Sunteți pe pagina 1din 118

OANA SICLOVAN

M A T I C A
GR A
NO U Ă
0 0 D E
-10 I -
L I C A Ț I
AP

@ OA N A S I C LOVA N B u c u r e ș1t i , 2 0 2 0
@Oana Siclovan

Toate drepturile rezervate

Gramatica nouă -1000 de aplicații-

Redactor: Stefan Siclovan

Copertă: Stefan Siclovan

ISBN: 978-973-0-31580-6

Biblioteca Națională a României


@ OA N A S I C LOVA N 2
OANA SICLOVAN

GRAMATICA NOUĂ
-1000 APLICAȚII-

București, 2020


@ OA N A S I C LOVA N 3
C U VÂ N T - Î N A I N T E

O culegere utilă elevilor de gimnaziu și absolvenților de liceu pentru o reușită la


examenele de evaluări naționale și admitere la universități. De asemenea, această
carte se adresează și cadrelor didactice care susțin examene de titularizare,
definitivat și grade didactice. Utilitatea acestor 1000 de exerciții tip grilă apare în
contextul necesității de exersare practică a limbii române. După cum se știe,
studiul gramaticii limbii române se limitează doar până la susținerea Evaluării
Naționale, de la finalul clasei a VIII-a. Considerăm că această culegere vine
realmente în sprijinul celor care au nevoie de practica diferitelor tipuri de exerciții
de fonetică, vocabular, morfologie și sintaxă.

Mult succes tuturor!

@ OA N A S I C LOVA N 4
1. Cuvântul subliniat este: Am ales un trandafir și trei crini.
a. articol nehotărât;
b. numeral cardinal;
c. articol hotărât;
d. adjectiv pronominal.
*Noua Gramatica de bază a limbii române nu consideră articolul o clasă morfologică autonomă.

2. Cuvântul subliniat este: Iată că a trecut și ploaia.


a. subiect;
b. complement direct;
c. complement indirect;
d. circumstanțial de cauză.

3. Cuvântul subliniat este: Zău că mă supără.


a. interjecție;
b. verb predicativ;
c. verb auxiliar;
d. adverb.

4. Alege tipul propoziției subordonate din: Mi s-a urât să-i aștept.


a. subiectivă;
b. completivă directă;
c. completivă indirectă;
d. circumstanțială cauzală.

5.Alege tipul propoziției subordonate din: Mi-a venit ideea unde să petrecem vacanța.
a. subiectivă;
b. completivă directă;
c. atributivă;
d. circumstanțială de loc.

6. Continuă expresia: “l-a prins pe Dumnezeu de…”


a. mână;
b. picior;
c. braț;
d. inimă.

7. Continuă expresia: “cu scaun la…”


a. minte;
b. cap;
c. masă;
d. prispă.

8. Continuă expresia: “a-i ieși un sfânt din…”


a. casă;
b. gură;
c. suflet;
d. biserică.

9. În fraza “Mi-e milă de tine, dar de mine mi se rupe inima.”


a. apare un raport de subordonare;
b. apare un raport de coordonare prin juxtapunere;
c. apare un raport de coordonare adversativă;
d. apare un raport de coordonare copulativă.

@ OA N A S I C LOVA N 5
10. În enunțul “Să fii domn e o întâmplare, să fii om e lucru mare.”
a. apar verbe la același mod;
b. apar verbe la 2 moduri diferite;
c. apar verbe la 3 moduri diferite;
d. altă variantă.

11. În enunțul “Cu o floare nu se face primăvară.”


a. există 5 funcții sintactice;
b. există 4 funcții sintactice;
c. există 3 funcții sintactice;
d. există 6 funcții sintactice.

12. Alege varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe:


a. coa-for, de-mi-si-o-na, de-ma-chie-re, re-vo-lu-țio-nar;
b. co-a-for, de-mi-si-o-na, de-ma-chie-re, re-vo-lu-țio-nar;
c. co-a-for, de-mi-sio-na, de-ma-chi-e-re, re-vo-lu-ți-o-nar;
d. coa-for, de-mi-si-o-na, de-ma-chi-e-re, re-vo-lu-ți-o-nar.

13. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. confort, constituent, ostatic, cearșaf;
b. comfort, constituient, ostatec, cearceaf;
c. comfort, constituent, ostatec, cearșaf;
d. confort, constituient, ostatic, cearșeaf.

14. Sunt forme literare ambele variante propuse:


a. bulgăre/bulgăr; diseară/deseară; disperare/desperație; cetățeană/cetățeancă;
b. foarfece/foarfec; disertatie/dizertație; diseară/deseară; dirigentie/diriginție;
c. disperare/ desperare; disidenta/dizidenta; disertatie/ dizertatie;
d. flăcăiandru/flăcăuandru; de asemenea/ deasemenea; bine înțeles/ bineînțeles.

15. Alege varianta care conține numai forme corecte de feminin:


a. intriseca, psiholoaga, livresca, omologa;
b. intriseaca, psiholoaga, livreasca, omoloaga;
c. intrinseca, psihologa, livresca, omoloaga;
d. intrinseaca, psihologa, livreasca, omologa.

16. Alege varianta care conține numai substantive defective de singular:


a. aplauze, anale, confeti, odăjdii;
b. angarale, aplauze, confeti, odăjdii;
c. nămeți, anale, angarale, confeti;
d. aplauze, omături, angarale, odăjdii.

17. Alege varianta care conține numai forme corecte de genitiv:


a. mătăsii, vatei, zemii, lânii, nurorii;
b. mătasei, văți, zeme, lânei, nurorei;
c. mătasei, vatei, zemei, lânei, nurorei;
d. mătăsii, vatii, zemii, lânii, nurorii.

18. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. convexi, perplecse, taxie, fenixi;
b. convecși, perplecse, tacsiuri, fenicși;
c. convexi, perplexe, taxiuri, fenixi;
d. convecși, perplexe, taxiuri, fenicși.

19. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. complexe, complecși, silexuri, convecși;

@ OA N A S I C LOVA N 6
b. complexe, complexi, silexuri, convexi;
c. complecse, complecsi, silecsuri, convecși;
d. complexe, complexi, silecsuri, convecși.

20. Alege varianta corectă:


a. a înnopta, înnoura, înnoroi, înnota, înnebuni;
b. a înopta, înoura, înoroi, înota, înebuni;
c. a înnopta, înnora, înnoroi, înota, înnebuni;
d. a înopta, înora, înnoroi, înota, înebuni.

21. Alfabetul limbii române are:


a. 30 litere;
b. 31 litere;
c. 32 litere;
d. 33 litere.

22. Alege varianta corectă:


a. șea, șeade, deja, ușe, înfricoșetor, îngrășemânt;
b. șea, șade, deja, ușa, înfricoșător, îngrășământ;
c. șa, șade, dejea, ușa, înfricoșător, îngrășemânt;
d. șa, șade, deja, ușa, înfricoșător, îngrășământ.

23. Alege varianta care conține cuvinte în interiorul cărora se găsesc hiaturi:
a. ideal, impermeabil, miercuri, alee;
b. aerian, crea, pâine, zootehnie, leac;
c. aeroport, impermeabil, cereale, alcool, menuet;
d. perpetuez, poem, ființă, câine, menuet.

24. Cuvântul “alienabil” înseamnă:


a. care nu poate fi înstrăinat;
b. bolnav mintal;
c. care se poate alinia;
d. care poate fi transmis.

25. Expresia ”a fi în săptămâna oarbă” înseamnă:


a. a lenevi;
b. a dormi;
c. a se căsători;
d. a se îndrăgosti.

26. Substantivul “banchiză” înseamnă:


a. aisberg;
b. bancă mică fără spetează;
c. masă festivă;
d. grindă.

27. Alege șirul cu accentele puse corect:


a. faceți, mergeți, prevedeți, tăceti;
b. faceți, mergeți, prevedeți, tăceți;
c. faceți, mergeți, prevedeți, tăceți;
d. faceți, mergeți, prevedeți, tăceți.

28. Alege varianta care conține forme corecte de imperativ:


a. du/nu du!; fă/nu fă!; zi/nu zi!;
b. du/nu duce!; fa/nu face!; zi/nu zice!;
c. duce/nu duce!; fă/nu fă!;zi/nu zice!;
d. du/nu du!; fă/nu face!;zi/nu zi!

@ OA N A S I C LOVA N 7
29.Alege varianta corectă:
a. Dorea să ajungă Ministru. A dat examen pentru funcția de General.
b. Dorea să ajungă ministru. A dat examen pentru funcția de general.
c. Dorea să ajungă Ministru. A dat examen pentru funcția de general.
d. Dorea să ajungă ministru. A dat examen pentru funcția de General.

30. In cazurile op.cit., art., punctul este folosit ca:


a. semn de punctuație;
b. semn de ortografie;
c. nici semn de punctuație, nici semn de ortografie;
d. alt semn.

31. Conjuncția “așadar” și locuțiunea conjuncțională “prin urmare” așezate în interiorul unei propoziții:
a. nu se pun niciodată între virgule;
b. se pun între virgule;
c. nu se folosesc în interiorul propozițiilor;
d. niciuna dintre variante nu e corectă.

32. Conform DOOM 2, se scriu cu x și se pronunță cu gz toate cuvintele din seria:


a. exemplar, exercita, excelent, exemplu;
b. exclama, exemplar, exercita, exemplu;
c. executoriu, excelent, exemplar, exces;
d. executoriu, execuție, exemplar, exercita.

33. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise:


a. ghionti/ghionturi, guturaiuri/guturaie, hamace/hamacuri;
b. aragaze/aragazuri, guturaiuri/guturaie, hamace/hamacuri;
c. ghionti/ghionturi, guturaiuri/guturaie, aragaze/aragazuri;
d. balustrade/balustrăzi, aragaze/aragazuri; hamace/hamacuri.

34. Alege varianta în care sunt acceptate ambele forme propuse:


a. ei dislocă/dislochează, el (se) încleie/încleiază, eu (ma) îmbarc/îmbarchez;
b. eu huidui/huiduiesc, el dibuie/dibuiește, el cheltuie/cheltuiește;
c. el (se) încleie/încleiază, eu înconjur/ înconjor, eu (ma) îmbarc/îmbarchez;
d. el dibuie/ dibuiește, ei dislocă/dislochează, ei dezagreagă/dezagreghează.

35. Alege varianta corectă:


a. să înădușească, să înăbușe, să pieptene;
b. să înădușească, să înăbușească, să pieptene;
c. să înnădușească, să înnăbușe, să piaptene;
d. să înădușe, să înăbușe, să piaptene.

36. Verbul “a balada” înseamnă:


a. a compune balade;
b. a se bucura;
c. a se plimba mult, fără scop;
d. a glumi.

37. Cuvântul “bard” înseamnă:


a. poet național;
b. armă albă;
c. asasin;
d. băștinaș.

38. Expresia: “a da de fundul sacului” înseamnă:


a. a câștiga;

@ OA N A S I C LOVA N 8
b. a găsi soluția salvatoare;
c. a se lovi;
d. a sărăci.

39. Cuvântul subliniat este:


După anunțarea subiectelor, în sală erau numai ofuri.
a. nume predicativ;
b. subiect;
c. complement direct;
d. altă variantă.

40. Cuvântul subliniat este:


La admitere, s-au prezentat peste o mie.
a. adverb;
b. prepoziție;
c. conjuncție;
d. altă variantă.

41. Cuvintele subliniate sunt:


Am ales cel mai înalt brad.
Aș dori să ajung pe cel munte.
L-a ovaționat pe cel de-al doilea clasat.
Fetița l-a ales pe cel strălucitor.
a. toate sunt articole demonstrative;
b. toate sunt articole demonstrative, cu excepția celui de-al doilea;
c. toate sunt articole demonstrative, cu excepția celui de-al treilea;
d. toate sunt articole demonstrative, cu excepția ultimului.
*Noua Gramatica de bază a limbii române nu consideră articolul o clasă morfologică autonomă.

42. În enunțul “Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești.”


a. există 6 pronume;
b. există 5 pronume;
c. există 4 pronume;
d. există 3 pronume.

43. În enunțul “Cine aleargă după doi iepuri, nu prinde niciunul”:


a. există două subiecte exprimate;
b. există un subiect exprimat;
c. nu apar subiecte exprimate;
d. altă variantă.

44. În enunțul “Cu o floare nu se face primăvară.”


a. predicatul este nu face;
b. predicatul este nu se face;
c. predicatul este nu se face primăvară;
d. predicatul este cu o floare nu se face.

45. Apar prepoziții în seria:


a. țuști, of, vai;
b. când, unde, cum;
c. de, pe, cu, la;
d. și, iar, dar, însă.

46. Apar conjuncții în seria:


a. țuști, of, vai;
b. când, unde, cum;
c. de, pe, cu, la;

@ OA N A S I C LOVA N 9
d. și, iar, dar, însă.

47. Alege varianta ce conține numai forme corecte de gerunziu:


a. ortografiând, periind, plagiând, premiând;
b. ortografiind, periând, plagiind, premiind;
c. ortografiând, periând, plagiând, premiând;
d. ortografiind, periind, plagiind, premiind.

48. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. apostrofuri, aragaze, arbitraje, bumeranguri;
b. apostrofi, aragaze, arbitraje, bumerange;
c. apostrofi, aragazuri, arbitrajuri, bumeranguri;
d. apostrofuri, aragaze, arbitrajuri, bumerange.

49. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. belciuge, baricade, baroase, batjocure;
b. belciugi, baricade, baroși, batjocori;
c. belciugi, baricazi, baroși, batjocore;
d. belciuge, baricade, baroase, batjocuri.

50. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise:


a. pantume/pantumuri, amanete/amaneturi, piedestaluri/ piedestale;
b. paradoxuri/ paradoxe, chibrituri/ chibrite, piedestaluri/ piedestale;
c. pardesie/ pardesiuri, piedestaluri/ piedestale, grinzi/ grinde;
d. grinzi/ grinde; chibrituri/ chibrite, piedestaluri/ piedestale.

51. Alege varianta corectă:


a. a cade, a înălbi, a părea, a vedea;
b. a cade, a înălbi, a pare, a vede;
c. a cădea, a inalbi, a părea, a vedea;
d. a cădea, a inalbi, a pare, a vedea.

52. Alege varianta corectă:


a. ele dondănesc, ele drăcuiesc, ele fleșcăiesc, ele glăsuiesc;
b. ele dondăne, ele drăcuie, ele fleșcăie, ele glăsuie;
c. ele dondăne, ele drăcuie, ele fleșcăiesc, ele glăsuiesc;
d. ele dondănesc, ele drăcuiesc, ele fleșcăie, ele glăsuie.

53. Alege varianta corectă:


a. fi!, nu fi! Pieri!
b. fii!, nu fi! Piei!
c. fii!, nu fii! Pieri!
d. fi!, nu fii! Piei!

54. Alege varianta corectă:


a. să iase, să împăciuie, să îngăimeze;
b. să iese, să împăciuie, să îngaime;
c. să iasă, să împăciuiască, să îngaime;
d. să iese, să împăciuiască, să îngaime.

55. În propoziția: “La meci, pe lângă Matei m-am pomenit și cu tatăl acestuia.”, substantivul propriu are funcția sintactică
de :
a. circumstanțial de relație;
b. circumstanțial sociativ;
c. circumstanțial cumulativ;
d. circumstanțial opozițional.

@ OA N A S I C LOVA N 10
56. În fraza: “Cu certitudine că va reuși.”, construcția subliniată este:
a. adverb compus/ nume predicativ;
b. locuțiune adverbială de mod/ nume predicativ;
c. substantiv +prepoziție/ nume predicativ;
d. locuțiune adverbială predicativă/ predicat verbal.

57. Alege varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe:


a. de-o-po-trivă, de-o-se-bi-re, des-con-ges-ti-o-na, de-u-năzi;
b. deo-po-tri-vă, de-o-se-bi-re, des-con-ges-ti-o-na, de-u-năzi;
c. de-o-po-tri-vă, de-o-se-bi-re, des-con-ges-tio-na, de-u-nă-zi;
d. deo-po-tri-vă, deo-se-bi-re, des-con-ges-tio-na, de-u-năzi.

58. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. bun-gust, bun-simț, al cincisprezecelea, al cincizecilea;
b. bun-gust, bun-simț, al cincisprezecilea, al cincizecilea;
c. bun gust, bun simț, al cincisprezecelea, al cincizecelea;
d. bun-gust, bun simț, al cincisprezecelea, al cincizecelea.

59. Substantivul “bacanală” înseamnă:


a. pod umblător peste un râu;
b. desfrânare, destrăbălare;
c. mâncare tradițională a turcilor;
d. îmbrăcăminte exotică.

60. Verbul “a carota” înseamnă:


a. a cultiva morcovi;
b. a opera genunchiul;
c. a circula;
d. a înșela.

61. Cuvântul “cupiditate” este sinonim cu:


a. dragoste;
b. lăcomie;
c. complezență;
d. bărbăție, vitejie.

62. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. disident, fantasmagoric, fermoar, filozof;
b. dizident, fantasmagonic, fermuar, filosof;
c. disident, fantasmagonic, fermoar, filozof;
d. dizident, fantasmagoric, fermuar, filosof.

63. În enunțul: “Nați-o bună că ti-am frânt-o.” există:


a. două greșeli de ortografie și două de punctuație;
b. o greșeală de punctuație și una de ortografie;
c. o greșeală de punctuație și două de ortografie;
d. nicio greșeală.

64. Cuvintele subliniate sunt:


Problema-mi rămăsese nediscutată.
Fotbalistul s-a năpustit asupra lor.
A câștigat prin ei, deși nu recunoaște.
In locul ei, nu m-aș fi căsătorit.
a. atribut pronominal, pronume personal; complement indirect, pronume personal; complement indirect, pronume
personal; circumstanțial condițional, pronume de politețe;
b. atribut pronominal, pronume posesiv; complement indirect, pronume personal; circumstanțial instrumental, pronume
personal; circumstanțial condițional, pronume personal;

@ OA N A S I C LOVA N 11
c. complement indirect, pronume personal; complement indirect, pronume personal; circumstanțial instrumental,
pronume personal; complement circumstanțial condițional, pronume de politețe;
d. complement indirect, pronume personal; complement indirect, pronume personal; circumstanțial instrumental,
pronume personal; complement indirect, pronume personal.

65. Cuvintele subliniate sunt:


Doamna cea elegantă e profesoară.
Cea de la Bacău e mai cunoscută.
Ion a zărit-o pe cea colină.
Mihai a intrat în cea mai mare încurcătură.
a. articol demonstrativ, pronume demonstrativ, adjectiv pronominal demonstrativ, articol demonstrativ;
b. toate sunt articole demonstrative;
c. adjectiv pronominal demonstrativ, articol demonstrativ, adjectiv pronominal demonstrativ, articol demonstrativ;
d. adjectiv pronominal demonstrativ, pronume demonstrativ, adjectiv pronominal demonstrativ, adjectiv pronominal
demonstrativ.

66. Verbul ”a conjura” înseamnă:


a. a face înconjurul;
b. a spune cuvinte denigratoare;
c. a ruga stăruitor, a implora;
d. a blasfemia.

67. Substantivul “depoziție” este sinonim cu:


a. declarație;
b. înverșunare;
c. tiranie;
d. canțonetă.

68. Alege varianta corectă:


a. Noua Zeelandă-zeelandez, Panama- panaman, Pakistan-pakistanez, Papua Noua Guinee-neoguinez, Republica Arabă
Yemen- arab yemenit;
b. Noua Zeelandă-neozeelandez, Panama- panaman, Pakistan-pakistan, Papua Noua Guinee-guinez, Republica Arabă
Yemen- arab;
c. Noua Zeelandă-neozeelandez, Panama- panamez, Pakistan-pakistanez, Papua Noua Guinee-papuaș, Republica Arabă
Yemen- yemenit;
d. Noua Zeelandă-neozeeland, Panama- panamez, Pakistan-pakistan, Papua Noua Guinee-papuaș, Republica Arabă Yemen-
arab yemen.

69. Alege varianta corectă:


a. albaiulian, armean, bordelez, caransebeșean, costarican, făgărășean;
b. albiulian, arman, bordeuxan, caransebeșean, costaricanez, făgărașan;
c. albaiulian, armean, bordeuxan, sebeșean, costarican, făgărășian;
d. albaiulianan, armean, bordelean, sebeșean, costaricanez, făgărășian.

70. Expresia “a face anticameră” înseamnă:


a. a curăța;
b. a aștepta;
c. a lenevi;
d. a forța.

71. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. masajuri, loji, mirajuri, logaritmi;
b. masaje, loje, miraje, logaritme;
c. masajuri, loje, mirajuri, logaritme;
d. masaje, loji, miraje, logaritmi.

72. Cuvintele subliniate sunt:

@ OA N A S I C LOVA N 12
A luat atât mere, cât și pere.
Fata de cât citește, are calificative prea bune.
Cât de frumos e peisajul!
Ma gândesc cât să cer pentru munca mea.
a. conjuncție, prepoziție, prepoziție, conjuncție;
b. element component al unei locuțiuni conjuncționale, element component al unei locuțiuni conjuncționale, adverb,
pronume relativ;
c. prepoziție, element component al unei locuțiuni conjuncționale, adverb, pronume relativ;
d. conjuncție, element component al unei locuțiuni conjuncționale, prepoziție, conjuncție.

73. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. repaos, vehicol, pricomigdală, multișori;
b. repaus, vehicul, pricomigdală, multișori;
c. repaus, vehicol, pricomigdală, mulțisori;
d. repaos, vehicul, pircomigdală, multțsori.

74. Cuvintele subliniate sunt adverbe:


Cum nu înțelege, va trebui să abandonăm subiectul.
Mai aveți de corectat doar o teză.
Se spune că va ninge în luna octombrie.
Îmi păreți foarte cunoscută.
E sănătos mersul pe jos.
a. în toate enunțurile;
b. în enunțurile 1,2,4,5;
c. în niciun enunț;
d. numai în enunțurile 2,4,5.

75. Substantivul “bluf ” înseamnă:


a. coaliție politică;
b. dezordine;
c. refuz;
d. lăudăroșenie.

76. Sunt acceptate dubletele:


a. chefuie/chefuiește;
b. ciugule/ciugulește;
c. dănțuie/dăntuiește;
d. raportă/raportează.

77. Sunt acceptate dubletele:


a. flencăne/ flencănește;
b. fleșcăie/fleșcăiește;
c. flocăie/flocăiește;
d. leorbăie/leorbăiește.

78. Alege forma verbală incorectă:


a. bâiguie;
b. bântuie;
c. bârâie;
d. bombănește.

79. Alege forma verbală incorectă:


a. chiuie;
b. clefăie;
c. dăinuiește;
d. fonfăie.

@ OA N A S I C LOVA N 13
80. Alege forma verbală incorectă:
a. se mocăie;
b. se lăfăie;
c. se lălăiește;
d. se năzare.

81. Alege varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe:


a. glau-com, i-me-di-at, in-te-lec-tu-a-li-ta-te, in-su-rec-ti-o-nist;
b. gla-u-com, i-me-diat, in-te-lec-tua-li-ta-te, in-su-rec-țio-nist;
c. gla-u-com, i-me-diat, in-te-lec-tu-a-li-ta-te, in-su-rec-ti-o-nist;
d. glau-com, i-me-di-at, in-te-lec-tua-li-ta-te, in-su-rec-țio-nist.

82. Alege varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe:


a. lor-nie-ta, lor-nion, ma-chi-eur, ma-ni-chiu-ra;
b. lor-ni-e-ta, lor-nion, ma-chieur, ma-ni-chiu-ra;
c. lor-ni-e-ta, lor-ni-on, ma-chieur, ma-ni-chiu-ra;
d. lor-ni-e-ta, lor-ni-on, ma-chi-or, ma-ni-chi-u-ra.

83. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. după prânz, du-te vino, getbeget, dizidență;
b. după prânz, du-te- vino, get-beget, disidență;
c. după- prânz, dutevino, get beget, disidență;
d. după prânz, du-te vino, get beget, dizidență.

84. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. halaturi, hambaruri, fântâni, filoni;
b. halate, hambare, fântâni, filoane;
c. halate, hambaruri, fântâne, filoane;
d. halaturi, hambare, fântâni, filoni.

85. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. receptacule, rântașuri, tentacule, puhoaie;
b. receptaculi, rântașuri, tentaculi, puhoaie;
c. receptacule, rântașe, tentaculi, puhoiuri;
d. receptacule, rântașuri, tentacule, puhoiuri.

86. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. vaccinuri, termostaturi, velodromuri, vestibuluri;
b. vaccine, termostate, velodroame, vestibule;
c. vaccinuri, termostate, velodromuri, vestibuluri;
d. vaccinuri, termostaturi, velodromuri, vestibule.

87. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. tripticuri, trigoane, troleibuzuri, toiaguri, traiste;
b. tripticuri, trigonuri, troleibuzuri, toiaguri, trăiști;
c. triptice, trigoane, troleibuze, toiege, traiste;
d. tripticuri, trigoane, troleibuze, toiage, traiste.

88. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. ghemotoace, ghinzi, ginte, gradene;
b. ghemotocuri, ghinzi, ginți, gradene;
c. ghemotocuri, ghinde, ginte, gradenuri;
d. ghemotoace, ghinde, ginți, gradene.

89. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. zarafe, zbierături, zgarde, zimțuri;
b. zarafi, zbierete, zgărzi, zimți;

@ OA N A S I C LOVA N 14
c. zarafi, zbierături, zgarde, zimți;
d. zarafuri, zbierete, zgărzi, zimțuri.

90. Cuvântul “gaj” înseamnă:


a. adăpost, coteț;
b. tablou electric;
c. garanție, amanet;
d. glumă, haz.

91. Verbul “a deconcerta” este antonim cu:


a. a linișți;
b. a ține un concert;
c. a anula un concert;
d. a zăpăci, a aiuri.

92. Substantivul “consuetudine” este sinonim cu:


a. surprindere, uimire;
b. alinare, mângâiere;
c. înțelegere, acord;
d. obișnuință, deprindere.

93. Alege varianta corectă:


a. Giurgiu- giurgiuvean, Gura Humorului- humorean, Hațeg-hațegan, Horezu-horezean, Ialomița- ialomițean, Iași-ieșean;
b. Giurgiu- giurgean, Gura Humorului- humoran, Hațeg-hațegan, Horezu-hurezean, Ialomița- ialomițean, Iași-ieșean;
c. Giurgiu- giurgean, Gura Humorului- humorean, Hațeg-hațeghez, Horezu-horezean, Ialomița- ialomițan, Iași-ieșean;
d. Giurgiu- giurgiuvean, Gura Humorului- humorean, Hațeg-hațegan, Horezu-hurezean, Ialomița- ialomițean, Iași-ieșian.

94. Alege varianta corectă:


a. târgjian, timișian, toplițian, vasluian, zairan, berliot;
b. târgujian, timișean, toplițean, vasluian, zairez, berlinez;
c. târgujian, timișean, toplițian, vasluian, zairanez, berliot;
d. târgjian, timișean, toplițean, vasluian, zairanez, berlinez.

95. Alege varianta corectă:


a. Burundi-burundiot, Cairo-cariot, Ciad-ciadiot, Cipru-cipriot, Coasta de Fildeș-ivorian, Comore-comoriot;
b. Burundi-burundian, Cairo-carez, Ciad-ciadian, Cipru-ciprutan, Coasta de Fildeș-costez, Comore-comorian;
c. Burundi-burundan, Cairo-cariot, Ciad-ciadin, Cipru-ciprian, Coasta de Fildeș-fildesan, Comore-comoriot;
d. Burundi-burundez, Cairo-cairot, Ciad-ciadian, Cipru-cipriot, Coasta de Fildeș-ivorian, Comore-comorian.

96. Alege varianta corectă:


a. eu moțăi, eu pufăi, eu mormăi, eu lipăi;
b. eu moțăiesc, eu pufăiesc, eu mormăiesc, eu lipăiesc;
c. eu moțăi, eu pufăi, eu mormăiesc, eu lipăiesc;
d. eu moțăiesc, eu pufăiesc, eu mormăi, eu lipăi.

97. Alege varianta corectă:


a. el îngreuiază, el înspăimânta, el înșală, el înșiruie;
b. el îngreunează, el înspăimântă, el înșeală, el înșiruiește;
c. el îngreunează, el înspăimântează, el înșală, el înșiruie;
d. el îngreunează, el înspăimântă, el înșeală, el înșiruie.

98. În propoziția: “Am ajuns chiar pe vârful muntelui Ceahlău.”, cuvântul subliniat este:
a. apoziție/ genitiv;
b. apoziție/nominativ;
c. apoziție/ dativ;
d. altă interpretare.

@ OA N A S I C LOVA N 15
99. În fraza: “Ai habar cum au fost copiii în excursie?”, cuvântul subliniat este:
a. circumstanțial de mod/ adverb relativ de mod;
b. adverb relativ de mod/ fără funcție sintactică;
c. atribut adverbial/ adverb relativ de mod;
d. nume predicativ/ adverb relativ de mod.

100. În enunțurile următoare, verbul “a fi” este:


Am aflat că ești de-aproape, din Pitești.
Între timp a fost decernarea premiilor.
Cât erau gogoșarii în piață?
Azi sunt douăzeci de ani de la moartea poetului.
a. 1, 3, 4, copulative,
b. copulative în toate;
c. predicative în toate;
d. 1,3 copulative.

101. Cuvintele subliniate reprezintă:


Azi e o vreme de numărat banii.
Luându-mi liber, am plecat la ai mei.
Parându-mi cumsecade, l-am invitat în casa.
Plantele par a fi ofilite.
a. element predicativ suplimentar, circumstanțial de cauză, circumstanțial de cauză, predicat nominal;
b. atribut verbal, circumstanțial de timp, circumstanțial condițional, nume predicativ;
c. element predicativ suplimentar, circumstanțial de timp, circumstanțial condițional, nume predicativ;
d. atribut verbal, circumstanțial conditional, circumstanțial conditional, nume predicativ.

102. Cuvintele subliniate sunt adverbe:


Chiar inculpatul a recunoscut.
E o persoana cam timida.
Coloana oficiala era formata din aproape 20 de mașini.
Doar doi au sosit la timp.
Cântatul tare mă obosește.
a. doar în enunțurile 1,2,4;
b. în niciun enunț;
c. în toate enunțurile;
d. doar în 1,2,3,4.

103. Substantivul “badinaj” este sinonim cu:


a. gluma, saga;
b. împachetare;
c. asfaltare;
d. bagaj.

104. Cuvântul “belzebut” înseamnă:


a. răutăcios;
b. material de construcție;
c. piatra semiprețioasă;
d. moloz.

105. Substantivul “impietate” este sinonim cu:


a. milă, compasiune;
b. jignire, sacrilegiu;
c. implementare;
d. avânt.

106. Cuvântul “sempitern” înseamnă:


a. înțeles, mesaj;

@ OA N A S I C LOVA N 16
b. care este plin de maxime;
c. veșnic, nepieritor;
d. hotărât, decis.

107. Adjectivul “ubicuu” înseamnă:


a. smerit, modest;
b. care este peste tot;
c. jignitor;
d. prețios, valoros.

108. Cuvântul subliniat este:


S-ar fi putut lucra cu tine, invalidă?
a. circumstanțial de loc;
b. atribut;
c. element predicativ suplimentar;
d. circumstanțial condițional.

109. În enunțul: “Cum e tatăl și băiatul.” există:


a. o singură propoziție;
b. 2 propoziții: predicativă, principală;
c. 2 propoziții: atributivă, principală;
d. altă variantă.

110. Cuvintele subliniate reprezintă:


Ajungând înaintea oricui, te vei putea impune.
a. pronume relativ;
b. pronume nehotărât;
c. adjectiv pronominal relativ;
d. adjectiv pronominal nehotărât.

111.Alege forma verbală incorectă:


a. țârâie;
b. turuie;
c. tropăiește;
d. țopăie.

112. Alege forma verbală incorectă:


a. eu avusei;
b. eu avui;
c. eu prii;
d. eu ma sfiii;

113.Alege forma verbală incorectă:


a. cusurăm;
b. coapserăm;
c. copserăm;
d. avuserăm.

114. Paronimul cuvântului “afabil” este:


a. adorabil;
b. amabil;
c. tandru;
d. durabil.

115. Paronimul cuvântului “agilitate” este:


a. agerime;
b. istețime;

@ OA N A S I C LOVA N 17
c. stângăcie;
d. abilitate.

