Sunteți pe pagina 1din 6

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Extras din Registrul de evidență a cadourilor admisibile


Trimestrul I, a. 2023

Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta
d/o de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu cadoului (se
înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul indică, după
cadoului primit cadoul admisibil (se caz, returnat
istra denumirea profesională) admisibil
admisibil, admisibil indică una beneficiarului,
re instituției, care dintre (lei)
funcția deținută dintre cele returnat
al a oferit cadoul beneficiar și trei decizii beneficiarului
admisibil
cado persoană/ luate de ca urmare a
ului instituția Comisie* răscumpărării
(denumirea), precum și sau trecut în
care a oferit numărul și gestiunea
data organizației
cadoul
procesului publice**) și
admisibil verbal) data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 202. 18.01.2023 Igor Grosu, Tomasz Kobzdej, Profesională În cadrul Medalion din aliaj de 1000,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele Ambasador întrevederii din cupru cu imprimeul lit. b) al transmiterea
Parlamentului Extraordinar și 17 ianuarie stemei Republicii Regulamentului ulterioară în
Republicii Plenipotențiar al 2023 cu Moldova și a Republicii gestiunea
cu privire la
Moldova Republicii delegația Polonia, cu ocazia a 30 muzeului
Polone în Comisiei de ani de la stabilirea regimul juridic al Parlamentului/
Republica pentru afaceri relațiilor diplomatice cadourilor, Transmis în
Moldova externe și a între cele două țări, proces-verbal muzeu, proces -
Comisiei diametrul 12,5 cm, nr. 1 din verbal de
pentru amplasată în cutie de 20.01.2023 predare-primire
afacerile culoare bordo nr. 1 din
Uniunii 31.03.2023
Europene din
cadrul Sejm-
ului Republicii
Polone,
desfășurată în
incinta
Parlamentului
Republicii
Moldova

1
Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta
d/o de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu cadoului (se
înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul indică, după
istra cadoului denumirea profesională) primit cadoul admisibil admisibil (se caz, returnat
admisibil, admisibil indică una beneficiarului,
re instituției, care dintre (lei)
funcția deținută dintre cele returnat
al a oferit cadoul beneficiar și trei decizii beneficiarului
admisibil
cado persoană/ luate de ca urmare a
ului instituția Comisie* răscumpărării
(denumirea), precum și sau trecut în
care a oferit numărul și gestiunea
data organizației
cadoul
procesului publice**) și
admisibil verbal) data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. 203. 20.02.2023 Igor Grosu, Ahmet Yildiz, Profesională În cadrul Farfurie decorativă din 800,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele membru al întrevederii din porțelan, pictată lit. b) al transmiterea
Parlamentului Parlamentului 16 februarie manual, diametru 17 cm, Regulamentului ulterioară în
Republicii Republicii 2023, prod. GÜRAL gestiunea
cu privire la
Moldova Turcia, desfășurată în PORSELEN, amplasată muzeului
Președintele incinta în cutie de culoare roșie regimul juridic al Parlamentului/
delegației Parlamentului cadourilor, Transmis în
turcești la APCE Republicii proces-verbal muzeu, proces -
Moldova nr. 2 din verbal de
22.02.2023 predare-primire
nr. 1 din
31.03.2023

3. 204. 20.02.2023 Igor Grosu, Andrius Kubilius, Profesională În cadrul Celei Cub din sticlă, cu 250,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele Copreședintele de-a X-a imprimarea însemnelor lit. b) al transmiterea
Parlamentului Adunării Sesiuni distincte ale Regulamentului ulterioară în
Republicii Parlamentare Ordinare a Parlamentului gestiunea
cu privire la
Moldova EURONEST Adunării European, dimensiuni muzeului
Parlamentare 60 mm x 60 mm, regimul juridic al Parlamentului/
EURONEST amplasat în cutie cadourilor, Transmis în
din 17-22 cartonată de culoare proces-verbal muzeu, proces –
februarie 2023, neagră nr. 2 din verbal de
desfășurată la 22.02.2023 predare-primire
Chișinău nr. 1 din
31.03.2023

2
Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta
d/o de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu cadoului (se
înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul indică, după
istra cadoului denumirea profesională) primit cadoul admisibil admisibil (se caz, returnat
admisibil, admisibil indică una beneficiarului,
re instituției, care dintre (lei)
funcția deținută dintre cele returnat
al a oferit cadoul beneficiar și trei decizii beneficiarului
admisibil
cado persoană/ luate de ca urmare a
ului instituția Comisie* răscumpărării
(denumirea), precum și sau trecut în
care a oferit numărul și gestiunea
data organizației
cadoul
procesului publice**) și
admisibil verbal) data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. 205. 28.03.2023 Lilian Carp, Ioan-Cristian Profesională În contextul Tablou în ramă – Palatul 1030,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
președintele Chirteș, întrevederii din Parlamentului lit. b) al transmiterea
Comisiei Președintele 27 martie României, realizat în Regulamentului ulterioară în
securitate Comisiei comune 2023, ediție limitată, autor: gestiunea
cu privire la
nașională și a Camerei desfășurată în Nicoleta Mitrache, muzeului
ordine publică, Deputaților și incinta dimensiuni ramă: regimul juridic al Parlamentului/
deputat în Senatului Parlamentului 32 cm x 26 cm cadourilor, Transmis în
Parlamentul României pentru Republicii proces-verbal muzeu, proces –
Republicii exercitarea Moldova nr. 3 din verbal de
Moldova controlului 30.03.2023 predare-primire
parlamentar nr. 1 din
asupra activității 31.03.2023
Serviciului
Român de
Informații (SRI)

