Sunteți pe pagina 1din 17

9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale!

- Lumea Satului

update 27 Sep 2019 Caută în site...

RĂUL NECESAR
1

New

325,92 lei 325,92 lei 651,83 lei 325,92 lei 412,83 lei 412,83 lei

În perioada de stabulație să asigurăm microclimatul


corespunzător în adăposturile pentru animale!
Sâmbătă, 16 Noiembrie 2013 22:58 Publicat în Articole revista
Acest site folosește cookies
Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
Sunt de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 1/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului

Tweet


0
Îmi place

Distribuie

m
Citit 4131

dimensiunea
fontului

k
Imprimare

j
E-mail

(2 voturi)

Menţinerea unei bune stări de sănătate a animalelor în sezonul rece este strâns legată de
Acest site folosește cookies
respectarea tehnologiei
Navigând devăcreştere
în continuare exprimaţi şi exploatare
acordul privind
asupra folosirii furajareaCitește
cookie-urilor. şi întreţinerea,
mai mult dar şi de
asigurarea unui climat corespunzător Sunt
în adăposturi.
de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 2/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului

Temperatura interioară este factorul major de microclimat ce influenţează cel mai mult starea de
sănătate şi producţia animalelor. Cercetătorii au stabilit că pentru fiecare specie şi categorie de

animale există o temperatură optimă, denumită „zonă neutrală“, la care producerea şi pierderea de
căldură sunt egale, cantitatea de furaje ingerate fiind folosită exclusiv pentru producţie, pentru
limitarea pierderilor de căldură, animalele se ghemuiesc, iar păsările îşi aranjează penele.
Organismul produce căldură prin tremurături musculare, bătăile inimii se accelerează şi creşte ritmul
respiraţiei. Scăderea temperaturilor exterioare sub 15°C se resimte şi în interiorul adăpostului. Dacă
în adăpostul pentru bovine temperatura scăzută se menţine mai multe zile, producţia vacilor de lapte
se reduce cu 15-20%, iar sporul în greutate al animalelor tinere scade semnificativ.

Când în adăpost este prea cald centrul nervos de reglare intervine, mărind pierderile de căldură prin
transpiraţie (evaporarea sudorii răcoreşte corpul), animalul bea mai multă apă, iar pofta de mâncare
scade şi producţia se reduce. Cea mai potrivită temperatură pentru vacile de lapte este de 10-15°C,
atunci când aerul este mai uscat, şi de 15-17°C, dacă aerul este umed. Pentru tineretul bovin este
suficientă o temperatură de 10-15°C.

În creşterea porcinelor, temperatura optimă din adăposturi diferă în funcţie de vârstă şi starea
fiziologică. Purceii nou-născuţi reprezintă categoria cea mai sensibilă, mai ales în sezonul rece.
Acolo unde adăposturile, chiar încălzite, nu asigură 27-28°C, este necesar ca purceii să fie ţinuţi în
primele 2-3 zile de viaţă într-un coş sau într-o ladă bine căptuşite, în care se introduce o sticlă cu apă
aproape fierbinte, înfăşurată într-un material textil moale, ce constituie o importantă sursă de
căldură. Temperaturile sub 25°C în primele zile de viaţă, asociate cu o umiditate excesivă, au ca
efect apariţia afecţiunilor „afrigore“ şi tendinţa purceilor de a nu suge suficient colostru, ceea ce
creează o minimă rezistenţăAcest site folosește
a acestora cookies
la îmbolnăviri, precum şi la inflamaţia ugerului scroafei şi
Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
apariţia mamitelor.
Sunt de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 3/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului

Adăposturile pentru ovine trebuie să asigure o temperatură de 10-12°C în spaţiul destinat adultelor şi
de 14-15°C în compartimentul de fătare amenajat de obicei la unul dintre capetele saivanului şi

prevăzut cu tavan.

Umiditatea, asociată cu o temperatură optimă, determină gradul de confort al oricărui adăpost. În


adăposturi umiditatea produce, prin respiraţia şi transpiraţia animalelor, evaporarea apei din
jgheaburi sau adăpători, a celei folosite la menţinerea curăţeniei şi din dejecţiile neevacuate la timp.
Când temperatura scade, aerul saturat cu vapori de apă vine în contact cu suprafeţele reci,
producând condens. Umezeala care se scurge pe pereţi şi care picură de pe tavan contribuie la
mărirea umidităţii din adăpost şi favorizează dezvoltarea şi răspândirea microorganismelor, în special
a mucegaiurilor. Organismul animal pierde mai multă căldură, simte mai mult frigul, consumă mai
multe furaje, răceşte mai uşor, prezintă mai des îmbolnăviri ale aparatului respirator. Pentru
reducerea umidităţii sunt necesare o bună ventilaţie, menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor
de canalizare, evacuarea la timp a dejecţiilor şi evitarea supraaglomerării adăposturilor.