116. În enunțul: “Gândul lui era aiurea.”, cuvântul subliniat este:


a. nume predicativ/ adverb de loc;
b. nume predicativ/ adverb de mod;
c. atribut adverbial/ adverb de mod;
d. complement circumstanțial de loc/ adverb de loc.

117. Antonimul cuvântului “diletant” este:


a. profesionist;
b. amator;
c. detaliat;
d. amănunțit.

118. Antonimul cuvântului “echivoc” este:


a. confuz;
b. explicit;
c. obscur;
d. diminuat.

119. Propozițiile opoziționale și cumulative:


a. se despart prin virgulă de regenta lor;
b. nu se despart prin virgulă de regentă;
c. doar propozițiile opoziționale se despart prin virgulă de regenta lor;
d. doar cumulativele se despart prin virgulă de regentă.

120. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. jargonuri, jobenuri, labirinturi, lapsusuri;
b. jargoane, jobene, labirinturi, lapsusuri;
c. jargonuri, jobene, labirinți, lapsuși;
d. jargoane, jobene, labirinte, lapsusuri.

121. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. pagode, paloșe, panacee, muzee;
b. pagozi, paloșuri, panaceuri, muzeuri;
c. pagode, paloșuri, panacee, muzee;
d. pagode, palose, panaceuri, muzee.

122. În textul: “ – Să știi dumneata, prietine Leonte! strigă răzășul zbârlindu-și mustața tușinată.” (M. Sadoveanu, “Iapa lui
Vodă”) există:
a. cinci semne de ortografie și unul de punctuație;
b. cinci semne de punctuație și unul de ortografie;
c. șase semne de punctuație și unul de ortografie;
d. patru semne de punctuație și două de ortografie.

123. Cuvântul latinesc “sic” se folosește atunci când:


a. autorul își exprimă îndoiala sau ironia față de cele afirmate în propoziție;
b. autorul își exprimă ciuda fata de cele afirmate în propoziție;
c. autorul folosește prescurtare de la cuvântul “sictir”;
d. autorul își reprimă ciuda.

124. Conform DOOM 2, se scriu cu x și se pronunță cu gz toate cuvintele din seria:


a. exala, exalta, excepțional, examen;
b. exala, exalta, exactitate, examen;
c. exala, exaltație, exarh, excelenta;
d. exala, exalta, excepțional, excelenta.

@ OA N A S I C LOVA N 18
125. Alege varianta corectă:
a. ei absolvă, ei chelălăiesc, ei defalcă, ei derogă;
b. ei absolvă, ei chelălăie, ei defalcă, ei derogă;
c. ei absolvesc, ei chelălăiesc, ei defalchează, ei deroghează;
d. ei absolvă, ei chelălăie, ei defalca, ei deroghează.

126. În fraza: ”Așa e lumea asta și, de-ai face ce-ai face, rămâne cum este ea; nu poți s-o întorci cu umărul, măcar să te pui
în ruptul capului și sa te chinui toată viața.” (Ion Creangă, “Amintiri din copilărie”) există:
a. 8 predicate verbale și un predicat nominal;
b. 7 predicate verbale și două nominale;
c. 6 predicate verbale și trei nominale;
d. 5 predicate verbale și 4 predicate nominale.

127. Verbul subliniat este: Cum ningea, nu a mai vrut să plece.


a. de conjugarea I;
b. de conjugarea a II-a;
c. de conjugarea a III-a;
d. de conjugarea a IV-a.

128. Verbul subliniat este: Îmi vine să iau primul avion.


a. de conjugarea I;
b. de conjugarea a II-a;
c. de conjugarea a III-a;
d. de conjugarea a IV-a.

129. Cuvântul “hughenot” este sinonim cu:


a. protestant;
b. mincinos;
c. avar;
d. fugar.

130. Cuvântul “genuin” înseamnă:


a. care stă în genunchi;
b. îndrumător;
c. reprodus, fals;
d. natural, pur.

131. În fraza: “Ce te costă să apelezi la el?”, subordonata este:


a. completivă directă;
b. atributivă;
c. subiectivă;
d. completivă indirectă.

132. Alege varianta corectă:


a. mătase, tuse, îndemânatic, tomnatic;
b. mătasă, tusă, îndemânatec, tomnatec;
c. mătase, tuse, îndemânatec, tomnatec;
d. mătasă, tusă, îndemânatic, tomnatic.

133. În enunțul: “Profesoarelor li s-au dat flori, fiecăreia câte cinci.”, construcția subliniată este:
a. numeral cardinal distributiv cu valoare substantivală/ acuzativ/ complement direct;
b. numeral cardinal distributiv cu valoare substantivală/ nominativ/ subiect;
c. numeral cardinal distributiv cu valoare adjectivală/ acuzativ/ atribut adjectival;
d. numeral cardinal distributiv cu valoare adjectivală/ nominativ/ atribut adjectival.

@ OA N A S I C LOVA N 19
134. Cuvântul “a decima” înseamnă:
a. a împărți la zece;
b. a ucide în număr mare;
c. a ridica la puterea a zecea;
d. a sărbători zece ani de la un eveniment.

135. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. foarfec, trăsnaie, trozni, lebărvurșt;
b. foarfec, trăznaie, trozni, lebărvuști;
c. foarfeca, trăsnaie, trosni, lebărvurșt;
d. foarfece, trăznaie, trosni, lebărvurști.

136. Alege varianta care conține numai forme corecte de genitiv:


a. acusticii, sorții, bunei-credințe, relei-credințe;
b. acusticei, soartei, bună-credinței, rea-credinței;
c. acusticii, soartei, bunei-credințe, rea-credinței;
d. acusticei, sorții, bună-credințe, relei-credințe.

137. Alege varianta corectă:


a. lunea, marțea, miercurea, joia, vinerea;
b. lunia, marția, miercuria, joia, vineria;
c. lunea, marțea, miercurea, joea, vinerea;
d. lunea, marția, miercuria, joia, vinerea.

138. Cuvântul “areopag” înseamnă:


a. dependent de aer;
b. par de susținere a plantelor;
c. adunare de magistrați, judecători;
d. avion mic.

139. Cuvântul “baldachin” înseamnă:


a. comediant;
b. arlechin;
c. perdele deasupra unui pat;
d. carieră de unde se extrage pietriș.

140. Alege varianta corectă:


a. a prevedea, a putea, a tăcea;
b. a prevede, a poate, a tace;
c. a prevedea, a putea, a tace;
d. a prevede, a poate, a tăcea.

141. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise:


a. coperți/ coperte, ghionti/ghionturi, voiajuri/ voiaje;
b. țărănci/țărance, cătunuri/cătune, versante/ versanți;
c. cătunuri/cătune, versante/versanți, voiajuri/voiaje;
d. versante/ versanți, țărance/țărănci, voiajuri/ voiaje.

142. Alege varianta corectă:


a. Madagascar—madagascan, Madrid-madrilean, Malta-maltan, Marsilia-marsiliez, Mauritania-mauritez, Maroc-marochez;
b. Madagascar—madagascarian, Madrid-madridean, Malta-maltan, Marsilia-marsilian, Mauritania-mauritan, Maroc-
marocan;
c. Madagascar—malgaș, Madrid-madrilen, Malta-maltez, Marsilia-marsiliez, Mauritania-mauritanez, Maroc-marocan;
d. Madagascar—madagascariez, Madrid-madrilez, Malta-maltez, Marsilia-marsiliez, Mauritania-mauritanez, Maroc-
marochian.

143. Expresia “a se muta de pe vatră pe cuptor” înseamnă:

@ OA N A S I C LOVA N 20
a. a găti toată ziua;
b. a face plăcinte;
c. a lenevi;
d. a face căldură.

144. Substantivul “abis” înseamnă:


a. reluare;
b. doua litere de “a”;
c. accent muzical;
d. adâncime, prăpastie.

145. În enunțurile următoare, prepoziția “înapoia” cere cazurile:


Înapoia sa, era un șir indian.
Nu te mai uita înapoia-ți!
E îngrozitor ce a lăsat înapoia lui.
a. genitiv în toate;
b. acuzativ, dativ, genitiv;
c. genitiv, dativ, genitiv;
d. altă variantă.

146. Cuvintele subliniate au funcții sintactice de:


în loc de premiu, am primit sincere felicitări.
Nu știu cum s-au descurcat în vreme de secetă.
Nu s-a discutat nimic în privința aderării.
Folosiți stingătoarele în caz de incendiu!
a. circumstanțial opozițional, circumstanțial de timp, circumstanțial de relație, circumstanțial condițional;
b. circumstanțial cumulativ, circumstanțial de timp, circumstanțial de relație, circumstanțial condițional;
c. circumstanțial opozițional, circumstanțial de timp, circumstanțial de relație, circumstanțial de cauză;
d. circumstanțial de relație, circumstanțial condițional, circumstanțial cumulativ, circumstanțial de timp.

147. Indică seria în care numele sunt corect ordonate alfabetic:


a. Neagoe I. Denis, Nemeș I. Andreea, Nenițescu I. Ileana, Nemet I. Claudia, Nița M. Camelia;
b. Vârlan D. Claudiu, Vârlan I. Mihai, Vârlan I. Nicu, Vârlan L. Petrina, Vârlan L. Petre;
c. Șerban A. Ionela, Șerban A. Ion, Șerban A. Ionuț, Șerbănescu D. Constantin, Șerbănescu M. Ștefan;
d. Dincă B. Anton, Dincă C. Codrin, Dincă G. Mirel, Dincă L. Miroi, Donciu C. Oana.

148. Alege varianta corectă:


a. Albei-Iulia, Băii Borșa, Poienii Brașov, Târgu-Neamțului, Pieții Constituției;
b. Alba-Iuliei, Băii-Borșa, Poienei Brașov, Târgului-Neamț, Pieței Constituției;
c. Alba-Iuliei, Baiei-Borșa, Poienii Brașov, Târgului- Neamț, Pieții Constituției;
d. Albei-Iulia, Băii Borșa, Poienei Brașov, Târgu-Neamțului, Pieței Constituției.

149. Cuvântul “afront” este antonim cu:


a. compliment, laudă;
b. construcție;
c. înfruntare, dispută;
d. luptă.

150. În enunțul: “Știu că-i plăcea lui frate-meu muzica heavy-metal, însă, în ultima perioadă, a lăsat hard-rockul la o parte
și ascultă jazz.” există:
a. nicio greșeală;
b. o greșeală;
c. două greșeli;
d. trei greșeli.

151. Sinonimul pentru “fricțiune”:


a. masaj;

@ OA N A S I C LOVA N 21
b. particulă;
c. conflict;
d. parte.

152. În enunțul: “M-au îngrozit girofarele de la mașinuța primită de fie-mea cu ocazia participării la un concurs organizat
de părinții lui Ingrid.” există:
a. nicio greșeală;
b. o greșeală;
c. două greșeli;
d. trei greșeli.

153. În enunțul “Până deseară, voi planta de jur-împrejur numai bulbi de lalele-galbene, preferatele mele.” există:
a. o greșeală;
b. două greșeli;
c. trei greșeli;
d. patru greșeli.

154. În enunțul “I-am explicat fiului meu că m-am plictisit să-i decojesc al optălea măr pe ziua de azi.” există:
a. o greșeală;
b. două greșeli;
c. trei greșeli;
d. patru greșeli.

155. Alege varianta care conține numai forme corecte de genitiv:


a. buna-cuviinței, rea-voinței, buneistări, buneivoie;
b. bunei-cuviințe, relei-voințe, bunăstării, bunăvoiei;
c. bunei-cuviinței, relei-voinței, buneistări, buneivoie;
d. buna-cuviinței, relei-voințe, buneistări, bunăvoiei.

156. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. fixi, convexe, ortodoxi, foxi;
b. ficși, convexe, ortodocși, focși;
c. ficși, convecse, ortodocși, focși;
d. fixi, convecse, ortodoxi, foxi.

157. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. crenvuști, egvestru, dirigenție, dizertație;
b. cremvuști, ecvestru, diriginție, disertație;
c. cremvurști, egvestru, diriginție, dizertație;
d. crenvurst, ecvestru, dirigenție, disertație.

158. Alege varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe:


a. ma-chia-ve-lic, os-te-o-mi-e-li-ta, pau-pe-ri-za-re, pa-u-za;
b. ma-chia-ve-lic, os-te-o-mie-li-ta, pa-u-pe-ri-za-re, pa-u-za;
c. ma-chi-a-ve-lic, os-te-o-mi-e-li-ta, pau-pe-ri-za-re, pau-za;
d. ma-chi-a-ve-lic, os-te-o-mie-li-ta, pa-u-pe-ri-za-re, pa-u-za.

159. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. inimi, instantanee, intrigi, izbânzi;
b. inime, instantanee, intrige, izbânde;
c. inimi, instantaneuri, intrigi, izbânde;
d. inimi, instantaneuri, intrigi, izbânzi.

160. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. hartopi, hematomi, sorocuri, iarmarocuri;
b. hartoape, hematoame, soroace, iarmaroace;

@ OA N A S I C LOVA N 22
c. hartopi, hematomi, sorocuri, iarmarocuri;
d. hartoape, hematoame, sorocuri, iarmarocuri.

161. Alege varianta ce conține numai forme corecte de gerunziu:


a. scriând, solfegiând, spatiând, speriând;
b. scriind, solfegiind, spațiind, speriind;
c. scriind, solfegiând, spațiind, speriând;
d. scriând, solfegiind, spațiând, speriind.

162. Cuvântul “bej” înseamnă:


a. gri deschis;
b. cafeniu deschis;
c. albastru;
d. verde închis.

163. Cuvântul “biblistică” înseamnă:


a. studiul gloanțelor;
b. studiul bilei și al ficatului;
c. studiul Bibliei;
d. studiul bolilor.

164. Alege varianta corectă:


a. Târgu Mureș-târgmureșean, Târgu-Neamț-târgunemțean, Târnava-târnăvan, Toplita-toplițan, Trotus-trotușan;
b. Târgu Mureș-târgmureșean, Târgu-Neamț-târgnemțean, Târnava-târnăvean, Toplița-toplițean, Trotus-trotușean;
c. Târgu Mureș-târgumureșean, Târgu-Neamț-nemțean, Târnava-târnăvean, Toplița-toplitean, Trotuș-trotușean;
d. Târgu Mureș-târgumureșean, Târgu-Neamț-nemțean, Târnava-târnăvan, Toplița-toplițan, Trotuș-trotușean.

165.Alege varianta ce conține numai cuvinte cu vocale în hiat:


a. pian, rațiune, real, luat, coaliție;
b. veselie, radio, iarna, ului, aur;
c. trăim, răul, aer, reziduuri, tablou;
d. națiune, știința, pârâul, pârâu, supraaglomerat.

166. Conform DOOM 2, se scriu cu x și se pronunță cu gz toate cuvintele din seria:


a. exil, execuție, inexorabil, exercițiu;
b. exemplar, existențialism, excelent, exotic;
c. exercițiu, excitație, existenta, exil;
d. exercițiu, exil, exista, exotic.

167. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise:


a. uzaje/uzajuri, poieni/poiene, râpe/râpi;
b. lighene/ligheanuri, râpe/râpi, divane/divanuri;
c. uzaje/uzajuri, rastele/rasteluri, râpe/râpi;
d. vaccine/vaccinuri, poieni/ poiene, râpi/râpe.

168. Alege varianta în care sunt acceptate ambele forme propuse:


a. el înjghebează/ înjgheabă, eu leorbăi/leorbăiesc, ei leorcăiesc/leorcăie;
b. ei înșiruie/înșiruiesc, el înșală/înșeală, eu înșfac/însfăchez;
c. eu lipăi/lipăiesc, el înjgheabă/înjghebează, ei înșiră/înșiruiesc;
d. ei leorcăie/leorcăiesc, el înșala/înșeală, eu leagăn/ legăn.

169. Alege varianta corectă:


a. ea atestă, ea diseca, ea dislocă, ea efectuează;
b. ea atestează, ea diseacă, ea disloacă, ea efectuează;
c. ea atestează, ea disecă, ea disloacă, ea efectuiază;
d. ea atestă, ea diseacă, ea dislochează, ea efectuează.

@ OA N A S I C LOVA N 23
170. Substantivul “coeziune” înseamnă:
a. ruptură adâncă;
b. sfărâmare a rocilor;
c. ciocnire, lovire;
d. legătură strânsă.

171. Cuvântul “concludent” înseamnă:


a. care trage concluzii;
b. îngăduitor;
c. referitor la deznodământ;
d. convingător.

172. Alege varianta corectă:


a. eu evaluez, eu exportez, eu gâtui, eu horcăi;
b. eu evaluez, eu exportez, eu gâtui, eu horcăiesc;
c. eu evaluiez, eu export, eu gâtuiesc, eu horcăiesc;
d. eu evaluez, eu export, eu gâtui, eu horcăi.

173. În fraza: “Nu înțeleg ce alte nelămuriri ai mai avea.”, cuvântul subliniat este:
a. subiect/ Nominativ;
b. complement indirect/ Acuzativ;
c. complement direct/ Acuzativ;
d. subiect/Acuzativ.

174. În fraza: “Ai idee din ce pricina a abandonat școala?”, cuvântul subliniat este:
a. element al unei locuțiuni/fără funcție sintactică;
b. pronume relativ/ complement circumstanțial de cauză;
c. adjectiv pronominal relativ/ atribut adjectival;
d. adjectiv pronominal relativ/ complement circumstanțial de cauză.

175. Alege varianta care conține numai forme regionale:


a. ceastălaltă, ceștilalți, acela, celeilalte, cestorlalte;
b. ala, istalant, ălalalt, alelalte, aista;
c. ceastălaltă, ceștilalți, alelalte, aista;
d. istalant, ălalalt, alelalte, acela, celeilalte.

176. Indică seria în care numele sunt corect ordonate alfabetic:


a. Petru I. Ioana, Petru L. Mircea, Petrescu V. Cosmina, Oncescu D. Vasile, Onciu B. Dan, Zamfir D. Ion;
b. Popa A. Adriana, Popa A. Aurel, Popa I. Adrian, Popa V. Aurica, Popa A. Axinte;
c. Marcu C. Bianca, Marcu C. Diana, Marcu C. Dorina, Marcu M. Loredana, Mihai A. Alexandru;
d. Dumitru C. Cosmin, Dumitru D. Dan, Dumitru V. Oana, Dumitru V. Paul, Dumitriu V. Florin.

177. Substantivele denumind zilele săptămânii sunt de genul:


a. neutru;
b. feminin;
c. masculin;
d. nu au gen.

178. Literele ”q”, “k”, “x’, “t” desemnează în ordine:


a. 1 sunet fiecare;
b. 3 sunete, 2 sunete, 2 sunete, 2 sunete, 1 sunet;
c. 2 sunete, 2 sunete, 2 sunete, 1 sunet;
d. 3 sunete, 2 sunete, 2 sunete, 2 sunete.

179. Cuvântul “deferent” este antonim cu:


a. apărător;
b. ferm, hotărât;

@ OA N A S I C LOVA N 24
c. explicit;
d. nerespectuos.

180. Cuvântul “discusiune” înseamnă:


a. desconsiderare;
b. ceartă, controversă;
c. scutire;
d. separare, împărțire.

181. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. cătune, certuri, ceasloave, cefalopode;
b. cătunuri, certuri, ceaslovuri, cefalopoduri;
c. cătunuri, certe, ceasloave, cefalopoduri;
d. cătune, certuri, ceaslovuri, cefalopode.

182. Alege varianta corectă:


a. Gura Humorului, vagon-cisternă, bună credință, nord-american;
b. Gura-Humorului, vagon cisternă, bunăcredință, nordamerican;
c. Gura Humorului, vagon-cisternă, bună-credință, nord-american;
d. Gura- Humorului, vagon-cisternă, buna-credință, nord-american.

183. Alege varianta corectă:


a. a bătea, a bărbieri, a scădea, a curăți;
b. a bate, a bărbieri, a scade, a curăța;
c. a bătea, a barbieri, a scade, a curăți;
d. a bate, a barbieri, a scădea, a curăța.

184. Continuă expresia: “cât păr pe…”


a. șarpe;
b. broască;
c. leu;
d. câine.

185. Continuă expresia: “a fi ca o pisică…”


a. udă;
b. plouată;
c. neagră;
d. fricoasă.

186. Continuă expresia: “a se umfla în…”


a. balon;
b. pene;
c. aripi;
d. piept.

187. Continuă expresia: “a-i trece printre…”


a. mâini;
b. gânduri;
c. degete;
d. garduri.

188. Continuă expresia: “a vinde castraveți…”


a. mamei;
b. grădinarului;
c. vărului;
d. uscați.

@ OA N A S I C LOVA N 25
189. Continuă expresia: “a avea pe cineva la…”
a. Israel;
b. Ierusalim;
c. Paris;
d. Mecca.

190. Cuvântul subliniat este: Schimb casă contra apartament.


a. prepoziție de acuzativ;
b. prepoziție de genitiv;
c. prepoziție de dativ;
d. adverb de mod.

191. Cuvântul subliniat este: Ulterior discuției, i-am înțeles principiile.


a. adverb de timp;
b. adverb de mod;
c. prepoziție de genitiv;
d. prepoziție de dativ.

192. Cuvântul subliniat este: La aeroport, a ieșit înaintea-mi.


a. pronume reflexiv;
b. pronume personal;
c. pronume posesiv;
d. adjectiv pronominal posesiv.

193. Cuvântul subliniat este: În cameră, miroase a parfum.


a. articol posesiv-genitival;
b. articol hotărât;
c. prepoziție;
d. conjuncție.

194. Cuvântul subliniat este: Lucrările a cinci studenți erau identice.


a. articol posesiv-genitival;
b. articol hotărât;
c. prepoziție;
d. conjuncție.

195. Cuvântul subliniat este: Eu învăț și tu te distrezi.


a. conjuncție copulativă;
b. conjuncție adversativă;
c. prepoziție simplă;
d. adverb de întărire.

196. Cuvântul subliniat este: Ieri am curățat, iar azi șterg praful.
a. conjuncție copulativă;
b. conjuncție adversativă;
c. prepoziție simplă;
d. adverb de întărire.

197. Cuvântul subliniat este: Ce, n-am voie?!


a. pronume interogativ;
b. interjecție;
c. adverb interogativ;
d. conjuncție.

198. Cuvântul subliniat este: De-mi scrie, de nu-mi scrie, eu tot o sun.
a. conjuncție coordonatoare;
b. conjuncție subordonatoare;

@ OA N A S I C LOVA N 26
c. adverb corelativ;
d. adverb relativ.

199. Cuvântul subliniat este: Notele a mulți studenți au fost mici.


a. articol posesiv-genitival;
b. articol hotărât;
c. articol nehotărât;
d. prepoziție.

200. Cuvântul subliniat este: Na o ciocolată!


a. verb predicativ;
b. verb auxiliar;
c. interjecție;
d. verb copulativ.

201. Cuvântul subliniat este: Na o ciocolată!


a. subiect;
b. complement direct;
c. complement indirect;
d. complement circumstanțial de scop.

202. Cuvântul subliniat este: Victor este frate mamei.


a. în cazul genitiv;
b. în cazul dativ;
c. în cazul acuzativ;
d. în cazul nominativ.

203. În enunțul: “În schimbul serviciilor, a primit o afacere la cheie.”, construcția subliniată este:
a. prepoziție+substantiv;
b. locuțiune adjectivală;
c. locuțiune conjuncțională;
d. locuțiune prepozițională.

204. “Luare-aminte” (1) și “”luare de cuvânt” (2) sunt:


a. 1,2 locuțiuni substantivale;
b. 1 -locuțiune substantivală, 2-substantiv+prepoziție+substantiv;
c. 1- substantiv+adverb; 2- substantiv+prepoziție+substantiv;
d. 1- substantiv+adjectiv; 2-locuțiune substantivală.

205. În enunțul: “Na-vă niște pere!”, construcția subliniată este:


a. interjecție compusă;
b. locuțiune verbală;
c. verb predicativ+ pronume personal;
d. interjecție+pronume personal.

206. “Parpalac” înseamnă:


a. găină mică;
b. boboc de floare;
c. pardesiu;
d. joc.

207. Cuvântul “umbral” înseamnă:


a. colorație a lentilelor;
b. umbrelă;
c. paravan;
d. pensulă specială pentru umbre.

@ OA N A S I C LOVA N 27
208. În enunțul: “Mi-au plăcut violaceele T-shirturi, precum și vizoanele prezentate în tabloidele împărțite de stewardez în
cursa spre Londra.” există:
a. nicio greșeală;
b. o greșeală;
c. două greșeli;
d. trei greșeli.

209. În enunțul: “Încercările stagiaturei l-au determinat să înțeleagă faptul că e un bun spicher, în ciuda reproșurilor
malițioase ale soacră-sii.”
a. două greșeli;
b. trei greșeli;
c. patru greșeli;
d. cinci greșeli.

210. Sunt corecte cuvintele din seria:


a. stewardesă, stabilopod, blugi, gablonz;
b. stewardeză, stavilopod, bluejeans, gablonț;
c. stewardesă, stafilopod, bluejeans, gablonț;
d. stewardeză, stavilopod, blugi, gablonț.

211. 1.Unu și cu unu fac doi. 2.Unul și cu unu fac doi. 3.A venit de unul singur. 4. A venit de unu singur. 5. Soldații au
răspuns toți parcă la unu. 6. Soldații au răspuns toți parcă la unul.
Variantele corecte sunt:
a. 1, 4, 5;
b. 1, 2, 4, 6;
c. 1, 4, 6;
d. 1, 4, 5, 6

212. 1. zero grade 2. zero puncte 3. zero goluri 4.zero valoare 5. câștig zero, 6. zero câștig
Variantele corecte sunt:
a. niciuna;
b. 1,2,3;
c. 4,5,6;
d. toate.

213. În jurul anului 2016, s-a produs o schimbare. Cuvântul subliniat este:
a. numeral cardinal cu valoare adjectivală / atribut adjectival;
b. numeral cardinal / complement circumstanțial de timp;
c. numeral cardinal cu valoare adjectivală / complement circumstanțial de timp;
d. altă interpretare.

214. Alege varianta corectă: (a) Visez la un bine meritat concediu. (b) Visez la un binemeritat concediu. (c) Visez la un
bine-meritat concediu. (d) Visez la un bunmeritat concediu.

215. Apar exprimări pleonastice în următoarele enunțuri:


1.După două zile de rătăciri, ajunsese lihnit de foame.
2. Sportivii au dat dovadă de o performanță deosebită la competiția națională.
3. A trebuit să completăm în cerere venitul financiar al părinților.
4.În casa părăsită, au sesizat iz neplăcut.
5. Briza ușoară a mării m-a făcut să mă gândesc la o poezie.
a. niciuna;
b. toate;
c. doar 1, 2;
d. doar 2, 3, 5.

216. Propozițiile subiective și predicative:


a. nu se despart de regentă prin virgulă, indiferent de locul lor față de regentă;

@ OA N A S I C LOVA N 28
b. se despart de regentă prin virgulă;
c. doar subiectivele se despart de regenta prin virgulă;
d. doar predicativele se despart de regenta prin virgulă.

217. Alege varianta ce conține numai forme corecte de gerunziu:


a. înmlădiind, întârziind, întemeind, învârtoșând;
b. înmlădiând, întârziând, întemeiând, învârtoșând;
c. înmlădiind, întârziând, întemeiând, învârtoșând;
d. înmlădiând, întârziind, întemeind, învârtoșind.

218. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. reșteie, reziduuri, sindroame, simptome;
b. reșteuri, reziduri, sindroame, simptoame;
c. reșteuri, reziduri, sindromuri, simptomuri;
d. reșteie, reziduri, sindromuri, simptome.

219. Alege varianta corectă:


a. Muzeul literaturii române, Anul nou, România Liberă;
b. Muzeul Literaturii Române, Anul Nou, România liberă;
c. Muzeul literaturii Române, Anul Nou, România liberă;
d. Muzeul Literaturii române, Anul nou, România Liberă.

220. Se dau enunțurile:


I-am adus medicamentele pacientului celui tânăr.
Vom acorda un premiu studentului cel mai bun.
Grație elevilor celor pricepuți, școala noastră s-a clasat pe locul I.
Rochiile nepoatei noastre cea mare sunt extravagante.
a. sunt corecte toate;
b. niciunul nu e corect;
c. 1,2,3 sunt corecte;
d. 1,2,3 incorecte.

221. Expresia “castele în Spania” înseamnă:


a. iluzii;
b. bogății;
c. flecuștețe;
d. nimicuri.

222. Cuvântul “sarabandă” înseamnă:


a. mulțime veselă ce se dezlănțuie zgomotos;
b. cântec exotic;
c. divinitate greacă;
d. emisiune de cultură.

223. Alege varianta ce conține numai cuvinte accentuate corect:


a. ad-hoc, adiacent, adulter, alo, anost;
b. antic, barbar, avarie, austru, anost;
c. ad-hoc, antic, barbar, alo, anost;
d. avarie, austru, adulter, adiacent, anost.

224. Cuvântul “Giurgiu” are:


a. 7 litere, 7 sunete, 3 consoane, 2 vocale și 2 semivocale;
b. 7 litere, 7 sunete, 3 consoane, 4 vocale;
c. 7 litere, 5 sunete, 3 consoane, 2 vocale, 2 semivocale;
d. 7 litere, 5 sunete, 3 consoane, 2 vocale.

225. Alege varianta corectă:

@ OA N A S I C LOVA N 29
a. abrudean, afgan, gorjean, argeșean, bolivian, camerunez, constănțean;
b. abrudian, afganistanez, gorjan, argeșan, bolivanez, camerunez, constănțean;
c. abrudean, afganez, gorjean, argeșian, boliv, camerun, constănțian;
d. abrudan, afgan, gorjan, argeșan, bolivian, camerunez, constănțean.

226. Cuvântul “crevasă” înseamnă:


a. plantă medicinală;
b. spărtură în gheață;
c. animal marin;
d. strâmbătură.

227. Cuvântul “buchetieră” înseamnă:


a. buchet de flori;
b. vază;
c. ghiveci;
d. florăreasă.

228. Verbul “a bria” este sinonim cu:


a. a deranja;
b. a străluci, a se deosebi;
c. a îndoi;
d. a aplauda.

229. Cuvintele subliniate sunt:


El era frumos, iar ea foarte inteligenta.
Nu făceau nimic, cu toate că se simțeau bolnavi.
De săraci, nu erau săraci, dar se plângeau toată ziua.
a. nume predicativ, element predicativ suplimentar, circumstanțial de relație;
b. atribut adjectival, circumstanțial de mod, complement indirect;
c. atribut, element predicativ suplimentar, circumstanțial de cauză;
d. nume predicativ, circumstanțial de mod, circumstanțial cumulativ.

230. În enunțul: “Printr-însul am reușit, să-ți trimit pachetul.” există:


a. o greșeală de punctuație și una de ortografie;
b. nicio greșeală;
c. o greșeală de ortografie;
d. o greșeală de punctuație.

231. Cuvintele subliniate sunt:


În ciuda ta a făcut cununia.
În locul tău n-aș mai discuta niciodată cu el.
In afara ta, și alții au abordat acest subiect.
Ziariștii curioși s-au năpustit asupra ta.
a. pronume posesive în cazul genitiv;
b. adjective pronominale posesive în cazul genitiv;
c. adjective pronominale posesive în cazul acuzativ;
d. pronume personale în cazul genitiv.

232. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise:


a. căpătâie/căpătâiuri, seminarii/seminare, lazareturi/lazarete;
b. coperte/coperți, torenți/torente, vestibuli/vestibule;
c. gogoși/gogoașe, ceaslovuri/ceasloave, lazareturi/lazarete;
d. gogoși/gogoașe, seminarii/seminare, ceaslovuri/ceasloave.

233. Alege varianta corectă:


a. el aclamează, el aderează, el gâtuie, el adoptă, el copie;
b. el aclamă, el aderă, el gâtuiește, el adoptează, el copie;

@ OA N A S I C LOVA N 30
c. el aclamează, el aderează, el gâtuiește, el adoptează, el copiază;
d. el aclamă, el aderă, el gâtuie, el adoptă, el copiază.

234. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. stadionuri, sinoduri, sondajuri, soneturi;
b. stadioane, sinoade, sondaje, sonete;
c. stadioane, sinoduri, sondajuri, sonete;
d. stadioane, sinoduri, sondaje, soneturi.

235. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. înghețate, chibrite, robineți, jurnale;
b. înghețati, chibrituri, robinete, jurnale;
c. înghețati, chibrite, robineți, jurnaluri;
d. înghețate, chibrituri, robinete, jurnale.

