Sunteți pe pagina 1din 4
Anexa 2 Notificare/Somatie la Imprumutat Banca Transilvania S.A. Sucursala IASI Tel. 0232-216770, 0232-215011 Fax 0232-214587 Nr. 18028/01.09.2006 NUMELE CLIENTULUI: S.C. AMPRA GROUP S.R.L. - ID 412335 ADRESA CLIENTULUI: ADRESA CLIENTULUI; loc. Iasi, str, Decebal, nr.29, bILZ13, sc.B, et.3, ap.11, jud. Iasi In atentia d-nei TARNAUCEANU CATALINA NOTIFICARE/SOMATIE Prin prezenta VA NOTIFICAM ca, in conformitate cu contractul de credit no. 60/20.01.2006, sunteti inregistrat, la data prezentei, pe restanta cu suma totale in valoare de 4.469,81 LEI din care: 4.458,74 LEI credit restant+ 11,07 LET penalizari. Conform art. 2.4, 2.5 si 2.6 din contractul de credit mentionat, VA SOMAM_ sa platiti intreaga sume restanta in maximum § zile de la data primiriiacestei scrisori, dar nu mai tarziu de 08.09.2006. In caz contrar banca va proceda la masuri de executare a garantillor atasate creditului, in baza Codului de procedura civila. (in plus, va informam ca aceasta notificare/somatie a fost trimisa garantulul pentru 2-1 anunta ca in caz de neplata a sumei totale restante care este datorata Bancii_‘Transi banca_va_proc iturilor_si bunurilor sale.) Dorim sa precizam ca, in conformitate cu prevederile art. 56 aliniatul 2 din Legea Bancara no. 58/1998, contractul credit semnat de Dvs. si banca constituie titlu xecutort tie_in_care este posibila identificarea si executarea slita fi Dys. averi mobile si le pan ncurenta acoperir T Asistent Credite IMM Bianca ae oO Banca Transilvania S.A. Sucursala IASI Nr. 10439/22.06.2006 CATRE: S.C. AMPRA GROUP S.R.L. IASI Adresa: loc. lasi, sir. Decebal, nr. 29, bl. 213, scara B, etaj 3, ap.11, jud lasi In atentia d-nei Catalina Tarnauceanu Avand in vedere contractul de credit nr. 60/20.01.2006, va notificam ca in termen de 3 zile sa prezentati bancii bilantul si balanta aferente lunii decembrie 2005. ie an ireclor, Asistent credite IMM, [Ny mi \epafioah ; ees Anexa 4 Notificare/Somatie catre garant Banca Transilvania S.A. Sucursala TAST Tel. 0232-216770, 0232-215011 Fax 0232-214587 Nr. 18067/01.09.2006 NUMELE CLIENTULUI: TARNAUCEANU CATALINA - in calitate de garant ADRESA CLIENTULUI: loc. lasi, str. Decebal, nr.29, bl.Z13, sc.B, et.3, ap.11, jud. Iasi NOTIFICARE/SOMATIE Prin prezenta VA_NOTIFICAM ca, in conformitate cu contractul de credit nr,60/20.01.2006, in calitate de garant, sunteti inregistrat, la date prezentei, pe restanta cu sume totala in valoare de 4.469,81 LEI, din care: 4.458,74 LEI credit restant+ 11,07 LEI penalizari. Conform art. 2.4, 2.5 si 2.6 din contractul de credit mentionat, VA SOMAM_ sa pletiti intreaga suma restanta in maxi rimiril aceste! scrisori dar nu mai tarziu de 08.09.2006. In caz contrar banca va proceda la masuri de executare a veniturilor Dvs. si a bunurilor personale, in baza Codului ira civil In’ pls, va informam ce-aceesta notificare/sometie a fost trimisa imprumutatulu’ pentru a-I anunta ca in caz de neplata a sumel totale restante care este datorata Bancii Transilvania SA, banca va proceda la masuri de executare veniturilor si bunurilor sale. Dorim sa precizam ca, in conformitate cu prevederile art.56 aliniatul 2 din Legea Bancara no. 58/1998, contractul credit semnat de Dvs. si banca constituie titlu ecutoriu situati este _posibila_identificarea_si executarea silita_a_intreaii Dvs. averi mobile si imobil el iri de DIRECTOR SUCURSALA Asistent Credite IMM Eugen Pintiie Bianca “ulica Lh ¢ > as Xu 2 Anexa 3 Scrisoare catre garant Banca Transilvania S.A. Sucursala IASI Tel. 0232-216770, 0232-215011 Fax 0232-214587 Nr. 18066/01.09.2006 NUMELE CLIENTULUI: TARNAUCEANU CATALINA - in calitate de garant ADRESA CLIENTULUI: loc. Iasi, str. Decebal, nr.29, bl.213, sc.B, et.3, ap.11, jud. Tasi Stimate client, RE: Contract 60/20.01.2006 Va informam ca, incepand cu data de 19.07.2006 suma de 4.458,74 lei, reprezentand credit scadent a fost inregistrata cu 44 zile restanta, suma datorata de catre Imprumutatul S.C. AMPRA GROUP S.R.L., conform contractulul de credit nr.60/20.01.2006. In calitate de garant la contractul de credit, va rugam sa depuneti la 8: Transilvania S.A. suma de 4.469,83 lei, reprezentand credit scadent si penalitati In caz contrar, banca va initia masuri legale de recuperare dé la Dvs. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la urmatoarele numere de tel. 0232/216770, 0232-21.45.87 (nr. de tel. ale Sucursalel) de luni pana vineri Intre orele 09,00 ~17,00. Cu stima, UCURSALA Asistent Credite IMM /bgen Antilie Bianca Til

S-ar putea să vă placă și