Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa nr.

3
la Regulamentul cu privire la regimul juridic al cadourilor

Republica Moldova
Aparatul Președintelui Republicii Moldova
(denumirea entității publice)

REGISTRUL
DE EVIDENȚĂ A CADOURILOR ADMISIBILE
nr. 01-11/IX

anul 2021
Nr. de Data, luna Numele, prenumele Numele, prenumele Descrierea relației Descrierea Valoarea Decizia luată în raport Soarta cadoului
Înregistrare și anul beneficiarului cadoului persoanei/denumirea (personală, împrejurărilor de piață a cu cadoul admisibil (se admisibil (se indică,
predării admisibil, funcția instituției care a oferit profesională) dintre în care a fost cadoului indică una dintre cele după caz, returnat
(descrierea deținută cadoul admisibil beneficiar și primit cadoul admisibil trei decizii luate de beneficiarului,
cadoului) persoana/ instituția admisibil (lei) Comisie1, precum și returnat
(denumirea) care a numărul și data beneficiarului ca
oferit cadoul procesului-verbal) urmare a
admisibil răscumpărării sau
trecut în
proprietatea entității
publice2) și data

1 04.01.2021 Maia Sandu, Președintele Klaus Iohannis profesională Vizita oficială a 3 000 Trecerea cadoului în Trecut în proprietatea
Republicii Moldova Președintele României Președintelui proprietatea Aparatului Aparatului
Ie - bluză cu României la Președintelui Republicii Președintelui
broderie tradițională Chișinău Moldova Republicii Moldova
și etnică Proces Verbal nr.1 din
06.01.2021 06.01.2021

2 10.01.2021 Maia Sandu, Președintele Ines de la Fressange profesională transmis prin 8 000 Trecerea cadoului în Trecut în proprietatea
Republicii Moldova Paris, directorul poștă proprietatea Aparatului Aparatului
Geantă din piele executiv doamna Președintelui Republicii Președintelui
personalizată Fabrice Boe Moldova Republicii Moldova
Proces Verbal nr.2 din
13.01.2021 13.01.2021

3 14.01.2021 Maia Sandu, Președintele Președintele Ucrainei, profesională Vizita oficială a 2 400 Trecerea cadoului în Trecut în proprietatea
Farfurie din Republicii Moldova domnul Volodymyr Președintelui proprietatea Aparatului Aparatului
ceramică Zelenskyy Republicii Președintelui Republicii Președintelui
Moldova în Moldova Republicii Moldova
Ucraina Proces Verbal nr.3 din
18.01.2021 18.01.2021

4 14.01.2021 Maia Sandu, Președintele Președintele Radei profesională Vizita oficială a 2 000
Republicii Moldova Supreme a Ucrainei, dl Președintelui Trecerea cadoului în Trecut în proprietatea
Reproducerea Dmytro Razumkov Republicii proprietatea Aparatului Aparatului
Pectoralului de aur Moldova în Președintelui Republicii Președintelui
de la Tovsta Mohyla Ucraina Moldova Republicii Moldova
(Golden Pectoral Proces Verbal nr.3 din
from Tovsta 18.01.2021 18.01.2021
Mohyla)

2
Nr. de Data, luna Numele, prenumele Numele, prenumele Descrierea relației Descrierea Valoarea Decizia luată în raport Soarta cadoului
Înregistrare și anul beneficiarului cadoului persoanei/denumirea (personală, împrejurărilor de piață a cu cadoul admisibil (se admisibil (se indică,
predării admisibil, funcția instituției care a oferit profesională) dintre în care a fost cadoului indică una dintre cele după caz, returnat
(descrierea deținută cadoul admisibil beneficiar și primit cadoul admisibil trei decizii luate de beneficiarului,
cadoului) persoana/ instituția admisibil (lei) Comisie1, precum și returnat
(denumirea) care a numărul și data beneficiarului ca
oferit cadoul procesului-verbal) urmare a
admisibil răscumpărării sau
trecut în
proprietatea entității
publice2) și data