236. Alege varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe:


a. a-bo-li-ți-o-nism, a-chi-zi-ți-o-na, aug-men-ta-tiv, ci-a-nu-ra;
b. a-bo-li-țio-nism, a-chi-zi-ți-o-na, a-ug-men-ta-tiv, ci-a-nu-ra;
c. a-bo-li-ți-o-nism, a-chi-zi-țio-na, aug-men-ta-tiv, cia-nu-ra;
d. a-bo-li-țio-nism, a-chi-zi-țio-na, a-ug-men-ta-tiv, cia-nu-ra.

237. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. impuls, indemnizație, inveterat, trăsni;
b. inpuls, indemnizație, inveterat, trăsni;
c. impuls, îndemnizație, imveterat, trăzni;
d. inpuls, indemnizație, invederat, trăsni.

238. Cuvântul “cifos” înseamnă:


a. boala febrilă;
b. nespălat;
c. cocoșat;
d. uriaș.

239. Verbul “a clama”” înseamnă:


a. a striga;
b. a prinde in clame;
c. a lipi;
d. a lovi cu putere.

240. Stabilește forma corectă de genitiv:


a. gramaticii, grădinei, scânteiei, casei;
b. gramaticii, grădinii, scânteii, casei;
c. gramaticei, grădinei, scânteii, casei;
d. gramaticii, grădinii, scânteiei, cășii.

241. Alege varianta corectă:


a. eu periez, eu piepten, eu nărui;
b. eu perii, eu pieptăn, eu nărui;
c. eu periez, eu pieptăn, eu năruiesc;
d. eu peri, eu piepten, eu năruiesc.

242. În ce caz terminația “a” este peste tot particulă adverbială:


a. a doua, a treia, a patra, a șaptea, a treizeci și una;
b. al optulea, al treizeci și unulea, al o mie două sute treizeci și treilea;
c. a șaptea, al treizeci și una, al optulea, al treizeci și unulea.
d. al optulea, al treizeci și unulea, a patra, a șaptea.

@ OA N A S I C LOVA N 31
243. Ce cuvânt lipsește din expresia: ”a se teme ca dracul de…”
a. cruce;
b. icoană;
c. tămâie;
d.biserică.

244. Alege varianta corectă:


a. barocă, echivocă, convoacă, invocă;
b. baroacă, echivoacă, convocă, invocă;
c. barocă, echivocă, convoacă, invoacă;
d. baroacă, echivoacă, convoacă, invocă.

245. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. ortodocse, sfincși, suficse, lincși;
b. ortodoxe, sfinxi, suficsuri, linxi;
c. ortodoxe, sfincși, sufixe, lincși;
d. ortodocse, sfinxi, sufixuri, lincși.

246. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. decatloane, developatori, deversoare, diapazonuri;
b. decatlonuri, developatori, deversori, diapazonuri;
c. decatloane, developatoare, deversoare, diapazoane;
d. decatlonuri, developatoare, deversoare, diapazoane.

247. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. fascicule, flaute, estrade, fabrici (cu a);
b. fasciculi, flauți, estrăzi, fabrici;
c. fasciculi, flaute, estrade, fabrice;
d. fascicule, flaute, estrăzi, fabrici.

248. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. gazele, furuncule, gălbenușe, gabarituri;
b. gazeluri, furunculi, gălbenușuri, gabarituri;
c. gazeluri, furuncule, gălbenușuri, gabarite;
d. gazele, furunculi, gălbenușe, gabarite.

249. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. flamuri, ferigi, freamăte, furtuni;
b. flamure, ferige, freamăte, furtune;
c. flamure, ferige, freamături, furtuni;
d. flamure, ferigi, freamături, furtuni.

250. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. trasee, troleuri, țăndări, utilaje, verdicte;
b. traseuri, troleuri, țăndăre, utilajuri, verdicturi;
c. trasee, trolee, țăndări, utilaje, verdicte;
d. traseuri, trolee, țăndări, utilajuri, verdicte.

251. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. tabele, tarifuri, tarafe, lavoaruri;
b. tabeluri, tarife, tarafe, lavoare;
c. tabeluri, tarifuri, tarafuri, lavoaruri;
d. tabele, tarife, tarafuri, lavoare.

252. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. neglijeuri, minarete, mulaje, noiane;
b. neglijee, minareți, mulaje, noiane;

@ OA N A S I C LOVA N 32
c. neglijee, minarete, mulajuri, noianuri;
d. neglijeuri, minareți, mulaje, noianuri.

253. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. monede, oceanuri, ocheane, mopsuri;
b. monezi, oceanuri, ocheanuri, mopsuri;
c. monede, oceane, ocheane, mopsi;
d. monezi, oceane, ocheanuri, mopsuri.

254. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. octeturi, paraclisuri, parapeturi, moriști;
b. octete, paraclise, parapete, moriști;
c. octeturi, paraclise, parapeți, moriște;
d. octete, paraclisuri, parapeturi, moriște.

255. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. refrenuri, profile, proțapi, reglajuri;
b. refrene, profile, proțape, reglaje;
c. refrenuri, profiluri, proțapuri, reglajuri;
d. refrene, profiluri, proțapuri, reglaje.

256. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. torenți, trapezi, tribunaluri, țambaluri, tirbușonuri;
b. torente, trapeze, tribunale, țambale, tirbușoane;
c. torenti, trapeze, tribunaluri, țambale, tirbușoni;
d. torente, trapeze, tribunale, țambaluri, tirbușonuri.

257. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. uzaje, utilaje, repere, recensăminte;
b. uzajuri, utilaje, repere, recensăminte;
c. uzaje, utilajuri, reperuri, recensământuri;
d. uzajuri, utilaje, repere, recensământuri.

258. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. mătușe, menajuri, chibrituri, nichelaje;
b. mătușe, menaje, chibrite, nichelaje;
c. mătuși, menajuri, chibrituri, nichelaje;
d. mătuși, menajuri, chibrite, nichelaje.

259. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. liberi-cugetători, livreturi, limbajuri, litoraluri;
b. liber-cugetători, livrete, limbaje, litoraluri;
c. liber-cugetători, livreturi, limbaje, litorale;
d. liber-cugetători, livrete, limbajuri, litoraluri.

260. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. opaițuri, melopee, memorialuri, molimi;
b. opaițe, melopei, memoriale, molime;
c. opaițuri, melopei, memorialuri, molime;
d. opaițe, melopee, memoriale, molimi.

261. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. rădaște, răsplate, târnăcoape, tinde, toboganuri;
b. rădăști, răsplăți, târnăcopuri, tinzi, toboganuri;
c. rădaște, răsplăți, târnăcoape, tinde, tobogane;
d. rădaște, răsplate, târnăcopuri, tinzi, tobogane.

@ OA N A S I C LOVA N 33
262. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:
a. peronuri, pieptani, pijamale, pive;
b. peroane, piepteni, pijamale, pive;
c. peronuri, pieptene, pijămăli, pive;
d. peronuri, piepteni, pijamale, pivuri.

263. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. mustațe, noroace, obrazi, octogoni;
b. mustăți, noroace, obraji, octogoane;
c. mustațe, noroci, obrazi, octogonuri;
d. mustăți, norocuri, obraji, octogoni.

264. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. penaje, pârâuri, premise, pianuri;
b. penajuri, pârâuri, premisuri, pianuri;
c. penaje, pârâie, premise, piane;
d. penajuri, pârâie, premisuri, piane.

265. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. matineuri, mausoleuri, melesteie, mănunchi;
b. matinee, mausolee, melestee, mănunchiuri;
c. matineuri, mausoleuri, melesteuri, mănunchiuri;
d. matinee, mausolee, melesteie, mănunchiuri.

266. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. plonjonuri, planșeuri, pnee, plapumi;
b. plonjoane, planșee, pnee, plapume;
c. plonjonuri, planșeuri, pneuri, plapume;
d. plonjoane, planșee, pneuri, plăpumi.

267. Cuvântul “prodigiu” este sinonim cu:


a. risipă, cheltuială;
b. zămislire, naștere;
c. manifest;
d. minune, miracol.

268. Adjectivul “ireverențios” este antonim cu:


a. respectuos;
b. înverșunat;
c. necuviincios;
d. convingător.

269. Verbul “a intercede” înseamnă:


a. a răsturna ordinea;
b. a interveni;
c. a stărui;
d. a delibera.

270. Substantivul “inflicțiune” este sinonim cu:


a. pedeapsă;
b. îndoire, curbare;
c. neputință, slăbiciune;
d. anulare, infirmare.

271. Adjectivul “imund” este antonim cu:


a. autonom;
b. plăcut, curat;

@ OA N A S I C LOVA N 34
c. uriaș, mare;
d. învinuit.

272. Substantivul “magnificență” este sinonim cu:


a. fast, strălucire;
b. funcție, demnitate;
c. vrăjitorie, incantație;
d. răutate.

273. Adjectivul “oneros” este sinonim cu:


a. costisitor, apăsător;
b. cinstit;
c. cuminte;
d. respectabil.

274. Apar exprimări pleonastice în următoarele enunțuri:


1. Imediat după ce a vărsat cafeaua, a clătit cu apă fața de masă.
2. Bunicii îi place să-și coafeze părul în fiecare săptămână.
3. Toți profesorii și-au adus contribuția la acest manual.
4. Și-a notat în agendă toate datele importante.
5. În urma cercetărilor, s-a descoperit că alcoolemia în sânge era zero.

a. toate;
b. 1,2,3,4;
c. nu apar;
d. 2,5.

275. Apar exprimări pleonastice în următoarele enunțuri:


1. Au aflat vești bune de la promoția de absolvenți ai Colegiului Național “Gheorghe Lazăr”.
2. Mi-a plăcut nuanța rujului de buze.
3. Nu trebuie să acorzi atenție unui fleac neînsemnat.
4. Mi s-a părut că l-am văzut în magazinul aglomerat.
5. În urma pregătirii militare, tânărul a preferat să rămână santinela de pază.

a. toate;
b. 2,3,4,5;
c. 2,3,5;
d. 1,2,3,5.

276. Apar exprimări pleonastice în următoarele enunțuri:


1. După baia din râu, am ajuns sloi de gheață.
2. Mătușa i-a adus același cadou ca-n fiecare an, o solniță de sare.
3. După acel discurs, l-am desființat complet.
4. Mi-a plăcut discursul public al politicianului.
5. Festivitatea solemnă s-a încheiat la miezul nopții.

a. niciunul;
b. 1,4;
c. toate;
d. 2,4,5.

277. Apar exprimări pleonastice în următoarele enunțuri:


1. Am urmărit alegerile electorale din acest an.
2. S-a votat unanim pentru moțiune.
3. Peste suferința fizică adăugat în plus și nenorocirea concedierii.
4. Voi încerca să citesc în cel mai strălucitor astru ceresc.

@ OA N A S I C LOVA N 35
5. I-a plăcut întotdeauna să amâne pe mai târziu responsabilitățile.

a. 1,3,4,5;
b. toate;
c. 1,2,3,5;
d. 2,4.

278. Locuitorul Mangaliei se numește:


a. mangaliot;
b. mangal;
c. mangalian;
d. altă variantă.

279. Apar subiecte exprimate în:


1. Mă doare umărul.
2. Îmi șade bine rochia de mătase.
3. Rămâne de văzut de săptămâna viitoare.
4. Se aude tunând.
a. toate;
b. în niciun enunț;
c. 2,3;
d. 1,3,4.

280. Apar propoziții subiective în frazele:


1. Credeam că mi-a fost ursit să-l cunosc.
2. Mă doare că nu m-a căutat când i-am cerut s-o facă.
3. Nu-mi strică să mă plimb prin ploaie.
4. Se cuvine să fii modest în orice situație.

a. toate frazele conțin o subiectivă;


b. apar subiective în enunțurile 2 și 4;
c. apar subiective în 2,3,4;
d. apar subiective în 1,3,4.

281. Marcați varianta corectă de analiză gramaticală a cuvintelor subliniate în enunțul: Până la urmă, petiția a putut fi
semnată.
a. participiu, feminin, singular, nominativ nume predicativ;
b. participiu, feminin, singular, acuzativ, complement direct;
c. participiu, feminin, singular, acuzativ, complement circumstanțial de mod;
d. altă interpretare.

282. Marcați varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat în enunțul: A intrat la liceul Lazăr.
a. substantiv propriu, nominativ, atribut substantival apozițional;
b. substantiv propriu, acuzativ, complet indirect;
c. substantiv propriu cu valoare adjectivală, acuzativ, atribut adjectival;
d. substantiv propriu, acuzativ, atribut substantival apozițional.

283. Varianta corectă de analiza frazei: Dacă ești cinstit, atunci, fie ce-o fi, eu tot voi merge la capăt de drum cu tine.
a. cauzală, concesivă, subiectivă, propoziție principală;
b. condițională, concesivă, subiectivă, propoziție principală;
c. condițională, concesivă, predicativă, propoziție principală;
d. cauzală, propoziție principală, subiectivă, propoziție principală.

284. Varianta corectă de analiza frazei: În aceste condiții, după tot ce i s-a-ntâmplat, evident că numai din pricina orgoliului,
mă supără totuși că nu am putut face mai mult pentru ea, deoarece
n-aveam cum ajuta fără a supăra pe altcineva.

@ OA N A S I C LOVA N 36
a. circumstanțială de timp, propoziție principală, subiectivă, propoziție principală, completivă directă, cauzală,
circumstanțială de mod;
b. atributivă, propoziție principală incidentă, subiectivă, propoziție principală, subiectivă, cauzală;
c. circumstanțială de timp, propoziție principală, propoziție principală, subiectivă, cauzală, circumstanțială de mod;
d. altă interpretare.

285. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. buturuge, buzduganuri, catastifuri, ceaunuri;
b. buturugi, buzdugane, catastife, ceaune;
c. buturugi, buzduganuri, catastifi, ceaune;
d. buturuge, buzdugane, catastife, ceaunuri.

286. Alege varianta ce conține numai forme corecte de gerunziu:


a. curățând, refugiind, remediind, telegrafiind;
b. curățind, refugiind, remediând, telegrafiând;
c. curățând, refugiând, remediând, telegrafiând;
d. curățind, refugiând, remediind, telegrafiind.

287. Cuvintele subliniate sunt:


In ciuda ta a făcut fotografia.
In locul tău n-aș mai discuta niciodată cu el.
In afara ta, și alții au abordat acest subiect.
Ziariștii curioși s-au năpustit asupra ta.
a. complement circumstanțial concesiv, complement circumstanțial conditional, complement circumstanțial cumulativ,
complement indirect;
b. complement circumstanțial consecutiv, complement indirect, complement circumstanțial cumulativ, complement
indirect;
c. complement indirect, complement circumstanțial concesiv, complement circumstanțial de excepție, complement
indirect;
d. complement circumstanțial concesiv, complement circumstanțial conditional, complement circumstanțial de excepție,
complement circumstanțial de loc.

288. Cuvintele subliniate sunt:


Nu știu cât cere pentru chirie.
Elevii nu au înțeles împărțirea cu cât.
Cât de înalt s-a făcut!
Cât ceri pentru pantofi?
a. pronume relativ, substantiv, adverb, pronume interogativ;
b. pronume relativ, adverb, articol demonstrativ, adverb;
c. adverb relativ, substantiv, articol demonstrativ, adverb interogativ;
d. pronume relativ, substantiv, articol demonstrativ, pronume interogativ.

289. Sunt pronume nehotărâte compuse:


a. ceva, cineva, oricine, fiecine, fiecare, altcineva;
b. vreunul, unul, cine știe cat, cine știe ce;
c. nu știu cine, nu știu ce, cineva, oricine, altceva;
d. fiecine, fiecare, altcineva, toți, careva.

290. In enunțurile următoare, cuvântul “poate” reprezintă:


Poate să calculeze fără numărătoare.
Poate, calculează singur.
Poate calcula fără numărătoare.
a. verb tranzitiv, adverb de mod nepredicativ, verb tranzitiv;
b. toate sunt verbe tranzitive;
c. toate sunt adverbe predicative;
d. adverb predicativ, adverb nepredicativ, adverb predicativ.

@ OA N A S I C LOVA N 37
291. În fraza: “Se pare că e ceva real, băiete, în ideea că nu e nebun cel care si-a pierdut totul în afară de rațiune.” (O.
Paler), există:
a. 3 subiective;
b. 2 subiective;
c. 1 subiectivă;
d. nicio subiectivă.

292. Ce cuvânt lipsește din expresia: “a face ochii cât…”


a. ursul;
b. roșiile;
c. cepele;
d. portocala.

293. Cuvântul “ozonat” înseamnă:


a. imens, infinit;
b. dăunător, periculos;
c. cântăreț din trupa ”Ozone”
d. curat, proaspăt.

294. Cuvântul “fercheș” este antonim cu:


a. elegant, frumos;
b. nearanjat, necioplit;
c. țeapăn, tare;
d. cântăreț, petrecăreț.

295. Alege varianta corecta:


a. Senegal-senegalan, Sevilla-sevillan, Singapore-singaporan, Sofia-sofiot, Somalia-somalez, Sudan-sudanez;
b. Senegal-senegalez, Sevilla-sevillian, Singapore-singaporez, Sofia-sofian, Somalia-somalian, Sudan-sudanez;
c. Senegal-senegalan, Sevilla-sevillian, Singapore-singaporan, Sofia-sofian, Somalia-somalian, Sudan-sudan;
d. Senegal-senegalez, Sevilla-sevillan, Singapore-singaporez, Sofia-sofiot, Somalia-somalez, Sudan-sudanez.

296. Alege varianta corectă:


a. hondurian, horezean, kremlinez, ludușean, mangaliot, medieșean;
b. hondurian, hurezean, kremlin, ludușian, mangalian, medieșan;
c. hondurez, horezan, kremlinez, ludușan, mangaliot, medieșian;
d. hondurian, hurezan, kremliniot, ludușean, mangaliat, medieșean.

297. Alege varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe:


a. e-mai-la, gar-so-ni-e-ra, geor-gi-an, ge-o-me-tri-e;
b. e-ma-i-la, gar-so-nie-ra, geor-gi-an, geo-me-tri-e;
c. e-ma-i-la, gar-so-ni-e-ra, ge-or-gi-an, ge-o-me-tri-e;
d. e-mai-la, gar-so-nie-ra, geor-gi-an, geo-me-tri-e.

298. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. dinadins, dintradins, după-masa, după-amiaza;
b. din-adins, dintr-adins, după masa, după-amiaza;
c. dinadins, dintr-adins, după-masa, după-amiaza;
d. din-adins, dintr-adins, după masa, după amiaza.

299. Conform DOOM 2, se scriu cu x și se pronunță cu cs toate cuvintele din seria:


a. exclusiv, excreție, excelent, inexorabil;
b. exclusiv, inexorabil, exotism, inexact;
c. inexact, elixir, excreție, excepțional;
d. excelent, inexact, inexorabil, a exercita.

300. Cuvântul “batist” înseamnă:


a. protestant;

@ OA N A S I C LOVA N 38
b. șervețel;
c. bisericos;
d. pânză fină de bumbac.

301. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. verseturi, viaducte, vioare, viraje, zapisuri;
b. verseturi, viaducturi, vioare, virajuri, zapisuri;
c. versete, viaducte, viori, viraje, zapise;
d. versete, viaducturi, viori, viraje, zapisuri.

302. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise:


a. trapeze/ trapezuri, titirezi/ titireze, totemi/ totemuri;
b. titirezi/ titirezuri, robinete/robineți, coperte/coperți;
c. toarte/ torți, totemi/totemuri, tribunale/ tribunaluri;
d. tribunale/ tribunaluri, titirezi/ titireze, trapeze/ trapezuri.

303. Alege varianta corectă:


a. eu bănui, eu cheltui, eu chihăi, eu destăinui;
b. eu bănuiesc, eu cheltuiesc, eu chihăiesc, eu destăinuiesc;
c. eu bănui, eu cheltuiesc, eu chihăiesc, eu destăinui;
d. eu bănuiesc, eu cheltui, eu chihăi, eu destăinuiesc.

304. În fraza:”Nu se știe, în câteva luni ai putea ajunge student.”, cuvântul subliniat este:
a. nume predicativ/nominativ;
b. nume predicativ/acuzativ;
c. complement direct/acuzativ;
d. altă interpretare.

305. Substantivul “carență” înseamnă:


a. măcinare a dinților;
b. carie;
c. lipsă, deficiență;
d. tendință, curent.

306. Ce cuvânt lipsește din expresia: “a sări ca mușcat de…”


a. șarpe;
b. urs;
c. lup;
d. câine.

307. Verbul “ a concede” înseamnă:


a. a scoate dintr-o funcție;
b. a îngădui, a acorda;
c. a proiecta, a imagina;
d. a începe, a purcede.

308. Alege varianta corectă:


a. eu îngăduiesc, eu înghesuiesc, eu înlănțuiesc, eu sforăiesc;
b. eu îngădui, eu înghesui, eu înlănțui, eu sforăi;
c. eu îngădui, eu înghesuiesc, eu înlănțui, eu sforăiesc;
d. eu îngăduiesc, eu înghesui, eu înlănțuiesc, eu sforăi.

309. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. linșaje, machiaje, liber-cugetători, macadamuri;
b. linșajuri, machiajuri, liber-cugetători, macadamuri;
c. linșaje, machiajuri, liberi-cugetători, macadame;
d. linșajuri, machiaje, liber-cugetători, macadame.

@ OA N A S I C LOVA N 39
310. Cuvintele subliniate sunt:
Pârâm pe cine pârăște.
A mărturisit pe cine a trădat.
Știu de la cine e biletul.
Am sesizat pentru cine sunt pedepsiți!
a. complement direct, complement direct, complement prepozițional, complement prepozițional;
b. complement direct, complement direct, nume predicativ, circumstanțial de scop;
c. complement prepozițional, complement direct, complement indirect, complement prepozițional;
d. subiect, complement direct, nume predicativ, circumstanțial de cauză.

311. Cuvintele subliniate sunt:


Deși nu era un oarecare, trăia modest.
Nu i-a convenit un loc de întâlnire oarecare.
Susținea ca a fost un cineva în perioada vechiului regim.
Îmi spune cineva ce s-a întâmplat?
a. pronume nehotărâte;
b. pronume nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât, pronume nehotărât, pronume interogativ;
c. substantiv, adjectiv pronominal nehotărât, substantiv, pronume nehotărât;
d. substantiv, adjectiv pronominal nehotărât, substantiv, pronume interogativ.

312. Cuvintele subliniate reprezintă:


L-a luat drept cineva.
S-a asociat cu alții și i-a abandonat pe prieteni.
La această emisiune, s-au aflat multe.
De la nenorocire, te consider altul.
a. complement prepozițional, complement prepozițional, complement direct, circumstanțial de mod;
b. element predicativ suplimentar, complement prepozițional, subiect, complement circumstanțial de mod;
c. element predicativ suplimentar, circumstanțial sociativ, subiect, element predicativ suplimentar;
d. altă interpretare.

313. Substantivul “edict” înseamnă:


a. lămurire;
b. clădire impunătoare;
c. lege, act;
d. rezultat.

314. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. heliografuri, hidrometre, hoboturi, iatagane;
b. heliografuri, hidrometri, hoboturi, iataganuri;
c. heliografe, hidrometre, hobote, iatagane;
d. heliografe, hidrometri, hobote, iataganuri.

315. În enunțul “Știam de la bun-început că este o persoană duplicitară, însă am acceptat-o fără rezerve.” există:
a. nicio greșeală;
b. o greșeală;
c. două greșeli;
d. trei greșeli.

316. În enunțul ”Este un idiotism să iei medicamentația după ureche.” există:


a. patru greșeli;
b. o greșeală;
c. două greșeli;
d. trei greșeli.

317. În enunțul: “Mi s-a părut că văd în pădure o dihonie și am luat-o la fugă, fără să mai stau pe gânduri.” există:
a. nicio greșeală;

@ OA N A S I C LOVA N 40
b. o greșeală;
c. două greșeli;
d. trei greșeli.

318. În enunțul “Profesorul s-a prezentat deferend în fața delegației japoneze.” există:
a. patru greșeli;
b. o greșeală;
c. două greșeli;
d. trei greșeli.

319. Antonimul cuvântului “diferend” este:


a. indiferent;
b. indiferend;
c. înțelegere;
d. dezacord.

320. În enunțul “Era o persoană duală; niciodată nu știai la ce să te aștepți.” există:


a. nicio greșeală;
b. o greșeală;
c. două greșeli;
d. trei greșeli.

321. Sinonimul cuvântului “fragrant” este:


a. surprindere asupra faptului;
b. garantat;
c. parfumat;
d. forțat.

322. În enunțul “Știam că-i plac cremșniturile, aș fi vrut să-i fac o surpriză, însă m-a sunat inopinant, când nici nu mă
gândeam, ca să mă anunțe că pleacă din oraș, așa că am abandonat ideea de-a pregăti prăjiturile preferate.” există:
a. o greșeală;
b. două greșeli;
c. trei greșeli;
d. patru greșeli.

323. În enunțul “Conversația de ieri după-amiază a fost o directoare care a condus la ruperea relației de prietenie, deși
consider că acest fapt este idiomatic.” există:
a. o greșeală;
b. două greșeli;
c. trei greșeli;
d. patru greșeli.

324. În enunțul “Internauta a vorbit despre efectele intubării de parcă era principala ei preocupare și cunoștea consecințele
apărute în urma unei operații chirurgicale.” există:
a. o greșeală;
b. două greșeli;
c. trei greșeli;
d. patru greșeli.

325. În enunțul “Am descoperit un om auto-educat și autopropulsat în sfera științelor exacte, în ciuda înfățișării sale
conectate la superficialitate.” există:
a. patru greșeli;
b. o greșeală;
c. două greșeli;
d. trei greșeli.

326. În enunțul: “Nu s-a sfiit să o întâlnească ziua-n amiaza-mare, în ciuda avertizărilor soră-tii și a maică-tii.” există:

@ OA N A S I C LOVA N 41
a. o greșeală;
b. două greșeli;
c. trei greșeli;
d. patru greșeli.

327. În enunțul “I-am cumpărat trei ștrudele și două hotdoguri, precum și un caffe-frappe, știindu-l un cafengiu.” există:
a. o greșeală;
b. două greșeli;
c. trei greșeli;
d. patru greșeli.

328. Propozițiile finale introduse prin conjuncția subordonatoare “de”:


a. se despart prin virgula de regentă;
b. nu se despart prin virgulă de regentă;
c. propozițiile finale nu pot fi introduse prin conjuncția “de”;
d. nicio variantă nu e corectă.

329. Alege varianta ce conține numai forme corecte de gerunziu:


a. înviând, reziliind, scânteiând, schiind;
b. înviind, reziliând, scânteind, schiând;
c. înviând, reziliând, scânteiând, schiând;
d. înviind, reziliind, scânteind, schiind.

330. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. spăzi, spasme, spitale, surogaturi;
b. spăzi, spasmuri, spitaluri, surogați;
c. spade, spasme, spitale, surogate;
d. spade, spasmuri, spitaluri, surogate.

331. Abrevierile: kg., m., art., N.B. înseamnă:


a. kilometru, mare, articulat, nu-i bine;
b. kilogram, metru, articol, nota bene;
c. kilogram, ministru, articol, blocnotes;
d. kilogram, metru, articulat, nu-i bine.

332. Cuvintele subliniate sunt:


Aveau senzația că zburau de fericiți.
De mici, au știut ce înseamnă munca.
După ce pericolul a trecut, din triști au ajuns veseli.
a. complemente prepoziționale;
b. circumstanțial de scop, circumstanțial de timp, circumstanțial de relație;
c. circumstanțial de cauză, circumstanțial de timp, complement prepozițional;
d. circumstanțial de cauză, complement prepozițional, circumstanțial de relație.

333. Cuvântul “chietudine” înseamnă:


a. atitudine sfidătoare;
b. liniște, calm;
c. boală a încheieturilor;
d. încredere deplină.

334. Cuvântul “echimoză” înseamnă:


a. îmbrăcăminte tradițională chineză;
b. vânătaie;
c. băștinașă;
d. boală de rinichi.

335. Alege varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe:

@ OA N A S I C LOVA N 42
a. a-bo-li-ți-u-ne, con-ti-nuu, con-ten-ci-os, con-ta-gios;
b. a-bo-li-ți-u-ne, con-ti-nu-u, con-ten-ci-os, con-ta-gi-os;
c. a-bo-li-țiu-ne, con-ti-nuu, con-ten-cios, con-ta-gios;
d. a-bo-li-țiu-ne, con-ti-nu-u, con-ten-cios, con-ta-gios.

336. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. tranvai, mângâitor, exzemă, culoar;
b. tramvai, mângâietor, eczemă, culoar;
c. tramvai, mângâitor, egzemă, culuar;
d. tramvai, mângâietor, egzemă, culoar.

337. Alege varianta care conține numai substantive defective de singular:


a. coclauri, cătușe, pomeți, funeralii;
b. coclauri, condoleanțe, pomeți, funeralii;
c. cătușe, condoleanțe, pomeți, funeralii;
d. funeralii, coclauri, condoleanțe, cătușe.

338. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. aliajuri, ambreiajuri, angrenajuri, anturajuri;
b. aliaje, ambreiaje, angrenaje, anturaje;
c. aliaje, ambreiajuri, angrenajuri, anturaje;
d. aliajuri, ambreiaje, angrenaje, anturaje.

339. Alege șirul cu accentele puse corect:


a. gargariță, lapoviță, veveriță, bivoliță;
b. gargariță, lapoviță, veveriță, bivoliță;
c. gargariță, lapoviță, veveriță, bivoliță;
d. gargariță, lapoviță, veveriță, bivoliță.

340. Conform DOOM 2, se scriu cu x și se pronunță cu gz toate cuvintele din seria:


a. coexista, coexistență, elixir, excavator;
b. coexista, coexistență, exces, excelent;
c. coexista, exact, elixir, exala;
d. exact, exactitate, elixir, excavator.

341. In ce caz terminația “a” este peste tot articol hotărât:


a. a doua, a treia, a patra, a șaptea, a treizeci și una;
b. al optulea, al treizeci și unulea, al o mie două sute treizeci și treilea;
c. a șaptea, al treizeci și una, al optulea, al treizeci și unulea.
d. al optulea, al treizeci și unulea, a patra, a saptea.

342. Alege varianta care conține numai verbe intranzitive:


a. a sparge, a incinera, a menține, a năpădi, a plăcea;
b. a coborî, a rămâne, a ciripi, a impune, a galopa;
c. a alerga, a apăra, a împunge, a traduce, a aplana;
d. a trăi, a umbla, a gândi, a lupta, a domni.

343. Cuvântul “echitate” înseamnă:


a. călărie;
b. unghi drept;
c. egalitate;
d. cumpănire.

344. Verbul “a execra” înseamnă:


a. a intensifica;
b. a trece în proprietatea statului;
c. a stimula;

@ OA N A S I C LOVA N 43
d. a disprețui, a urî.

345. Cuvântul “fad” este antonim cu:


a. vioi, strălucitor;
b. machiat, rujat;
c. prăbușit, distrus;
d. ușor.

346. Cuvântul subliniat este:


Bagajele erau a trei dintre turiști.
a. articol posesiv-genitival;
b. prepoziție;
c. particulă ajutătoare;
d. altă variantă.

347. Alege varianta corectă:


a. Credincioșii ortodoxi se închină la moaștele sfântului Andrei.
Soldații stau ficși la comanda superiorului.
b. Credincioșii ortodocși se închină la moaștele sfântului Andrei.
Soldații stau ficși la comanda superiorului.
c. Credincioșii ortodoxi se închină la moaștele sfântului Andrei.
Soldații stau fixi la comanda superiorului.
d. Credincioșii ortodocși se închină la moaștele sfântului Andrei.
Soldații stau fixi la comanda superiorului.

348. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. rondeluri, scrâncioburi, laminoare, laringoscoape;
b. rondele, scrâncioabe, laminoare, laringoscoape;
c. rondeluri, scrâncioabe, laminore, laringoscope;
d. rondele, scrâncioburi, laminori, laringoscopuri.

349. Marcați varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat în enunțul: Mă doare faptul că mă sună doar
când are nevoie de ceva.
a. substantiv, acuzativ, complement direct;
b. substantiv, acuzativ, fără funcție sintactică-face parte din locuțiunea verbală;
c. substantiv nominativ, subiect;
d. altă interpretare.

