Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 2

Universitatea POLITEHNICA din Timişoara


Facultatea de Mecanică
Departamentul MMUT/Caterda ..................................
Specializarea…………………

PLAN TEMATIC

Pentru tema proiectului de licenţă………………………………………..


Numele şi prenumele studentului…………………………………………
A. Proiectul trebuie să conţină:
1. Partea scrisă (Memoriul de prezentare):
Realizarea unei mașini de producție
Soluţia propusă şi tema de proiectare,
Elaborarea tehnologiei de fabricaţie pentru repere prin procedee de fabricaţie distincte,
Bibliografie,
Declaraţia de rezolvare integrală şi personală a proiectului.
2. Partea grafică:
Desene de executie repere mecanice
Desen de ansamblu utilaj
B. Data preluării temei:
C. Locul de desfăşurare a programului de documentare/practică:
D. Îndrumătorul de proiect: - cadru didactic:
- de la unitate de documentare:
E. Data pentru predarea proeictului:

Nota propusă: Îndrumatori de proiect:


………………….. …………………….

………………….. ………………........