Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN DE ÎNMATRICULARE 168-ST din 20 August 2020

Ciclul I, Licență, învățămîntul cu FRECVENȚĂ


la locurile cu FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

Specialitatea: Management resurse umane


N/o Cod Nume Prenume Patronimic MC
Bacalaureat
1 110413210018 Croitoru Alexandra Iurie 9,22
2 110413110085 Evstrati Andreea Tudor 9,20
3 1104102100030 Spînu Veronica Petru 9,01
4 110411110103 Goncear Elena Ghenadie 8,97
5 1110131100016 Bivol Ionela Constantin 8,91
6 110413110018 Guțu Elizabet Fiodor 8,88
7 110413210003 Beleniuc Nicoleta Andrian 8,83
Colegiu
1 1104131100019 Racu Cătălina Nicolae 9,70
Bacalaureat special(15%)
1 110413210011 Petco Ana Sergiu 8,16

Președintele comisiei, rector ASEM, prof. univ., academician ________ Grigore Belostecinic
Secretar responsabil al comisiei, dr. conf. ________ Oxana Barbăneagră