350. Marcați varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat în enunțul: Ancheta a pornit în preajma anului
2019.
a. numeral cardinal cu valoarea adjectivală, genitiv, atribut adjectival;
b. numeral ordinal cu valoarea adjectivală, genitiv, atribut adjectival;
c. numeral cardinal cu valoare substantivală, genitiv, circumstanțial de timp;
d. altă interpretare.

351. Marcați varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat în anunțul: Părerea mea este c-ar fi demn să te
retragi din funcție.
a. adjectiv, nominativ, nume predicativ;
b. adverb de mod (parte componentă unei locuțiuni verbale), predicat verbal (împreună cu “ar fi”);
c. adverb de mod, nominativ, nume predicativ;
d. altă interpretare.

352. Marcați varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat în enunțul: Rudele alor voștri locuiesc în
America.
a. pronume posesiv, dativ, atribut pronominal;
b. pronume personal, genitiv, atribut pronominal genitival;
c. pronume posesiv, genitiv, atribut pronominal genitival;

@ OA N A S I C LOVA N 44
d. adjectiv pronominal posesiv, nominativ, atribut adjectival.

353. Marcați varianta corectă de analiză gramaticală a cuvântului subliniat în enunțul: “Odată izbucnit scandalul, n-are cum
fi oprit.
a. verb copulativ, infinitiv prezent+ adjectiv, nominativ, nume predicativ/ subiect;
b. verb predicativ, infinitiv cu valoare de conjunctiv, diateza pasivă/ predicat verbal;
c. verb predicativ, infinitiv perfect, diateza activă, complement direct;
d. altă interpretare.

354. Marcați varianta corectă de răspuns:


Am văzut destuli oameni care au ajutat la aceste dezăpeziri din Fundătura Valea lui Mihai.
a. apare o greșeală;
b. apar două greșeli;
c. apar trei greșeli;
d. nicio greșeală.

355. Marcați varianta corectă de răspuns: A plecat dintradins de la antrenament, având o întâlnire în Parcul Herăstrău.
a. nicio greșeală;
b. apare o greșeală;
c. apar două greșeli;
d. apar trei greșeli.

356. În enunțul “A vrut să plece din-adins la munte, la o cabană izolată, ca să nu afle nimeni de jur-împrejurul său că
lucrează la corectarea deficiturilor financiare.” există:
a. patru greșeli;
b. o greșeală;
c. două greșeli;
d. trei greșeli.

357. Antonimul cuvântului “fastidios” este:


a. plictisitor;
b. sărac;
c. neplictisitor;
d. fastuos.

358. Cuvântul “oxigen” conține:


a. 6 litere și 7 sunete;
b. 7 litere și 7 sunete;
c. 6 litere și 5 sunete;
d. altă interpretare.

359. Alege seria cuvintelor despărțite corect în silabe:


a. o-cean; o-ca-zi-o-nal, per-su-a-si-u-ne; pa-si-o-nal, o-fi-ci-a-li-ta-te;
b. o-cean; o-ca-zio-nal, per-su-a-si-u-ne; pa-si-o-nal, o-fi-cia-li-ta-te;
c. o-ce-an; o-ca-zi-o-nal, per-sua-si-u-ne; pa-si-o-nal, o-fi-cia-li-ta-te;
d. o-cean; o-ca-zi-o-nal, per-sua-si-u-ne; pa-sio-nal, o-fi-ci-a-li-ta-te.

360. Alege seria cuvintelor despărțite corect în silabe:


a. pom-pi-e-ri-e, me-se-ri-aș, pi-o-ni-er; ma-chi-aj;
b. pom-pie-ri-e, me-se-ri-aș, pi-o-nier; ma-chiaj;
c. pom-pi-e-ri-e, me-se-riaș, pi-o-nier; ma-chiaj;
d. pom-pi-e-ri-e, me-se-ri-aș, pi-o-ni-er; ma-chiaj.

361. Alege seria cuvintelor despărțite corect în silabe:


a. su-biect, se-zo-ni-er, sub-ven-ti-o-na, so-ci-e-ta-te;
b. su-bi-ect, se-zo-nier, sub-ven-tio-na, so-ci-e-ta-te;
c. su-biect, se-zo-ni-er, sub-ven-tio-na, so-ci-e-ta-te;

@ OA N A S I C LOVA N 45
d. su-bi-ect, se-zo-ni-er, sub-ven-tio-na, so-ci-e-ta-te.

362. Sunt acceptate ambele forme de despărțire în silabe a cuvintelor din seria:
a. po-lis-ti-ren/po-li-sti-ren; ma-nus-cris/ma-nu-scris; por-ta-mă/port-ar-mă; pa-nor-to-dox/pan-or-to-dox;
b. pen-ta-tlon/pent-a-tlon; o-mo-ni-mi-e/om-o-ni-mi-e; su-bi-ect/su-biect; pe-nin-su-lă/pen-in-su-lă;
c. me-gas-tar/me-ga-star; pe-num-bră/pen-um-bră; ma-nus-scris/ma-nu-scris; me-ri-di-o-nal/me-ri-dio-nal;
d. po-lis-ti-ren/po-li-sti-ren; o-mo-ni-mi-e/om-o-ni-mi-e; me-ri-di-o-nal/me-ri-dio-nal; pen-ta-tlon/pent-a-tlon.

363. Marcați seria cu toate formele incorecte de imperativ:


a. Reface! Nu fii mânios! Nu zii! Nu te duce!
b. Nu fi mânios! Reface! Nu zi! Nu te duce!
c. Reface! Nu fii mânios! Nu zii! Nu te du!
d. Refaci! Nu fii mânios! Nu zi! Nu te duce!

364. Alege varianta corectă:


a. eu huiduiesc, eu împrejmuiesc, eu împresor, eu înăbuș;
b. eu huidui, eu împrejmui, eu împresor, eu înăbus;
c. eu huiduiesc, eu împrejmuiesc, eu impresurez, eu înnabus;
d. eu huidui, eu împrejmuiesc, eu impresor, eu înnăbuș.

365. Alege varianta corecta:


a. Mongolia- mongol, Moscova-moscovit, Napoli-napolitan, Nepal-nepalez, Nauru-nauruan, New York-newyorkez;
b. Mongolia- mongoliot, Moscova-moscovian, Napoli-napolitan, Nepal-nepalez, Nauru-nauran, New York-newyorkez;
c. Mongolia- mongolez, Moscova-moscovez, Napoli-napolin, Nepal-nepalin, Nauru-nauran, New York-yorkez;
d. Mongolia- mongolez, Moscova-moscovit, Napoli-napolitan, Nepal-nepalez, Nauru-naurez, New York-yorkez.

366. Alege varianta ce conține numai cuvinte cu vocale în hiat:


a. arheolog, neisprăvit, respectuos, posttraumatic;
b. reînceput, coarticula, actual, biologie, subiectiv;
c. croi, neelucidat, birou, alcool, aer;
d. înainte, bâjbâi, euforie, viitor, biroul.

367. Adverbele subliniate au funcții sintactice de:


Te rog să înveți, altfel nu vei reuși.
Realmente, sunt impresionat de picturi.
Deși am fugit, totuși am prins trenul în ultimul moment.
Tot n-ai ales dintre cei doi băieți?
a. sunt fără funcții sintactice;
b. complement circumstanțial conditional, complement circumstanțial de relație, complement circumstanțial concesiv,
fără funcție sintactică;
c. toate sunt complemente circumstanțiale de relație;
d. niciuna din variante.

368. Substantivul “colportaj” înseamnă:


a. distribuire, răspândire;
b. încăierare, conflict;
c. comportament;
d. bloc de piatra.

369. Cuvântul “hieratic” înseamnă:


a. de iarnă;
b. orânduit, așezat;
c. referitor la lucruri sfinte, preoțesc;
d. rece, distant.

370. În fraza: “ Nu te-am întrebat pentru ce, dar parcă mă doare ce i-ai spus.” există:

@ OA N A S I C LOVA N 46
a. principală+principală+subiectivă;
b. pricipală+completivă indirectă+principală+subiectivă;
c. principală+completivă directă+principală+completivă directă;
d. principală+completivă directă+principală+subiectivă.

371. Substantivele denumind notele muzicale sunt de genul:


a. neutru;
b. feminin;
c. masculin;
d. nu au gen.

372. Câte consoane are numele “Gheorghiță”?


a. 6 consoane;
b. 5 consoane;
c. 4 consoane;
d. 7 consoane.

373. Alege varianta ce conține numai forme corecte de gerunziu:


a. periind, plagiind, premiind, radiind;
b. periând, plagiând, premiând, radiând;
c. periind, plagiând, premiind, radiind;
d. periând, plagiind, premiând, radiând.

374. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. bagaje, avangărzi, austrieci, atașe;
b. bagajuri, avangărzi, austrieci, atașee;
c. bagaje, avangarde, austriaci, atașuri;
d. bagaje, avangarde, austrieci, atașuri.

375. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. clocoturi, cotețuri, chilipiruri, cioturi;
b. clocote, cotețe, chilipiruri, cioturi;
c. clocoate, cotețuri, chilipire, cioture;
d. clocoturi, cotețe, chilipire, cioture.

376. În enunțurile:
O soluție ar fi să se analizeze pe sine mai întâi.
Atenție, se deschid ușile!
Când are nevoie, își suna imediat părinții.
Mi-am citit pentru a suta oară drepturile.
a. pronumele reflexive au funcții sintactice în toate enunțurile;
b. pronumele reflexive nu au funcții sintactice în niciun enunț;
c. 1, 3, 4 –au funcții sintactice;
d. 2, 3, 4- nu au funcții sintactice.

377. Cuvintele subliniate sunt:


Cele întâmplate m-au cutremurat.
Cele două m-au ocolit.
Am auzit despre mișcările celor de la minister.
Le-ai ascultat cu atenție pe cele de ieri?
a. toate sunt pronume demonstrative;
b. toate sunt adjective pronominale demonstrative;
c. primele două sunt adjective pronominale demonstrative, iar ultimele pronume demonstrative;
d. primele două articole demonstrative, iar ultimele pronume demonstrative.

378. Următoarele pronume nehotărâte se pot adjectiva:


a. alde, fiece, niscai, niscaiva;

@ OA N A S I C LOVA N 47
b. alteia, atâtora, unele, putini, altora;
c. oricine, fiecine, altcineva, careva;
d. cineva, altceva, alteia, unele, niscai.

379. Alege varianta corectă:


a. N-am de unde ști care este al patru sutelea treizeci și doi.
b. N-am de unde ști care este al patru sute treizeci și doilea.
c. N-am de unde ști care este al patrulea sute treizeci și doi.
d. N-am de unde ști care este al patru sute treizecilea și doi.

380. În ce caz terminația “a” este peste tot particula adverbială:


a. al doilea, al treilea, al patrulea, al șaptelea;
b. a doua, a treia, a patra, a șaptea;
c. al doilea, al treilea, a patra, a șaptea;
d. a doua, a treia, a patra, al treilea.

381. Alege varianta care conține numai verbe tranzitive:


a. a apăra, a alerga, a fuziuna, a împunge, a împușca;
b. a vedea, a spune, a scrie, a ști, a alcătui;
c. a deveni, a face, a reduce, a vrea, a rămâne;
d. a decide, a cobori, a traduce, a colora, a afișa.

382. În enunțurile următoare, verbul “a fi” este:


Era să pierzi trenul.
E bine să anunți vestea.
Mi-e milă de cățel!
Îmi fusese dor de ai mei.
a. toate predicative;
b. toate copulative;
c. 1, 3, 4 predicative;
d. 2,3 copulative.

383. Cuvântul “bolivar” înseamnă:


a. bulevard;
b. avar;
c. unitate monetară în Venezuela;
d. emfatic, umflat.

384. Substantivul “bengal” înseamnă:


a. rocă;
b. foc de artificiu puternic și viu colorat;
c. bloc de piatră;
d. profit, folos.

385. Alege varianta corectă:


a. Turda-turdean, Turnu Măgurele-turnean, Vatra Dornei-dornean, Slatina-slătinean, Reșița-reșițean;
b. Turda-turdan, Turnu Măgurele-turnumăgurean, Vatra Dornei-vatradornean, Slatina-slătinean, Reșița-reșițean;
c. Turda-turdean, Turnu Măgurele-turnmăgurean, Vatra Dornei-vatradornean, Slatina-slătinean, Reșița-reșițan;
d. Turda-turdean, Turnu Măgurele-măgurean, Vatra Dornei-vătrean, Slatina-slătinean, Resita-reșițean.

386. În fraza: “Am fost informată că delegația a plecat rapid.”, subordonata este:
a. completivă directă;
b. atributivă;
c. subiectivă;
d. completivă indirectă.

387. Ce cuvânt lipsește din expresia: “parc-ar fi puse cu….”:

@ OA N A S I C LOVA N 48
a. grebla;
b. furca;
c. furculița;
d. undița.

388. Alege varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe:


a. sen-za-ți-o-nal, sen-zu-a-lism, sep-tua-ge-nar, som-ptu-os;
b. sen-za-țio-nal, sen-zua-lism, sep-tu-a-ge-nar, somp-tu-os;
c. sen-za-țio-nal, sen-zua-lism, sep-tu-age-nar, som-ptu-os;
d. sen-za-ți-o-nal, sen-zu-a-lism, sep-tu-a-ge-nar, somp-tu-os.

389. Adjectivul “fanat” este antonim cu:


a. zelos, pătimaș;
b. lăudăros;
c. neofilit, vioi;
d. admirator.

390. Cuvântul “fatuitate” este sinonim cu:


a. destin, soarta;
b. măreție, lux;
c. slăbiciune;
d. îngâmfare, înfumurare.

391. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. trăsnet, maro, impiegat, impregna;
b. trăznet, maron, impiegat, impregna;
c. trăsnet, maron, impegat, impregna;
d. trăznet, maro, impegat, impregna.

392. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. mănuși, mânzi, islandezi, maturi;
b. mănușe, mânzi, islandezi, mature;
c. mănuși, mânji, islandezi, maturi;
d. mănușe, mânji, izlandezi, mature.

393. Cuvintele subliniate sunt:


Acum realizez pe ce te bazezi.
Dacă mai vin doi se fac zece.
a. complement indirect, nume predicativ;
b. complement direct, complement indirect;
c. complemente directe;
d. altă variantă.

394. Cuvântul “mediocru” înseamnă:


a. prost, sărac cu duhul;
b. comun, potrivit;
c. slab, firav;
d. care face media aritmetică.

395. Ce cuvânt lipsește din expresia: “a țipa ca din gură de…”


a. leu;
b. urs;
c. șarpe;
d. lup.

396. Alege varianta corectă:


a. Ori câștigătorii, ori Andrei merge la următoarea competiție.

@ OA N A S I C LOVA N 49
Turiștii și însoțitoarele lor sunt rugați să se prezinte la recepție.
b. Ori câștigătorii, ori Andrei merg la următoarea competiție.
Turiștii și însoțitoarele lor sunt rugate să se prezinte la recepție.
c. Ori câștigătorii, ori Andrei merge la următoarea competiție.
Turiștii și însoțitoarele lor sunt rugate să se prezinte la recepție.
d. Ori câștigătorii, ori Andrei merg la următoarea competiție.
Turiștii și însoțitoarele lor sunt rugați să se prezinte la recepție.

397. Cuvântul subliniat este:


E mare încurcătură - care țipă, care strigă.
a. pronume relativ;
b. adjectiv pronominal relativ;
c. pronume nehotărât;
d. altă variantă.

398. Cuvântul “filantrop” înseamnă:


a. cântăreț de operă;
b. surprinzător, uluitor;
c. om darnic, mărinimos;
d. înfocat, pătimaș.

399. Cuvintele subliniate sunt:


A cui este caseta?
Mirosea a parfum toată încăperea.
a. articole posesiv genitivale;
b. prepoziții;
c. prepoziție, articol posesiv-genitival;
d. articol posesiv genitival, prepoziție.

400. Sunt numai numerale compuse în:


a. întreit, tustrei, toți trei;
b. un milion, câte doi, tustrei;
c. toți trei, douăsprezece, întreit;
d. câte trei, întreit, tustrei.
* Conform Gramaticii limbii române pentru gimnaziu, coord. Gabriela Pană Dindelegan, apar doar două tipuri de numerale:
cardinal și ordinal.

401. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. chenare, caldarâme, caiace, calapozi;
b. chenaruri, caldarâmuri, caiacuri, calapoduri;
c. chenare, caldarâmuri, caiace, calapoade;
d. chenare, caldarâme, caiacuri, calapozi.

402. Alege varianta ce conține numai forme corecte de gerunziu:


a. subțâind, machind, mitraliând, naufragind;
b. subțiind, machiind, mitraliind, naufragiind;
c. subțiind, machiând, mitraliind, naufragiand;
d. subțiând, machiând, mitraliind, naufragiind.

403. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. antricoturi, alineate, apeducți, apetite;
b. antricoți, alineaturi, apeducturi, apetituri;
c. antricoate, alineate, apeducte, apetituri;
d. antricoate, alienate, apeducturi, apetite.

404. Alege varianta corectă:


a. până una alta, de dimineață, mașină-unealtă, pierde-vară;

@ OA N A S I C LOVA N 50
b. până una-alta, de-dimineață, mașină-unealtă, pierde-vară;
c. până una-alta, de dimineață, mașină-unealtă, pierdevară;
d. pâă una alta, de dimineață, mașină unealtă, pierde vară.

405. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. omizi, ostrovuri, otrave, pagine;
b. omide, ostrovuri, otrăvuri, pagine;
c. omide, ostroave, otrave, pagini;
d. omizi, ostroave, otrăvuri, pagini.

406. În fraza: “Nu i-a fost dat să trăiască fericit.”, construcția subliniată este:
a. verb, indicativ, perfect compus, diateza pasivă/ predicat verbal;
b. verb copulativ impersonal+nume predicativ (adjectiv provenit din participiu)/predicat nominal;
c. locuțiune verbală, diateza pasivă/ predicat verbal;
d. altă interpretare.

407. În fraza:”N-are cum fi student la pregătirea lui.”, cuvântul subliniat este:


a. acuzativ/nume predicativ;
b. acuzativ/complement direct;
c. nominativ/nume predicativ;
d. altă interpretare.

408. Alege varianta corectă:


a. eu (mă) reazem, eu stărui, eu șovăi, eu legăn;
b. eu (mă) rezem, eu stăruiesc, eu șovăiesc, eu legăn;
c. eu (mă) reazem, eu stărui, eu șovăiesc, eu leagăn;
d. eu (mă) rezem, eu stăruiesc, eu șovăi, eu legăn.

409. Alege varianta corectă:


a. să demasce, să îngrașe, să fi, să smălțuie;
b. să demascheze, să îngrașă, să fii, să smălțuiască;
c. să demascheze, să îngrașe, să fi, să smălțuie;
d. să demaște, să îngrașe, să fii, să smălțuiască.

410. Alege varianta în care sunt acceptate ambele forme propuse:


a. el ignoră/ignorează, ei adera/aderează, eu aclam/aclamez;
b. el adera/aderează, ei copie/copiază, eu (mă) desfăt/desfătez;
c. el impuie/împuiază, ei anticipa/anticipează, eu cheltui/cheltuiesc;
d. el anticipă/anticipează, eu (mă) desfăț/desfătez, el aclamă/aclamează.

411. Substantivul “bandotecă” înseamnă:


a. închisoare;
b. colecție de benzi de magnetofon;
c. grup de tâlhari;
d. sectă protestantă.

412. Cuvântul “casant” înseamnă:


a. care se sparge ușor, fragil;
b. dur, tare;
c. impunător;
d. necondiționat, precis.

413. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise:


a. dumicate/ dumicați, ghivece/ghiveciuri, jersee/jerseuri;
b. divane/divanuri, ghivece/ghiveciuri, jersee/jerseuri;
c. cicloane/cicloni, divane/divanuri, ghivece/ghiveciuri;
d. ghivece/ghiveciuri, cicloane/cicloni, divane/divanuri.

@ OA N A S I C LOVA N 51
414. Conform DOOM 2, se scriu cu x și se pronunță cu cs toate cuvintele din seria:
a. exces, existențialism, excepție, excela;
b. exces, excepție, exclamație, excavator;
c. exclamație, excepție, exaspera, exil;
d. exclamație, a excela, exil, exercițiu.

415. Substantivul “răzmeriță” înseamnă:


a. revolta, răscoală;
b. cântăreață de muzică pop;
c. plantă medicinală;
d. femeie rea, periculoasă.

416. Cuvintele subliniate reprezintă:


1.Din moment ce a început filmul, lasa-mă să-l vizionez!
2.Am băut sucul, însă tot mi-e sete.
3.In loc să tacă, el continua să-și susțină punctul de vedere.
4.N-avea cunoștințele necesare, încât să ajungă economist.
a. conjuncții compuse;
b. 1,3,4 conjuncții compuse, 2 conjuncție simplă;
c. 1,3 locuțiuni conjuncționale, 2,4 conjuncții compuse;
d. 2 conjuncție simplă, 1,3 locuțiuni conjuncționale, 4 conjuncție compusă.

417. Întrebarea “pe ce?” se folosește pentru:


a. complement direct;
b. complement circumstanțial de loc;
c. complement prepozițional;
d. complement de agent.

418. Alege varianta corectă:


a. Sfântu Gheorghe-gheorghian, Sinaia-sinaian, Sînnicolaul Mare-sânnicolean, Slobozia-slobozean, Tarcău-tărcauan;
b. Sfântu Gheorghe-sfântgheorghian, Sinaia-sinaian, Sînnicolaul Mare-sânmarean, Slobozia-slobozan, Tarcău-tărcan;
c. Sfântu Gheorghe-sângheorghian, Sinaia-sinaiot, Sînnicolaul Mare-sânmarean, Slobozia-slobozian, Tarcău-tărcauan;
d. Sfântu Gheorghe-sângheorghian, Sinaia-sinaian, Sînnicolaul Mare-sânnicolean, Slobozia-slobozean, Tarcău-tărcan.

419. Expresia “a-și da foc la valiza” înseamnă:


a. a pleca;
b. a rămâne;
c. a dispărea;
d. a rata, a se compromite.

420. Alege varianta ce conține numai cuvinte accentuate corect:


a. garsoniera, gheișa, scrutin, matur;
b. epoca, feriga, rabin, scrutin, senator;
c. garsoniera, gheișa, scrutin, senator, Sofia;
d. epoca, feriga, rabin, regizor, matur.

421. Alege varianta corectă:


a. andaluzianez, băcăoan, bosniac, călărașian, doljan, găieștean;
b. andaluzian, băcăoan, bozniac, călărășean, doljan, găieștian;
c. andalusian, băcăuan, bozniac, călărasian, doljean, găieștean;
d. andaluz, băcăuan, bosniac, călărășean, doljean, găieștean.

422. Cuvântul “antren” este sinonim cu:


a. vagon;
b. depou;
c. buna dispoziție;

@ OA N A S I C LOVA N 52
d. insensibilitate.

423. Cuvântul “colaboraționism” înseamnă:


a. participare la înfăptuirea unei acțiuni;
b. colaborare cu dușmanul, trădare de patrie;
c. adunare, strângere, depozitare;
d. societate.

424. “Trebuie sa o iei de la capăt, oricât de amar ți-ar fi sufletul.”, cuvântul subliniat este:
a. adjectiv, acuzativ cu prepoziția”de”/nume predicativ;
b. adjectiv, nominativ/nume predicativ;
c. adverb de mod/circumstanțial de mod;
d. altă interpretare.

425. Alege varianta corectă:


a. tu periezi, tu pieptăni, ei pieptănă;
b. tu perii, tu piaptăni, ei piaptănă;
c. tu periezi, tu piepteni, ei pieptănă;
d. tu perii, tu piepteni, ei piaptănă.

426. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. procedeuri, parastasuri, praznicuri, parăzi;
b. procedee, parastase, praznice, parade;
c. procedeuri, parastase, praznicuri, parade;
d. procedee, parastasuri, praznice, parăzi.

427. Alege varianta corectă:


a. băcăuan, ieșian, mureșean, clujean;
b. băcăoan, ieșan, mureșean, clujan;
c. băcăuan, ieșean, mureșean, clujean;
d. bacăoan, ieșean, mureșan, clujean.

428. În fraza: “Când am văzut mâna-i insângerata, am încremenit.”, cuvântul subliniat este:
a. atribut pronominal în genitiv/ pronume posesiv;
b. atribut adjectival/ adjectiv pronominal posesiv;
c. atribut pronominal în dativ/ pronume personal;
d. atribut pronominal în genitiv/ pronume personal.

429. În fraza: “Frumoasă cum era, nu pierdea niciun prilej de avansare.”, cuvântul subliniat este:
a. conjuncție subordonatoare/ fără funcție sintactică;
b. adverb relativ de cauză/ circumstanțial de cauză;
c. adverb relativ de mod/ nume predicativ;
d. adverb relativ de mod/ circumstanțial de cauză.

430. Cuvântul “coercitiv” înseamnă:


a. constrângător;
b. înghețat, strâns;
c. referitor la cunoaștere;
d. codificat.

431. Unitatea frazeologică “Barbă albastră” înseamnă:


a. zgârcit;
b. președinte;
c. Don Juan;
d. pitic.

@ OA N A S I C LOVA N 53
432. În enunțul “Aveau multe deîmpărțit însă prietenia fetelor era mai mult datorată demachianturilor, deodoranturilor,
ojelor și rujurilor.” există:
a. o greșeală;
b. două greșeli;
c. trei greșeli;
d. patru greșeli.

433. În enunțul “Dădea cu mătura pe deasupra, în loc să strângă mizeria de pe podea.”, construcția subliniată este:
a. circumstanțial de loc/ locuțiune adverbială;
b. circumstanțial de loc/ prepoziție+ adverb;
c. circumstanțial de loc, acuzativ/ locuțiune substantivală;
d. atribut adverbial/ locuțiune adverbială.

434. În enunțul “De pildă, mi-aș fi dorit să citesc zilnic.”, construcția subliniată este:
a. locuțiune substantivală;
b. locuțiune adverbiala;
c. prepoziție+ substantiv;
d. construcție incidentă fără valoare morfologică.

435. În enunțul “De vreme ce nu mă sună, înseamnă că nu are nevoie de mine.”, construcția subliniată este:
a. prepoziție+ substantiv+ pronume relativ;
b. prepoziție+ substantiv+ adjectiv pronominal relativ;
c. locuțiune conjuncțională subordonatoare;
d. locuțiune adverbială.

436. În enunțul “Mai mult vorbește decât practică.”, cuvântul subliniat este:
a. prepoziție compusă;
b. conjuncție;
c. adverb relativ;
d. pronume relativ.

437. În enunțul “De altminteri, tu ai mai încercat să o convingi.”, construcția subliniată este:
a. locuțiune adverbială;
b. locuțiune conjuncțională;
c. locuțiune substantivală;
d. prepoziție+ adverb.

438. În enunțul “Rochia de seară era absolut minunată!”, construcția subliniată este:
a. locuțiune adverbială;
b. locuțiune adjectivală;
c. prepoziție + substantiv;
d. prepoziție + adverb.

439. În enunțul “ Se vedea la ea un bun-simț cum rar întâlnești.”, construcția subliniată este:
a. complement direct/ locuțiune substantivală;
b. subiect/ substantiv;
c. complement direct/ substantiv;
d. subiect/ locuțiune substantivală.

440. În enunțul: “De-acum, sunt hotărât să nu mai practic acest joc periculos.”, construcția subliniată este:
a. locuțiune adverbială;
b. prepoziție + adverb;
c. locuțiune substantivală;
d. locuțiune conjuncțională.

441. În enunțul: “De fel e din Brașov.”, construcția subliniată este:


a. locuțiune substantivală;

@ OA N A S I C LOVA N 54
b. locuțiune prepozițională;
c. prepoziție + substantiv;
d. locuțiune adjectivală.

442. Verbul “merseră” este la timpul:


a. mai mult ca perfectul;
b. prezent;
c. perfect simplu;
d. perfect compus.

443. În enunțul : “I-am dat lui Matei chitara.”, cuvântul subliniat este:
a. pronume personal;
b. articol nehotărât;
c. articol hotărât;
d. adjectiv pronominal.
*Noua Gramatica de bază a limbii române nu consideră articolul o clasă morfologică autonomă.

444. În enunțul: “E rău(1) cu rău(2), dar mai rău(3) e fără rău(4).” cuvintele evidențiate sunt:
a. adverbe;
b. 1,3- adjective; 2,4-substantive;
c. 1,3-adverbe; 2,4-substantive;
d. 1,3-adverbe;2,4-adjective.

445. Numărul părților de vorbire flexibile din enunțul: “Cutia aceea de ceai din Japonia era deosebită.” este:
a. 7
b. 6
c. 5
d. 4.

446. În enunțul: “Plecarea neanunțată din țară a supărat-o crunt.”, cuvântul subliniat este:
a. circumstanțial de loc;
b. complement prepozițional;
c. atribut substantival prepozițional;
d. circumstanțial de mod.

447. “A tăcut la întrebarea mea”, verbul din enunț este de conjugarea:


a. I;
b. a II-a;
c. a III-a;
d. a IV-a.

448. În enunțul “Ne-ar place(1)/plăcea(2) să știm de ce taceți (3)/tăceți (4) când ar trebui să discutăm despre probațiunea
(5)/ probația (6) Ileanei (7)/ Ilenei (8)/ Ilenii (9).” corecte sunt:
a. 1,4,5,8;
b. 2,4,5,9;
c. 2,4,5,7,8;
d. 1,2,4,6,8.

449. În enunțul “A vărsat din greșeală niște vopsea.”, cuvântul subliniat este:
a. articol nehotărât;
b. articol hotărât;
c. adjectiv pronominal nehotărât;
d. articol demonstrativ.

450. Alege varianta ce conține numai forme corecte de gerunziu:


a. îmbiind, împrăștiind, îngreuind, înjunghiind;
b. îmbiind, împrăștiind, îngreunând, înjunghiând;

@ OA N A S I C LOVA N 55
c. îmbiând, împrăștiând, îngreunând, înjunghiând;
d. îmbiând, împrăștiând, îngreuind, înjunghind.

451. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. rodaje, scheleturi, semnale, sfredeluri;
b. rodajuri, scheleturi, semnaluri, sfredeluri;
c. rodaje, schelete, semnale, sfredele;
d. rodajuri, schelete, semnale, sfredele.

452. Alege varianta corectă:


a. achiziție, ficțiune, nație, acțiune;
b. achizițiune, ficție, nație, acțiune;
c. achiziție, ficțiune, națiune, acțiune;
d. achizițiune, ficțiune, națiune, acțiune.

453. Substantivele denumind literele alfabetului sunt de genul:


a. neutru;
b. feminin;
c. masculin;
d. nu au gen.

454. Alege varianta corectă:


a. Ex-președintele s-a retras din politică.
b. Ex președintele s-a retras din politică.
c. Expreședintele s-a retras din politică.
d. Ex’președintele s-a retras din politică.

455. Verbul “a ajusta” este sinonim cu:


a. a fi corect;
b. a blama;
c. a potrivi, a adapta;
d. a fi incorect.

456. Cuvântul “bibliocast” înseamnă:


a. distrugător de cărți;
b. iubitor de lectura;
c. bibliotecar;
d. iubitor de carte.

457. În propoziția: “Fiind avertizat de nenumărate ori, băiatul s-a domolit.”, construcția subliniată reprezintă:
a. verb, gerunziu, diateza pasivă, complement circumstanțial de cauză;
b. verb, gerunziu, persoana a IIIa, diateza pasivă, complement circumstanțial de cauză;
c. verb copulativ, gerunziu+adjectiv provenit din participiu/ complement circumstanțial de cauză;
d. altă interpretare.

458. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. batice, brelocuri, balustrăzi, bancheturi;
b. batice, breloace, balustrade, banchete;
c. baticuri, brelocuri, balustrade, banchete;
d. baticuri, breloace, balustrăzi, bancheturi.

459. În fraza: “O bârfești toată ziua, deși nu-mi dau seama de ce, ca doar ți-e prietenă.”există:
a. principală+circumstanțială concesivă+circumstanțială de cauză;
b. principală+circumstanțială concesivă+completivă directa+circumstanțială de cauză;
c. principală+circumstanțială consecutivă+completiva directa+circumstanțială concesivă;
d. altă interpretare.

@ OA N A S I C LOVA N 56
460. Alege varianta corectă:
a. a dezice, a deszăpezi, a deszăvorî, a dezminți;
b. a deszice, a dezăpezi, a dezăvorî, a desminti;
c. a dezice, a dezăpezi, a deszăvorî, a dezminți;
d. a dezice, a deszăpezi, a dezăvori, a dezminți.

