Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA’’ PETROȘANI Numele și prenumele:

STRUCTURĂ ȘCOALA GENERALĂ NR. 2


………………………………………………………………………………………
Nota acordată: Data: 16.01.2014

MATEMATICĂ-MODULUL 3 DINCOLO DE ARITMETICĂ


TEST DE EVALUARE

 Timpul de lucru pentru a rezolva testul este de 50 minute.

1. Se consideră repartiția statistică a rezultatelor obținute la teza la matematică de elevii clasei a X-a
dintr-un liceu:
Nota (𝒙𝒊 ) 4 5 6 7 8 9 10
Frecvența
1 4 5 7 13 14 6
absolută
a) Să se completeze următorul tabel:
Frecvența Frecvența absolută Frecvența Frecvența relativă
Nota
absolută cumulată crescătoare relativă cumulată descrescătoare
(𝒙𝒊 )
(𝒏𝒊 ) (𝑵𝒊 ) (𝒇𝒊 ) (𝑭′𝒊 )
4
5
6
7
8
9
10

b) Câți elevi au note mai mici decât 7?


c) Cât la sută din elevi au nota 6?
d) Cât la sută din elevi au note de promovare?
2. Considerăm seria statistică dată în tabelul de mai jos, care reprezintă repartiția unui grup de tineri
după înălțime:
Număr de
Înălțime
tineri
[155, 160) 5
[160, 165) 12
[165, 170) 15
[170, 175) 20
[175, 180) 8
[180, 185) 3

a) Calculați valoarea medie a variabilei statistice.


b) Calculați abaterea de la medie.

S-ar putea să vă placă și