5 14.01.2021 Maia Sandu, Președintele Prim-ministrul Ucrainei, profesională Vizita oficială a 1 500 Trecut în proprietatea
Trecerea cadoului în
Republicii Moldova dl Denis Shmygal Președintelui Aparatului
proprietatea Aparatului
Set de cărți Republicii Președintelui
Președintelui Republicii
„Costumele Moldova în Republicii Moldova
Moldova
tradiționale ale Ucraina
Proces Verbal nr.3 din
ucrainenilor” 18.01.2021
18.01.2021

6 05.02.2021 Maia Sandu, Președintele Președintele Republicii profesională Vizita de lucru a 8 150 Trecerea cadoului în Trecut în proprietatea
Republicii Moldova Franceze, dl Emmanuel Președintelui proprietatea Aparatului Aparatului
Eșarfă Vintage Macron Republicii Președintelui Republicii Președintelui
Hermes din mătase Moldova în Moldova Republicii Moldova
naturală Republica Proces Verbal nr.4 din
Franceză 08.02.2021 08.02.2021

7 05.02.2021 Maia Sandu, Președintele Președintele Republicii profesională Vizita de lucru a 720
Trecerea cadoului în
Republicii Moldova Franceze, dl Emmanuel Președintelui Trecut în proprietatea
proprietatea Președintelui
Carte „The Alps”- Macron Republicii Președintelui prin
Republicii Moldova
High Mountains in Moldova în răscumpărare
Proces Verbal nr.16 din
motion, autor Republica
31.03.2021
Lorenzo Andreas Franceză 31.03.2021
Fischer

8 05.02.2021 Maia Sandu, Președintele Președintele Adunării profesională Vizita de lucru a 2 600 Trecerea cadoului în Trecut în proprietatea
Republicii Moldova Naționale a Republicii Președintelui proprietatea Aparatului Aparatului
Farfurie din cristal Franceze, dl Richard Republicii Președintelui Republicii Președintelui
transparent, ceruită Ferrand Moldova în Moldova Republicii Moldova
Lalique Ombelles Republica Proces Verbal nr.5 din
Franceză 08.02.2021 08.02.2021

3
Nr. de Data, luna Numele, prenumele Numele, prenumele Descrierea relației Descrierea Valoarea Decizia luată în raport Soarta cadoului
Înregistrare și anul beneficiarului cadoului persoanei/denumirea (personală, împrejurărilor de piață a cu cadoul admisibil (se admisibil (se indică,
predării admisibil, funcția instituției care a oferit profesională) dintre în care a fost cadoului indică una dintre cele după caz, returnat
(descrierea deținută cadoul admisibil beneficiar și primit cadoul admisibil trei decizii luate de beneficiarului,
cadoului) persoana/ instituția admisibil (lei) Comisie1, precum și returnat
(denumirea) care a numărul și data beneficiarului ca
oferit cadoul procesului-verbal) urmare a
admisibil răscumpărării sau
trecut în
proprietatea entității
publice2) și data

9 05.02.2021 Maia Sandu, Președintele Președintele Adunării profesională Vizita de lucru a 500 Trecut în proprietatea
Trecerea cadoului în
Republicii Moldova Naționale a Republicii Președintelui Aparatului
proprietatea Aparatului
Suvenir din bronz Franceze, dl Richard Republicii Președintelui
Președintelui Republicii
cu imaginea Ferrand Moldova în Republicii Moldova
Moldova
Palatului Bourbon Republica
Proces Verbal nr.5 din
Franceză 08.02.2021
08.02.2021

10 05.02.2021 Maia Sandu, Președintele Ministrul pentru Europa profesională Vizita de lucru a 15 300
Trecerea cadoului în Trecut în proprietatea
Republicii Moldova și Afaceri Externe al Președintelui
proprietatea Aparatului Aparatului
Set de ceai din Republicii Franceze, dl Republicii
Președintelui Republicii Președintelui
porțelan, Jean-Yves Le Drian Moldova în
Moldova Republicii Moldova
producătorul Republica
Proces Verbal nr.6 din
Bernardaud Franceză
08.02.2021 08.02.2021