461. Alege varianta corecta:


a. Ce bogății găsim în Munții Apuseni?
Indică-mi pe harta tara Oașului!
b. Ce bogății găsim în Munții Apuseni?
Indică-mi pe harta Țara Oașului!
c. Ce bogății găsim în munții Apuseni?
Indică-mi pe harta tara Oașului!
d. Ce bogății găsim în munții Apuseni?
Indică-mi pe harta Țara Oașului!

462. Alege varianta corectă:


a. să glăsuiască, să ochiască, să huiduiască, să încalciască;
b. să glăsuiască, să ochească, să huiduiască, să încâlcească;
c. să glăsuească, să ochească, să huiduească, să încâlcească;
d. să glăsuiească, să ochiească, să huiduiească, să încâlciească.

463. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise:


a. paloșe/paloșuri, masluri/masle, monologuri/ monoloage;
b. masluri/masle, monologuri/ monoloage, obrazi/obraji;
c. masluri/masle, amalgame/amalgamuri, mofluji/mofluzi;
d. obraji/obrazi;, paloșe/paloșuri, masluri/ masle.

464. Substantivul “brancardă” înseamnă:


a. targă pentru transportul bolnavilor;
b. emigrare în masă;
c. insurecție;
d. haos.

465. Verbul “a cambra” este antonim cu:


a. a acoperi;
b. a asfalta;
c. a se îndrepta, a se alinia ;
d. a capitula.

466. Cuvintele subliniate sunt:


De dânșii au fost corectate.
Te mai ferești de ele?
Rezultatul rămâne același în privința ei.
Mă bucur că a venit pentru noi.
a. complement de agent, pronume personal; complement prepozițional, pronume personal, circumstanțial de relație,
pronume personal; circumstanțial de scop, pronume personal;
b. complement prepozițional, pronume personal de politețe; complement prepozițional, pronume personal, circumstanțial
instrumental, pronume personal; circumstanțial de scop, pronume personal;
c. circumstanțial de relație, pronume personal; complement prepozițional, pronume personal, circumstanțial de relație,
pronume personal; circumstanțial de scop, pronume personal;
d. complement de agent, pronume personal; complement prepozițional, pronume personal, circumstanțial de relație,
pronume personal; circumstanțial de cauză, pronume personal.

467. Alege varianta corectă:

@ OA N A S I C LOVA N 57
a. Mangalia-mangalian, Medias-mediașean, Miercurea-Ciuc-miercureaciucan, Mures-mureșean, Neamt-neamț, Negru-
Vodă- negruvodean;
b. Mangalia-mangaliot, Medias-medieșean, Miercurea-Ciuc-miercurean, Mureș-mureșan, Neamt-nemțean, Negru-Vodă-
negruvodean;
c. Mangalia-mangalian, Medias-medieșean, Miercurea-Ciuc-miercureaciucan, Mures-muresan, Neamt-neamț, Negru-Vodă-
negrean;
d. Mangalia-mangalez, Medias-mediasian, Miercurea-Ciuc-miercurean, Mures-mureșian, Neamt-nemțean, Negru-Vodă-
negrean.

468. La sfârșitul unei propoziții interogative indirecte se folosește:


a. semnul întrebării;
b. semnul exclamării;
c. punctul;
d. nu se folosește niciun semn de punctuație.

469. Conform DOOM 2, se scriu cu x și se pronunță cu gz toate cuvintele din seria:


a. exaltație, examen, exaspera, executa;
b. examen, excentric, excepțional, executa;
c. exaltație, examen, excepțional,oxiur;
d. exces, executa, exaspera, examen.

470. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. baboarde, bairame, balamali, baltage;
b. baborduri, bairamuri, balamale, baltage;
c. baborduri, bairame, balamali, baltaguri;
d. baborduri, bairamuri, balamale, baltaguri.

471. Alege varianta corecta de despărțire a cuvintelor în silabe:


a. pi-o-nier, po-dium, pri-zo-ni-er, ti-a-ra;
b. pi-o-nier, po-dium, pri-zo-nier, tia-ra;
c. pi-o-ni-er, po-di-um, pri-zo-ni-er, ti-a-ra;
d. pi-o-ni-er, po-di-um, pri-zo-nier, tia-ra.

472. Expresia: “a-și pune pirostriile” înseamnă:


a. a deceda;
b. a se supune;
c. a sărbători;
d. a se căsători.

473. Cuvântul “corolar” înseamnă:


a. idee, concluzie;
b. parte superioară a unei flori;
c. rotund, oval;
d. întărire, consolidare.

474. Verbul “a conturba” înseamnă:


a. a cere sfatul;
b. a deranja, a tulbura;
c. a privi lung;
d. a revoca, a anula un ordin.

475. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. astă seară, astă iarnă, astă dată, astă vară;
b. astă- seară, astă- iarnă, astă-dată, astă-vară;
c. astă-seară, astă- iarnă, astă dată, astă-vară;
d. astă seară, astă iarnă, astă-dată, astă vară.

@ OA N A S I C LOVA N 58
476. Conjuncțiile “însă”, “deci” și adverbul “totuși” așezate în interiorul unei propoziții:
a. se despart întotdeauna prin virgulă;
b. nu se despart prin virgulă;
c. nu se folosesc în interiorul propozițiilor;
d. nicio variantă nu e corectă.

477. Alege varianta în care sunt acceptate ambele forme propuse:


a. el extirpă/extirpează, el împreună/împreunează, eu dibui/dibuiesc;
b. el (se) desfată/desfătează, el (se) încrâncea/încrâncenează, ei irigă/irighează;
c. ei irigă/irighează, el extirpă/extirpează, el (se) încrâncenă/incrâncenează;
d. eu destăinui/destăinuiesc, eu dibui/dibuiesc, eu drăcui/drăcuiesc.

478. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. bugete, barzi, bareme, bazine;
b. bugeturi, barde, bareme, bazinuri;
c. bugete, barde, baremuri, bazine;
d. bugeturi, barzi, baremuri, bazinuri.

479. Ce cuvânt lipsește din expresia: “a se potrivi ca …-n perete”


a. brânza;
b. nuca;
c. cuiul;
d. varul.

480. Alege varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe:


a. ghe-e-na, ghe-i-șă, ghi-o-șă, ghi-o-tu-ră;
b. ghee-na, ghe-i-șă, ghio-șă, ghio-tu-ră;
c. ghe-e-na, ghei-șă, ghi-o-șă, ghio-tu-ră;
d. ghee-na, ghe-i-șă, ghio-șă, ghi-o-tu-ră.

481. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. container, escroc, clarvăzător, clar-obscur;
b. conteiner, excroc, clar văzător, clar obscur;
c. container, excroc, clar-văzător, clar-obscur;
d. container, escroc, clarvăzător, clarobscur.

482. Alege varianta ce conține numai forme corecte de gerunziu:


a. transcriând, trunchiând, ultragiând, zgârâind;
b. transcriind, trunchiind, ultragiind, zgâriind;
c. transcriind, trunchind, ultragiind, zgârâind;
d. transcriind, trunchind, ultragiând, zgâriind.

483. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. coșmare, derdelușuri, capacuri, conacuri;
b. coșmare, derdelușe, capacuri, conacuri;
c. coșmaruri, derdelușuri, capace, conace;
d. coșmaruri, derdelușuri, capace, conacuri.

484. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. decalopoduri, cicloane, cimpoaie, cirede;
b. decalopoduri, ciclonuri, cimpoiuri, cirede;
c. decalopode, cicloane, cimpoaie, cirezi;
d. decalopozi, ciclonuri, cimpoaie, cirezi.

485. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. trasee, troleuri, țăndări, utilaje, verdicte;
b. traseuri, troleuri, țăndăre, utilajuri, verdicturi;

@ OA N A S I C LOVA N 59
c. trasee, trolee, țăndări, utilaje, verdicte;
d. traseuri, trolee, țăndări, utilajuri, verdicte.

486. Alege varianta corectă:


a. eu (mă) încovoi, eu (mă) înfășor, eu îngăim;
b. eu (mă) încovoiesc, eu (mă) înfășurez, eu îngăimez;
c. eu (mă) înconvoi, eu (mă) înfășor, eu îngăimez;
d. eu (mă) înconvoiesc, eu (mă) înfășurez, eu îngăim.

487. În fraza: “Bine că acum te-ai hotărât să mergi și tu cu noi!”, cuvântul subliniat este:
a. nume predicativ/ adverb de mod;
b. nume predicativ/ adjectiv invariabil;
c. predicat verbal/ adverb predicativ;
d. altă interpretare.

488. Cuvintele subliniate sunt:


Cât salariu ceri?
Mă gândesc cât timp am pierdut.
Spune-mi la cât evaluezi tabloul?
La vârsta lui, vorbește cât de cât.
a. adjectiv pronominal interogativ, pronume relativ, pronume relativ, locuțiune adverbiala;
b. adjectiv pronominal interogativ, adjectiv pronominal relativ, adjectiv pronominal relativ, locuțiune substantivală;
c. pronume interogativ, pronume relativ, pronume interogativ, locuțiune adverbială;
d. adjectiv pronominal interogativ, adjectiv pronominal relativ, pronume relativ, locuțiune adverbială.

489. Cuvântul “egidă” înseamnă:


a. ocrotire, sprijin;
b. reacție afectivă;
c. întrecere;
d. lămurire, clarificare.

490. Cuvântul “gatism” înseamnă:


a. ramolisment;
b. curent literar;
c. machiaj;
d. aranjament.

491. Substantivul “hagiograf ” înseamnă:


a. autor care scrie despre fotbaliști renumiți;
b. om zgârcit;
c. autor care scrie despre viețile sfinților;
d. autor care se ocupa cu harta lumii.

492. În enunțurile următoare, verbul “a fi” este:


E nevoie de mai multe culori?
Excursia va fi 1000 de euro.
Mi-e sete și vreau să ajung acasă.
Regret că nu ai fost cu băgare de seamă.
a. toate predicative;
b. toate copulative;
c. 1,4 copulative;
d. 1,2,3 predicative.

493. Cuvintele subliniate reprezintă:


Nu învață numai latina, ci și informatica.
Am auzit cum că președintele ar fi abandonat cursa electorală.
Deși e foarte slabă, ea încă ține dieta.

@ OA N A S I C LOVA N 60
După ce va realiza ce a făcut, probabil va fi prea târziu.
a. conjuncții compuse;
b. 1,2,4 conjuncții compuse, 3 conjuncție simplă;
c. 1,2,3 conjuncții compuse;
d. 1,2,4 locuțiuni conjuncționale.

494. Cuvântul “efemer” este antonim cu:


a. solemn, elegant;
b. impresionant, mișcător;
c. veșnic, continuu;
d. dichisit, gătit.

495. Alege varianta corectă:


a. orșovan, parizian, petroșănean, roznovian, tokiez;
b. orșovan, parizian, petroșănean, roznovan, tokioez;
c. orșovean, parisian, petroșenean, roznovian, tokionez;
d. orșovean, parizian, petroșenean, roznovean, tokiot.

496. Alege varianta corectă:


a. Abisinia- abisinian, Afganistan-afgan, Alba-Iulia – albaiulian, Andalucia-andaluz; Andorra- andorran, Angola-angolez;
b. Abisinia- abisiniot, Afganistan-afganistanez, Alba-Iulia – albaiulian, Andalucia-andaluz; Andorra- andorran, Angola-
angolez;
c. Abisinia- abisinian, Afganistan-afgan, Alba-Iulia – albiulian, Andalucia-andaluzian; Andorra- andoluz, Angola-angolez;
d. Abisinia- abisini, Afganistan-afgan, Alba-Iulia –iulian, Andalucia-andaluianz; Andorra- andorran, Angola-angol.

497. În fraza: “Bravo cui învață!”, propoziția subordonată este:


a. completivă directă;
b. completivă indirectă;
c. subiectivă;
d. altă variantă.

498. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. gaici, gâlceve, geamandure, ghețe;
b. gaici, gâlcevi, geamanduri, ghețuri;
c. gaice, gâlceve, geamanduri, ghețuri;
d. gaice, gâlcevi, geamandure, ghețuri.

499. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. imașuri, imprimee, interregnuri, izlazuri;
b. imașe, imprimeuri, interregne, izlaze;
c. imașe, imprimee, interregne, izlaze;
d. imașuri, imprimeuri, interregnuri, izlazuri.

500. Alege varianta corectă:


a. el zbârnie, el (se) zbenguiește, el zornăiește, el deșeală;
b. el zbârnie, el (se) zbenguie, el zornăie, el deșeală;
c. el zbârniește, el (se) zbenguiește, el zornaieste, el deșală;
d. el zbârnâie, el (se) zbenguie, el zornăie, el deșală.

501. În fraza: “Pesemne c-aista-i Flămânzilă.” există:


a. 2 predicate verbale;
b. 2 predicate nominale;
c. 1 predicat verbal și 1 predicat nominal;
d. altă variantă.

502. Cuvântul “cazuar” înseamnă:


a. cu caracter întâmplător, fortuit;

@ OA N A S I C LOVA N 61
b. referitor la cazurile substantivului;
c. pasare asemănătoare struțului;
d. fișa referitoare la antecedentele judiciare ale unui individ.

503. Verbul “a decima” este sinonim cu:


a. a împărți;
b. a conferi, a da;
c. a ucide, a omorî;
d. a provoca, a stârni.

504. Cuvântul “fumist” este sinonim cu:


a. bucătar;
b. neserios, șarlatan;
c. exploziv;
d. funebru, sinistru.

505. În fraza: “Ți-am văzut lucrarea și am rămas surprins.”, cuvântul subliniat este:
a. complement indirect/ pronume personal/dativ;
b. atribut pronominal/pronume personal/dativ;
c. complement indirect/ pronume reflexiv/dativ;
d. atribut pronominal/ pronume reflexiv/dativ.

506. “De astea am mai auzit noi!”, construcția subliniată este:


a. pronume demonstrativ/nominativ/subiect;
b. pronume demonstrativ/acuzativ/subiect;
c. adjectiv pronominal nehotărât (pe lângă un substantiv eliptic)/ acuzativ/ atribut adjectival;
d. altă interpretare.

507. Alege varianta corectă:


a. ea înlănțuieste, ea îngăduie, ea târâie, vâjaâiește;
b. ea înlănțuieste, ea îngăduiește, ea țârâiește, vâjaâiește;
c. ea înlănțuie, ea îngăduie, ea târâie, vâjâie;
d. ea înlănțuieste, ea îngăduie, ea târâie, vâjâie.

508. Alege varianta care conține numai verbe personale:


a. a alergat, nu recunoaște, să mănânce, asculta, miauna;
b. zice, se zice, roagă, va fi, ar fi lovit;
c. vine, este, sa alinte, să doarmă, ar manca;
d. va înviora, sunt, schelălăia, a plouat, merge.

509. Substantivul “euharistie” înseamnă:


a. armonie;
b. împărtășanie;
c. excludere;
d. beatitudine.

510. În enunțul “Este un doctor de prim rang.”, construcția subliniată este:


a. locuțiune adjectivală;
b. prepoziție+adjectiv+substantiv;
c. prepoziție+numeral+substantiv;
d. locuțiune substantivală.

511. În enunțul “I-am admirat vestimentația primei-doamnei (1)/ primei-doamne(2)/ prima-doamnei (3) de la întâlnirea
cu prim-viceprim-ministrul (4)/ prim viceprim-ministru (5)/ prim vice-prim-ministru.”, variantele corecte sunt:
a. 1,2,,5;
b. 2, 4;
c. 1,6;

@ OA N A S I C LOVA N 62
d. 1, 5.

512. În enunțul “Știu să acord prim ajutor (1)/prim-ajutor(2)/ primajutor (3) după ch-cha-cha-urile (4)/cia-cia-cia-urile
(5)/ chachachaurile (6) epuizante.”, variantele corecte sunt:
a. 2,5;
b. 2,6;
c. 1,4;
d. 3,6.

513. Varianta corectă “Am lipit cu….”


a. prenandez;
b. prelandez;
c. prelandes;
d. prenadez.

514. Este incorectă forma:


a. alaltăieri după-masă;
b. alaltăieri-după-masă;
c. alatăieri-noapte;
d. alaltăieri-seara.

515. Este invariabil doar adjectivul:


a. alb-albastru;
b. alb-negru;
c. alb-gălbui;
d. alb-argintiu.

516. În enunțul “Vesta antiglonț te poate ajuta în lupta anticorupție.”, cuvintele subliniate sunt:
a. substantive comune;
b. părți componente ale locuțiunilor;
c. adjective variabile
d. adjective invariabile.

517. Este adjectiv variabil doar:


a. antitero;
b. antimafia;
c. antifurt;
d. antiterorist.

518. Este adjectiv invariabil doar:


a. antiaerian;
b. antibacterian;
c. anticriză;
d. antigripal.

519. Alege seria cuvintelor scrise corect:


a. apă minerală; apa plată; ardei iute, ardei gras;
b. apă-minerală; apă-plată; ardei iute, ardei gras;
c. apă minerală; apa plată; ardei-iute, ardei-gras;
d. apă-minerală; apa-plată; ardei-iute, ardei-gras.

520. În enunțul “Ba citește, ba visează.”, cuvântul subliniat este:


a. conjuncție coordonatoare copulativă;
b. conjuncție coordonatoare adversativă;
c. conjuncție coordonatoare disjunctivă;
d. adverb relativ.

@ OA N A S I C LOVA N 63
521. În cuvintele: “examen”, “xeroxare”, “ortodocși” există:
a. 6 litere, 6 sunete; 8 litere, 8 sunete; 9 litere, 9 sunete;
b. 6 litere, 7 sunete; 8 litere, 10 sunete; 9 litere, 9 sunete;
c. 6 litere, 6 sunete; 8 litere, 9 sunete; 9 litere, 8 sunete;
d. 6 litere, 7 sunete; 8 litere, 10 sunete; 9 litere, 8 sunete.

522. În enunțul:“ Clasicile melodii îmi amintesc cu precizie și cu detalii amănunțite despre clipele minunate ale prieteniei
noastre.” există:
a. o greșeală;
b. două greșeli;
c. trei greșeli;
d. patru greșeli.

523. În enunțul: “Rața țuști în apă.”, interjecția are funcția sintactică de:
a. atribut;
b. circumstanțial de mod;
c. predicat verbal;
d. nu are funcție sintactică.

524. Câte atribute adjectivale exprimate prin adjective pronominale sunt în enunțul: “Destui elevi nu au aflat care subiect
era mai simplu, deși ei înșiși au spus că nu contează acest aspect.”?
a. 2;
b. 3;
c. 4;
d. 5.

525. Felul propozițiilor din fraza: “Că nu și-a făcut tema înseamnă că nu-i pasă de școală.”
a. SB, PP, CD;
b. CV,PP, CD;
c. CZ, PP, PR;
d. SB, PP, PR.

526. Antonimul cuvântului “opulență” este:


a. bogăție;
b. belșug;
c. abundență;
d. mizerie.

527. Antonimul cuvântului “meteahnă” este:


a. calitate;
b. viciu;
c. lipsă;
d. defect.

528. Sinonim pentru “divergență” este:


a. înțelegere;
b. dezacord;
c. armonie;
d. învoială.

529. Antonimul cuvântului “laic” este:


a. mirean;
b. lumesc;
c. cleric;
d. prevăzător.

530. Antonimul cuvântului “costeliv” este:

@ OA N A S I C LOVA N 64
a. slab;
b. uscat;
c. gras;
d. lent.

531. Antonimul cuvântului “alteritate” este:


a. deosebire;
b. distincție;
c. identitate;
d. intrare.

532. Antonimul cuvântului “abrutizare” este:


a. dezumanizare;
b. degradare;
c. civilizare;
d. animalizare.

533. Paronimul cuvântului “a se obține” este:


a. a se opri;
b. a se abține;
c. a se înfrâna;
d. a răbda.

534. “Ad-interim” înseamnă:


a. certificat;
b. înfiat;
c. locțiitor;
d. nimerit.

535. În enunțul“ Mi-a fost ușor să spun: Adio!” , cuvântul subliniat este:
a. complement direct/ interjecție;
b. subiect/ interjecție;
c. predicat verbal/ verb;
d. circumstanțial de mod/adverb de mod.

536. Antonimul cuvântului “admonestare” este:


a. laudă;
b. mustrare;
c. observație;
d. critică.

537. Paronimul cuvântului “amputare” este:


a. secționare;
b. detașare;
c. scurtare;
d. imputare.

538. Antonimul cuvântului “apatie” este:


a. sârguință;
b. pasivitate;
c. indolență;
d. apăsare.

539. Antonimul cuvântului “aplomb” este:


a. îndrăzneală;
b. timiditate;
c. pansament dentar;

@ OA N A S I C LOVA N 65
d. gaură.

540. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. bine crescut, bine cunoscut, bineînțeles, bunăvoința;
b. bine -crescut, bine -cunoscut, bine-înțeles, buna-voință;
c. bine- crescut, bine- cunoscut, bineînțeles, bună-voința;
d. bine crescut, bine cunoscut, bine înțeles, bună-voință.

541. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. aritmografe, aterizajuri, avantaje, ariergărzi;
b. aritmografuri, aterizajuri, avantaje, ariergarde;
c. aritmografe, aterizaje, avantajuri, ariergarde;
d. aritmografe, aterizaje, avantaje, ariergărzi.

542. Alege varianta corectă:


a. La geografie, am învățat despre Marea Neagră și despre fluviul Dunărea.
b. La geografie, am învățat despre marea Neagră și despre fluviul Dunărea.
c. La geografie, am învățat despre Marea Neagră și despre Fluviul Dunărea.
d. La geografie, am învățat despre marea Neagră și despre Fluviul Dunărea.

543. Alege varianta care conține forme corecte de viitor:


a. va cădea, va pare, va plăcea, va prevede;
b. va cade, va părea, va place, va prevedea;
c. va cade, va părea, va plăcea, va prevede;
d. va cădea, va părea, va plăcea, va prevedea.

544. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise:


a. versete/verseturi, cataloguri/cataloage, evantai/evantaie;
b. evantai/evantaiuri, viruși/virusuri, zălog/zăloage;
c. visuri/vise, virusi/virusuri, cataloguri/cataloage;
d. virusuri/viruși, visuri/vise, zabave/zăbăvi.

545. In fraza: “Acum să-mi spui tu cine ești, de unde vii și încotro te duci, că de nu, acolo iți putrezesc ciolanele.”
(Ion Creangă) există:
a. 3 propoziții necircumstanțiale și o propoziție circumstanțială;
b. 3 propoziții necircumstanțiale si 2 propoziții circumstanțiale;
c. o subiectivă, 2 propoziții necircumstanțiale si o propoziție circumstanțială;
d. o propoziție necircumstanțială și 4 propoziții circumstanțiale.

546. Pronumele relativ “cui” din enunțul: “Oferă cea mai mare dragoste cui te respectă!” are funcția sintactică de:
a. subiect în genitiv al verbului “respecta”;
b. subiect în dativ al verbului “respecta”;
c. subiect în nominativ al verbului “respecta”;
d. complement indirect al verbului “respecta”.

547. Ce cuvânt lipsește din expresia: “a se întinde mai mult decât îi este…”

a. ograda;
b.lungul nasului;
c. nasul;
d.plapuma.

548. Cuvântul “culant” înseamnă:


a. referitor la culori;
b. culegere de texte și fotografii;
c. vinovat;
d. indulgent, amabil.

@ OA N A S I C LOVA N 66
549. Adjectivul “desuet” este antonim cu:
a. disprețuit;
b. șic, deosebit;
c. nou, proaspăt;
d. nenorocit, amărât.

550. Alege varianta corectă:


a. Roșiorii de Vede-vedean, Roznov-roznovian, Satulung-satulungean, Săcele-săcelan, Sălaj-salajan, Sebes-sebeșan;
b. Roșiorii de Vede-roșiorean, Roznov-roznovean, Satulung-satulungean, Săcele-săcelean, Sălaj-salajean, Sebes-sebeșean;
c. Roșiorii de Vede-roșian, Roznov-roznovan, Satulung-satulungean, Săcele-săcelean, Sălaj-salajin, Sebes-sebeșan;
d. Roșiorii de Vede-rosiorean, Roznov-roznovan, Satulung-satlungean, Săcele-săcelean, Sălaj-sălăjan, Sebes-sebesan.

551. Alege varianta ce conține numai cuvinte accentuate corect:


a. tombola, vatman, venetic, vector, tribut;
b. tombola, vatman, venetic, vector, tribut;
c. taxi, tribut, viceversa, vector, toasturi;
d. taxi, viceversa, toasturi, tombola, vector.

552. Se dau prepozițiile: deasupra, înaintea, dedesubtul, asupra, împotriva, în mijlocul, în jurul, în fața, înăuntrul:
a. pot construi doar cazul genitiv;
b. pot construi doar cazurile genitiv, dativ;
c. pot construi cazurile genitiv, dativ și acuzativ;
d. nicio variantă.

553. Alege varianta care conține numai forme corecte de genitiv:


a. gheții, smintelei, tumorii, surorii;
b. gheței, smintelei, tumorei, surorei;
c. gheții, smintelii, tumorii, surorii;
d. gheții, smintelei, tumorii, surorii.

554. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. sangvin, serviciu, salariu, subterfugiu;
b. sanguin, servici, salar, subrefugiu;
c. sanguin, serviciu, salar, subrefugiu;
d. sangvin, servici, salariu, subtrefugiu.

555. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. bazilice, bice, bojdeuce, burghiuri;
b. bazilice, biciuri, bojdeuce, burghiuri;
c. bazilice, biciuri, bojdeuce, burghie;
d. bazilici, bice, bojdeuci, burghie.

556. Conjunctivul prezent al verbului “a avea” este:


a. să aivă;
b. să aive;
c. să aibă;
d. să aibe.

557. Alege varianta corectă:


a. să abroge, să invoce, să convoce, să provoce;
b. să abroge, să invoce, să convoace, să provoace;
c. să abroage, să invoce, să convoace, să provoce;
d. să abroge, să invoace, să convoace, să provoce.

558. Alege varianta corectă:


a. Întâi Mai, două Aprilie;

@ OA N A S I C LOVA N 67
b. Întâi Mai, doi Aprilie;
c. Unu Mai, două Aprilie;
d. Unu Mai, doi aprilie.

559. Ce înseamnă cuvântul “oberliht”:


a. fereastra, porțiune de ușă;
b. formațiune nazistă;
c. partid german din zilele noastre;
d. statuie impunătoare.

560. Substantivul “breșă” înseamnă:


a. prăjitură sub formă de gogoși;
b. loc unde se educă preșcolarii;
c. spărtură într-un gard, într-un zid;
d. document foarte vechi.

561. Alege varianta care conține numai adverbe:


a. mai, bine, acum, asa, prostesc, niciodată;
b. cândva, piano, apropo, românește, adică;
c. uneori, nicăieri, precum, voinicesc, alt fel;
d. altădată, aici, cândva, nicidecum, nemțesc.

562. Expresiile “mi-este rușine”, “mi-este teama”, “îmi pare rău” cer o subordonată:
a. subiectivă;
b. completivă directă;
c. completivă indirectă;
d. altă variantă.

563. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. lefe, leși, lexiconi, libreturi;
b. lefuri, leși, lexicoane, librete;
c. lefe, lehi, lexiconi, librete;
d. lefuri, lehi, lexiconuri, libreturi.

564. Verbul “a (se) abrutiza” este sinonim cu:


a. a se îndobitoci;
b. a fi violent;
c. a lovi;
d. a pedepsi.

565. Alege varianta corectă:


a. ori de câte ori, orișicum, ori de-unde, oriunde;
b. ori decâteori, ori și cum, ori deunde, oriunde;
c. ori de câteori, ori și cum, ori de unde, ori unde;
d. ori de câte ori, orișicum, orideunde, oriunde.

566. Alege varianta care conține cuvinte în interiorul cărora se găsesc hiaturi:
a. perpetuez, duel, fiica, rochia, îndoiala;
b. cheltuiala, asemenea, aeroport, coopta;
c. aerodrom, agrea, istorie, via, alcătuiască;
d. aerisi, boreal, agreez, familie, poezie.

567. Alege șirul cu accentele puse corect:


a. musaca, prepelița, foamete, fenomen;
b. musaca, prepelița, foamete, fenomen;
c. musaca, prepelița, foamete, fenomen;
d. musaca, prepelița, foamete, fenomen.

@ OA N A S I C LOVA N 68
568. Cuvintele: “primul”, “ultimul” sunt:
a. numerale ordinale;
b. pronume nehotărâte;
c. adjective;
d. numeral ordinal, adjectiv.

569. Alege varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe:


a. im-pre-si-o-nism, in-jun-ghi-em, ja-guar, in-ten-ți-o-nat;
b. im-pre-sio-nism, in-jun-ghiem, ja-gu-ar, in-ten-țio-nat;
c. im-pre-si-o-nism, in-jun-ghiem, ja-guar, in-ten-ți-o-nat;
d. im-pre-sio-nism, in-jun-ghi-em, ja-gu-ar, in-ten-țio-nat.

570. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. deziderate, diagnosticuri, catarge, diamanturi;
b. deziderate, diagnostice, catarge, diamante;
c. dezideraturi, diagnosticuri, catarguri, diamanturi;
d. deziderate, diagnostice, catarguri, diamante.

571. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. ditiramburi, embrioni, dobânzi, divane;
b. ditirambi, embrionuri, dobânde, divane;
c. ditiramburi, embrionuri, dobânzi, divanuri;
d. ditirambi, embrioni, dobânzi, divanuri.

572. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. gâtlejuri, garajuri, găitanuri, goblenuri;
b. gâtleje, garaje, găitane, goblene;
c. gâtlejuri, garaje, găitane, goblenuri;
d. gâtleje, garajuri, găitanuri, goblene.

573. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. grinde, gușe, hangare, grețe;
b. grinzi, guși, hangare, greuri;
c. grinzi, gușe, hangaruri, grețuri;
d. grinde, guși, hangare, grețuri.

574. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. dictoane, diferende, lighene, dineuri;
b. dictonuri, diferenduri, ligheane, dinee;
c. dictonuri, diferenduri, ligheanuri, dineuri;
d. dictoane, diferenduri, ligheane, dineuri.

575. Substantivul “voracitate” înseamnă:


a. lăcomie la mâncare, cupiditate;
b. fluență, cursivitate;
c. distrugere, nimicire;
d. opresiune.

576. Cuvântul “teratism” înseamnă:


a. malformație, monstruozitate;
b. perforație, găurire;
c. studiu asupra Pământului;
d. prevestire.

577. Cuvântul “rapace” înseamnă:


a. răzbunător, ranchiunos;

@ OA N A S I C LOVA N 69
b. acoperiș;
c. măduva spinării;
d. răpitor, hrăpăreț.

578. Substantivul “ordurie” este antonim cu:


a. petrecere;
b. curățenie;
c. ciudățenie, extravaganta;
d. constelație.

579. Substantivul “laxitate” înseamnă:


a. purgație;
b. mortalitate;
c. moliciune, lipsă de rezistență;
d. ornament, decor.

580. Cuvintele subliniate sunt:


Atâta pagubă să fie!
A curtat-o atâta!
Toate-s la locul lor?
În casă este mult mai curat.
a. adjectiv pronominal nehotărât, adverb, pronume nehotărât, adverb;
b. adjectiv pronominal interogativ, pronume interogativ, pronume nehotărât, adjectiv;
c. adjectiv pronominal nehotărât, pronume nehotărât, pronume interogativ, adverb;
d. adjectiv pronominal nehotărât, pronume nehotărât, pronume nehotărât, adverb.

581. Cuvintele subliniate sunt:


Orice-ai spune, un altul ca el n-ai să mai găsești.
La proces, altul și-a susținut nevinovăția.
Una spui, alta faci.
Alege una din două.
a. pronume nehotărâte;
b. substantiv, pronume nehotărât, pronume nehotărât, numeral cardinal;
c. substantiv, pronume nehotărât, pronume nehotărât, pronume nehotărât;
d. 3 pronume nehotărâte, numeral.

582. Cuvintele subliniate au funcții sintactice de:


În afară de Ionescu, nimeni n-a mai luat cuvântul.
În cazul abandonului, nu va primi nimic.
S-a negociat cu privire la salariul profesorilor.
a. circumstanțial cumulativ, circumstanțial de excepție, circumstanțial de relație;
b. circumstanțial de excepție, circumstanțial condițional, circumstanțial de relație;
c. circumstanțial de excepție, circumstanțial condițional, circumstanțial cumulativ;
d. circumstanțial de excepție, circumstanțial opozițional, circumstanțial de mod.

