Sunteți pe pagina 1din 9

Photography by Mugurel Olteanu

Să facem Vâlcea acasă!


Votea0 ză
9!
pe 27.

5 Eduard Rădulescu
t
pe

vo

Președinte Consiliul Județean Vâlcea


ul de
b

e ti n ul
Este timpul să dăm cetățenilor VOCE în
Consiliul Județean Vâlcea
Toată puterea decizională trebuie să fie la cetățeni!

Planul USR se va axa pe modul în care administrația


locală, autoritățile statului, comunitatea se raportează la
proprii cetățeni și ceea ce le oferă acestora. Este vorba de
valorile și aspirațiile comunității, de definirea a ceea ce ne poate
diferenția față de alte localități similare și cum pot vâlcenii să
prospere local și nu peste hotare sau în alte regiuni ale țării.

Județul Valcea, sub conducerea unei președinte de


Consiliu din partea Alianței USR PLUS, având alături o
echipă de consilieri bine pregătită, din partea alianței,va fi un
model de bună guvernare, cu o administrație transparentă,
progresistă, performantă, în care cetățeanul va fi partener în
luarea deciziilor și stabilirea priorităților.
2 3
Dezvoltarea Județului - Pilonii de bază ai dezvoltării
1. Atragerea de investitori - Mediului de afaceri
Fără un sector privat dinamic, Vâlcea nu va putea avea parte de dezvoltare locală.

