Sunteți pe pagina 1din 6

Disciplina: BIOLOGIE

Anul şcolar: 2019-2020 Aviz șef comisie metodică, Pavăl Danusia


ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN
DIRECTOR PROF. MOINEAGU VIORICA
Clasa a VIII-a A,B,C,D
Nr. ore/săptămână: 2ORE
Profesor CALCIU KATALIN AGNES

Nr. Unitatea de Nr.


Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna Obs.
crt. învăţare de ore
1.1 Identificarea elementelor componente ale unui ecosistem
1.2 Descrierea organizarii functionale a unui ecosistem
1.3 Compararea unor tipuri de ecosisteme naturale şi antropizate
1.
2.1 Utilizarea de mijloace şi metode adecvate explorǎrii/investigǎrii
ecosistemelor
Relaţii trofice în 2.2 Realizarea unor activitǎţi experimentale 1 S1
ecosisteme 2.3 Interpretarea rezultatelor investigaţiilor si ale experimentelor Categorii trofice în
3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor sistemelor biologice pe baza 1 13-17 I
modelelor ecosistem
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare,
experimentare şi rezolvare a unor situaţii problemă
4.1 Formarea deprinderilor de documentare şi de comunicare
4.2 Prelucrarea datelor înregistrate şi elaborarea concluziilor
5.1 Demonstarea unui mod de gândire ecologic în luarea unor decizii
5.3 Elaborarea şi implementarea unor proiecte ecologice

Niveluri şi piramide trofice 1 S2-S3 24 I


în ecosisteme LIBER
1 20-24 I

1 27-31 I
1.1 Identificarea elementelor componente ale unui ecosistem
1.2 Descrierea organizarii functionale a unui ecosistem 1
1.3 Compararea unor tipuri de ecosisteme naturale şi antropizate
2.1 Utilizarea de mijloace şi metode adecvate explorǎrii/investigǎrii Reţele trofice
ecosistemelor
2.2 Realizarea unor activitǎţi experimentale
2.3 Interpretarea rezultatelor investigaţiilor si ale experimentelor

2. 3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor sistemelor biologice pe baza


modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare,
Circuitul experimentare şi rezolvare a unor situaţii problemă Circuitul materiei şi S4
materiei şi energiei
energiei – 4.1 Formarea deprinderilor de documentare şi de comunicare 3-7 II
4.2 Prelucrarea datelor înregistrate şi elaborarea concluziilor 1
noţiuni generale Circuitul apei
5.1 Demonstarea unui mod de gândire ecologic în luarea unor decizii 1
5.3 Elaborarea şi implementarea unor proiecte ecologice

Circuitul carbonului S5
1
Circuitul azotului 10-14 II
1

S6
2
Poluarea 17-21 II.

Observaţii asupra unor


S7
zone poluate şi nepoluate,
compararea şi comentarea 1 24-28 II
datelor (lucrare practicǎ)/
1
Vizionare de film
documentar S8

1 2-6 III
1
Supraexploatarea

1.1 Descrierea organizarii functionale a unui ecosistem


S9
2.1 Utilizarea de mijloace şi metode adecvate
explorǎrii/investigǎrii ecosistemelor Introducerea de noi specii
2 9-13 III
5.3 Elaborarea şi implementarea unor proiecte ecologice în ecosisteme

S10
1.3 Compararea unor tipuri de ecosisteme naturale şi Antropizarea 2 16-20 III
antropizate
2.1 Utilizarea de mijloace şi metode adecvate
explorǎrii/investigǎrii ecosistemelor
2.2 Realizarea unor activitǎţi experimentale S12
2.3 Interpretarea rezultatelor investigaţiilor si ale S11
Echilibre şi experimentelor Scoala
2
3.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor sistemelor Altfel 30
dezechilibre în 23-27 III
Dezvoltare durabilă III-3 IV
ecosisteme biologice pe baza modelelor 1
1. 3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, Exploatarea raţionalǎ a S13
Deteriorarea investigare, experimentare şi rezolvare a unor situaţii
problemă resurselor naturale 2O-24 IV
mediului 20,21 IV
4.1 Formarea deprinderilor de documentare şi de comunicare LIBER
4.2 Prelucrarea datelor înregistrate şi elaborarea concluziilor
5.1 Demonstarea unui mod de gândire ecologic în luarea
Colectarea selectivǎ a S13
unor decizii
5.2 Demonstrarea înţelegerii consecinţelor propriului deşeurilor (lucrare 1
comportament în raport cu mediul practicǎ-TEREN) 20-24 IV 20,21 IV
5.3 Elaborarea şi implementarea unor proiecte ecologice LIBER
1.2 Descrierea organizarii functionale a unui ecosistem
1.3 Compararea unor tipuri de ecosisteme naturale şi
antropizate Parcuri şi
2.1 Utilizarea de mijloace şi metode adecvate
explorǎrii/investigǎrii ecosistemelor rezervaţii naturale
5.1 Demonstarea unui mod de gândire ecologic în luarea
S14
unor decizii
2
5.3 Elaborarea şi implementarea unor proiecte ecologice 27 IV -1 V
Protecţia şi
conservarea
mediului

RECAPITULARE
1 S15
/EVALAURE
4-8 V

1.4 Explicarea modului de acţiune a factorilor evoluţiei S15


2.1 Utilizarea de mijloace şi metode adecvate Unitatea şi diversitatea 4-8 V
explorǎrii/investigǎrii ecosistemelor lumii vii
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, 1
investigare, experimentare şi rezolvare a unor situaţii
problemă S16
2. Evoluţionism 4.1 Formarea deprinderilor de documentare şi de comunicare
4.2 Prelucrarea datelor înregistrate şi elaborarea concluziilor 11-15 V
5.1 Demonstarea unui mod de gândire ecologic în luarea Evoluţie şi dovezi ale
unor decizii evoluţiei (definiţia 2
5.2 Demonstrarea înţelegerii consecinţelor propriului evoluţiei,exemple de dovezi
comportament în raport cu mediul directe şi indirecte
5.3 Elaborarea şi implementarea unor proiecte ecologice
5.4 Analiza şi interpretarea informaţiilor referitoare la
Factori ai evoluţiei 2 S17
(ereditatea, variabilitatea,
suprapopulaţia, lupta 18-22 V
pentru existenţǎ, selecţia)/
Specia ca unitate a evoluţiei

RECAPITULARE S18

25-29 V

evoluţia lumii vii 1,5


EVALUARE S19 IUNIE
2 LIBER
1-5 VI

.1 Reprezentarea structurii şi a funcţiilor sistemelor


biologice pe baza modelelor

*la rubrica “Observaţii” se trec modificările de intenţie ale profesorului


*săptămâna a 12-a (30 III -3 IV 2020 ) este rezervată activităților extrașcolare și extracurriculare si are orar specific