583. Alege varianta corectă:


a. Anzi-anzian, Armenia-armean, Austria- australian, Baia de Arama- aramaș,, Bosnia-bosniac;
b. Anzi-andin, Armenia-armean, Austria- austriac, Baia de Arama- baiaș, Bosnia-bosniac;
c. Anzi-anzian, Armenia-armenian, Austria- austrian, Baia de Arama- aramaș, Bosnia-bosniec;
d. Anzi-andez, Armenia-armean, Austria- australian, Baia de Arama- aramaș, Bosnia-bosniac.

584. Alege varianta corectă:


a. Tokio-tokian, Uganda-ugandan, Venezuela-venezuelan, Zair-zairez, Zambi-zambiot;
b. Tokio-tokian, Uganda-ugandan, Venezuela-venezuelan, Zair-zairan, Zambi-zambian;
c. Tokio-tokiez, Uganda-ugandez, Venezuela-venezuelez, Zair-zairez, Zambi-zambiez;
d. Tokio-tokiot, Uganda-ugandez, Venezuela-venezuelean, Zair-zairez, Zambi-zambian.

@ OA N A S I C LOVA N 70
585. Cuvintele subliniate sunt:
Îmi e datoare o sumă imensă.
Nu am fost gelos pe nimeni.
Fiindu-le lehamite, au abandonat dezbaterea.
a. complement direct, complement indirect, subiect;
b. complement prepozițional, complemente directe;
c. complemente directe;
d. altă variantă.

586. Cuvântul “luxurios” înseamnă:


a. abundent, bogat;
b. desfrânat;
c. arborescent;
d. care ține de lux.

587. Substantivul “obliterare” înseamnă:


a. contribuție modestă de bani;
b. dispariție, ștergere;
c. datorie, angajament;
d. țintă, scop.

588. Adjectivul “limpid” este antonim cu:


a. neclar, mințit;
b. vecin;
c. restrâns, mărginit;
d. imoral, libertin.

589. Substantivul “lasitudine” este sinonim cu:


a. oboseală, plictiseală;
b. dărnicie, generozitate;
c. lovire;
d. sclavie.

590. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. furnale, festine, fluxe, furnire;
b. furnale, festinuri, fluxuri, furnire;
c. furnaluri, festinuri, fluxuri, furniruri;
d. furnale, festine, fluxuri, furniruri.

591. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. ecrane, episoade, facsimiluri, evantaiuri;
b. ecrane, episoade, facsimile, evantaie;
c. ecranuri, episoduri, facsimile, evantaiuri;
d. ecranuri, episoade, facsimiluri, evantaie.

592. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. tangou, tânjeală, placarda, prooroc;
b. tango, tânjală, plancarda, proroc;
c. tango, tânjeală, plancarda, prooroc;
d. tangou, tânjală, placarda, proroc.

593. Semnul de punctuație numit “două puncte” se folosește:


a. numai la sfârșitul unei fraze;
b. numai în interiorul unei fraze;
c. atât la sfârșitul unei fraze, cât și în interiorul acesteia;
d. în niciunul din aceste cazuri.

@ OA N A S I C LOVA N 71
594. Alege varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe:
a. dia-vol, dez-i-lu-zi-o-nat, dez-na-ți-o-na-li-za, dic-țio-nar;
b. di-a-vol, dez-i-lu-zio-nat, dez-na-ți-o-na-li-za, dic-ți-o-nar;
c. di-a-vol, dez-i-lu-zio-nat, dez-na-țio-na-li-za, dic-țio-nar;
d. dia-vol, dez-i-lu-zi-o-nat, dez-na-ți-o-na-li-za, dic-ți-o-nar.

595. Alege varianta care conține numai substantive defective de singular:


a. mănunchiuri, grâne, icre, ghilimele;
b. scripte, mazăre, ghilimele, grâne;
c. mănunchiuri, grâne, hemoroizi,;
d. ghilimele, icre, grâne, scripte.

596.Alege varianta care conține numai forme corecte de genitiv:


a. supleței, cota-părții, eglogei, încălțăminții;
b. supleții, cotă-părții, eglogii, încălțăminții;
c. supleței, cotei-părți, eglogei, încălțămintei;
d. supleții, cotei-părți, eglogii, încălțămintei.

597.Alege varianta ce conține numai forme corecte de gerunziu:


a. incendiând, inventariând, iradiând, îngrețoșând;
b. incendiind, inventariind, iradiind, îngrețoșând;
c. incendiind, inventariaâd, iradiind, îngrețoșind;
d. incendiând, inventariind, iradiând, îngrețoșind.

598. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. reflecse, prolicși, micști, ficse;
b. reflexe, prolicși, micști, fixe;
c. reflexe, prolixi, mixti, fixe;
d. reflexe, prolixi, micști, ficse.

599. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. ibrice, institute, intervale, horoscoape;
b. ibricuri, instituturi, intervaluri, horoscopuri;
c. ibricuri, institute, intervale, horoscopuri;
d. ibrice, instituturi, intervaluri, horoscoape.

600. Alege varianta corectă:


a. eu înspăimântez, eu înșiruiesc, eu învăluiesc, eu jupuiesc;
b. eu înspăimânt, eu înșirui, eu învălui, eu jupoi;
c. eu înspăimânt, eu înșiruiesc, eu învăluiesc, eu jupoi;
d. eu înspăimânt, eu înșirui, eu învălui, eu jupuiesc.

601. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise:


a. ligheane/lighene, vremi/vremuri, teline/țelini;
b. heliografuri/heliografe, vreji/vrejuri, țeline/țelini;
c. vremuri/vremi, vreji/vrejuri , ligheane/lighene;
d. heliografuri/heliografe, vremuri/vremi, vreji/vrejuri.

602. În propoziția: “Pe acest director nu prea l-ai văzut muncind.”, cuvântul subliniat are funcție sintactică de:
a. complement direct;
b. circumstanțial de mod;
c. element predicativ suplimentar;
d. complement indirect.

603. Propoziția subordonată din fraza: “Nu e nevoie să mai corectați teza!” este:
a. subiectivă;
b. completivă indirectă;

@ OA N A S I C LOVA N 72
c. atributivă;
d. completivă directă.

604. Verbul “a amnistia” înseamnă:


a. a îmbunătăți o situație;
b. a ține slujba la biserică;
c. a ierta;
d. a amenda.

605. Substantivul “animozitate” este antonim cu:


a. agitație;
b. dragoste, afecțiune;
c. voioșie, veselie;
d. ceartă, dispută.

606. Alege varianta corectă:


a. Predeal-predelean, Radauti-rădăuțean, Râmnicul Sărat-râmnicean, Râmnicu-Valcea-vâlcean, Rasnov-râșnovean, Roman-
romașcan;
b. Predeal-predean, Radauti-rădăuțian, Râmnicul Sărat-râmnicean, Râmnicu-Valcea-vâlcean, Rasnov-râșnovean, Roman-
romașcan;
c. Predeal-predelean, Radauti-rădăuțean, Râmnicul Sărat-sărătean, Râmnicu-Vâlcea-vâlcean, Rasnov-râșnovan, Roman-
romanit;
d. Predeal-predelean, Radauti-rădăuțan, Râmnicul Sărat-râmnicean, Râmnicu-Vâlcea-râmnicean, Rasnov-râșnovean,
Roman-roman.

607. În fraza: “Cum nu agreează învățatul, ar putea abandona cursurile.”, cuvântul subliniat este:
a. adverb relativ de cauza/complement circumstanțial de cauză;
b. adverb relativ de mod/complement circumstanțial de mod;
c. conjuncție subordonatoare/ fără funcție sintactică;
d. adverb relativ de cauză/fără funcție sintactică.

608. Indică seria în care numele sunt corect ordonate alfabetic:


a. Sima A. Anca, Sima A. Teodora, Sima C. Silvia, Sima C. Cornelia, Simu A. Tiberiu; Simionescu D. Daniela;
b. Silvaș I. Malina, Silvaș. M. Alexandra, Silvaș M. Simina, Silvaș M. Stan, Silvaș M. Sorina;
c. Tănase Z. Florin, Tănăsescu A. Alexandra, Tănăsescu V. Codrina, Tănăsescu V. Codruț, Tănăsescu V. Roxana;
d. Pădure B. Gheorghe, Păduraru C. Monica, Pârvu I. Ernest, Pârvan G. Mirela, Piru A. Amalia.

609. Alege varianta care conține numai verbe impersonale:


a. nu ciripește, ar tolera, va incinera, se face ziua;
b. trebuie, se aude, ploua, fulgera, se face noapte;
c. chelălăie, grohăie, fleșcăiesc, nu dondănesc;
d. fulguiește, trebuie, se zice, anticipez, horcăi.

610. Alege varianta ce conține numai cuvinte accentuate corect:


a. gingaș, haltere, holocaust, satira, sever;
b. simbol, stative, suav, lipie, vrăjmaș;
c. gingaș, haltere, satira, lipie, sever;
d. simbol, stative, suav, lipie, vrăjmaș.

611. În enunțurile următoare, verbul “a fi” este:


Sunt două luni de la accident.
În acest oraș nu sunt cinematografe.
Înflorirea cactusului va fi de câteva minute.
Unde ați fost toată ziua?
a. verbe copulative în toate;
b. verbe predicative în toate;
c. 2,4 predicative, 1,3 copulative;

@ OA N A S I C LOVA N 73
d. altă variantă.

612. Cuvântul “cabalistic” înseamnă:


a. referitor la gloanțe;
b. referitor la vite;
c. magic, misterios;
d. defectuos.

613. Adjectivul “diligent” este antonim cu:


a. servitor;
b. isteț, inteligent;
c. liber, degajat;
d. leneș.

614. Cuvântul “gomă” înseamnă:


a. explicație;
b. înfumurare, snobism;
c. substanță pentru lipit;
d. mișcare circulară.

615. Alege varianta corectă:


a. a despăduchea, a despăienjeni, a dezpături, a dezperechea;
b. a despăduchea, a despăienjeni, a despături, a desperechea;
c. a despăduchea, a despăienjeni, a dezpături, a dezperechea;
d. a dezpăduchea, a dezpăienjeni, a despături, a desperechea.

616. Alege varianta care conține numai forme corecte de feminin:


a. analoaga, baroaca, economa, groteasca;
b. analoaga, baroca, econoama, grotesca;
c. analoga, baroca, economa, grotesca;
d. analoga, baroaca, econoama, groteasca.

617. În fraza: “Cum crede că el e vinovat, e indicat să-l contrazici.”, cuvântul subliniat este:
a. circumstanțial de mod/adverb de mod;
b. circumstanțial de cauză/ adverb relativ de mod;
c. conjuncție subordonatoare cauzală/ fără funcție sintactică;
d. circumstanțial de cauză/ conjuncție subordonatoare cauzală.

618. În fraza: “Nu mai era chip să vină pe la noi.”, propoziția subordonată este:
a. subiectivă;
b. consecutivă;
c. completivă indirectă;
d. altă variantă.

619. Se dau enunțurile următoare:


Ca să înțeleagă situația, profesorul trebuia sa se erijeze în elev.
Întâlnirea prezidențială s-a soldat cu un triumf al conducerii.
Pe culoarul trenului nu se putea avansa decât la stânga.
Forțat de situație, acuzatul a mărturisit adevărul.

există incompatibilitate semantică în:


a. în toate enunțurile;
b. doar în enunțurile 1,3;
c. doar în enunțurile 1,2,3;
d. doar în enunțul 3.

620. Expresia “a-și dezlega sacul” înseamnă:

@ OA N A S I C LOVA N 74
a. a fi generos;
b. a sărăci;
c. s se destăinui;
d. a se îmbogăți.

621. Cuvântul “abscons” înseamnă:


a. greu de găsit;
b. animal mamifer;
c. abis;
d. greu de înțeles.

622. Cuvântul “beai” conține:


a. triftong;
b. diftong;
c. hiat;
d. altă variantă.

623. Apostroful poate apărea:


a. la începutul, în interiorul sau la sfârșitul unor cuvinte;
b. doar la începutul unor cuvinte;
c. doar la începutul sau la sfârșitul unor cuvinte;
d. doar la sfârșitul unor cuvinte.

624. Alege seria construcțiilor scrise corect:


a. D’ale carnavalului, înșir’te mărgărite, pân-acasă, sor’ta;
b. D-ale carnavalului, înșir’te mărgărite, pân-acasă, sor’ta;
c. D’ale carnavalului, înșir’te mărgărite, pân’acasă, sor’ta;
d. D-ale carnavalului, înșir-te mărgărite, pân-acasă, sor-ta.

625. Alege seria construcțiilor scrise corect:


a. soră-ta; mam’mare; făr-a spune; făr’ de;
b. soră’ta; mam’mare; făr’a spune; făr’ de;
c. soră-ta; mam-mare; făr-a spune; făr’ de;
d. soră-ta; mam’mare; făr’a spune; făr’ de.

626. Alege seria construcțiilor scrise corect:


a. pân’să; ‘nainte; domnu’; tre’să;
b. pân-să; ‘nainte; domnu’; tre’să;
c. pân’să; ‘nainte; domnu’; tre-să;
d. pân’să; ‘nainte; domnu; tre’să.

627. În enunțul “Îmi place de Maria pentru că are simțul umorului, însă, în ceea ce privesc preferințele ei vestimentare,
sunt un om care nu pot suporta excentricitățile.” există:
a. o greșeală;
b. două greșeli;
c. trei greșeli;
d. patru greșeli.

628. În enunțul “Le-am spus că nu se merită să se plângă de faptul că li se trece cu vederea realizările lor.” există:
a. o greșeală;
b. două greșeli;
c. trei greșeli;
d. patru greșeli.

629. Alege seria construcțiilor scrise corect:


a. lasă-mă să te las; mai mult ca perfectul; cuvânt-înainte; du-te vino;
b. lasă-mă-să-te-las; mai-mult-ca-perfectul; cuvânt-înainte; du-te-vino;

@ OA N A S I C LOVA N 75
c. lasă-mă să-te las; mai-mult ca perfectul; cuvânt înainte; du-te vino;
d. lasă-mă-să-te-las; mai mult ca perfectul; cuvânt-înainte; du-te-vino.

630. Litera “B” se citește:


a. doar “be”;
b. doar “bî”;
c. și “be” și “bî”;
d. bi.

631. Litera “F” se citește:


a. doar “ef ”;
b. doar “ef ” și “fe”;
c. doar “fî”;
d. “ef ”, “fe”, ‘fî”.

632. În enunțul “Știi cum trebuie să fie un antrenor?”, cuvântul subliniat este:
a. adverb interogativ de mod/ nume predicativ;
b. adverb relativ de mod/ circumstanțial de mod;
c. adverb interogativ de mod/ circumstanțial de mod;
d. adverb relativ de mod/ nume predicativ.

633. În enunțul “Apariția ei la club ne-a uimit.”, construcția subliniată este:


a. substantiv comun, acuzativ/ circumstanțial de loc;
b. substantiv comun, acuzativ/ atribut substantival prepozițional;
c. substantiv comun, acuzativ/ complement prepozițional;
d. substantiv propriu, acuzativ/ atribut substantival prepozițional.

634. În enunțul “Mă roade gândul că nu știe adevărul.”, cuvântul subliniat este:
a. substantiv, acuzativ, complement direct;
b. substantiv, acuzativ, complement indirect;
c. substantiv, nominativ, subiect;
d. parte componentă a unei locuțiuni fără funcție sintactică.

635. Enunțul : “Ar fi necinstit să nu anunțe pe toată lumea.”, cuvântul subliniat este:
a. adverb de mod, nume predicativ
b. adjectiv propriu-zis; nume predicativ;;
c. adverb de mod, complement circumstanțial de mod;
d. adjectiv propriu-zis, complement circumstanțial de mod.

636. În enunțul: “Iubiți elevi ai mei, mai învățați puțin!”, construcția subliniată este:
a. pronume posesiv, genitiv/atribut pronominal genitival;
b. adjectiv pronominal posesiv, vocativ/ atribut adjectival;
c. adjectiv pronominal posesiv, genitiv/ atribut adjectival;
d. altă interpretare.

637. În enunțul “La concert, se vor auzi doar cei din primele rânduri.”, cuvântul subliniat este:
a. adjectiv pronominal demonstrativ de depărtare, nominativ/ atribut adjectival;
b. pronume demonstrativ de depărtare, nominativ/ subiect;
c. articol demonstrativ, fără funcție sintactică;
d. altă interpretare.

638. Cuvântul “inapetență” înseamnă:


a. imposibilitate;
b. prostie, gafa;
c. indecență;
d. lipsa poftei de mâncare.

@ OA N A S I C LOVA N 76
639. Cuvântul “indimenticabil” înseamnă:
a. care nu se strică;
b. nemăsurabil;
c. de neuitat;
d. curbat, ondulat.

640. Cuvântul “ineluctabil” înseamnă:


a. care se opune violenței;
b. inevitabil, de neînlăturat;
c. nemăsurabil;
d. groaznic, teribil.

641. Cuvântul “insidios” înseamnă:


a. învățat, cult;
b. lipsit de gust;
c. viclean, perfid;
d. băgăreț, indiscret.

642. Cuvântul “insolvabil” înseamnă:


a. care nu se poate dizolva;
b. care nu se poate strecura;
c. care nu-și poate plăti datoriile;
d. nesătul, lacom.

643. Cuvântul “intempestiv” înseamnă:


a. furtunos, agitat;
b. produs pe neașteptate;
c. hotărât, decis;
d. deliberat, făcut cu intenție.

644. Cuvântul “interlop” înseamnă:


a. suspect, fraudulos;
b. provenit din lumea bună;
c. lacom, avar;
d. exponent, reprezentant.

645. Cuvântul “izobar” înseamnă:


a. nelimitat;
b. cu presiunea constantă;
c. înverșunat;
d. congenital.

646. Cuvântul “lacheu” înseamnă:


a. jucător de hochei;
b. circar;
c. fecior, servitor;
d. nestatornic, instabil.

647. Cuvântul “lalopatie” înseamnă:


a. emitere, difuzare;
b. afirmație naivă;
c. erupție vulcanică;
d. tulburare a vorbirii.

648. Cuvântul “languros” înseamnă:


a. vrednic de plâns;
b. păros;

@ OA N A S I C LOVA N 77
c. unsuros, uleios;
d. galeș, moleșit.

649. Cuvântul “lanifer” înseamnă:


a. animal leneș;
b. care poarta lână, păros;
c. metal flexibil;
d. plantă.

650. Cuvântul “lapalisadă” înseamnă:


a. provincie, regiune;
b. afirmație naivă care stârnește râsul;
c. lampa electrică portativă;
d. fragment muzical.

651. Cuvântul “lavina” înseamnă:


a. cazan;
b. animal rumegător;
c. cravată înnodată;
d. avalanșă de zăpadă sau de pietre.

652. Cuvântul “lexem” înseamnă:


a. lege;
b. cuvânt;
c. plantă;
d. medic specialist în medicina legală.

653. Cuvântul “macula” înseamnă:


a. reproducere plastică;
b. guvernantă;
c. hârtie veche;
d. pată.

654. Cuvântul “mandatar” înseamnă:


a. soldat;
b. împuternicit;
c. caustic, răutăcios;
d. care locuiește în mansardă.

655. Cuvântul “mansuetudine” înseamnă:


a. înrobire;
b. mascare, deghizare;
c. înălțimea malurilor;
d. blândețe, indulgență.

656. Cuvântul “marivodaj” înseamnă:


a. conducere feminină;
b. încredere în femei;
c. limbaj galant, subtil;
d. monument funerar.

657. Cuvântul “mercurial” înseamnă:


a. listă de prețuri afișată în piețe sau în ziare;
b. îmbibat de mercur;
c. care reacționează cu mercurul;
d. care se desfășoară miercurea.

@ OA N A S I C LOVA N 78
658. Cuvântul “miasmă” înseamnă:
a. mireasmă;
b. pățanie, boacănă;
c. miros neplăcut, duhoare;
d. atitudine sfidătoare.

659. Cuvântul “misoneism” înseamnă:


a. reprezentanță diplomatică;
b. comunicare scrisă;
c. denaturare, păcălire;
d. aversiune față de orice noutate sau schimbare.

660. Cuvântul “muabil” înseamnă:


a. emolient;
b. variabil, schimbător;
c. numeros;
d. distrus, chinuit.

661. Cuvântul “munificent” înseamnă:


a. lumesc;
b. îmbălsămat;
c. darnic, generos;
d. funerar.

662. Cuvântul “mutual” înseamnă:


a. reciproc și simultan;
b. care nu vorbește;
c. fără cuvinte, fără comentarii;
d. șoaptă, susur.

663. Cuvântul “naupatie” înseamnă:


a. telepatie;
b. teamă patologică;
c. rău de mare;
d. navigare.

664. Cuvântul “oblong” înseamnă:


a. înclinat, pieziș;
b. imparțial;
c. loc în deșert;
d. lunguieț, alungit.

665. Cuvântul “obscurantism” înseamnă:


a. întunecare, neclaritate;
b. nerușinare, trivialitate;
c. stare de înapoiere culturala;
d. curent artistic.

666. Cuvântul “onctuos” înseamnă:


a. canceros;
b. măreț, divin;
c. unsuros, gras;
d. miros plăcut.

667. Cuvântul “opulență” înseamnă:


a. profeție, prezicere;
b. asuprire, oprimare;

@ OA N A S I C LOVA N 79
c. diferență;
d. bogăție, belșug.

668. Cuvântul “oraj” înseamnă:


a. sat;
b. comună;
c. furtună, vijelie;
d. portocaliu.

669. Cuvântul “ortoepie” înseamnă:


a. model de scriere corectă;
b. secție de spital;
c. pronunțare corectă a cuvintelor;
d. ramură a medicinei.

670. Cuvântul “oscitanță” înseamnă:


a. întrepătrundere;
b. provocare;
c. neglijență, nepăsare;
d. clătinare, ezitare.

671. Cuvântul “osuariu” înseamnă:


a. acvariu;
b. groapă comună;
c. atlas zoologic;
d. ofrandă, sacrificiu.

672. Cuvântul “oțiu” înseamnă:


a. usturoi;
b. farfurie zburătoare;
c. discurs;
d. lenevie.

673. Cuvântul “parcimonie” înseamnă:


a. eroare;
b. zgârcenie;
c. explicație largă;
d. împiedicare, imobilizare.

674. Cuvântul “parură” înseamnă:


a. podoabă purtată de mirese pe cap;
b. părticică;
c. intensitate maximă;
d. călătorie lungă.

675. Cuvântul “patentat” înseamnă:


a. închis cu patentul;
b. care știe să lucreze cu patentul;
c. brevetat;
d. deschis cu patentul.

676. Cuvântul “pecuniar” înseamnă:


a. pictor specializat în peisaje;
b. ocrotit, sprijinit;
c. sărac;
d. bănesc.

@ OA N A S I C LOVA N 80
677. Cuvântul “pelucid” înseamnă:
a. pedagogic;
b. depreciativ;
c. transparent;
d. educativ.

678. Cuvântul “penurie” înseamnă:


a. percheziție;
b. plantă;
c. închisoare;
d. sărăcie mare.

679. Cuvântul “perdiție” înseamnă:


a. corupție;
b. pierdere mare;
c. pătrundere;
d. infracțiune.

680. Cuvântul “peremptoriu” înseamnă:


a. pocăit;
b. vădit, neîndoielnic;
c. care poate fi încasat;
d. închisoare.

681. Cuvântul “periegeză” înseamnă:


a. originea omului;
b. originea Pământului;
c. călătorie în jurul Pământului;
d. boală de stomac.

682. Cuvântul “pestilență” înseamnă:


a. ciumă, molimă;
b. perspicacitate;
c. parte componentă a unei flori;
d. deprimare, pesimism.

683. Cuvântul “placid” înseamnă:


a. neted;
b. fără oprire;
c. apatic, flegmatic;
d. amănunțit.

684. Cuvântul “planturos” înseamnă:


a. pământ cultivat;
b. pământ care poate fi cultivat;
c. serios;
d. gras, voinic.

685. Cuvântul “plectru” înseamnă:


a. pătură groasă;
b. pană de ciupit coardele;
c. adunare;
d. demagog.

686. Cuvântul “polifag” înseamnă:


a. mâncăcios;
b. cu mai multe sensuri;

@ OA N A S I C LOVA N 81
c. multicolor;
d. urban.

687. Cuvântul “polis” înseamnă:


a. poliție în Anglia;
b. polițist;
c. oraș, cetate;
d. formă.

688. Cuvântul “prelat” înseamnă:


a. acoperiș;
b. folie protectoare;
c. înalt demnitar;
d. foarte lat.

689. Cuvântul “a profera” înseamnă:


a. a rosti injurii;
b. a practica o profesiune;
c. a ghici;
d. a risipi.

690. În enunțul: “Deși nu știau despre ce e vorba, toți au votat contra lui.”, construcția subliniată se află în cazul:
a. nominativ;
b. acuzativ;
c. genitiv;
d. dativ.

691. În enunțul “A planat vina asupra-i mult timp.”, construcția subliniată se află în cazul:
a. nominativ;
b. acuzativ;
c. genitiv;
d. dativ.

692. Fie enunțurile următoare:


1. Doream să aibe mai multe calități.
2. Concurenta o să meargă unde i s-a propus.
3. Bineînțeles că voia să se întâlnească.
4. Ele trebuia să rezolve la timp situația.
5. Ți-ar plăcea să înoți?
Sunt corecte gramatical enunțurile:
a. 2,3,4,5;
b. 1,3,5;
c. toate;
d. niciunul.

693. Fie enunțurile următoare:


1. Ca și conducător, nu și-a îndeplinit sarcinile.
2. Era voinic, ca și taică-său.
3. Ajunsese mai înțeleaptă ca și profesoara.
4. Mă privea ca și cum atunci m-ar fi descoperit.

Secvența subliniată este corect utilizată:


a. numai în enunțurile 1 și 4;
b. numai în enunțurile 2 și 4;
c. numai în enunțurile 1,2, 4;
d. în toate enunțurile.

@ OA N A S I C LOVA N 82
694. Cuvântul “de” este conjuncție în enunțul:
a. Fata de vine este eleva mea.
b. De vei pleca, mă voi gândi mereu la tine.
c. Să faci un ceai de mentă!
d. De, nu toți sunt învățați ca tine!

695. Indică seria care conține numai pronume relative:


a. ce, cum, cine, cut;
b. care, ce, oarecare, ci;
c. cine, ce, care, cui;
d. cui, care, căci, ceea ce.

696. În enunțul: “Mi-e dor de acea seara magică!”, cuvântul subliniat este:
a. nume predicativ;
b. subiect;
c. complement direct;
d. complement indirect.

697. În fraza: “Mi-a explicat metoda, însă nu am putut s-o aplic la clasă.”, propozițiile sunt în raport de:
a. coordonare adversativă;
b. coordonare copulativă;
c. subordonare;
d. coordonare prin juxtapunere.

698. În enunțul: “ Este necesar a iubi necondiționat.”, cuvântul subliniat este:


a. subiect;
b. complement direct;
c. atribut verbal;
d. circumstanțial de mod.

699. În enunțul “Este indicat a te spăla pe dinți.”, cuvântul subliniat este:


a. complement indirect;
b. complement circumstanțial de mod;
c. atribut verbal:
d. complement direct.

700. În enunțul “Frumoasă ești, păpușa mea!”, subiectul este:


a. păpușa;
b. frumoasă;
c. inclus;
d. subînțeles.

701. În cuvintele: 1.ceapă, 2.cereale, 3.început, 4.novice, 5.pace, 6.rânced, grupul de litere “ce” reprezintă 2 sunete:
a.în toate;
b.în niciunul;
c.în 2,3,4,5,,6;
d.doar în 1.

702. Seria care cuprinde numai cuvinte scrise corect este:


a. a se înnora, a se înnopta, a înnălbi;
b. a se înnoi, a înota, a înnobila;
c. a se înnămoli, a se înopta, a se înnoi;
d. a se înnăspri, a înălbi, a înnegri.

702. Forma corectă este:


a. Din punct de vedere al tehnicii, portretul-robot era corect întocmit.
b. Din punctul de vedere al tehnicii, portretul-robot era corect întocmit.

@ OA N A S I C LOVA N 83
c. Din punct de vedere a tehnicii, portretul-robot era corect întocmit.
d. Din punctul de vedere a tehnicii, portretul-robot era corect întocmit.

703. În enunțul “Luptătorul ninja a acceptat să joace în filmul regizat de american.”, cuvântul subliniat este:
a. substantiv comun;
b. substantiv propriu;
c. adjectiv invariabil;
d. adjectiv variabil.

704. În enunțul “Ador după-mesele (1)/ după mesele (2)/ dupămesele (3) când ne plimbăm și-mi povestești despre
frumusețile Jamaicii (4)/ Jamaicei (5)/ Jamaicăi (6).”, variantele corecte sunt:
a. 1,2,,5;
b. 2, 4;
c. 1,6;
d. 1, 5.

705. În enunțul: “Îmi plac croasanții (1)/ croasantele (2)/ croasanturile (3) și eclerele(4) /eclerurile (5).”, variantele
corecte sunt:
a. 1,2,,5;
b. 2, 4;
c. 2,5;
d. 1, 5.

706. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:


a. charismă, bun plac, Carul Mic, Carul Mare;
b. carismă, bun plac, Carul Mic, Carul Mare;
c. charismă, bun-plac, Carul-Mic, Carul-Mare;
d. carismă, bun-plac, Carul Mic, Carul Mare.

707. “Clinci” înseamnă:


a. conflict;
b. încleștare la box;
c. sudură;
d. cârlig.

708. În enunțul “ Chiar nu mă interesează bârfele lui cutare.”, construcția subliniată este:
a. pronume nehotărât;
b. substantiv comun;
c. pronume negativ;
d. adjectiv pronominal nehotărât.

709. În enunțul: “Dintre băieți, destui vor să practice arte marțiale.”, cuvântul subliniat este:
a. pronume de întărire;
b. pronume nehotărât;
c. adjectiv propriu-zis;
d. adjectiv pronominal nehotărât.

710. Este invariabil doar adjectivul:


a. echiunitar;
b. elucubrant;
c. doldora;
d. ergonomic.

711. Alege varianta corecta de despărțire a cuvintelor în silabe:


a. con-ven-țio-nal, de-cep-țio-nat, de-o-da-tă, de-o-par-te;
b. con-ven-ți-o-nal, de-cep-ți-o-nat, de-o-da-tă, de-o-par-te;
c. con-ven-ți-o-nal, de-cep-ți-o-nat, deo-da-tă, deo-par-te;

@ OA N A S I C LOVA N 84
d. con-ven-țio-nal, de-cep-țio-nat, deo-da-tă, deo-par-te.

712. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. buna-credință, buna-cuviință, bunăstare, bunăvoie;
b. bunăcredință, bunăcuviință, bunăstare, bunăvoie;
c. buna-credința, buna-cuviință, bună-stare, bună-voie;
d. bunăcredință, bunăcuviință, bună-stare, bună-voie.

713. Alege varianta care conține numai substantive defective de singular:


a. spaghete, speze, năbădăi, represalii, rechizite;
b. încălțăminte, spaghete, nămeți, represalii, rechizite;
c. nămeți, speze, năbădăi, rechizite, spaghete;
d. năbădăi, represalii, rechizite, încălțăminte, nămeți.

714. Alege varianta corectă:


a. înnegri, înneca, înnegura, înnobila;
b. înegri, îneca, înegura, înobila;
c. înnegri, îneca, înnegura, înnobila;
d. înegri, îneca, înegura, înnobila.

715. Alege viaranta ce conține numai forme corecte de gerunziu:


a. spoliând, stenografiând, studiând, subliniind;
b. spoliând, stenografiând, studiând, subliniând;
c. spoliind, stenografiind, studiind, subliniind;
d. spoliind, stenografiând, studiind, subliniind.

716. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. abțibilduri, aeroplane, afișaje, alternatoare;
b. abțibilde, aeroplane, afișaje, alternatoare;
c. abțibilduri, aeroplanuri, afișajuri, alternatori;
d. abțibilde, aeroplanuri, afișaje, alternatori.

717. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. acoperișuri, biplane, ajutaje, altoi;
b. acoperișuri, biplanuri, ajutajuri, altoi;
c. acoperise, biplanuri, ajutajuri, altoi;
d. acoperișuri, biplane, ajutaje, altoaie.