AVEM NEVOIE DE OAMENI Aici ne referim atât la investitorii locali, cărora


administrația județeană trebuie să le faciliteze
antreprenori pot fi ajutați de către autoritățile, cu
beneficii de ambele părți.
activitatea prin tot ceea ce ține de ea (infrastructură,
ÎNTREPRINZĂTORI ȘI CÂT rețele edilitare, taxe și impozite prietenoase și ușor
de achitat etc.), cât și la investitorii străini, pe care
Tinerii vor avea acces gratuit sau contra unei sume
modice la spații complet utilate și cu toate facilitățile
MAI MULTE AFACERI CARE ar trebui să îi atragem prin aceleași facilități și
ceva în plus (parcuri industriale bine conectate la
necesare desfășurării unei afaceri (internet, servicii
printare și fotocopiere, sală conferință, servicii de
contabilitate, etc.), primăriile și Consiliul județean,
SĂ AJUTE LA DEZVOLTAREA rețelele de infrastructură edilitară și de transport,
bine poziționate, cu respectarea standardelor de urmând să încaseze taxele și impozitele plătite de
către firme.
mediu, sistem de transport pasageri în parteneriat
JUDEȚULUI VÂLCEA. public-privat etc., facilități fiscale pe o perioadă
determinată etc.).
Marele avantaj al acestui concept este acela că
aduce la un loc un număr mare de antreprenori,
Avem nevoie de oameni întreprinzători și cât mai care dezvoltă apoi relații de afaceri, fac schimb de
multe afaceri care să ajute la dezvoltarea județului experiență, astfel că multe companii se dezvoltă
Vâlcea. Mediul de afaceri vâlcean este însă ajutat solid ulterior.
puțin spre deloc de către autoritățile județene, Consiliul Județean va amenaja un incubator de
lucru reflectat și de cifre. Incubatoarele de afaceri afaceri unde pot începe să funcționeze până la
sunt o modalitate concretă prin care tinerii 100 de mici start-up-uri, urmând să fie ajustată
4 5
3. Expertiză Soluția este simplă: concursuri în administrația
publică organizate onest, iar nu concursuri fictive,
Nicio administrație, locală sau județeană, nu poate „aranjate”.
să facă performanță dacă nu este dispusă să
selecteze cei mai competenți oameni pentru a face Vâlcea are nevoie de multe măsuri pentru a
posibil acest lucru. redeveni un județ de unde tinerii să nu mai plece
decât dacă își doresc, nu din motive economice și
lipsa unui viitor profesional. Vrem să avem un județ
cu stabilitate economică și oportunități pentru
capacitatea în funcție de solicitări. Antreprenorii 2. Parteneriate Aici ne referim, de fapt, la ingredientul principal al mediul de afaceri, iar primul pas este schimbarea
pot folosi aceste facilități doar pe o perioadă dezvoltării – oamenii competenți. radicală a modului de interacțiune a cetățenilor cu
limitată de timp sau dacă ajung la o anumită cifră Fără conexiuni la nivel local și județean, cu o autoritățile publice locale, autorități ce reprezintă,
de afaceri. varietate de actori, nu vor putea fi identificate cele Dacă angajările în administrația publică continuă de cele mai multe ori, mai degrabă un factor de
mai bune soluții la problemele cu care se confruntă să se facă pe bază de „pile, cunoștințe și relații”, stres și o piedică pentru cetățeni decât un ajutor.
Consiliul Județean, sub conducerea Alianței USR cetățenii vâlceni. cheia dezvoltării este pierdută. Omul sfințește
PLUS, va gestiona mai bine parcurile industriale locul, deci fără profesioniști aleși în mod onest,
actuale, va amenaja alte parcuri industriale și va pe baza competențelor de care dau dovadă, nu
atrage investitori strategici, ce vor realiza produse putem avea o administrație competentă, integră și
sau servicii cu valoare adăugată mare, ceea ce va Aici ne referim la tot ce include democrația eficace și nici dezvoltare locală.
însemna implicit crearea de noi locuri de munca și, participativă. Dialogul cu asociațiile de cetățeni/
evident, salarii mai mari. de proprietari/de locatari, sindicate, patronate,
cluburi, organizații neguvernamentale, mișcări
Economia locală nu poate crește doar din comerț, civice, fundații, furnizori de cultură etc. și este
exporturi de materie primă și confecții, unde salariul esențial în identificarea problemelor comunității
este de cele mai multe ori minimul pe economie. locale și în găsirea celor mai eficiente soluții.
Dezvoltarea și derularea de proiecte concrete
împreună cu aceștia este calea cea mai sigură spre
o rezolvarea armonioasă și pe bază de colaborare
a problemelor locale.
6 7
Eduard RĂDULESCU echipa usr plus pentru consiliul județean
președinte consiliul județean vâlcea
Cine sunt? Numele meu este Rădulescu Eduard, am 41
ani, născut la data de 8 mai 1979 în Râmnicu Vâlcea, sunt
căsătorit și am o fetiță de 3 ani. Am absolvit specialitatea
Tehnologia Construcțiilor de Mașini la Facultatea de
Inginerie «Hermann Oberth» din Sibiu. După absolvire
am lucrat ca inginer în Sibiu până în anul 2007 când
am revenit în orașul natal, Râmnicu Vâlcea, unde am
înființat o firmă în domeniul IT și asigurărilor.
Am decis să mă implic în politică fiind unul din membrii BOGDAN NEAGU cristina lăcătușu Dorin pomană Marius beregată
fondatori ai USR Vâlcea. Am candidat la Camera
deputaților la alegerile parlamentare din 2016 și
momentan sunt vice-președinte al filialei municipiului
Râmnicu Vâlcea și responsabilul financiar al filialei
Vâlcea.
De ce candidez? În activitatea profesională am avut
ocazia să stau de vorbă cu foarte mulți oameni care
m-au încurajat să merg mai departe cu implicarea în
politica vâlceană și vreau să-mi folosesc cunoștințele
și aptitudinile în beneficiul județului nostru. Noi, USR,
avem deja oamenii și cunoștințele pentru a face din
Vâlcea unul din cele mai dezvotate județe ale țării, constantin ene claudiu tomoiagă Alin manda mihai cismaru
trebuie doar să le dăm pârghiile decizionale ca să
producă schimbarea pe care ne-o dorim cu toții.
8
7 9
Investim banii Nivel foarte scăzut al educației (nu se pune accent pe învățământul dual)
europeni din Planul de Criza permanenta a sistemului de sănătate care nu are în centrul ei catățeanul plătitor
relansare post-COVID în de taxe si impozite
comunitatea ta România are acces la fonduri europene în valoare de 80 de miliarde de euro.

