Sunteți pe pagina 1din 2

V.I.

Argument

Curriculum-ul modificat la limba și literatura română pentru elevul Vicol Ion clasa a V- a a fost realizat pornind de la necesitatea
elevului de vârsta gimnazilă cu deficiență de învățare.
Acest curiculum este ralizat plecând de la scopurile și competențele/obiectivele generale ale predării și învățării limbii
române : trezirea interesului și a curiozității științifice a elevilor, ințelegirea unor fapte și fenomene din universul apropiat, aplicarea
cunoștințelor învățate în viața cotidiană.
În realizarea acestui curriculum se are în vedere necesitatea adaptării la posibilitățile elevilor de înțelegere, conștientizarea și
asimilarea a cunoștințelor referitoare la mediul înconjurător, la organizarea generală a fenomenelor naturii, cu accent pe aspectele
ecologice, în vederea formării unui comportament adecvat.
Conținuturile învățării trebuie să ofere copiilor o informare corectă din punct de vedere științific despre lumea încojurătoare, o
prezentre fidelă a unor fenomene și experimente din diferite medii de viață, pornindu-se de la aspecte concrete ale naturii, ceea ce
favorizează observarea directă și întelegerea unor laturi mai vizibile ale relațiilor dintre fenomene și mediu.
Curriculum iși propune să aducă în atenția elevilor cu CES metode tradiționale dar și moderne, activ-participative de predare-
învățare-evaluare, de obținere a informațiilor necesare parcugerii materiei, folosind metode, mijloace și instrumente de lucru cât mai
adecvate acestor cazuri.
Prin stategiile abordate, se are în vedere și o bună colaborare cu profesorul psiholog al școlii, cu profesorul de sprijin și
integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei.
Unități de competență

1. Receptarea corectă a unui mesaj.


2. Dezvoltarea vocabularului verbal și nonverbal
3. Reproducerea orală a unui fragment dintr-un text narativ, a unei informații libere.
4. Exprimarea propriei stări emoționale și argumentarea acesteia.
5. Transcrierea corectă în pagină a textelor scrise, respesctând scrierea.
V.I.

S-ar putea să vă placă și