718. Alege varianta corectă:


a. conațional, consătean, conpătimi, compatriot;
b. connațional, cosătean, compătimi, compatriot;
c. connațional, consătean, conpătimi, conpatriot;
d. conațional, consătean, compătimi, compatriot.

719. Substantivul “degringoladă” înseamnă:


a. carnaval;
b. festival;
c. prăbușire, ruinare;
d. clădire antică.

720. Verbul “a eclata” înseamnă:


a. a vorbi mult;
b. a străluci;
c. a erupe;
d. a lămuri.

721. Conform DOOM 2, se scriu cu x și se pronunță cu gz toate cuvintele din seria:

@ OA N A S I C LOVA N 85
a. a exulta, inexact, inexistent, reexamina;
b. a exulta, inexactitate, exces, a exclama;
c. inexistent, reexprima, exhibiție, excepție;
d. a reexamina, exaspera, exhibiție, inexact.

722. Alege varianta în care ambele forme de plural sunt admise:


a. țambaluri/țambale, trepiede/trepieduri, tunele/tuneluri;
b. jersee/jerseuri, tunele/tuneluri, hamace/hamacuri;
c. tunele/tuneluri, trebi/ treburi; tambale/ țambaluri;
d. ariergarde/ ariergărzi, țambaluri/țambale, tunele/tuneluri.

723. Alege varianta corectă:


a. el duduie, el extirpează, el absolvește, el hârșie;
b. el duduiește, el extirpează, el absolvește, el hârșiește;
c. el duduie, el extirpă, el absolvă, el hârșie;
d. el duduiește, el extirpă, el absolvă, el hârșiește.

724. Alege varianta corecta:


a. să aclame, să slujească, să curete, să smucească;
b. să aclame, să slujască, să curete, să smucească;
c. să aclameze, să slujească, să curețe, să smuciască;
d. să aclameze, să slujească, să curățe, să smucească.

725. În propoziția: “Mi-e teamă de examen.”, cuvintele subliniate au următoarele funcții sintactice:
a. nume predicativ, circumstanțial de cauză;
b. complement direct, complement prepozițional;
c. subiect, complement prepozițional;
d. complement direct, circumstanțial de cauză.

726. În frază: “Bănuiala ca s-ar putea să nu-și vadă copilul, fapt care, zicea el, îl merita, l-a determinat să ajungă ce nu și-a
închipuit vreodată.” există:
a. atributivă+subiectivă+propoziție incidentă+atributivă apozitivă+principală+completivă
indirectă+predicativă+predicativă;
b. atributivă+completivă indirectă+propoziție incidentă+atributivă +principală+completivă directă+predicativă;
c. atributivă+subiectivă+propoziție incidentă+atributivă +principală+completivă indirectă+predicativă;
d. altă interpretare.

727. Substantivul “complezență” înseamnă:


a. prezență impresionabilă;
b. compliment;
c. serviabilitate, amabilitate;
d. lămurire, înțelegere.

728. Cuvântul “cosmopolit” este sinonim cu:


a. universal, amestecat;
b. monden;
c. coruptibil;
d. depravat, stricat.

729. Nu apare pleonasm în:


a. a avea două alternative;
b. încă mai citește;
c. a se limita doar la;
d. propriul copil.

730. Nu apare pleonasm în:


a. a se califica mai departe;

@ OA N A S I C LOVA N 86
b. snoavă populară;
c. a răstigni în cruce;
d. a recita tare.

731. Nu apare pleonasm în:


a. spot publicitar;
b. a riposta prompt;
c. preaviz de concediere;
d. memoriu fals.

732. In fraza: “Am văzut în ce împrejurare s-a produs accidentul.”, cuvântul subliniat este:
a. pronume relativ, acuzativ cu prepoziție/atribut pronominal;
b. adjectiv pronominal relativ, acuzativ cu prepoziție/ atribut adjectival;
c. pronume relativ, acuzativ/ circumstanțial de loc;
d. adjectiv pronominal relativ, acuzativ/ atribut adjectival.

733. Alege varianta corectă:


a. Acesta este al milionulea proces ținut în acest tribunal.
b. Acesta este al un milionulea proces ținut în acest tribunal.
c. Acesta este al unui milionulea proces ținut în acest tribunal.
d. Acesta este al milionulia proces ținut în acest tribunal.

734. În ce caz terminația “a” este peste tot articol hotărât:


a. a noua, a zecea, a o mie doua sute patruzeci și opta;
b. al nouălea, al zecelea, al o mie doua sute patruzeci și optulea;
c. a noua, a zecea, al o mie doua sute patruzeci și optulea;
d. al o mie doua sute patruzeci și optulea, al zecelea.

735. Alege varianta care conține numai verbe unipersonale:


a. se zice, se înserează, se caută, se face amiază;
b. a chelălăi, grohăie, schelălăie, miaună, nu ciripesc;
c. a fi, a domni, a deveni, a naște;
d. cheamă, ploua, va tuna, nu fulgera.

736. Alege varianta care conține numai verbe de conjugarea a II-a:


a. am supravegheat, împerecheat, as încăpea, displăceau;
b. a plăcut, ar fi tăcut, păream, a cădea;
c. să vreau, fugeam, nu găseam, dispărea;
d. nu făceam, a apărut, n-aș vrea, curgea.

737. Expresia ”a purta sâmbetele cuiva” înseamnă:


a. a vizita des;
b. a face curte;
c. a invidia;
d. a se distra.

738. Verbul “a adula” înseamnă:


a. a avea un idol;
b. a linguși;
c. a învinui;
d. a mustra aspru.

739. Alege varianta corectă:


a. Tazlău-tăzlăuan, Tecuci-tecucean, Teleorman- teleorman, Timiș-timișean, Târgoviște-târgoviștean, Târgu-Jiu-târgujian;
b. Tazlău-tăzlan, Tecuci-tecucian, Teleorman- teleormănean, Timiș-timișorean, Târgoviște-târgoviștean, Târgu-Jiu-târgojian;
c. Tazlău-tăzlăuan, Tecuci-tecucian, Teleorman- teleorman, Timiș-timișan, Târgoviște-târgoviștian, Târgu-Jiu-târgjian;

@ OA N A S I C LOVA N 87
d. Tazlău-tăzlăuan, Tecuci-tecucean, Teleorman- teleormănean, Timiș-timișean, Târgoviște-târgoviștean, Târgu-Jiu-
târgujian.

740.Cuvântul subliniat este: Mi-e lene.


a. subiect;
b. complement direct;
c. complement indirect;
d. circumstanțial de mod.

741. Cuvântul “Xerox” are:


a. 5 litere, 3 sunete, 3 consoane, 2 vocale;
b. 5 litere, 6 sunete, 3 consoane, 2 vocale;
c. 5 litere, 5 sunete, 3 consoane, 2 vocale;
d. 5 litere, 7 sunete, 3 consoane, 2 vocale.

742. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. apanaje, aparatajuri, amalgamuri, amaneți;
b. apanajuri, aparataje, amalgamuri, amaneturi;
c. apanaje, aparataje, amalgame, amanete;
d. apanajuri, aparataje, amalgame, amaneturi.

743. Alege varianta corectă:


a. Eu vroiam o vacanță liniștită.
b. Eu vream o vacanță liniștită.
c. Eu vreiam o vacanță liniștită.
d. Eu vreeam o vacanță liniștită.

744. Alege varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe:


a. im-pre-sio-nant, in-fla-țio-nist, in-ge-nuu, în-jun-ghia;
b. im-pre-si-o-nant, in-fla-ți-o-nist, in-ge-nu-u, în-jun-ghi-a;
c. im-pre-si-o-nant, in-fla-țio-nist, in-ge-nu-u, în-jun-ghia;
d. im-pre-sio-nant, in-fla-ți-o-nist, in-ge-nuu, în-jun-ghia.

745. Alege varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe:


a. spe-ci-a-list, sta-țio-na, su-biect, le-u-ca;
b. spe-ci-a-list, sta-ți-o-na, su-biect, leu-ca;
c. spe-cia-list, sta-țio-na, su-bi-ect, le-u-ca;
d. spe-cia-list, sta-ți-o-na, su-bi-ect, leu-ca.

746. Alege varianta ce conține cuvinte scrise corect:


a. repercusiune, paradiziac, păianjăn, vrășmaș;
b. repercursiune, paradisiac, paianjen, vrăjmaș;
c. repercusiune, paradisiac, paianjen, vrășmaș;
d. repercusiune, paradiziac, păianjen, vrăjmaș.

747. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. cârlige, carnavaluri, ceainice, cargoboturi;
b. cârliguri, carnavaluri, ceainicuri, cargoboturi;
c. cârlige, carnavale, ceainice, cargoboți;
d. cârlige, carnavale, ceainicuri, cargoboturi.

748. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. coli, comutatori, coperți, corvoade;
b. coale, comutatori, coperți, corvezi;
c. coale, comutatoare, coperte, corvoade;
d. coli, comutatoare, coperte, corvezi.

@ OA N A S I C LOVA N 88
749. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:
a. necrologuri, oberlihte, metrajuri, ombilice;
b. necroloage, oberlihturi, metrajuri, ombilicuri;
c. necroloage, oberlihte, metraje, ombilice;
d. necrologuri, oberlihturi, metraje, ombilicuri.

750. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. plurale, portofele, preavize, poieți (plural de la poiată);
b. pluraluri, portofeluri, preavizuri, poieți (plural de la poiată);
c. pluraluri, portofele, preavizuri, poiete (plural de la poiată);
d. plurale, portofeluri, preavize, poiete (plural de la poiată).

751. Alege varianta corectă:


a. ei mistuiesc, ei năruie, ei moțăie, ei pufăiesc;
b. ei mistuiesc, ei năruiesc, ei moțăiesc, ei pufăiesc;
c. ei mistuie, ei năruie, ei moțăie, ei pufăie;
d. ei mistuie, ei năruiesc, ei moțăiesc, ei pufăie.

752. Cuvântul “indimenticabil” înseamnă:


a. care nu se strică;
b. nemăsurabil;
c. de neuitat;
d. curbat, ondulat.

753. În fraza: “Bine că acum te-ai hotărât sa mergi și tu cu noi!”, cuvântul subliniat este:
a. nume predicativ/ adverb de mod;
b. nume predicativ/ adjectiv invariabil;
c. predicat verbal/ adverb predicativ;
d. altă interpretare.

754. În fraza: “Ti-am văzut lucrarea și am rămas surprins.”, cuvântul subliniat este:
a. complement indirect/ pronume personal/dativ;
b. atribut pronominal/pronume personal/dativ;
c. complement indirect/ pronume reflexiv/dativ;
d. atribut pronominal/ pronume reflexiv/dativ.

755. Cuvântul “ignobil” este antonim cu:


a. diplomat, respectuos;
b. curat;
c. lent, încet;
d. clandestin.

756. Alege varianta corectă:


a. birman, bruxellez, bucuvinean, buhușean, ciadian, cipriot;
b. birmanez, bruxellez, bucovinean, buhușean, ciadianez, cipriot;
c. birman, bruxellez, bucovinean, buhușian, ciadian, ciprin;
d. birmanez, bruxellian, bucovean, buhușian, ciadian, ciprian.

757. Alege varianta corectă:


a. Cambodgia- cambogian, Kiev- kievez, Kremlin- kremlinez, Laos-laosian, Leningrad- leningradez, Levan-levantez;
b. Cambodgia- cambodgian, Kiev- kievean, Kremlin- kremlinez, Laos-laotian, Leningrad- leningradean, Levan-levantin;
c. Cambodgia- cambodgiez, Kiev- kievean, Kremlin- kremlean, Laos-laosiez, Leningrad- leningradean, Levan-levantez;
d. Cambodgia- cambodgian, Kiev- kievean, Kremlin- kremlinanz, Laos-laosian, Leningrad- leningradean, Levan-levantean.

758. Alege varianta corectă:


a. Constantinopol-constantinopolitan, Campulung-campean, Curtea de Arges-argesean, Drobeta-Turnu-Severin –
severinean;

@ OA N A S I C LOVA N 89
b. Constantinopol-constantinopolian, Campulung-campulungean, Curtea de Arges-curtean, Drobeta-Turnu-Severin –
drobetaturnean;
c. Constantinopol-constantinopolez, Campulung-campean, Curtea de Arges-curtean, Drobeta-Turnu-Severin – drobetan;
d. Constantinopol-constantinopolitan, Campulung-campulungean, Curtea de Arges-argesean, Drobeta-Turnu-Severin –
severinean.

759. “De astea am mai auzit noi!”, construcția subliniată este:


a. pronume demonstrativ/nominativ/subiect;
b. pronume demonstrativ/acuzativ/subiect;
c. adjectiv pronominal nehotărât (pe lângă un substantiv eliptic)/ acuzativ/ atribut adjectival;
d. altă interpretare.

760. Cuvintele subliniate sunt:


Dau cui îmi da.
Se va afla a cui este opera nesemnată.
Vom afla cui i se va acorda premiul.
Nu vei descoperi în folosul cui a distrus documentul.
a. complemente indirecte;
b. complement indirect, atribut pronominal genitival, complement indirect, circumstanțial cumulativ;
c. subiect, nume predicativ, complement indirect, circumstanțial de scop;
d. subiect, complement indirect, complement indirect, circumstanțial cumulativ.

761. Cuvintele subliniate reprezinta:


Nu mă mai interesează nimic.
Când ești bolnav, banii nu mai reprezintă nimic.
A devenit inconștient, nu-i pasă de nimic.
Nimic nu disting din pricina întunericului.
a. complement direct, complement direct, complement indirect, complement direct;
b. complement direct, nume predicativ, circumstanțial de cauză, subiect;
c. subiect, nume predicativ, complement indirect, complement direct;
d. subiect, complement direct, circumstanțial de cauză, complement direct.

762. În ce caz terminația “a” este peste tot articol hotărât:


a. al doilea, al treilea, al patrulea, al șaptelea;
b. a doua, a treia, a patra, a șaptea;
c. al doilea, al treilea, a patra, a șaptea;
d. a doua, a treia, a patra, al treilea.

763. În fraza: “Se vedea că este răvășită de întâmplare.” există:


a. 2 predicate verbale;
b. 2 predicate nominale;
c. 1 predicat verbal și 1 predicat nominal;
d. altă variantă.

764. Cuvântul “patetic” înseamnă:


a. patern, referitor la tata;
b. duios, înduioșător;
c. tupeist, trufaș, arogant;
d. care mănâncă pateu.

765. Apar verbe în seria:


a. discut, probez, joc;
b. joacă, loc,copil;
c. eficient, ludic,distant;
d. uimire, groază,rocă.

766. Apar substantive în seria:

@ OA N A S I C LOVA N 90
a. discut, probez, joc;
b. joacă, loc,copil;
c. eficient, ludic,distant;
d. uimire, groază,rocă.

767. Apar adjective în seria:


a. discut, probez, joc;
b. joacă, loc,copil;
c. eficient, ludic,distant;
d. uimire, groază,rocă.

768. Apar numerale în seria:


a. discut, probez, joc;
b. joacă, loc,copil;
c. eficient, ludic,distant;
d. o sută, cinci, al doilea.

769. În enunțul “Cine aleargă după doi iepuri, nu prinde niciunul”:


a. există două propoziții principale;
b. există două propoziții subordonate;
c. există o singură propoziție;
d. există o propoziție principală și una subordonată.

770. În enunțul “Cine aleargă după doi iepuri, nu prinde niciunul”:


a. există 3 pronume;
b. există 2 pronume;
c. există un pronume;
d. altă variantă.

771. În enunțul “Cu o floare nu se face primăvară.”


a. subiectul este inclus;
b. subiectul este “floare”;
c. subiectul este “primăvară”;
d. subiectul este subînțeles.

772. În enunțul “Cu o floare nu se face primăvară.”


a. substantivele sunt articulate nehotărât;
b. substantivele sunt nearticulate;
c. un substantiv este articulat, altul nearticulat;
d. altă variantă.

773. În enunțul “Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești.”


a. există 6 propoziții;
b. există 5 propoziții;
c. există 4 propoziții;
d. există 3 propoziții.

774. Cuvântul “tertip” înseamnă:


a. trei tipuri;
b. un grup de trei bărbați;
c. truc, stratagema;
d. obscur, redus, scăzut.

775. Cuvintele subliniate sunt:


Nu-i rușinos să întrebi.
De ce nu mi-ai răspuns la e-mail?
N-am ajuns la mănăstirile din nord.

@ OA N A S I C LOVA N 91
a. adjectiv, pronume interogativ, adverb;
b. adverb, locuțiune adverbială interogativă, substantiv;
c. adverb, pronume interogativ, adverb;
d. adjectiv, pronume interogativ, substantiv.

776. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. cotidiane, covete, cozoroace, datine;
b. cotidiene, coveți, cozoroace, datini;
c. cotidiene, coveți, cozorocuri, datini;
d. cotidiane, covete, cozorocuri, datini.

777. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. contacte, contrasturi, cataloage, căpătâie;
b. contacturi, contrasturi, cataloage, căpătâiuri;
c. contacturi, contrasturi, cataloguri, căpătâiuri;
d. contacte, contraste, cataloage, căpătâie.

778. Verbul “a ingurgita” este sinonim cu:


a. a împiedica, a interzice;
b. a jigni;
c. a învinge;
d. a înghiți.

779. Adjectivul “rocambolesc” înseamnă:


a. legat de condiții depărtate de civilizație;
b. fantastic, extravagant;
c. lăudăros, fanfaron;
d. de râs, ridicol.

780. Cuvântul “xenofilie” înseamnă:


a. ură față de străini;
b. inclinație exagerată pentru tot ce este străin;
c. practică filozofică;
d. dragoste, atașament față de tot ceea ce este străin.

781. În enunțul “Ieri după-masă (1) a nins mai mult decât ieri-seară (2).”, cuvintele evidențiate sunt:
a. 1.adv+adv; 2.adv;
b. 1. locuț. adv.; 2. locuț. adv.
c. 1.adv+locuț.adv; 2. locuț.adv.
d. 1.adv+subst; 2. adv+adv.

782. În enunțul “Ajunsese în față.”, construcția subliniată este:


a.prepoziție+substantiv;
b. locuțiune prepozițională;
c. locuțiune adverbială;
d. altă interpretare.

783. În enunțul: “În loc de o îmbrățișare, a primit un reproș.”, construcția subliniată este:
a.locuțiune conjuncțională;
b. locuțiune prepozițională;
c. prepoziție+substantiv+prepoziție;
d. locuțiune adverbială.

784. În enunțul“ Te rog să meditezi asupra celor spuse până ce ne vedem săptămână viitoare.”, construcția subliniată este:
a. prepoziție+pronume relativ/ circumstanțial de timp;
b. locuțiune conjuncțională fără funcție sintactică;
c. locuțiune adverbială, circumstanțial de timp;

@ OA N A S I C LOVA N 92
d. altă interpretare.

785.”Pluripartit” înseamnă:
a. format din mai multe partide:
b. format din mai multe părți;
c. format prin înmulțire;
d. format prin adunare.

786. Continuă expresia: “ a îndruga verzi și…”


a. albastre;
b. uscate;
c. neadevărate;
d. adevărate.

787. Continuă expresia: “ a fi pocit la…”


a. gură;
b. cap;
c. picior;
d. deget.

789. Continuă expresia: “a vedea lumina…”


a. casei;
b. familiei;
c. zilei;
d. lunii.

790. Continuă expresia: “a sta ca pe…”


a. cuie;
b. ghimpi;
c. pătură;
d. mazăre.

791. Continuă expresia: “a fi la…”


a. poștă;
b. ananghie;
c. intersecție;
d. loc.

792. În enunțul “A gătit ceva în pripă, când a auzit că vine în vizită.”, construcția subliniată este:
a. prepoziție +substantiv/ complement indirect;
b. prepoziție +substantiv/ circumstanțial de mod;
c. locuțiune adverbială/ circumstanțial de mod;
d. prepoziție +substantiv/ circumstanțial de timp.

793. În enunțul: “În Primul (1)/primul (2) Război(3)/război (4) Mondial(5) /mondial (6) au fost mai puține victime decât
în Al(7)/al (8) Doilea/doilea Război /război Mondial/mondial. “ cuvintele evidențiate sunt corecte:
a. toate;
b. 1,4,6,7;
c. 2,4,5,8;
d. 1,3,5,8.

794. Alegeți seria cuvintelor scrise corect:


a. Războiul celor două roze; Războiul de secesiune; Războiul de Independență; Războiul de 30 de ani;
b. Războiul celor două roze; Războiul de secesiune; Războiul de independență; Războiul de 30 de ani;
c. Războiul Celor Două Roze; Războiul de Secesiune; Războiul de Independență; Războiul de 30 de ani;
d. Războiul celor Două Roze; Războiul de Secesiune; Războiul de Independență; Războiul de 30 de Ani.

@ OA N A S I C LOVA N 93
795. Cuvântul “prolațiune” înseamnă:
a. câștig, folos;
b. urmaș, vlăstar;
c. discurs, vorbire;
d. înmulțire, reproducere.

796. Continuă expresia: “a fi mândru ca un…”


a. țar;
b. vodă;
c. păun;
d. curcan.

797. Continuă expresia: ”a cădea ca musca-n…”


a. apă;
b. lapte;
c. mărar;
d. mâncare.

798. Continuă expresia: “a se spăla ca…”


a. găina;
b. pisica;
c. peștele;
d. șoarecele.

799. Continuă expresia: “a se vinde ca plăcintele…”


a. delicioase;
b. bune;
c. calde;
d. pufoase.

800. Cuvântul “rigolă” înseamnă:


a. șanț mic destinat scurgerii apei;
b. îmbrăcăminte festivă;
c. linie pentru școlari;
d. materie rămasă în urma prelucrării chimice.

801.Cuvântul “rozariu” înseamnă:


a. vopsit în roz;
b. culegere de rugăciuni;
c. preparat din fragi, mure;
d. roz.

802.Cuvântul “rupofobie” înseamnă:


a. frică de cutremur;
b. teamă obsedantă de murdărie;
c. panică legată de auzirea oricărui sunet;
d. pierderea averii.

803.Cuvântul “sacrilegiu” înseamnă:


a. necinstire, profanare;
b. sfințire, cinstire;
c. jertfă, ofrandă;
d. distrugere, stricare conștientă.

804.Cuvântul “sagace” înseamnă:


a. actor de circ;
b. igienic, curat;

@ OA N A S I C LOVA N 94
c. salvator;
d. pătrunzător, ager la minte.

805.Cuvântul “saltimbanc” înseamnă:


a. rang, demnitate;
b. sâmbătă;
c. actor de circ;
d. necivilizat.

806.Cuvântul “salvgardare” înseamnă:


a. acordare;
b. împiedicare, frânare;
c. salvare, ocrotire;
d. anulare.

807.Cuvântul “scabros” înseamnă:


a. petrecăreț;
b. nerușinat, indecent;
c. gust rău;
d. infectat cu microbi periculoși.

808.Cuvântul “sedițios” înseamnă:


a. răzvrătit;
b. fermecător, încântător;
c. selecționat;
d. separat, despărțit.

809.Cuvântul “sepulcru” înseamnă:


a. infecție;
b. obligație, constrângere;
c. lichid nutritiv, izvor de energie;
d. mormânt, sepultură.

810.Cuvântul “sibilic” înseamnă:


a. care se usucă repede;
b. bâlbâit;
c. pronunțat pe silabe;
d. profetic, enigmatic.

811.Cuvântul “stipendiu” înseamnă:


a. prevedere, clauză;
b. soldă, leafă;
c. cicatrice, urmă;
d. suport pentru flori.

812.Cuvântul “stocastic” înseamnă:


a. conservant;
b. riguros, exact;
c. aleatoriu, întâmplător;
d. strâmt, îngust.

813.Cuvântul “a subroga” înseamnă:


a. a substitui, a înlocui;
b. a supune;
c. a inversa;
d. a scufunda.

@ OA N A S I C LOVA N 95
814. Cuvântul subliniat este: Ce frumos cântă!
a. adverb;
b. pronume interogativ;
c. adjectiv pronominal interogativ;
d. conjuncție.

815. Cuvântul subliniat este: Meditez asupra ceea ce a spus.


a. subiect;
b. circumstanțial de mod;
c. complement direct;
d. complement indirect.

816. Cuvântul subliniat este: Ia vezi ce faci!


a. interjecție;
b. verb predicativ;
c. verb auxiliar;
d. adverb.

817. Cuvântul subliniat este: Merserăm ce merserăm și ne întâlnirăm cu Ion.


a. la timpul perfect compus;
b. la timpul perfect simplu;
c. la timpul mai mult ca perfectul;
d. la timpul imperfect.

818. Cuvântul subliniat este: Dădusem de răspunsul corect când nici nu mă așteptam.
a. la timpul perfect compus;
b. la timpul perfect simplu;
c. la timpul mai mult ca perfectul;
d. la timpul imperfect.

819. Cuvântul subliniat este: Este un ghid util turiștilor.


a. în cazul genitiv;
b. în cazul dativ;
c. în cazul acuzativ;
d. în cazul nominativ.

820. Cuvântul subliniat este: Bravo câștigătorilor!


a. în cazul genitiv;
b. în cazul dativ;
c. în cazul acuzativ;
d. în cazul nominativ.

821. Cuvântul subliniat este: Bravo celor înțelepți!


a. interjecție;
b. verb predicativ;
c. verb auxiliar;
d. adverb.

822.Cuvântul “supliciu” înseamnă:


a. caznă, tortură;
b. prejudecată, practică religioasă;
c. presupunere, ipoteză;
d. miracol.

823. Cuvântul “șevalieră” înseamnă:


a. eleganță, gust;
b. trăsurica;

@ OA N A S I C LOVA N 96
c. inel cu sigiliu;
d. cămin de încălzit.

824. Expresia “tantum ergo” înseamnă:


a. declarație deschisă;
b. repetare inutilă;
c. natură divină;
a. teamă morbidă.

825. Cuvântul “teleast” înseamnă:


a. înveliș organic;
b. atrăgător, ispititor;
c. instrument optic;
d. specialist al televiziunii.

826.Cuvântul “telom” înseamnă:


a. beznă, obscuritate;
b. mlădiță, vlăstar;
c. voce bărbătească;
d. dârz, stăruitor.

827.Cuvântul “tenuitate” înseamnă:


a. ispitire, ademenire;
b. nervozitate, zbucium;
c. îngrijire, ordonare;
d. tărăgănare, amânare.

828.Cuvântul “terebrație” înseamnă:


a. terapie neconvențională;
b. confirmare, întărire;
c. sfredelire, găurire;
d. însemnătate, importanță.

829.Cuvântul “tom” înseamnă:


a. piatra prețioasă;
b. gheretă, stand;
c. chin, caznă;
d. volum, carte.

830.Cuvântul “tor” înseamnă:


a. distrugere, cufundare;
b. neplăcere, pagubă;
c. călău, gâde;
d. arzător, fierbinte.

831.Cuvântul “transigent” înseamnă:


a. rău, sever;
b. care cedează ușor, conciliant;
c. care este deasupra lumii reale;
d. mat, opac.

832.Cuvântul “tranziență” înseamnă:


a. efemeritate;
b. înțelegere, învoială;
c. străpungere;
d. jaluzea.

@ OA N A S I C LOVA N 97
833.Cuvântul “tripoteur” înseamnă:
a. succes, reușită;
b. biruitor, solemn;
c. speculant, falsificator;
d. artificiu, șiretlic.

834.Cuvântul “trufă” înseamnă:


a. plantă medicinală;
b. femeie ușoară;
c. inducere în eroare, înșelătorie;
d. umflatură.

835.Cuvântul “turpitudine” înseamnă:


a. durere cumplită, chin;
b. rotire, cotitură;
c. cutezanță, impertinență;
d. obscenitate, josnicie.

836.Cuvântul “ultragiere” înseamnă:


a. insultare, ofensare;
b. civilizare, însuflețire;
c. pălmuire, lovire;
d. forță fizică.

837.Cuvântul “umoare” înseamnă:


a. fire, temperament;
b. zgomot puternic;
c. zvon;
d. lichid conservant de la murături.

838.Cuvântul “vacilant” înseamnă:


a. neocupat, liber;
b. nehotărât, schimbător;
c. sănătos, în putere;
d. om de nimic.

839. Verbul subliniat este: Cum ningea, nu a mai vrut să plece.


a. de conjugarea I;
b. de conjugarea a II-a;
c. de conjugarea a III-a;
d. de conjugarea a IV-a.

840. Verbul subliniat este: Cum ningea, nu a mai vrut să plece.


a. de conjugarea I;
b. de conjugarea a II-a;
c. de conjugarea a III-a;
d. de conjugarea a IV-a.

841. Pronumele personal de persoana a II-a singular, are la cazul genitiv forma:
a. a ta;
b. ale tale;
c. ție;
d. nu are formă.

842. Cuvântul “cea” are valoare morfologică de pronume demonstrativ în enunțul:


a. Cea mai înțeleaptă mișcare este să nu renunți.
b. Femeia cea înțeleaptă nu va abandona nicio luptă.

@ OA N A S I C LOVA N 98
c. A câștigat cea de-a treia.
d. Cea din mijloc e potrivită.

843. În enunțul “Posibil să se fi discutat despre situația economică.”, cuvântul subliniat este:
a. verb predicativ;
b. adverb predicativ;
c. adverb de mod;
d. intră în componența unei locuțiuni.

844. Enunțul în care prepoziția cere cazul dativ este:


a. Lupta contra corupției este desconsiderată.
b. Se purta aidoma unei regine.
c. Observa atent, în ciuda aparențelor.
d. Privea înăuntrul lucrurilor.

845. În enunțul “ Se știe că lumea are gură bogată.”, propoziția subordonată este:
a. completivă indirectă;
b. completivă directă;
c. subiectivă;
d. circumstanțială de cauză.

846. Seria care conține numai conjuncții coordonatoare adversative este:


a. ori, însă, ci;
b. ci, iar, însă;
c. fie, ori, sau;
d. dar, însă, fie.

847. În enunțul: “ Ea, ce-i drept, este cam neserioasă.”, cuvântul subliniat este:
a. adverb;
b. adjectiv;
c. prepoziție;
d. altă interpretare.

848. În enunțul: “La bazinul unde merg zilnic, există culoare pentru începători.”, propoziția subordonată este:
a. circumstanțială de loc;
b. atributivă;
c. subiectivă;
d. altă interpretare.

849. În enunțul “Îmi plac plimbările lungi în mijlocul naturii ocrotitoare de la marginea satului bunicilor mei.”, numărul
atributelor adjectivale este:
a.2;
b.3;
c.4;
d.5.

850. În enunțul: “Voi exersa zilnic mișcările învățate de la maestru, pentru că, pentru mine, armonia și simplitatea lor
înseamnă echilibru.”, numărul complementelor este:
a. 3;
b. 4;
c. 5;
d. 6.

851. Sinonimul cuvântului ‘aplanare” este:


a. aterizare;
b. potolire;
c. doleanță;

@ OA N A S I C LOVA N 99
d. decolare.

852. Sinonimul cuvântului “bancrută” este:


a. bancnotă;
b. hartă;
c. faliment;
d. angajată.

853. Sinonimul cuvântului “cat” este:


a. etaj;
b. tăiere;
c. împărțire;
d. catalog.

854. Antonimul cuvântului “celest” este:


a. ceresc;
b. teluric;
c. minunat;
d. singuratic.

855. Antonimul cuvântului “chix” este:


a. nereușită;
b. turmentare;
c. reușită;
d. mărunțiș.

856. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. exile, drapele, duete, fasunge;
b. exiluri, drapeluri, dueturi, fasunguri;
c. exile, drapeluri, dueturi, fasunge;
d. exiluri, drapele, duete, fasunguri.

857. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. gheme, duduci, dughene, dumicați;
b. gheme, duduce, dughene, dumicate;
c. ghemuri, duduci, dugheni, dumicate;
d. ghemuri, duduci, dughene, dumicate.

858. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. haremuri, havuze, hiați, iatacuri;
b. hareme, havuzuri, hiaturi, iatace;
c. hareme, havuze, hiate, iatace;
d. haremuri, havuzuri, hiaturi, iatacuri.

859. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. cosciuge, călimări, căpățâni, cărămizi;
b. cosciuge, calimare, căpățâne, cărămide;
c. cosciuguri, călimări, căpățâne, cărămide;
d. cosciuge, călămare, căpățâni, cărămizi.