5. 206. 28.03.2023 Igor Grosu, Nicolae-Ionel Profesională În contextul Tablou în ramă – 1030,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele Ciucă, Prim- întrevederii din imaginea Ateneului lit. b) al transmiterea
Parlamentului ministrul 23 martie Român din București, Regulamentului ulterioară în
Republicii României 2023, autor: Nicoleta gestiunea
cu privire la
Moldova desfășurată în Mitrache, dimensiuni muzeului
incinta ramă: 32 cm x 26 cm regimul juridic al Parlamentului/
Parlamentului cadourilor, Transmis în
Republicii proces-verbal muzeu, proces –
Moldova nr. 3 din verbal de
30.03.2023 predare-primire
nr. 1 din
31.03.2023

6. 207. 28.03.2023 Igor Grosu, Laura Vicol, Profesională În contextul Ploscă din ceramică de 730,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele președintele întrevederii din culoare albastră, pictată lit. b) al transmiterea

3
Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta
d/o de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu cadoului (se
înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul indică, după
istra cadoului denumirea profesională) primit cadoul admisibil admisibil (se caz, returnat
admisibil, admisibil indică una beneficiarului,
re instituției, care dintre (lei)
funcția deținută dintre cele returnat
al a oferit cadoul beneficiar și trei decizii beneficiarului
admisibil
cado persoană/ luate de ca urmare a
ului instituția Comisie* răscumpărării
(denumirea), precum și sau trecut în
care a oferit numărul și gestiunea
data organizației
cadoul
procesului publice**) și
admisibil verbal) data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Parlamentului Comisiei juridice, 23 martie manual, cu motive Regulamentului ulterioară în
Republicii de disciplină și 2023, tradiționale românești, cu privire la gestiunea
Moldova imunități din desfășurată în dim. 20 cm x 14 cm x 4 regimul juridic al muzeului
Camera incinta cm, produs artizanal, Parlamentului/
cadourilor,
Deputaților a Parlamentului Art&Craft, România Transmis în
României Republicii proces-verbal muzeu, proces –
Moldova nr. 3 din verbal de
30.03.2023 predare-primire
nr. 1 din
31.03.2023

7. 208. 28.03.2023 Igor Grosu, Ioan-Cristian Profesională În contextul Farfurie din ceramică de 1000,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele Chirteș, întrevederii din culoare albastră, pictată lit. b) al transmiterea
Parlamentului Președintele 27 martie cu motive tradiționale Regulamentului ulterioară în
Republicii Comisiei comune 2023, românești, diametru 24 gestiunea
cu privire la
Moldova permanente a desfășurată în cm, produs artizanal, muzeului
Camerei incinta Art&Craft, România regimul juridic al Parlamentului/
Deputaților și Parlamentului cadourilor, Transmis în
Senatului Republicii proces-verbal muzeu, proces –
României pentru Moldova nr. 3 din verbal de
exercitarea 30.03.2023 predare-primire
controlului nr. 1 din
parlamentar 31.03.2023
asupra activității
Serviciului
Român de
Informații (SRI)

4
Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta
d/o de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu cadoului (se
înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul indică, după
istra cadoului denumirea profesională) primit cadoul admisibil admisibil (se caz, returnat
admisibil, admisibil indică una beneficiarului,
re instituției, care dintre (lei)
funcția deținută dintre cele returnat
al a oferit cadoul beneficiar și trei decizii beneficiarului
admisibil
cado persoană/ luate de ca urmare a
ului instituția Comisie* răscumpărării
(denumirea), precum și sau trecut în
care a oferit numărul și gestiunea
data organizației
cadoul
procesului publice**) și
admisibil verbal) data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8. 209. 28.03.2023 Igor Grosu, Andrei Daniel Profesională În contextul Vază decorativă 1000,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele Gheorghe, întrevederii din confecționată din sticlă, lit. b) al transmiterea
Parlamentului copreședinte al 27 martie pictată manual, ediție Regulamentului ulterioară în
Republicii Comisiei 2023, autentică, limitată, gestiunea
cu privire la
Moldova Comune pentru desfășurată în realizată de artistul muzeului
Integrare incinta român Lucian regimul juridic al Parlamentului/
Europeană între Parlamentului Butucariu; dimensiuni: cadourilor, Transmis în
Parlamentul Republicii înălțime 11 cm, lățime 10 proces-verbal muzeu, proces –
României și Moldova cm nr. 3 din verbal de
Parlamentul 30.03.2023 predare-primire
Republicii nr. 1 din
Moldova 31.03.2023

9. 210. 30.03.2023 Igor Grosu, Delphine Profesională În contextul Plachetă de bronz, de 550,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele Lingemann, întrevederii din formă dreptunghiulară, lit. b) al transmiterea
Parlamentului președintele 29 martie cu însemnele Regulamentului ulterioară în
Republicii Grupului 2023, Parlamentului gestiunea
cu privire la
Moldova parlamentar de desfășurată în Republicii Franceze, muzeului
prietenie incinta dimensiuni: regimul juridic al Parlamentului/
Republica Parlamentului 9 cm x 6 cm, cadourilor, Transmis în
Moldova- Republicii prod. DRAGO Paris, proces-verbal muzeu, proces –
Republica Moldova plasată în cutie nr. 3 din verbal de
Franceză, cartonată de culoare 31.03.2023 predare-primire
membrul albastră nr. 1 din
Comisiei pentru 31.03.2023
Apărare și Forțe
Armate a
Adunării
Naționale a
Franței

5
6

S-ar putea să vă placă și