Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA TEHNICA “GHEORGHE ASACHI”

DIN IAȘI
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ,
ENERGETICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ

Profesor: Student:
Prof.dr.ing. Constantin Sărmăşan Antoche Daniel

Grupa : 640
Am avut de relizat pentru acomodarea noastra cu circuititele analogice , prezentarea schemei
unor tensiuni analogice , care raspund urmatoreai relatie de transfer.

𝑈1−𝑈22 √𝑈22 − 𝑈3
𝑈𝑥= ∫ − ln
𝑈32 − 𝑈1
√𝑈3+𝑈42
Mai sus avet prima incercare , iar mai jos este prezenta formula finala :

Tema Proiectului : Un sistem de monitorizare a energiei termice prin abur supra incalzit care
raspunde la urmatoarea functie de transfer:

𝒅 𝟒 𝑫𝒑 𝝅𝒅𝟐 𝟏
Q = [2396.2+2.16t+6.75*(11-p)]*{𝟏 − [𝟎. 𝟒 + 𝟎. 𝟑𝟓 ∗ (𝑫) ] ∗ }*𝜶 ∗ 𝑲𝒕𝟐 ∗ + 𝑫𝒑𝟐 *
𝒑 𝟒
𝟏
𝟏 −
𝟐
{𝟏𝟎−𝟒 [𝟗𝟒𝟔. 𝟑 + 𝟒. 𝟔𝟒𝒕 + 𝟒𝟓. 𝟖𝟖 ∗ (𝒑 − 𝟎. 𝟗) ∗ (𝒕 + 𝟐𝟕𝟕. 𝟓)]}

t,p și Dp - reprezintă presiunea diferențială pe conducta de transport a energiei termice ,


conducta având diametrul exterior D. Presiunea diferențială Dp se măasoară cu o diafragmă
având diametrul interior d.

kt - o constantă, coeficient de dilatare a diafragmei;

α - un coeficient adiabatic ;

D îl alegem între 50 și 100 cm;

d îl alegem între 10 și 25 cm;


➢ Kt =1.6;
➢ 𝜶 = 0.3;
➢ D = 94;
➢ d = 24;

Prima etapa :

În această etapă am avut de adus funcția de transfer la o formă cat mai simplificată,am avut de
înlocuit (D,d,L):

𝒅 𝟒 𝑫𝒑 𝝅𝒅𝟐 𝟏
Q = [2396.2+2.16t+6.75*(11-p)]*{𝟏 − [𝟎. 𝟒 + 𝟎. 𝟑𝟓 ∗ (𝑫) ] ∗ }*𝜶 ∗ 𝑲𝒕𝟐 ∗ + 𝑫𝒑𝟐 *
𝒑 𝟒
𝟏
𝟏 −
𝟐
{𝟏𝟎−𝟒 [𝟗𝟒𝟔. 𝟑 + 𝟒. 𝟔𝟒𝒕 + 𝟒𝟓. 𝟖𝟖 ∗ ( − 𝟎. 𝟗) ∗ (𝒕 + 𝟐𝟕𝟕. 𝟓)]}
𝒑

𝟏
𝑫𝑷 𝟏
→Q=[2396.2+2.16t+6.75*(11-p)]*(0.58944* 𝑫 )*(-60.188)𝑫𝒑𝟐 *{[948.3+4.64*t+45.8(𝒑-
−𝟏
𝟏
0.9)(t+277.5)]*𝟏𝟎𝟒 } 𝟐

Mai jos aveti prima incercare de modelare a schemei :


Iar aici aveti a doua incercare :
Etapa II:

În această etapă am avut de modelat schema și de explicat ce face aceasta.


Etapa III
Etapa IV
Etapa a V- a

Ultima etapă a proiectului presupune realizarea conversiei semnalului analogic proporțional


(dependent) de valoarea cantității de energie termică Ue (Q) într-unul numeric (cod numeric)
compatibil cu magistrala de date a sistemului de calcul utilizat pentru afișarea sau transmiterea la
distanţă a rezultatului măsurării, în cazul evaluării individuale sau cu cea în care este integrat (în cazul
unor măsurări industriale mulţi proces.

Prin urmare se vor putea alege două soluţii:

1Tensiunea de ieșire analogică Ue (Q) de la ieșirea modulului deja proiectat se va aplica


direct la intrarea DER a unui SAD monocanal (vezi Sisteme de achiziție de date -SAD; SAD
monocanal), preluând astfel rolul circuitului de condiționare CC al acestuia. În acest caz sistemul va fi
un circuit de monitorizare individuală a energiei termice.

2, Tensiunea de ieșire analogică Ue (Q) de la ieșirea modulului deja proiectat se va aplica


direct la una dintre intrările DER1, DER

3,... DERn, ale unui SAD multicanal (vezi Sisteme de achiziţie de date -SAD; SAD-uri multicanal
cu multiplexare numerică;), preluând astfel rolul circuitului de condiționare CC al acestuia.

În acest caz sistemul va fi o componentă a unei platforme de monitorizare a unui proces


industrial complex (de exemplu de producere a energiei electrice şi termice - Centrala
termoelectrică).