Sunteți pe pagina 1din 7

DATA: 22.01.

2015
CLASA: I
ŞCOALA: C.N. “Ion Minulescu”
ÎNVǍŢǍTOARE: Corbeanu Alexandra
PRACTICANT :Mărgărit Iuliana
ARIA CURRICULARǍ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Ca un roi de fluturi albi...
SUBIECTUL: Sunetul şi litera v de tipar şi de mână
MODALITATE DE ABORDARE : aborarea integrată a temei (citire/scriere)
TIPUL LECŢIEI: de dobândire de noi cunoştinţe
OBIECTIVE DE REFERINŢǍ:
-să identifice litere, silabe, cuvinte şi enunţuri în textul tipărit;
- să scrie corect litere, silabe, cuvinte.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să identifice litera v pe fişa de lucru;
O2 – să izoleze şi să pronunţe corect sunetul/litera cerută;
O3 – să scrie, la tablă, silabe şi cuvinte;
O4 – să citească în ritm propriu un text de mică întindere;
O5 - să scrie corect litera v ;
O6 – să alcătuiască cuvinte cu silabele date şi să le transcrie.
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală
STRATEGIA DIDACTICĂ:
→ metode şi procedee: metoda fonetică, analitico-sintactică, conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;
→ materiale: planşă cu litera din Alfabetul de perete, fişă de lucru individuală, jetoane;
→bibliografice:
 Adalmina Ungureanu, Metodica studierii limbii şi literaturii române-învăţământ primar- , Editura AS’S, Iaşi, 2003;
 Carmen Iordăchescu, Să dezlegăm tainele abecedarului, Editura CARMINIS, Piteşti, 2004;
 Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele I şi a II-a,
Bucureşti, 2004;
 Marcela Peneş, Abecedar-manual pentru clasa I, Editura ANA 2000, Bucureşti, 2006;
 Idem, Îndrumător pentru folosirea Abecedarului ANA, Editura ANA 2000, Bucureşti;
 Idem, Caiet special Abecedar, Editura ANA 2000, Lucrare executată la Imprimeria ,, Ardealul” Cluj, 2005
 Marcela Peneş şi Celina Iordache, Caiet special Abecedar, Editura Aramis, Bucureşti, 2007 .
→temporale: durata orei 50 minute;
→spaţiale: locul desfăşurării activităţii: sala de clasă.
Nr. Secvenţele Ob. Strategia didactică
crt. lecţiei Op. Conţinutul instructiv – educativ Metode şi Material Forme de
procedee didactic organizare
1 Verificarea O4 Se verifică tema. exerciţiul manualul individual
cunoştinţelor Se dau exemple de cuvinte care încep cu litera s.
Se citeşte lecţia ,,La Sinaia”.

2 Captarea atenţiei O2 Se face prin ghicitoarea fonetică, plic, în grup


“Bucăţică de foc analitico- imagini
Lângă peşte ia loc. sintetică
Pe urs l-a păcălit,
Si l-a şi jefuit.”(vulpea)
Cum este vulpea?
Vulpea este şireată.
*Se analizează „propoziţia”
Vulpea este şireată.
Care este primul cuvânt? (vulpea)
Despărţiţi în silabe cuvântul „vulpea”
Din câte silabe este format acest cuvânt?
(din două silabe) vul-pea
Care sunt sunetele componente ale primei silabe?
- („v”, „u”, „l”)
Care sunt sunetele componente ale celei de-a doua
silabe? („p”, „e”, „a”)
*Cu ce sunet începe acest cuvânt?
Cu sunetul „v”!
Se repetă cuvântul „vulpea”.
3 Anunţarea Astăzi vom studia litera v de tipar şi de mână. conversaţia planşă
temei
4 Dirijarea Se analizează litera observându-se că este alcătuită din planşă în grup
învăţării două linii oblice orientate diferit şi unite în partea de jos.
*Se fac exerciţii de pronunţare corectă a sunetului „v”
O1 Învăţătorul pronunţă demonstrativ, elevii repetă în cor şi conversaţia
individual.
Se insistă asupra sonorităţii pure a sunetului, evitându-se
vocala de sprijin „î”. fişă de lucru
Prezentarea planşei cu literele „v”, „V” individual
* Se va cere elevilor să recunoască litera „v” mic de
O3 exerciţiul
tipar printre literele alfabetarului mare, pe ziare, cărţi
tipărite
* Elevii le identifică litera „v” pe decupaje, pe tipărituri
şi o încercuiesc.

Joc pentru descoperirea sunetului nou


*Învăţătorul spune mai multe cuvinte, iar elevii bat din
O4 palme la auzul sunetului „v” fişă de lucru
*Elevii vor da exemple de cuvinte care conţin sunetul
„v” şi vor preciza locul sunetului în cadrul cuvântului
*Elevii despart cuvintele în silabe şi precizează locul
sunetului în cadrul cuvântului. exerciţiul
* Se va cere elevilor să alcătuiască două propoziţii cu
O5 cuvinte ce conţin sunetul „v”

individual

*Intuirea imaginii.
Ce observăm în imagine?
Discuţii pe scurt despre conţinutul imaginii.

*Citirea în şoaptă.

*Citirea conţinutului lecţiei


Elevii vor descifra singuri lecţia în şoaptă, apoi
vom citi împreună cuvintele şi textul.
*Citirea model a textului

Citesc textul apoi cer elevilor să citească şi ei în


lanţ.

5
Obţinerea O6 Se cere elevilor să citească silabele şi să alcătuiască problematizarea fişa individual
performanţei cuvinte pe care le vor scrie.

6
Încheierea Se fac aprecieri asupra modului de lucru .
activităţii
Cu avionul
E vineri. Eva va veni cu avionul.
Savu e vărul meu. Livia e sora lui.
Mama e cu noi.
Avionul vine.

Alcătuiţi cuvinte:

va, E ...............................
vor, co ............................
neri, vi ............................

Încercuieşte litera v:
a, m, t, v, o, r, v, V, m, P, T, v, s
var, voi, vată, vară, voios, vesel, vis, voinic,
vin, avion, aviator, vineri, elev, vreme, venit,
elev, vrea, povestit, invitat.