Sunteți pe pagina 1din 3

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL

VENITURILE SALARIALE ALE FUNCȚIILOR


din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Muncipiului București,
- stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările ulterioare, coroborată cu H.G. nr.937/2018
și OUG nr.114/2018, la data de 31.03.2019

FUNCȚIONARI PUBLICI
Nr.
Nivel de
Funcția Clasa Gradația Salariul de Coeficient
Crt. studii
bază corespunzător

1 Director general S II 16928 8,138

2 Director general adjunct S II 16497 7,931

3 Director executiv S II 16497 7,931


Director executiv
4 S II 15779 7,586
adjunct
5 Șef serviciu S II 12911 6,207

6 Șef birou S II 12193 5,862

7 S superior 4 10636 5,113


Auditor
S principal 2 7149 3,437

5 9899 4,759

4 9656 4,642

S superior 3 9419 4,528

2 8969 4,312
8 Consilier juridic,
inspector, 5 7031 3,380
polițist local
S principal 4 6858 3,297

3 6692 3,217

2 6372 3,063

1/3
Sediul Central: B-dul Libertății, nr. 18, Bloc 104, Sector 5
Tel.: 021.539.14.00, 021.539.14.02; Fax – 021.539.15.00
E-mail: office@plmb.ro
Da te le cu ca ra c te r p e r s o n a l su n t p re lu c ra t e co n fo r m R eg u la men tu lu i (U E) n r. 6 7 9 /2 0 1 6
5 5309 2,552

4 5180 2,490

S asistent 3 5051 2,428

2 4809 2,312

1 4581 2,202

9 Polițist local SSD superior 3 7644 3,675

5 5309 2,552

M superior 4 5180 2,490

3 5051 2,428

10 5 4448 2,138
Referent,
polițist local
4 4339 2,086

M principal 3 4231 2,034

2 4029 1,937

4 3780 1,817

M asistent 3 3686 1,772

2 3509 1,687

PERSONAL CONTRACTUAL

Nr. Nivel Gradul/


Salariul de Coeficient
Funcția de treapta Gradația
bază corespunzător
studii profesională
Crt.
S IA 5 7748 3,725
Inspector de specialitate
1 S II 5 6170 2,966

2 Arhivar M I 3 3551 1,707

3 Administrator M I 5 4032 1,938

5 3817 1,835

4 3724 1,790
4
Guard M;G 3 3632 1,746

2 3460 1,663

0 3062 1,472

2/3
Sediul Central: B-dul Libertății, nr. 18, Bloc 104, Sector 5
Tel.: 021.539.14.00, 021.539.14.02; Fax – 021.539.15.00
E-mail: office@plmb.ro
Da te le cu ca ra c te r p e r s o n a l su n t p re lu c ra t e co n fo r m R eg u la men tu lu i (U E) n r. 6 7 9 /2 0 1 6
5 Șofer M;G I 5 3817 1,835

6 Muncitor calificat M;G I 5 3720 1,788

• spor pentru condiţii vătămătoare de 15% plafonat la nivelul lunii decembrie 2018 conform
OUG nr. 114/2018;
• normă de hrană în valoare de 32 lei/zi – norma nr. 6, potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța
Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulerioare și art. 35^1 alin. (1)
din Legea poliției locale nr. 155/2010, *republicată*;
• normă de hrană în valoare de 5 lei/zi - normă de hrană 12B aferentă muncii în schimburi/ture
potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și
completările ulerioare și art. 35^1 alin. (1) din Legea poliției locale nr.155/2010, *republicată*;
• personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a
acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%;
• personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru
titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată, plafonat la nivelul lunii decembrie 2018 conform OUG nr. 114/2018;

• salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel
maxim;

3/3
Sediul Central: B-dul Libertății, nr. 18, Bloc 104, Sector 5
Tel.: 021.539.14.00, 021.539.14.02; Fax – 021.539.15.00
E-mail: office@plmb.ro
Da te le cu ca ra c te r p e r s o n a l su n t p re lu c ra t e co n fo r m R eg u la men tu lu i (U E) n r. 6 7 9 /2 0 1 6