Compoziţia aerului din adăposturi influenţează în mare măsură calitatea microclimatului, care, la
rândul său, determină starea de sănătate şi productivitatea animalelor. În afară de oxigen şi azot, în
aerul adăposturilor se găsesc, în concentraţii diferite, şi gaze nocive (amoniac, hidrogen sulfurat,
bioxid de carbon), precum şi pulberi de provenienţă diferită.

Amoniacul (NH3), gaz cu miros puternic înţepător, iritant, se formează prin fermentaţia urinei şi a
gunoiului de grajd, prezenţa lui dovedind lipsă de igienă. Amoniacul irită mucoasa oculară,
producând lăcrimări şi chiar conjunctivite, tuse, irită mucoasa căilor respiratorii şi, după o perioadă
Acest site folosește cookies
mai lungă, poate afecta mucoasa pulmonară, favorizând bronhopneumoniile. Limita admisă în
Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
adăposturi nu trebuie să depăşească Sunt
0,026‰/ 0,026 mg/l aer.
de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 4/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului

Hidrogenul sulfurat (HS) ia naştere în urma proceselor de putrefacţie a dejecţiilor şi materiilor


organice din colţurile adăposturilor, acolo unde curăţenia nu se face la timp, iar analizarea şi

ventilaţia sunt necorespunzătoare. Acumularea de H2S produce paralizia centrului respirator şi
vasomotor, provocând intoxicaţii grave şi în final moartea prin asfixiere. Cantitatea de H2S admisă în
aerul adăposturilor pentru animale nu trebuie să depăşească 0,015‰ (0,015 mg/l aer).

Bioxidul de carbon (CO2) rezultă din respiraţia animalelor şi descompunerea materiei organice. În
adăposturile prea aglomerate şi defectuos ventilate cantitatea de CO2 creşte peste limita admisă de
3‰.

În adăposturile bine întreţinute, cu aşternut gros, schimbat la timp şi sisteme de canalizare şi


ventilaţie corespunzătoare, gazele nocive se produc în cantităţi ce nu influenţează organismul
animal.

Lumina reprezintă alt factor important de microclimat deoarece stimulează activitatea întregului
organism, măreşte capacitatea de muncă şi producţie, precum şi dezvoltarea normală a tineretului.

Coeficientul de luminozitate reprezintă raportul dintre suprafaţa de geam şi suprafaţa pardoselii


adăpostului. Acest coeficient trebuie să fie de 1/18-1/20 în adăpostul vacilor de lapte şi de 1/8-1/10
în cele pentru tineret. Pentru o bună luminozitate, pereţii şi stâlpii interiori se vor vărui periodic, iar
geamurile vor fi curăţate. Culoarea albă a varului reflectă lumina în proporţie de 75-80%, culoarea
cenuşie 25%, iar culoarea neagră doar de 1,2%. Ferestrele murdare opresc până la 80% din lumina
care pătrunde în adăpost. Acest site folosește cookies
Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
Sunt de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 5/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului

În creşterea păsărilor, ştiut fiind că bolul alimentar devine bol fecal în 4-5 ore, măreşte viteza de
creştere în greutate şi curba de ouat.

Suprafaţa de adăpost necesară pe cap de animal sau densitatea este prima condiţie care trebuie
avută în vedere la proiectarea şi construirea adăpostului. Animalul trebuie să aibă spaţiu suficient
pentru odihnă, atât în picioare, cât şi culcat, cu o pardoseală călduroasă şi elastică (cărămidă,
ciment bituminat, scândură, cauciuc), să poată face un minim de mişcări, să se poată odihni în bune
condiţii. Adăposturile supradimensionate, nepopulate la capacitate, a căror suprafaţă este mai mare
decât numărul de animale, sunt friguroase, iar producţiile animalelor scăzute. Dimpotrivă, în
adăposturile supraaglomerate aerul este viciat din cauza creşterii temperaturii, umidităţii şi
concentraţiei gazelor nocive.

Având în vedere cele arătate, menţinerii parametrilor optimi de microclimat în perioada de stabulaţie
trebuie să i se acorde un plus de atenţie, pentru a asigura animalelor o bună stare de sănătate, care
să permită punerea în valoare a aptitudinilor productive ale acestora în condiţii de eficienţă
economică.

Ing. Bogdan MACOVSCHI

Acest site folosește cookies


Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
Sunt de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 6/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului

0 comentarii Sortează după Cele mai noi


Adaugă un comentariu...

Pluginul de comentarii Facebook


bo

ETICHETAT CU

animale adaposturi

New

325,92 lei 325,92 lei 651,83 lei 325,92 lei 412,83 lei 412,83 lei

Hum3D store

ARTICOLE ÎNRUDITE Acest site folosește cookies


Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
Armaghedonul animalelor Dan Petrescu, președinteSuntCum trebuie adăpostite
de acord APIA: Se depun Cererile Măsuri pentru prevenirea
sau a șasea extincție în APCR: „Nu mai vrem ca păsările pe timpul iernii de solicitare a ajutorului de Antraxului la animale
https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 7/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului
masă pășunile să fie date celor stat în sectorul creşterii
care nu dețin animale sau animalelor
grupurilor de interese“ 
Sfaturi privind construirea
unui adăpost pentru
chinchila

În Maramureș numărul Cum produc grecii hrană și Trichineloza, boală


bo ce Deparazitarea animalelor
animalelor în scădere. furaje pentru animale și din afectează animalele din gospodării, o acţiune
Doar numărul de caprine piatră seacă domestice, sălbatice şi absolut necesară în
s-a dublat după 2007! omul sezonul de toamnă!

