Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAȚI

FACULTATEA DE ŞTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE

LUCRARE DE LICENȚĂ

Îndrumător științific:

Absolvent,

GALAȚI