Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a) __________________________________________, educatoare,


învățător, profesor, maistru instructor la Liceul „Preda Buzescu” Berbești, declar pe propria
răspundere ca în luna aprilie 2020 am desfășurat ore on-line după cum urmează:

Miercuri – 01.04.2020

Clasa Disciplina Nr. ore Modul de comunicare cu elevii


pentru defășurarea lecției
(platformă, WhatsApp, Messenger,
Skype, altele)

Joi – 02.04.2020

Clasa Disciplina Nr. ore Modul de comunicare cu elevii


pentru defășurarea lecției
(platformă, WhatsApp, Messenger,
Skype, altele)

Vineri – 03.04.2020
Clasa Disciplina Nr. ore Modul de comunicare cu elevii
pentru defășurarea lecției
(platformă, WhatsApp, Messenger,
Skype, altele)

Miercuri – 22.04.2020

Clasa Disciplina Nr. ore Modul de comunicare cu elevii


pentru defășurarea lecției
(platformă, WhatsApp, Messenger,
Skype, altele)

Joi – 23.04.2020

Clasa Disciplina Nr. ore Modul de comunicare cu elevii


pentru defășurarea lecției
(platformă, WhatsApp, Messenger,
Skype, altele)
Vineri – 24.04.2020

Clasa Disciplina Nr. ore Modul de comunicare cu elevii


pentru defășurarea lecției
(platformă, WhatsApp, Messenger,
Skype, altele)

Luni – 27.04.2020

Clasa Disciplina Nr. ore Modul de comunicare cu elevii


pentru defășurarea lecției
(platformă, WhatsApp, Messenger,
Skype, altele)

Marți – 28.04.2020

Clasa Disciplina Nr. ore Modul de comunicare cu elevii


pentru defășurarea lecției
(platformă, WhatsApp, Messenger,
Skype, altele)

Miercuri – 29.04.2020

Clasa Disciplina Nr. ore Modul de comunicare cu elevii


pentru defășurarea lecției
(platformă, WhatsApp, Messenger,
Skype, altele)

Joi – 30.04.2020

Clasa Disciplina Nr. ore Modul de comunicare cu elevii


pentru defășurarea lecției
(platformă, WhatsApp, Messenger,
Skype, altele)

Confirm pe propria răspundere că informațiile prezentate sunt corecte și complete.


Data ______________________ Semnătura ___________________