ARTICOLE RECENTE - LUMEA SATULUI

Acord comercial semnat Sesiuni de primire a Actualizarea situației Târgul Național AgriCultura APIA a publicat Ghidul
între Corteva proiectelor în desfășurare privind evoluția Pestei - Brăila destinat solicitanților
Agriscience™ și Pro Farm în cadrul PNDR 2014-2020 Porcine Africane la data de privind acordarea ajutorului
Technologies 24 septembrie 2019 financiar FEGA în cadrul
Programului pentru școli al
României, anul școlar
2019-2020

APIA anunță plăți în avans Fermierii campioni la Fermierii Români vor fi Sprijin financiar pentru Un nou tip de mană
de până la 70% în cazul floarea-soarelui din județul prezenți la Pria apicultorii afectați de amenință culturile de
plăților directe și până la Brăila Agriculture&Gala fenomene floarea-soarelui
85% pentru măsurile de Fermierilor din România în hidrometeorologice
dezvoltare rurală 1 octombrie 2019 la nefavorabile
București

Acest site folosește cookies


Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
Sunt de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 8/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului

Mai multe din această categorie: « Noul an agricol păşeşte în zodia datoriilor Începe numărătoarea 
inversă pentru laptele neconform »

Publicitate

Acest site folosește cookies


Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
Sunt de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 9/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului

Lumea Satului 
28.377 aprecieri

Îmi place Pagina Contactează-ne

1 prieten apreciază asta

Lumea Satului
acum 8 ore

AFM a publicat lista instalatorilor validați în


cadrul Programului privind instalarea de
sisteme fotovoltaice
#lumeasatului #agrobusiness

AGRO-BUSINESS.RO
AFM a publicat lista instalatorilor…
Lista instalatorilor validați în cadrul Progr…

2 Comentează 3

Acest site folosește cookies


Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
Lumea Satului
Sunt de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 10/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului

Acest site folosește cookies


Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
Sunt de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 11/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului

Acest site folosește cookies


Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
Sunt de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 12/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului

Acest site folosește cookies


Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
Sunt de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 13/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului

Acest site folosește cookies


Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
Sunt de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 14/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului

Acest site folosește cookies


Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
Sunt de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 15/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului

 BACK TO TOP Despre Cookies ×

Cookie-urile sunt rapoarte scurte, care sunt trimise și stocate pe hard disk-ul calculatorului utilizatorului prin intermediul browser-ul dvs. atunci
când acesta se conectează la un website.

Cookie-urile pot fi folosite pentru a colecta și stoca datele utilizatorului în timp conectat pentru a vă furniza serviciile solicitate și, uneori, nu
tind să se păstreze.

Există mai multe tipuri de cookie-uri: cookie-uri tehnice care facilitează navigarea utilizatorului și utilizarea diferitelor opțiuni sau serviciile
oferite de internet ca identificarea sesiunii, permite accesul la anumite zone, facilitează comenzi, achiziții, completarea unor formulare, de
înregistrare, de securitate, facilitând funcționalități (video, rețele sociale, etc ..). cookie-uri de personalizare care permit utilizatorilor să
acceseze serviciile în funcție de preferințele lor (limba, browser-ul, configurare, etc ..). cookie-uri analitice care permit analiza anonimă a
comportamentului utilizatorilor de web și permit măsurarea activității de utilizator și să dezvolte profiluri de navigație, în scopul de a
îmbunătăți site-uri web. Deci, atunci când accesați site-ul nostru, în conformitate cu articolul 22 din Legea 34/2002 a serviciilor societății
Acest site folosește cookies
informaționale, în tratamentul cookie-urilor analitice, am solicitat acordul pentru utilizarea acestora. Toate acestea este de a îmbunătăți
Navigând
serviciile în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
noastre.
Sunt de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 16/17
9/27/2019 În perioada de stabulaţie să asigurăm microclimatul corespunzător în adăposturile pentru animale! - Lumea Satului
Noi folosim Google Analytics pentru a colecta informații statistice anonime, cum ar fi numărul de vizitatori pe site-ul nostru.


Cookie-urile adăugate de Google Analytics sunt guvernate de politicile de confidențialitate ale Google Analytics.

Dacă doriți să dezactivați cookie-urile de la Google Analytics. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că puteți activa sau dezactiva cookie-
urile urmând instrucțiunile browser-ului tău.

ÎNCHIDERE

Revista Lumea Satului

Positive SSL

Acest site folosește cookies


Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citește mai mult
Sunt de acord

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/1334-in-perioada-de-stabulatie-sa-asiguram-microclimatul-corespunzator-in-adaposturile-pentru-animale.html 17/17