Sunteți pe pagina 1din 2

Diatezele

1.Diateza activă
-arată că subiectul gramatical este autorul acţiunii verbului pe care p
exercită asupra unui obiect.
Verbul la diateza activă nu are o marcp specifică .
Copilul citeşte o carte.
2.Diateza pasivă
-arată că subiectul gramatical este obiectul care suportă acţiunea făcută
de autorul ei.
Verbele la diateza pasivă sunt construite cu verbul auxiliar “a
fi”+participiul verbului de conjugat :este lăudat.
Mama îl laudă pe Andrei. (d.a)
Andrei este lăudat de mama.

3.Diateza reflezivă
-arată că subiectul gramatical este autorul unei acţiuni la care participă
intens. Verbele la diateza reflexivă sunt însoţite obligatoriu de un
pronume reflexiv în cazul acuzativ( pe sine,si,s-) sau dativ( îşi ,şi-,-şi).
Diateza reflexivă
Verbele active pronominale
La persoana I şi II+a pronumele reflexiv ,împrumută formele
neaccentuate ale pronumelui personal.
El mă ajută la teme.
Mă îmbrac singur.
Verbele active pronominale
-verbe la diateza activă însoţite de pronume reflexiv ,care îndeplineşte
separat funcţia sintactică.