Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluarea financiară a propunerilor de proiect.

Metode bazate pe actualizarea fluxurilor de numerar


Din momentul în care se întocmeşte fluxul de numerar pentru o propunere de proiect se
aplică o metodă de evaluare cu care se pot compara diferitele alternative sau se pot determina
avantajele unei anumite propuneri.
Se va discuta despre actualizarea fluxurilor de numerar (intrări de numerar - ieşiri de
numerar) şi se vor prezenta două metode importante de evaluare:
• metoda valorii actuale nete (NPV - Net Present Value);
• metoda ratei interne a rentabilităţii (IRR - Internal Rate of Return).

Actualizarea
Actualizarea este procesul invers de calculare a dobânzii. Să presupunem pentru început că
se depune într-o bancă care acordă o dobândă de 10% pe an suma de 1RON. După primul an, suma
depusă devine 1 RON + (10/100 x 1 RON) = 1,10 RON. Dacă se repetă procedeul (presupunând că
rata dobânzii rămâne constantă) suma se măreşte astfel:
Anul 0 1,00 RON
Anul 1 1,10 RON
Anul 2 1,21 RON
Anul 3 1.33 RON
Se poate spune că dacă peste trei ani banca returnează 1,33 RON, această sumă ar echivala
astăzi cu 1 RON. Folosind valoarea de 10% ca rată de actualizare, se poate spune că sumele de 1,10
RON de peste un an, 1,21 RON de peste doi ani şi 1,33 RON de peste trei ani au o valoare actuală
(sau prezentă) de 1 RON.
În mod similar, valoarea actuală a unei sume de 1 RON va fi peste un an de: 1/l,10 = 0,9091
RON.
Valoarea actuală a banilor viitori se calculează înmulţind suma cu factorul de actualizare,
care la rândul său se calculează cu formula:
1
i=
(1 + a ) t
unde:
i = factorul de actualizare
a = rata de actualizare
t = anul pentru care se calculează factorul de actualizare

De exemplu, valoarea actuală a sumei de 4000 RON primite peste cinci ani (în cazul unei
rate de actualizare de 10%), este:

1
4000 ⋅ =2483,6 RON
(1 + 10 /100)5

Valoarea actuală poate fi aplicată atât intrărilor, cât şi ieşirilor de numerar.


Valoarea actualizată netă a tuturor şirurilor de încasări şi plăţi se notează cu NPV.
Dacă o propunere de proiect are rata internă a rentabilităţii de 10% iar compania respectivă
obţine împrumuturi cu o dobândă de 10% putem spune că propunerea nu produce profit, adică are
NPV = 0.
În evaluarea oricărei investiţii se consideră regula de a se accepta doar acele propuneri
care au NPV pozitive.
Metoda valorii actuale nete (NPV)
Se consideră o propunere de proiect pentru care estimările fluxurilor nete de numerar pentru
5 ani sunt prezentate în tabelul următor iar rata de actualizare este de 10%. Nu se va aplica nici un
factor de actualizare pentru fluxurile de numerar din anul 0 deoarece este anul de început al
proiectului, în care toate sumele se află la valoarea momentului prezent.
Se calculează factorii de actualizare cu formula de mai sus. Aceşti factori de actualizare se
aplică apoi fluxurilor anuale nete de numerar ale propunerii de proiect, obţinându-se astfel NPV -
valoarea actuală netă totală a acestor fluxuri.

Anul Fluxurile nete de Factorii de NPV (RON)


numerar (RON) actualizare
0 -100.000 1,0000 -100.000
1 45.000 0,9091 40.909
2 35.000 0,8264 28.926
3 20.000 0,7513 15.026
4 20.000 0,6830 13.660
5 15.000 0,6209 9.313
Valoarea actuală netă totală a fluxurilor nete de numerar ale propunerii 7.834

După cum am precizat anterior, propunerea va fi considerată viabilă dacă valoarea actuală
netă totală a fluxurilor nete de numerar este pozitivă.
Dintre mai multe alternative de propuneri de proiect va fi aleasă cea care are cea mai mare
NPV totală.
Dacă, pentru o propunere, calculele indică o NPV totală negativă, propunerea nu este
acceptată decât dacă există alte raţiuni (nefinanciare) mai importante.
În calculul NPV a unei propuneri, singura parte dificilă este stabilirea ratei de rentabilitate
necesare. Pentru a depăşi această dificultate, trebuie să se calculeze rata de rentabilitate (IRR) pe
care o poate atinge propunerea de proiect, după care managementul poate decide dacă valoarea
acesteia este acceptată.

Metoda ratei interne de rentabilitate (IRR)


Această metodă este inversul metodei NPV, nefiind necesar să se estimeze în avans rata de
rentabilitate a investiţiei. Metoda IRR calculează rata rentabilităţii unei propuneri pornind de la
ipoteza că valorile actualizate ale fluxurilor nete de numerar din viilor vor acoperi exact investiţia
iniţială. Se consideră următorul tabel:

Anul Fluxurile nete de Factorii de NPV (RON)


numerar (RON) actualizare
0 -100.000 1,0000 -100.000
1 45.000 ? ?
2 35.000 ? ?
3 20.000 ? ?
4 20.000 ? ?
5 15.000 ? ?
Valoarea actuală netă totală a fluxurilor nete de numerar ale propunerii =0
Se caută rata de actualizare astfel încât factorii de actualizare rezultaţi să ducă la o NPV
egală cu 0 sau cât mai aproape de 0.
Metoda utilizată este de încercare-eroare, folosind valori din ce în ce mai mari ale ratei de
actualizare, până când NPV este redusă la 0 sau aproape 0. In exemplul de mai sus, metoda IRR
oferă valoarea de 14%, aşa cum se vede în tabelul următor:

Anul Fluxurile nete de Factorii de NPV (RON)


numerar (RON) actualizare
0 -100.000 1,0000 -100.000
1 45.000 0,8772 39.474
2 35.000 0.7685 26.933
3 20.000 0,6750 13.500
4 20.000 0.5921 11.842
5 15.000 0,5194 7.791
Valoarea actuală netă totală a fluxurilor nete de numerar ale propunerii - 460

Aceasta înseamnă că propunerea va fi implementată dacă managementul acceptă o rată de


rentabilitate de sub 14% pe an (lucru acceptabil dacă se pot obţine costuri de finanţare de 12% pe
an).