea unei facturi fiscale


Modelele de ştampilă sunt:
S.C S.C
ITALCARS
ITALCARS
IVECO
IVECO S.R.L
SOCIETATEA
S.R.L
COMERCIALA
BRASOV BRASOV
ROMANIA
ROMANIA

S.C

ITALCARS
IVECO
S.R.L
ROMANIA

Completarea unei facturi fiscale

13
Client : S.C AGETAPS S.R.L
C.I.F.RO23367538 RCJo8/315/2008
Judetul Brasov,Localitatea Brasov strSaturn bl15 scB
Banca:BRD BRASOV
IBAN:Ro38BRDE080SV59277580800

Furnizor:S.C ITALCARS IVECO S.R.L


C.I.F.R04256916
Judetul Brasov,13 Decembrie nr. 94
Banca:BRD Brasov
IBAN RO30RJBR00000800052060552

Factura
Numar 7655
Data:02.02.2009 Scadenta la 02.03.2009
Nr. Produse MODEL Pret Valoa Tva(19%)
crt Denumire UM unitar re
1 IVECO DAILY B 35C10 18670 22500 4275
2 IVECO STRALIS B AT440S4 73500 76500 14535
3 IVECO CARGO B MLL180E 56700 59000 11210
4 IVECO B AD440S5 89450 94500 17955
TRAKKER

S.C
ITALCARS
IVECO
SEMNATURA SI STAMPILA S.R.L
SOCIETATEA
FURNIZORULUI: COMERCIALA
BRASOV
ROMANIA

14
Chitanta:
Societatea comerciala S.C Italcars Iveco S.R.L
C.I.F. RO 4256916
Judetul Brasov,
Adresa:Jud Brasov ,Str 13 Decembrie nr.94
Banca:BRD Brasov
IBAN RO30RJBR00000800052060552
Am primit de la S.C AGETAPS S.R.L suma de 21320 reprezentand c/v fact.7655

Semnatura si stampila clientului :

S.C
AGETAPS
S.R.L
SOCIETATEA
COMERCIALA
BRASOV
ROMANIA

ANEXA 1

15
NR
CRT CHELTUIELI COSTURI EURO
1 SALARILE ANGAJATILOR 4500 EURO

2 COMBUSTIBIL PENTRU MASINILE 2000 EURO


ANGAJATILOR
3 PIESE SERVICE 4000 EURO

4 ALTE SERVICII– TELEFONE MOBILE,FIXE; 2500 EURO


FAX;WIRRELES,ENERGIE ELECTRICA ETC

5 PROMOVARE PRIN MEDIA 300 EURO

6 AUTOVEHICULE ACHIZITIONATE 100 000 EURO

7 CURSURI DE SPECIALIZARE PENTRU 500 EURO


ANGAJATII
8 TOTAL CHELTUIELI PE LUNA 113800 EURO

PROPUNERI SIGLE:
SIGLA 1:

16
Am ales ca principala sigla,sigla numarul 1 deoarece este cea mai reprezentativa
pentru firma.Ea poate fi asociata usor cu denumirea firmei si cu culorile care
definesc firma.Sigla iese mult mai usor in evidenta datorita formei si culori ei.

SIGLA 2:

17