Sunteți pe pagina 1din 1

LECTURI PARTICULARE CLS.

A VI -A

1. Doine: Măi bădiţă, floare dulce, Foicică trei migdale, Plânge-mă, mamă, cu dor etc.
2. Balade populare: Toma Alimoş, Novac şi corbul, Constantin Brâncovanul, Pintea Viteazul etc.
3. Creaţii de inspiraţie folclorică în versuri: Doina (Octavian Goga), Doina (George Coşbuc),
Cântec sfânt, Cântec de leagăn (Ştefan Octavian Iosif) Doina, De-aş avea, (Vasile Alecsandri),
Doina, (Mihai Eminescu) etc.
4. Fabule: Boul şi viţelul, Câinele şi căţelul, Lupul moralist, Șoarecele și pisica, Privighetoarea și
măgarul (Grigore Alexandrescu), Bivolul şi coţofana, Întrebare și răspuns, Boierul și argatul
(George Topîrceanu) etc.
5. Texte descriptive în proză: fragmente din Ţara de dincolo de negură, Cetatea Neamţului
(Mihail Sadoveanu), Pe drumuri de munte (Calistrat Hogaş), Românii supt Mihai-Voievod Viteazul
(Nicolae Bălcescu), Cântarea României (Alecu Russo)
6. Texte lirice: Gerul, Viscolul, Sania, Mezul iernei, Bradul, Secerişul (V. Alecsandri), Povestea
codrului, Peste vârfuri…, Ce te legeni…, La mijloc de codru…, Sara pe deal, Ce-ți doresc eu ție,
dulce Românie, Crăiasa din povești (Mihai Eminescu), Creion, Vânt străin (Tudor Arghezi), Vară
(Lucian Blaga), Mama (Nicolae Labiş), Vara, În miezul verii, La oglindă (George Coşbuc),
Dăscăliţa (Octavian Goga), Mărţişor, Brumărel, Aci sosi pe vremuri, Brotacul, Cireșul, Copil
de-odinioară, Pe Argeș în sus, Florica (Ion Pillat) etc.
7. Texte narativ - descriptive în versuri: Scrisoarea III (Mihai Eminescu)
8. Parabole: Parabola grăuntelui care încolţeşte fără să ştie omul, Parabola celor doi fii chemaţi a
lucra via tatălui lor etc.
9. Schiţe: D- l Goe, Triumful talentului, Căldură mare, Cum se înțeleg țăranii, Five o’clock
(Ion Luca Caragiale), Întâiul drum, Fefeleaga (Ion Agârbiceanu), Ierni jilave (Gib I. Mihăiescu),
Vestitorii (Mihail Sadoveanu), Recreaţia mare (Mircea Sântimbreanu) etc.
10. Nuvele, povestiri, basme, legende şi romane din literatura română: Porojan (V.
Alecsandri), Istoria unei plăcinte, Cum am învățat românește (Costache Negruzzi), Budulea Taichii
(Ioan Slavici), Amintiri din copilărie (Cap. II), Prostia omenească, Cinci pâni, Moș Ion Roată și
Vodă Cuza, Povestea unui om leneş (Ion Creangă), Sultănica, Hagi-Tudose, Pravoslavnicul și
slăninele, Palatul de cleştar (Barbu Ştefănescu Delavrancea), Cetatea Neamțului, Hanu Ancuței
(Mihail Sadoveanu), Basmul toamnei, La Medeleni, Uliţa copilăriei (Ionel Teodoreanu) etc.
11. Nuvele şi romane din literatura universală: Morcoveaţă (Jules Renard), Piciul (Alphonse
Daudet), Micul Prinţ (Antoine de Saint- Exupéry), Minunata călătorie a lui Nils Holgerson (Selma
Lagerlöf), Prinţ şi cerşetor, Aventurile lui Tom Sawyer (Mark Twain), Marile speranţe (Charles
Dickens, Prinţul fericit (Oscar Wilde), Coliba unchiului Tom (H. Becher Stowe) etc.
12. Reportajul: Privelişti şi sentimente, Cartea Oltului, În nopţile cu lună femeile torc cânepa,
Veneam la vale (Geo Bogza), Encantadas sau insulele fermecate (Herman Melville)
13. Memorii: Cea dintâi învăţătură (Nicolae Iorga)
14.Cugetarea: Scrisoare cu tibişirul (Tudor Arghezi), Poezia populară (Garabet Ibrăileanu),
Cărţile au suflet (Nicolae Manolescu)
15.Parodia: Fapt divers (Ana Blandiana)
16.Corespondenţa literară: Istoria unei plăcinte (Costache Negruzzi)
17.Alte scrieri: Grădina de la miezul nopţii (Philippa Pearce), Coraline (Neil Gaiman), Jim
Năsturel şi Lukas, mecanicul din locomotivă, Punci cu porunci (Michael Ende), Confesiunile unui
prieten imaginar (Michelle Cuevas), Biletul de loterie (Michael Byrne), O buclă în timp (Madeline
L'Engle), Ca peştele în copac (Lynda Mullaly Hunt), Harriet spionează (Louise Fitzhugh) etc.