Situația actuală în județul Vâlcea O mare parte din acești bani vor putea fi accesați de autoritățile locale pentru infrastructură,
anvelopare clădiri, autobuze electrice, canalizare, piste de biciclete și multe alte proiecte de
Județul Vâlcea nu a excelat în atragerea de fonduri europene în exercițiul financiar precedent, iar
dezvoltare.
efectele sunt următoarele :
Dar pentru asta, este crucial să alegem la primărie și în consilii oameni care știu cum să aducă
Dezvoltare inegală față de alte orașe din țară, nivel ridicat al migrației forței de muncă
banii europeni în comunitate.
spre alte județe mai dezvoltate (Sibiu, Cluj, București)
Candidații Alianței USR PLUS vor beneficia de susținerea deplină a lui Dacian Cioloș și a echipei
Spirala negativă a industriei- în loc să se dezvolte zona industrială, aceasta a scăzut de europarlamentari ai Alianței pentru a folosi la maximum banii europeni.
(Platforma Oltchim, Chieh Soda etc)

Lipsa sistemică de interes a autorităților locale de a înlocui industria disparută / distrusă


cu entități creatoare de job-uri durabile

Agricultura sporadică, subfinanțată, de subzistență

Infrastructura slab dezvoltată


10 11
Implementarea, să nu existe corecții financiare. Aceștia trebuie să
fie: Relansarea economică Soluții:
• Înființarea unui birou județean pentru
accesarea și parteneriate • Oameni formați in management-ul de proiecte, post-COVID investiții cu rol în sprijinirea și îndrumarea
antreprenorilor, cu scopul de a oferi informații
pentru accesarea de cu experiență, profesioniști, cu un portofoliu
relevant în domeniu, care să fie formați “la locul de
despre legislația aplicabilă și programe de
finanțare europene, naționale sau locale.
fonduri europene muncă” și care să capete experiență în relaționarea
cu autoritățile centrale și cu cele regionale (ADR-
• Implicarea administrației publice locale în
parteneriate eficiente, transparente și corecte
uri, OIR-uri, AM-uri, ministere etc) Uniunea Europeană a permis României cu mediul de afaceri.
• Oameni care să lucreze integral pe bază de realocarea unor sume importante din • Dezvoltarea resursei umane prin crear-
obiective si indicatori de performanță, care sa bugetul fondurilor nerambursabile pentru ea de programe locale pentru formarea de
fie evaluați in mod periodic și cărora să li se dea perioada 2014-2020 care să sprijine relansarea competențe, încurajarea atragerii de
Proiectele sunt aplicate la nivel regional, deci este economică a IMM-urilor prin POC. profesioniști, parteneriate cu instituții de
feedback permanent.
responsabilitatea municipalităților și autorităților învățământ, facilitarea mobilității locale/
regionale să propună, selecteze și să monitorizeze • Oameni care își doresc să lucreze pentru Dificultățile IMM-urilor din județul Vâlcea sunt județene a forței de muncă
proiectele, dar și să se asigure că toate procedurile comunitate, pentru a “lăsa ceva in urmă”. cauzate și de:
au loc conform standardelor. • Lipsa de implicare a autorităților publice locale Fructificarea rezultatelor cercetării

