Sunteți pe pagina 1din 1

OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ PENTRU JUNIORI

2001 - CIPRU

1. Găsit, i toate numerele naturale a, b, c astfel ca

a3 + b3 + c3 = 2001.

România
2. Fie ABC un triunghi cu m(∢ACB) = 90 s, i AC 6= BC. Punctele L s, i H de pe segmentul AB sunt astfel ca

m(∢ACL) = m(∢LCB), iar CH să fie perpendiculară pe AB.


a) Pentru orice punct X (diferit de C) de pe dreapta CL, demonstrat, i că m(∢XAC) 6= m(∢XBC).
b) Pentru orice punct Y (diferit de C) de pe dreapta CH, demonstrat, i că m(∢Y AC) 6= m(∢Y BC).
Bulgaria

m
3. Fie ABC un triunghi echilateral s, i D, E două puncte arbitrare pe laturile AB, respectiv AC. Dacă DF , EG

co
(F ∈ AE, G ∈ AD) sunt bisectoarele interioare ale unghiurilor triunghiului ADE, demonstrat, i că suma ariilor

ss.
triunghiurilor DEF s, i DEG este cel mult egală cu aria triunghiului ABC. Explicat, i când are loc egalitatea.
Grecia

re
4. Un poligon convex cu 1415 laturi are perimetrul egal cu 2001 cm. Demonstrat, i că există trei vârfuri ale poligonului

dp
astfel încât triunghiul determinat de ele să aibă aria mai mică decât 1 cm2 .
or Iugoslavia
e.w
at
em
en
am
ex
s ://
tp
ht

S-ar putea să vă placă și