Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

2
la Instrucţiunea cu privire la modul de elaborare şi
actualizare a planurilor cadastrale şi geometrice
 
_________________________________________________
Denumirea întreprinderii care execută lucrarea
 
Aviz
 
Adresa_____________________________________________________________________________________________
adresa/ sediul persoanei fizice sau juridice cui se expediază avizul
 
În atenţia ___________________________________________________________________________________________
numele, prenumele persoanei fizice/ denumirea persoanei juridice
 
Rog prezenţa personală sau a delegatului Dvs. la orele _____________________________________________________
 
“______”_________________________ 20____
 
pe adresa __________________________________________________________________________________________ 
pentru participare la stabilirea hotarelor sectorului de teren amplasat în ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
adresa/ amplasarea, bunului imobil
ce aparţine cu drept de _______________________________________________________________________________
proprietate, folosinţă, gestiune economică, etc.
a _________________________________________________________________________________________________
numele, prenumele persoanei fizice/ denumirea persoanei juridice
 
Prezenţa Dvs. sau a reprezentantului cu procura de confirmare a împuternicirii de a participa la stabilirea hotarelor sectorului
de teren şi semnarea documentelor respective este obligatorie. Cu sine a avea documentul de identitate şi documentul ce
confirmă dreptul asupra terenului.
 
Inginer cadastral:
__________________________________________________________________________________________________
Semnătura_________________________________ Numele, Prenumele_______________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------