860. Alege varianta ce conține numai forme corecte de plural:


a. fluide, grătare, gulerașuri, fărașuri;
b. fluiduri, grătaruri, gulerașuri, fărașuri;
c. fluide, grătare, gulerașe, fărașe;
d. fluide, grătaruri, gulerașe, farașe.

861. Alege varianta corectă:

@ OA N A S I C LOVA N 100
a. eu moțai, eu pufăi, eu mormăi, eu lipăi;
b. eu moțăiesc, eu pufăiesc, eu mormăiesc, eu lipăiesc;
c. eu moțăi, eu pufăi, eu mormăiesc, eu lipăiesc;
d. eu moțăiesc, eu pufăiesc, eu mormăi, eu lipăi.

862. Cuvintele subliniate sunt:


Tot nu te-ai prins?
Oricât de mare vei ajunge, tot la mama acasă vei trage.
Tot timpul acesta tu n-ai mâncat nimic?
În viață nu poți avea totul.
a. pronume interogativ, pronume relativ, adjectiv pronominal interogativ, pronume nehotărât.
b. adverb, adverb, adjectiv pronominal nehotărât, pronume nehotărât;
c. adverb, adverb, adjectiv pronominal nehotărât, substantiv;
d. adverb, conjuncție, adjectiv pronominal interogativ, substantiv.

863. Cuvintele subliniate reprezintă:


Pentru altele ai fost pedepsit.
Crezi ca vei reuși prin intermediul vreunora?
Te bazezi pe alții, în loc să-ți vezi adevărații prieteni.
Pe lângă atâtea, ce mai contează o petrecere?
a. circumstanțial de cauză, complement circumstanțial instrumental, complement prepozițional, circumstanțial cumulativ;
b. circumstanțial de scop, complement circumstanțial instrumental, complement prepozițional, circumstanțial cumulativ;
c. circumstanțial de cauză, complement circumstanțial instrumental, complement direct, circumstanțial indirect;
d. circumstanțial de cauză, complement circumstanțial instrumental, complement direct, circumstanțial cumulativ.

864. Cuvintele subliniate reprezinta:


Nu se mai satura privind pe ai săi.
Învăța spaniola urmărind telenovele.
Se aude tunând.
Văd mergându-se la protest.
a. circumstanțial de scop, circumstanțial de mod, circumstanțial de cauză, subiect;
b. complement indirect, circumstanțial de mod, subiect, complement direct;
c. circumstanțial de cauză, circumstanțial de de timp, circumstanțial de mod, complement direct;
d. complement indirect, circumstanțial de timp, circumstanțial de mod, circumstanțial de mod.

865. Cuvintele subliniate reprezintă:


O văd studiind.
Chiar studiind, nu-l văd intrat la facultate.
Studiind mereu, a uitat să mai mănânce.
Studiind tot timpul, ar putea intra la facultate.
a. complement direct, circumstanțial consecutiv, circumstanțial de timp, circumstanțial de cauză;
b. atribut verbal, circumstanțial concesiv, circumstanțiale condiționale;
c. element predicativ suplimentar, circumstanțial concesiv, circumstanțial de cauză, circumstanțial condițional;
d. element predicativ suplimentar, circumstanțial condițional, circumstanțial de timp, circumstanțial condițional.

866. Alege varianta corectă:


a. Ecuador- ecuadorez, Florența-florentan, Genova- genevez, Guineea-guineez, Honduras-hondurian, Iordania- iordanian;
b. Ecuador- ecuadorian, Florența-florentin, Genova- genovez, Guineea-guineean, Honduras-hondurian, Iordania-
iordanian;
c. Ecuador- ecuadorian, Florența-florentan, Genova- genevan, Guineea-guineean, Honduras-hondurian, Iordania- iordan;
d. Ecuador- ecuadorian, Florența-florentian, Genova- genovez, Guineea-guineez, Honduras-honduran, Iordania- iordanian.

867. Alege varianta corectă:


a. Honduras-hondurasian, Israel-israelian, Libia-libanez, Jamaica-jamaican, Japonia- nipon, Java-javaez;
b. Honduras-hondurasiez, Israel-israelian, Libia-liban, Jamaica-jamaican, Japonia- nipon, Java-javaez;
c. Honduras-hondurasian, Israel-israelit, Libia-libanez, Jamaica-jamaicanez, Japonia- nipon, Java-javaez;
d. Honduras-hondurian, Israel-israelit, Libia-libian, Jamaica-jamaican, Japonia- japonez, Java-javanez.

@ OA N A S I C LOVA N 101
868. Alege varianta corectă:
a. Prusia-prusian, Ruanda-ruandez, Saigon-saigonian, Salvador-salvadorin, San Francisco-sanfrancischez, San Marino-
sanmarinez;
b. Prusia-prusac, Ruanda-ruandez, Saigon-saigonez, Salvador-salvadorian, San Francisco-sanfranciscan, San Marino-
sanmarinez;
c. Prusia-prusian, Ruanda-ruandan, Saigon-saigonez, Salvador-salvadorez, San Francisco-sanfranciscan, San Marino-
sanmarin;
d. Prusia-prusac, Ruanda-ruandit, Saigon-saigonit, Salvador-salvadorian, San Francisco-franciscan, San Marino-marinez.

869. Cuvântul “iactant” înseamnă:


a. care produce icre;
b. sistem ondulat;
c. îngâmfat;
d. parc de bizoni.

870. Adjectivul “inavuabil” este sinonim cu:


a. de nemărturisit, rușinos;
b. șovăielnic;
c. neînțelegător, aspru;
d. care nu se strică.

871. Cuvântul “laic” înseamnă:


a. dat cu substanță lucitoare;
b. vrednic de mila;
c. nebisericesc, mirean;
d. sentimental.

872. Cuvântul subliniat este: Prin acordare de burse elevilor, s-a sporit atenția la cursuri.
a. în cazul genitiv;
b. în cazul dativ;
c. în cazul acuzativ;
d. în cazul nominativ.

873. Cuvântul subliniat este: E dimineață.


a. subiect;
b. complement direct;
c. complement indirect;
d. circumstanțial de timp.

874. Cuvântul subliniat este: E frig.


a. subiect;
b. complement direct;
c. complement indirect;
d. circumstanțial de mod.

875. Cuvântul subliniat este: E toamnă.


a. subiect;
b. complement direct;
c. complement indirect;
d. circumstanțial de timp.

876. Cuvântul “rabiat” înseamnă:


a. turbat, furibund;
b. care poate fi rotit;
c. unitate de măsură pentru unghiuri;
d. luminos, strălucitor.

@ OA N A S I C LOVA N 102
877. Verbul subliniat este: Îmi vine să iau primul avion.
a. de conjugarea I;
b. de conjugarea a II-a;
c. de conjugarea a III-a;
d. de conjugarea a IV-a.

878. Propoziția subordonată este: Se întâmplă să mă supere.


a. subiectivă;
b. completivă directă;
c. completivă indirectă;
d. circumstanțială cauzală.

879. Propoziția subordonată este: Se cade să rămâi modest.


a. subiectivă;
b. completivă directă;
c. completivă indirectă;
d. circumstanțială cauzală.

880. Propoziția subordonată este: Îmi pare rău că am rănit-o.


a. subiectivă;
b. completivă directă;
c. completivă indirectă;
d. circumstanțială cauzală.

881. Propoziția subordonată este: Îmi vine să iau primul avion.


a. subiectivă;
b. completivă directă;
c. completivă indirectă;
d. circumstanțială cauzală.

882. Propoziția subordonată este: Este frumos să-ți ajuți semenii.


a. subiectivă;
b. completivă directă;
c. completivă indirectă;
d. circumstanțială finală.

883. Cuvântul subliniat este: Este frumos să-ți ajuți semenii.


a. subiect;
b. complement direct;
c. complement indirect;
d. circumstanțial de scop.

884. Cuvântul subliniat este: Halal lucrare!


a. substantiv;
b. adjectiv;
c. interjecție;
d. adverb.

885. Propoziția subordonată este: Zău că mă supără.


a. subiectivă;
b. completivă directă;
c. atributivă;
d. circumstanțială finală.

886.Alege forma verbală incorectă:


a. ei zvârl;

@ OA N A S I C LOVA N 103
b. ei zvârlă;
c. el zvârle;
d. el zvârlește.

887. Nu sunt acceptate dubletele:


a. cărticică/cărticea;
b. floricică/floricea;
c. găurică/găurice;
d. căpșunică/căpșunea.

888. Nu sunt acceptate dubletele:


a. mărgică/mărgea;
b. mielușică/mielușea;
c. minciunică/minciunea;
d. lumânărică/lumânărea;

889. Nu sunt acceptate dubletele:


a. rămurică/rămurea;
b. surcică/surcea;
c. ulcică/ulcea;
d. păturică/păturea.

890. Litera “H” se citește:


a. “haș”, “hî”, “ha”;
b. doar “haș”;
c. doar “hî”;
d. doar “haș” și “hî”.

891. Litera “L” se citește:


a. “el’, “le”, ‘“lî”;
b. doar “el”;
c. doar “lî”;
d. doar “le” și “lî”.

892. Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria:


a. fi-as-co; fi-es-tă; fii-că;
b. fias-co; fies-tă; fii-că;
c. fi-as-co;fies-tă; fi-i-că;
d. fias-co; fi-es-tă, fi-i-că.

893. În enunțul “Îmi place flamencoul, însă nu am reușit să prind pașii.”, cuvântul subliniat este:
a. subiect;
b. complement direct;
c. circumstanțial de mod;
d. circumstanțial de scop.

894. În enunțul “I-am pregătit sendvișuri (1)/ sandviciuri (2) și salată de boeuf (3)/ salată-de-beof“ cuvintele evidențiate
sunt corecte:
a. doar 3 și 4;
b. doar 1 și 3;
c. doar 2 și 4;
d. 1,2, 3.

895. În enunțul: “La seminarii (1)/ seminare (2) vorbea cu sânge-rece (3)/ sânge rece. “ cuvintele evidențiate sunt corecte:
a. toate;
b. doar 1 și 4;

@ OA N A S I C LOVA N 10 4
c. doar 1 și 3;
d. doar 2 și 3.

896. “Saporific” înseamnă:


a. care dă gust;
b. care degresează;
c. spiritual;
d. altă interpretare.

897. În enunțul “I s-a asigurat secundariatul fără rezerve.”, construcțiile subliniate sunt:
a. complement direct, acuzativ, substantiv/ complement prepozițional, acuzativ, prepoziție+ substantiv;
b. complement direct, acuzativ, substantiv/ complement prepozițional, acuzativ, locuțiune adverbială;
c. subiect, nominativ, substantiv/ circumstanțial de mod, locuțiune adverbială;
d. subiect, nominativ, substantiv/ circumstanțial de mod, substantiv+prepoziție.

898. În enunțul: “I-am spus tatei (1) tatălui (2) despre atmosfera de voie bună (3)/ voie-bună (4) de la petrecere.“
cuvintele evidențiate sunt corecte:
a. 2, 4;
b. 1,3,4;
c. 1,2.4;
d. 1,2,3.

890. “Variațiune” înseamnă:


a. diversificare;
b. modificare;
c. piesă muzicală;
d. vreme nefavorabilă.

891. În enunțul “Am xeroxat (1)/ am copiat (2) față-verso (3)/ față verso.“ cuvintele evidențiate sunt corecte:
a. 1,2,3;
b. 2,3;
c. 2,4;
d. toate.

892. În enunțul “Casa de dincoace îmi inspira liniște și siguranță.”, construcția subliniată este:
a. atribut adverbial/ locuțiune adverbială;
b. atribut adverbial/ prepoziție+ adverb;
c. atribut adjectival/ locuțiune adjectivală;
d. atribut adjectival/ prepoziție+ adverb.

893. În enunțul “Este liberă-cugetătoare, însă mă surprinde uneori cum poate fi ori prea logoreică, ori prea supusă
lentoarei.” există:
a. o greșeală;
b. două greșeli;
c. trei greșeli;
d. patru greșeli.

894. Sunt abreviate corect toate cuvintele din seria:


a. a.m.; art.cit.; acad., cap.;
b. AM, artic.cit., acad., cap.;
c. A.M.; artic.cit.; academ, c.;
d. a.m., art.cit.;acad; cap

895. Sunt abreviate corect toate cuvintele din seria:


a. as.univ.; idem; febr., d.H.;
b. asist.univ., id.; febr.; d.H.
c. asist.univ.; idem, feb.; D.H..;

@ OA N A S I C LOVA N 105
d. asistent univ, id.; febr.;, d.H.

896. Sunt abreviate corect toate cuvintele din seria:


a. d-lui; d-rei;, d.a., dv;
b. dlui, drei, d.a., dv.;
c. dlui, d-rei, după-a., dv.
d. d-lui; d-rei; după-a.; dv.

897. Sunt abreviate corectate cuvintele din seria:


a. d-na; d-ra;,d-ta, dvst;
b. dna, dra, d-ta, d-voastră;
c. dna, dra, dta, d.voastră;
d. d’na; d’ra; d’ta; dvs.

898. În enunțul: “Mă binedipsune prezența ei în viața mea.”, cuvântul subliniat este:
a. complement direct/ substantiv comun;
b. complement direct/ verb la infinitiv lung;
c. subiect/ substantiv comun;
d. complement indirect/ substantiv comun.

890. În enunțul “După discurs, mulți au fost contra ta.” construcția subliniată se află în cazul:
a. nominativ;
b. acuzativ;
c. genitiv;
d. dativ.

891. Sinonimul cuvântului “cimilitură” este:


a. ghicitoare;
b. pilitură;
c. cimentare;
d. ciobitură.

892. ”A circumscrie” înseamnă:


a. a scrie ilizibil;
b. a scrie frumos;
c. a delimita;
d. a fi de acord.

893. Antonimul cuvântului “ circumspect” este:


a. imprudent;
b. vigilent;
c. suspect;
d. cinstit.

894. În enunțul: “Mi-e teamă”, predicatul este:


a. nominal;
b. verbal;
c. neexprimat;
d. altă interpretare.

895. Antonimul cuvântului “clemență” este:


a. ferocitate;
b. indulgență;
c. generozitate;
d. alterare.

896. Sinonimul cuvântului: “a abjudeca” este:

@ OA N A S I C LOVA N 106
a. a atribui;
b. a abrutiza;
c. a anula;
d. a vinde.

897. Litera “Ș” se citește:


a. doar “șe”;
b. doar “șî”;
c. doar “șe” și “șî’;
d. “șe”, “și”, “își”.

898. Litera “S” se citește:


a. “es”, “se”, “sî”;
b. doar “es”;
c. doar “sî”;
d. doar “se” și “sî’.

899. Litera “N” se citește:


a. “en” și “nî”;
b. “en”, “nî”, “ne”;
c. doar “nî”;
d. doar “en”.

900. Litera “G” se citește:


a. ‘“ge”, “ghe”, “gî”;
b. doar ‘ghe”;
c. doar ‘gî”;
d. doar “ghe” și “ge”.

901. Substantivul “bâlbâilă” este de genul:


a. masculin;
b. feminin;
c. neutru;
d. masculin/ feminin.

902.Construcțiile “într-o”, “într-un” provin din:


a. întru+o/un;
b. între+o/un;
c. în+o/un;
d. altă variantă.

903. Limba română se scrie cu;


a. alfabetul chirilic;
b. alfabetul latin;
c. alfabetul grecesc;
d. un alfabet de tranziție.

904. “Trinitate” este substantiv:


a. defectiv de plural;
b. defectiv de singular;
c. cu pluralul “trinități”;
d. fără categoria gramaticală a numărului.

905. Nu sunt acceptate dubletele:


a. a selecta/a selecționa;
b. a place/ a plăcea;
c. a substantiva/ a substantiviza;

@ OA N A S I C LOVA N 107
d. a memora/ a memoriza.

906. Nu sunt acceptate dubletele:


a. a chelălăi/ a schelălăi;
b. a decofeiniza/ a decafeiniza;
c. a bate/ a bătea;
d. a fonfăi/ a fornăi.

907. Nu sunt acceptate dubletele:


a. a frecționa/ a fricționa;
b. a înăbuși/a năbuși;
c. a înmuia/ a muia;
d. a cade/ a cădea.

908. Nu sunt acceptate dubletele:


a. învie/înviază;
b. demarcă/demarchează;
c. copie/copiază;
d. prelimină/preliminează.

909. Nu sunt acceptate dubletele:


a. biruie/biruiește;
b. biciuie/ biciuiește;
c. bocăne/bocănește;
d. bănuie/bănuiește.

910. Nu sunt acceptate dubletele:


a. ciocăne/ciocănește;
b. chinuie/chinuiește;
c. colcăie/colcăiește;
d. cloncăne/cloncănește.

911.Nu sunt acceptate dubletele:


a. destăinuie/destăinuiește;
b. dăngăne/ dăngănește;
c. distribuie/distribuiește;
d. dibuie/dibuiește.

912. Nu sunt acceptate dubletele:


a. huiduie/huiduiește;
b. învârte/învârtește;
c. mânuie/mânuiește;
d. mântuie/mântuiește.

913. Nu sunt acceptate dubletele:


a. zgândăre/zgândărește;
b. ciupe/ciupește;
c. țăcăne/țăcănește;
d. se străduie/se străduiește.

914. Sunt acceptate dubletele:


a. decernă/decernează;
b. se tânguie/se tâguiește;
c. se bălăbăne/ se bălăbănește;
d. bănănăie/ bănănăiește.

915. Sunt acceptate dubletele:

@ OA N A S I C LOVA N 108
a. învie/înviește;
b. se bălăngăne/ se bălăngănește;
c. brăzduie/brăzduiește;
d. bodogăne/bodogănește.

916. Sunt acceptate dubletele:


a. se bâlbâie/se bâlbâiește;
b. prelimină/preliminează;
c. se îndură/se îndurează;
d. se înhaită/ se înhăitează.

917. Alege forma verbală incorectă:


a. plescăie;
b. pufăie;
c. șovăiește;
d. ronțăie.

918. Nu sunt acceptate dubletele:


a. vișinică/vișinea;
b. viorică/viorea;
c. vițică/vițea;
d. sforicică/sforicea.

919. Alege seria corectă:


a. ananași, aștri, cactuși. croasanți;
b. ananasuri, astre, cactusuri, croasanturi;
c. ananași, astre, cactusuri, croasante;
d. ananasuri, aștri, cactuși, croasante.

920. Alege seria corectă:


a. patriotă, compatrioată, accepție,angină;
b. angină, accepție, compatriotă, patriotă;
c. anghină, accepțiune, compatrioată, patrioată;
d. anghină, accepțiune, compatriotă, patrioată.

921. Alege seria corectă:


a. loji, izbânzi, luntri, moriști;
b. loje, izbânde, luntre, moriște;
c. loje, izbânzi, luntre, moriști;
d. loji, izbânde, luntri, moriște.

922. Alege seria corectă:


a. moschei, zgărzi, aragaze, avize;
b. moschee, zgărzi, aragazuri, avizuri;
c. moschee, zgarde, aragaze, avize;
d. moschei, zgarde, aragazuri, avizuri.

923. Alege seria corectă:


a. aziluri, baltage, balustrade, bambuși;
b. azile, baltaguri, balustrăzi, bambuși;
c. azile, baltage, balustrade, bambusuri;
d. aziluri, baltaguri, balustrăzi, bambusuri.

924. Alege seria corectă:


a. chibrituri, cursoare, diagnostice;
b. chibrite, cursoare, diagnostice;
c. chibrituri, cursori, diagnosticuri;

@ OA N A S I C LOVA N 109
d. chibrite, cursori, diagnosticuri.

925. Alege seria corectă:


a. drapele, ecleruri, festivaluri;
b. drapeluri, ecleruri, festivaluri;
c. drapele, eclere, festivale;
d. drapeluri, eclere, festivale.

926. Alege seria corectă:


a. ibrice, jobene, habitate;
b. ibricuri, jobenuri, habitaturi;
c. ibrice, jobenuri, habitate;
d. ibricuri, jobene, habitaturi.

927. Alege seria corectă:


a. pardesie, parpalace, esee, sălașe;
b. pardesie, parpalace, eseuri, sălașe;
c. pardesiuri, parpalacuri, eseuri, sălașuri;
d. pardesiuri, parpalacuri, esee, sălașuri.

928. Alege seria corectă:


a. scheleturi, simptome, sindrome;
b. schelete, simptome, sindroame;
c. schelete, simptoame, sindroame;
d. scheleturi, simptoame, sindrome.

929. Alege seria corectă:


a. vaccine, vernisaje, uragane;
b. vaccinuri, vernisajuri, uraganuri;
c. vaccine, vernisajuri, uraganuri;
d. vaccinuri, vernisaje, uragane.

930. Alege seria corectă:


a. lui ginerică; lui bădița, lui badea;
b. ginericăi, bădiții, badei;
c. lui ginerică, bădiței, bădicăi;
d. ginericălui, lui bădița, badei.

931. Nu apare pleonasm în:


a. mentor spiritual;
b. pilon de susținere;
c. retribuție salarială;
d. a continua hotărât.

932. Apar substantive în seria:


a. colosal, înalt, potrivit;
b. patrie, coloană, dineu;
c. repede, voinicește, târâș;
d. dânsul, acela, nimeni.

933. Apar adjectve în seria:


a. colosal, înalt, potrivit;
b. patrie, coloană, dineu;
c. repede, voinicește, târâș;
d. dânsul, acela, nimeni.

934. Apar adverbe în seria:

@ OA N A S I C LOVA N 11 0
a. colosal, înalt, potrivit;
b. patrie, coloană, dineu;
c. repede, voinicește, târâș;
d. dânsul, acela, nimeni.

935. Apar pronume în seria:


a. colosal, înalt, potrivit;
b. patrie, coloană, dineu;
c. repede, voinicește, târâș;
d. dânsul, acela, nimeni.

936. Apar interjecții în seria:


a. țuști, of, vai;
b. când, unde, cum;
c. de, pe, cu, la;
d. și, iar, dar, însă.

937. Apar adverbe relative în seria:


a. țuști, of, vai;
b. când, unde, cum;
c. de, pe, cu, la;
d. și, iar, dar, însă.

938. În enunțul “Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești.”


a. apar 2 subiective;
b. apar 2 completive directe;
c. apar 2 completive indirecte;
d. apar 2 propoziții principale.

939. În enunțul “Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești.”


a. apar 5 verbe;
b. apar 4 verbe;
c. apar 6 verbe;
d. apar 3 verbe.

940. În enunțul “Până ce nu dai cu capul de pragul de sus, nu-l vezi pe cel de jos.’
a. apar 4 pronume;
b. apar 3 pronume;
c. apar 2 pronume;
d. apare un pronume.

941. În enunțul “Până ce nu dai cu capul de pragul de sus, nu-l vezi pe cel de jos.’
a. apar 2 propoziții principale;
b. apar 2 propoziții subordonate;
c. apar 3 propoziții;
d. altă variantă.

942. În enunțul “Până ce nu dai cu capul de pragul de sus, nu-l vezi pe cel de jos.’
a. apar 4 complemente circumstanțiale;
b. apar 3 complemente circumstanțiale;
c. apar 2 complemente circumstanțiale;
d. apare un complement circumstanțial.

943. În enunțul “Până ce nu dai cu capul de pragul de sus, nu-l vezi pe cel de jos.’
a. apare o serie sinonimică;
b. apar 2 serii sinonimice;
c. apare o serie antonimică;

@ OA N A S I C LOVA N 111
d. apar 2 serii antonimice.

944. În enunțul “Să fii domn e o întâmplare, să fii om e lucru mare.”


a. apar 2 predicate nominale;
b. apar 2 predicate verbale;
c. apare un predicat verbal;
d. apar 3 predicate nominale (unul insuficient).

945. În enunțul “Să fii domn e o întâmplare, să fii om e lucru mare.”


a. apar 4 propoziții;
b. apar 3 propoziții;
c. apar 2 propoziții;
d. apar 5 propoziții.

946. În enunțul “Să fii domn e o întâmplare, să fii om e lucru mare.”


a. apar 6 nume predicative;
b. apar 5 nume predicative;
c. apar 4 nume predicative;
d. apar 3 nume predicative.

947. În enunțul “Să fii domn e o întâmplare, să fii om e lucru mare.”


a. apar 4 atribute;
b. apar 3 atribute;
c. apar 2 atribute;
d. apare un atribut.

948. În enunțul “Mi-e milă de tine, dar de mine mi se rupe inima.”, cuvântul “milă” are funcție sintactică de:
a. complement direct;
b. subiect;
c. nume predicativ;
d. complement circumstanțial de cauză.

949. În enunțul “Mi-e milă de tine, dar de mine mi se rupe inima.”


a. apar 6 pronume;
b. apar 5 pronume;
c. apar 4 pronume;
d. apar 3 pronume.

950. În enunțul “Mi-e milă de tine, dar de mine mi se rupe inima.”


a. apar 18 silabe;
b. apar 17 silabe;
c. apar 16 silabe;
d. apar 15 silabe.

951. Continuă expresia: “a lua peste…”


a. gură;
b. cap;
c. picior;
d. deget.

952. Continuă expresia: “a trage…”


a. săniile;
b. căruțele;
c. sforile;
d. carele.

953. Continuă expresia: “a pune țara la…”

@ OA N A S I C LOVA N 11 2
a. foc;
b. cale;
c. drum;
d. soare.

954. Continuă expresia: “a fi o mână de…”


a. pământ;
b. om;
c. copil;
d. praf.

955. Continuă expresia: “a ține în…”


a. praf;
b. șah;
c. joacă;
d. căciulă.

956. Continuă expresia: “a se da de ceasul…”


a. scump;
b. ieftin;
c. morții;
d. sufletului.

957. Continuă expresia: “a i se lua o piatră de pe…”


a. gură;
b. inimă;
c. picior;
d. deget.

958. Continuă expresia: “ a se simți cu musca pe…”


a. nas;
b. cap;
c. căciulă;
d. inimă.

959. Continuă expresia: “a-și face…”


a. veacul;
b. furcă;
c. frică;
d. vină.

960. Continuă expresia: “a se duce vestea ca după popă …”


a. dus;
b. tuns;
c. prins;
d. alungat.

961. Continuă expresia: “a se zbate ca peștele pe…”


a. apă;
b. uscat;
c. praf;
d. masă.

962. Continuă expresia: ”parc-ar fi puse cu …”


a. sapa;
b. furca;
c. acul;

@ OA N A S I C LOVA N 11 3
d. dinamita.

963. Continuă expresia: “a se întinde mai mult decât îi este…”


a. nasul;
b. plapuma;
c. coroana;
d. cerul.

964. Continuă expresia: “a-i fi drag ca lumina…”


a. cerului;
b. zilei;
c. nopții;
d. lunii.

965. Continuă expresia: “a fi ca lutul în mâna…”


a. copilului;
b. olarului;
c. priceputului;
d. nepriceputului.

966. Continuă expresia: “a scăpa ca din gura…”


a. lupului;
b. babei;
c. șarpelui;
d. leului.

967. Continuă expresia: “a face ochii cât …”


a. curca;
b. cepele;
c. dinozaurul;
d. papagalul.

968. Continuă expresia: “a se plimba ca vodă prin…”


a. praf;
b. glod;
c. lobodă;
d. țară.

969. Continuă expresia: “a plânge ca…”


a. o mamă;
b. o mireasă;
c. o babă;
d. o văduvă.

970. Continuă expresia: “sătul pânâ-n…”


a. inimă;
b. suflet;
c. gât;
d. cap.

971. Continuă expresia: “cusut cu ață…”


a. neagră;
b. albă;
c. groasă;
d. subțire.

972. Continuă expresia: “la spartul…”

@ OA N A S I C LOVA N 11 4
a. oalelor;
b. târgului;
c. casei;
d. sticlei.

973. Continuă expresia: “cât e ziulica de…”


a. albă;
b. mare;
c. caldă;
d. neagră.

974. Continuă expresia: “cai verzi pe…”


a. câmp;
b. pajiște;
c. pereți;
d. ziduri.

975. Continuă expresia: “ca nuca-n…”


a. perete;
b. zid;
c. prispă;
d. gard.

976. Cuvântul subliniat este: E luni.


a. subiect;
b. complement direct;
c. complement indirect;
d. complement circumstanțial de timp.

977. Cuvântul subliniat este: E zi.


a. subiect;
b. complement direct;
c. complement indirect;
d. complement circumstanțial de timp.

978. Cuvântul subliniat este: Mi-e sete.


a. subiect;
b. complement direct;
c. complement indirect;
d. complement circumstanțial de mod.

979. Cuvântul subliniat este: Mi-e sete.


a. subiect;
b. complement direct;
c. complement indirect;
d. complement circumstanțial de mod.

980. Cuvântul subliniat este: Mi-e frig.


a. subiect;
b. complement direct;
c. complement indirect;
d. complement circumstanțial de mod.

981. Cuvântul subliniat este: Mi-e dor.


a. subiect;
b. complement direct;
c. complement indirect;

@ OA N A S I C LOVA N 11 5
d. circumstanțial de mod.

982. Propoziția subordonată este: Mă miră că încă nu a abandonat.


a. subiectivă;
b. completivă directă;
c. completivă indirectă;
d. circumstanțială cauzală.

983. Cuvântul subliniat este: Zău că mă supără.


a. pronume posesiv;
b. pronume personal;
c. pronume reflexiv;
d. marcă a reflexivului.

984. Propoziția subordonată este: Iată că a trecut și ploaia.


a. subiectivă;
b. completivă directă;
c. atributivă;
d. circumstanțială finală.

985. Cuvântul subliniat este: Iată că a trecut și ploaia.


a. interjecție;
b. verb predicativ;
c. verb auxiliar;
d. adverb.

986. Propoziția subordonată este: Cum ningea, nu a mai vrut să plece.


a. subiectivă;
b. completivă directă;
c. circumstanțială de timp;
d. circumstanțială cauzală.

987. Cuvântul subliniat este: Lucrarea sa lipsește.


a. în cazul genitiv;
b. în cazul dativ;
c. în cazul acuzativ;
d. în cazul nominativ.

988. Verbul subliniat este: Lucrarea sa lipsește.


a. de conjugarea I;
b. de conjugarea a II-a;
c. de conjugarea a III-a;
d. de conjugarea a IV-a.

989. Alege varianta ce conține numai cuvinte accentuate corect:


a. crater, debut, precaut, prepelița, preceptor;
b. colibri, Napoleon, piuneza, comando, dușman;
c. colibri, Napoleon, piuneza, precaut, prepelița;
d. debut, precaut, prepelita, dușman, comando.

990. “Alter ego” este ca parte de vorbire:


a. substantiv comun;
b. locuțiune substantivală;
c. pronume personal;
d. locuțiune pronominală.

991.Cuvântul “rabat” înseamnă:

@ OA N A S I C LOVA N 11 6
a. turbat, furios;
b. reducere acordată cumpărătorului;
c. șef religios;
d. legătură, contact.

992.Cuvântul “rebarbativ” înseamnă: a.înfăptuit din greu;


a. critic;
b. respingător, urât;
c. revoltat, răzvrătit.

993.Cuvântul “a se recela” înseamnă:


a. a se ascunde, a se refugia;
b. a analiza critic;
c. a tăia;
d. a capta.

994.Cuvântul “reprehensiune” înseamnă:


a. reprimare, înăbușire violentă a unei revolte;
b. meditare;
c. împuternicire;
d. mustrare, blam.

995. Cuvântul “resort” înseamnă:


a. compas;
b. cântar;
c. sector, domeniu de activitate;
d. arc.

996. Cuvântul “vagant” înseamnă:


a. nelămurit, nedeterminat;
b. fără domiciliu, rătăcitor;
c. curajos, tupeist;
d. prețios, valoros.

997. Cuvântul “vandabil” înseamnă:


a. care comite atrocități;
b. barbar, crud;
c. zadarnic, fără rost;
d. care se poate vinde.

998.Cuvântul “veloce” înseamnă:


a. pretențios, ambițios;
b. sprinten, ușor, iute;
c. violent, impetuos, aprig;
d. grațios, fermecător.

999.Cuvântul “venust” înseamnă:


a. grațios, plin de farmec;
b. credincios, bisericos;
c. care vorbește mult;
d. foarte rapid.

1000.Cuvântul “vernal” înseamnă:


a. adevărat, real;
b. primăvăratic;
c. control, probă;
d. neadevărat, suspect.

@ OA N A S I C LOVA N 11 7
Răspunsurile pot fi solicitate autoarei, la adresa:

contact@educatie.ong

Vizitati www.educatie.ong pentru mai multe materiale educative!

@ OA N A S I C LOVA N 11 8

S-ar putea să vă placă și