Sunteți pe pagina 1din 12

https://cloud.graasp.

eu/en/pages/5797891865089e56cd1f11a9/subpages/5797891865089e56cd1f11a9

https://support.golabz.eu/videos?category=4
• Go- Lab – este o
platformă
https://www.golabz.eu/apps
unitară și
organizată de
comunicare care
include o paletă
largă de aplicaţii
şi servicii ce
folosesc Web-ul.

THE WORK PRESENTED IN THIS DOCUMENT IS SUPPORTED BY THE EUROPEAN COMMISSION’S H2020 PROGRAMME – PROJECT NEXT-LAB. THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020
RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT NO 731685. THE CONTENT OF THE DOCUMENT IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE ORGANIZER AND IT DOES NOT REPRESENT THE OPINION OF THE
EUROPEAN COMMISSION (EC), AND THE EC IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY USE THAT MIGHT BE MADE OF INFORMATION CONTAINED.
Pentru a utiliza platforma
Graasp este necesar:
Creare cont
Este o platformă care permite
1. CREATE ACCOUNT
construirea unor aplicații cu un
conţinut interactiv, atractiv şi
cu o structură flexibilă unde
organizarea informaţiilor este
ierarhică.

http://graasp.eu/
O noua sectiune

“Create Space ” - în spațiul


creat se pot adăuga diverse
materiale .
O rg a n i z a re a r i g u ro a s ă a
a c t i v i t ă ți l o r u n e i lecții c u
G r a a s p d e z v o l t ă c re a t i v i t a t e a
și i m a g i n a ț i a e l e v i l o r .

U t i l i z a re a de metode interactive v a
c o n d u c e la c re ș t e re a s a tis fa cție i
elevilor printr-o implicare mai
activă în realizarea sarcinilor..

<<Scientix and Go lab>>| <<Nectara Mircioaga>>


<<09.05.2018>> | <<Becleani>>
<<„eTwinning - creativity and innovation”>>
21
O rg a n i z a re a r i g u ro a s ă a
a c t i v i t ă ți l o r u n e i lecții c u
G r a a s p d e z v o l t ă c re a t i v i t a t e a
și i m a g i n a ț i a e l e v i l o r .

U t i l i z a re a de metode interactive v a
c o n d u c e la c re ș t e re a s a tis fa cție i
elevilor printr-o implicare mai
activă în realizarea sarcinilor..

<<Scientix and Go lab>>| <<Nectara Mircioaga>>


<<09.05.2018>> | <<Becleani>>
<<„eTwinning - creativity and innovation”>>
21
In spațiul de lucru Graasp(pagina de editare), se poate copia
un I.L.S. pentru disciplina predată, sau orice alt I.L.S. care se
pliază pe aria curriculară/ interdisciplinar / transdisciplinar.

Etape:
Din pagina personală se da
click pe “+”
1. Create space

2. Steps:
3. From the personal page
click "+"