Pentru a asigura o gestionare corectă a fondurilor în atragerea unor investitori semnificativi care și inovării, informaticii și tehnologiei
europene, avem nevoie de echipe de profesioniști. să dezvolte în mod durabil economia județului informației
și să creeze condiții pentru o extindere pe ori-
Cum formăm echipe care să atragă finanțări și să zontala a economiei, a implicării IMM-urilor în • Crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale,
implementeze proiecte activități noi de dezvoltare. prin construirea spațiilor aferente și dotarea
• Lipsa forței de muncă. Forța de muncă activă, acestora cu active corporale și necorporale
Este important ca autoritățile publice (Primăria, calificata, tânără a migrat în orașele cu potențial • Dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul
Consiliul Județean) să aibă o echipă consolidată economic mare (Cluj, București, Sibiu, Pitești, incubatoarelor de afaceri
care să gestioneze finanțările atrase în așa fel încât Craiova).
12 13
Sunt cel puțin trei sectoare care s-ar putea Finanțări europene, prioritățile județului Calitatea vieții în comunitățile vâlcene Alianța USR PLUS propune vâlcenilor proiecte
dezvolta: Institutul de Cercetări în Crioge- Vâlcea încadrate în dezvoltarea regiunii pentru îmbunătățirea calității vieții finanțate cu
nie prin soluțiile pe care le propune în dome- Oltenia În prezent colectarea majorității deseurilor prioritate din fonduri europene nerambursabile
niul furnizării de energie termică bazată pe din gospodariile vâlcene nu se face selectiv, prin programele de finanțare în perioada 2021-
hidrogen, Institutul de Cercetări Pomicole, Resursele bogate, solul și apele, populația din frecvența este redusă, serviciile de salubritate 2027:
Inovarea în IA (inteligență artificială), robotică, mediul rural pot contribui la modernizarea au costuri ridicate. • Aer respirabil și reducerea poluării: mai multe
programe informatice agriculturii și a pescuitului, prioritară în
parcuri, mai puțin beton.
regiunea Sud-Vest Oltenia. Bugetul alocat în Vedem aplicate parțial și incomplet soluțiile • Amenajare zone de agrement,trotuare si piste
2021-2027 din fonduri europene nerambursa- cuprinse în “Planul Local de Acţiune pentru
Dezvoltarea mediului rural pentru biciclisti,transport in comun cu autobuze
bile finanțează domenii și măsuri de care avem Mediu al Judeţului Vâlcea” dezvoltat de către ecologice
Integrarea specificului din agricultură cu nevoie: Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului • Conservarea biodiversității în păduri, plantări
turismul în rural îmbinând tradițiile și • Încurajarea instalării tinerilor fermieri în Vâlcea, în cooperare cu Consiliul Judeţean și replantări în zonele afectate.
patrimoniul cultural, gastronomia locală satele vâlcene prin preluarea sau înființarea de Vâlcea. • Culoare verzi pe râurile și cursurile de apă
Cunoașterea unei zone poate fi o experiență exploatații agricole Proiectul finanțat din fonduri europene din localități: amenajarea de promenade, piste
unică dacă poate oferi într-un pachet atractiv: • Modernizarea tehnologiilor agricole, a nerambursabile „Sistem de management pentru biciclete și alte facilități comunitare
• produse locale proaspete sau preparate colectării, depozitării și procesării ce integrat al deșeurilor solide în județul Vâl-
după rețete tradiționale, folclor și port popular contribuie la o valorificare superioară a recol- cea” început de Consiliul Județean Vâlcea în Spitale civilizate cu dotări corespunzătoare
specific zonei într-un spectacol inedit telor și produselor de origine animală 2013 cu faza I nu a fost finalizat, deși termenul și manageri profesioniști
• arhitectura specifică locului și un patrimoniu • Înființarea de noi cabinete veterinare în zonele comunicat public a fost iunie 2019 pentru faza
rurale pentru asigurarea îngrijirii sănătatății • Dezvoltarea de centre de permanență în me-
cultural pus în valoare, într-un cadru natural a II-a. diul rural,
bine protejat animalelor, prevenirea transmiterii bolilor, dar și
măsuri corecte legate de siguranța alimentelor • Inventarierea urgentă a unităților medicale vâl-
• întâlnirea cu artizanii populari și experimenta- Calitatea vieții este legata și de implementarea ceane care funcționează în condiții insalubre și
rea meșteșugurilor transmise din generație în • Certificarea corespunzătoare a calității proiectelor privind alimentarea cu apa potabilă,
produselor (denumiri cu origine controlată, renovarea lor
generație sisteme de canalizare,gaze naturale, stații de • Spitale civilizate cu dotări corespunzătoare
produse tradiționale, mărci etc.) ce pot înlesni tratare a apei potabile dar si a celei reziduale.
accesul pe piețe europene de comerț.
14 15
facebook.com/Eduard Rădulescu facebook.com/aliantausrplusValcea

0371 780 651 www.valcea.usr.ro Nicolae Bălcescu 23


Râmnicu Vâlcea - VL