Sunteți pe pagina 1din 1

BAREM DE CORECTARE

CLASA a V-a

Subiectul I

Încercuirea a mai mult de o varianta de răspuns atrage după sine anularea răspunsului.

1-c 7-b

2-c 8-b

3-b 9-a

4-a 10-c

5-b 11-b

6-a 12-a

SUBIECTUL II

- utilizarea narațiunii și a descrierii ca moduri principale de expunere – 5 p; utilizarea parțială a n–


3 p; utilizarea altui mod de expunere – 1 p;

- înlănțuirea logică a ideilor –5p; înșiruirea unor enunțuri fără logică – 2

- respectarea conţinutului şi stilului adecvat tipului de text şi cerinţei formulate - 6 p; așezare


corectă a textului în pagină și lizibilitate –4p

- respectarea normelelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie. 5p ( 0-1 greșeli – 5p; 2-3


greșeli – 3p; 4 sau mai multe erori – 0 p;)

- sublinierea corectă a elementelor cerute - 5p (câte 1 punct pentru fiecare element cerut).