11 05.02.2021 Maia Sandu, Președintele Președintele Senatului profesională Vizita de lucru a 3 696 Trecut în proprietatea
Trecerea cadoului în
Republicii Moldova Republicii Franceze, dl Președintelui Aparatului
proprietatea Aparatului
Fotocopie în ramă, Gérard Larcher Republicii Președintelui
Președintelui Republicii
vedere a Palatului Moldova în Republicii Moldova
Moldova
și Grădinii Republica
Proces Verbal nr.7 din
Luxembourg Franceză 08.02.2021
08.02.2021

12 12.02.2021 Maia Sandu, Președintele Ambasadorul profesională Ceremonia de 465


Trecerea cadoului în Trecut în proprietatea
Republicii Moldova Extraordinar și acreditare a
proprietatea Aparatului Aparatului
Carte „The Plenipotențiar al Ambasadorilor
Președintelui Republicii Președintelui
unfinished Republicii Populare străini
Moldova Republicii Moldova
Memoirs”, autor Bangladesh în
Proces Verbal nr.8 din
Sheikh Mujibur Republica Moldova, dl
16.02.2021 16.02.2021
Rahman Daud ALI

4
Nr. de Data, luna Numele, prenumele Numele, prenumele Descrierea relației Descrierea Valoarea Decizia luată în raport Soarta cadoului
Înregistrare și anul beneficiarului cadoului persoanei/denumirea (personală, împrejurărilor de piață a cu cadoul admisibil (se admisibil (se indică,
predării admisibil, funcția instituției care a oferit profesională) dintre în care a fost cadoului indică una dintre cele după caz, returnat
(descrierea deținută cadoul admisibil beneficiar și primit cadoul admisibil trei decizii luate de beneficiarului,
cadoului) persoana/ instituția admisibil (lei) Comisie1, precum și returnat
(denumirea) care a numărul și data beneficiarului ca
oferit cadoul procesului-verbal) urmare a
admisibil răscumpărării sau
trecut în
proprietatea entității
publice2) și data

13 22.02.2021 Maia Sandu, Președintele Cancelaria Ordinelor profesională transmis prin 900
Trecerea cadoului în Trecut în proprietatea
Republicii Moldova din cadrul poștă
proprietatea Aparatului Aparatului
Carte „Today's Administrației
Președintelui Republicii Președintelui
Knights, Order of Prezidențiale a
Moldova Republicii Moldova
Romania”, autor României
Proces Verbal nr.9 din
Antti Ruokonen
24.02.2021 24.02.2021

14 25.02.2021 Maia Sandu, Președintele Ministrul Afacerilor profesională Vizita de lucru a 1 500
Republicii Moldova Externe al Republicii Ministrului Trecerea cadoului în Trecut în proprietatea
Set de ceai din Lituania, dl Gabrielius Afacerilor proprietatea Aparatului Aparatului
porțelan „Riestė”, Landsbergis Externe al Președintelui Republicii Președintelui
producătorul fabrica Republicii Moldova Republicii Moldova
de porțelan „Jiesia” Lituania în Proces Verbal nr.10 din
din Lituania Republica 01.03.2021 01.03.2021
Moldova

15 28.02.2021 Maia Sandu, Președintele Președintele Consiliului profesională Vizita de lucru a 3 800
Trecerea cadoului în Trecut în proprietatea
Republicii Moldova European, dl Președintelui
proprietatea Aparatului Aparatului
Eșarfă Vintage Charles Michel Consiliului
Președintelui Republicii Președintelui
Hermes din mătase European în
Moldova Republicii Moldova
naturală Republica
Proces Verbal nr.11 din
Moldova
03.03.2021 03.03.2021

16 02.03.2021 Maia Sandu, Președintele Meșterițele comunității profesională Întrevederea cu 3 000 Trecut în proprietatea
Trecerea cadoului în
Republicii Moldova Șezătoarea Basarabia meșterițele Aparatului
proprietatea Aparatului
Ie - bluză cu comunității Președintelui
Președintelui Republicii
broderie tradițională Șezătoarea Republicii Moldova
Moldova
și etnică, lucrată Basarabia
Proces Verbal nr.12 din
manual 05.03.2021
05.03.2021

5
Nr. de Data, luna Numele, prenumele Numele, prenumele Descrierea relației Descrierea Valoarea Decizia luată în raport Soarta cadoului
Înregistrare și anul beneficiarului cadoului persoanei/denumirea (personală, împrejurărilor de piață a cu cadoul admisibil (se admisibil (se indică,
predării admisibil, funcția instituției care a oferit profesională) dintre în care a fost cadoului indică una dintre cele după caz, returnat
(descrierea deținută cadoul admisibil beneficiar și primit cadoul admisibil trei decizii luate de beneficiarului,
cadoului) persoana/ instituția admisibil (lei) Comisie1, precum și returnat
(denumirea) care a numărul și data beneficiarului ca
oferit cadoul procesului-verbal) urmare a
admisibil răscumpărării sau
trecut în
proprietatea entității
publice2) și data

17 17.03.2021 Maia Sandu, Președintele Conducerea profesională Aniversarea a 30- 250 Trecerea cadoului în Trecut în proprietatea
Republicii Moldova Universității de Stat ea de la înființare proprietatea Aparatului Aparatului
Diplomă de Onoare din Comrat a Universității de Președintelui Republicii Președintelui
gravată pe placă Stat din Comrat Moldova Republicii Moldova
Proces Verbal nr.13 din
19.03.2021 19.03.2021

18 17.03.2021 Maia Sandu, Președintele Organizatorii profesională Festivalul literar 550 Trecerea cadoului în Trecut în proprietatea
Republicii Moldova Festivalului „Grigore Vieru”, proprietatea Aparatului Aparatului
Monedă literar „Grigore Vieru”, ediția a VI-ea Președintelui Republicii Președintelui
comemorativă din ediția a VI-ea Moldova Republicii Moldova
metal Proces Verbal nr.14 din
19.03.2021 19.03.2021

19 17.03.2021 Maia Sandu, Președintele Organizatorii profesională Festivalul literar 1 500 Trecerea cadoului în Trecut în proprietatea
Republicii Moldova Festivalului „Grigore Vieru”, proprietatea Aparatului Aparatului
Placă comemorativă literar „Grigore Vieru”, ediția a VI-ea Președintelui Republicii Președintelui
gravată pe metal ediția a VI-ea Moldova Republicii Moldova
Proces Verbal nr.14 din
19.03.2021 19.03.2021

20 26.03.2021 Maia Sandu, Președintele Ambasadorul profesională Ceremonia de 1 080 Trecerea cadoului în Trecut în proprietatea
Republicii Moldova Extraordinar și acreditare a proprietatea Aparatului Aparatului
Eșarfă de mătase Plenipotențiar al Ambasadorilor Președintelui Republicii Președintelui
naturală, Australiei în Republica străini Moldova Republicii Moldova
producătorul Moldova, dl Bruce Proces Verbal nr.15 din
„Warrinadesign” Kevin Jeffrey Edwards 29.03.2021 29.03.2021

1În situația în care la început a fost adoptată decizia prevăzută la pct. 22 subpct. 3), iar ulterior, întrucât beneficiarul nu a prezentat dovada de plată a diferenței, a fost adoptată decizia prevăzută
la pct. 22 subpct. 2), se indică ambele decizii, separate prin bară. 2 Dacă după trecerea cadoului în proprietatea entității publice, aceasta decide transmiterea lui către muzeu, bibliotecă, instituție, transmiterea
gratuită în scopuri de caritate sau înstrăinarea, acest fapt, de asemenea, se indică.
6