Sunteți pe pagina 1din 3

Atribuțiile conducătorilor autospecialelor de intervenție

Conducătorii autospecialelor răspund de asigurarea operativității permanente a autospecialei de


intervenție pe care o deservesc, prin executarea corespunzătoare a activităților/ operațiunilor de
exploatare, utilizare, întreținere a acestora, precum și a echipamentelor, accesoriilor și mijloacelor de
intervenție din dotarea lor și au următoarele atribuții principale:
- verifică la intrarea în serviciu starea de funcţionare a autospecialelor de intervenție pe care sunt
încadrați (prin pornire timp de 3-5 minute în funcție de tip, anotimp, stare tehnică, etc.), existența,
integritatea și funcționalitatea, după caz, a mijloacelor tehnice, accesoriilor, rezerva de carburant,
lubrifianţi, cantitatea de apă şi alte substanţe de stingere, consemnând în procesul verbal de predare-
primire a serviciului și informând operativ șeful grupei cu privire la constatările efectuate;
- asigură exploatarea corespunzătoare a autospecialelor de intervenție pe care sunt încadrați, a
echipamentelor și mijloacelor tehnice din dotarea acestora;
- execută operațiuni de îngrijire, așa cum este prevăzut de normele tehnice în vigoare și de
instrucțiuni/manuale de operare la autospecialele de intervenție pe care sunt încadrați;
- cunosc și respectă cu strictețe toate prevederile legale referitoare la circulația pe drumurile publice,
itinerariile de parcurs, sarcinile/ instrucțiunile primite de la șefii ierarhici, completarea documentelor
specifice misiunilor executate (for de parcurs, foi de drum, etc), refacerea capacității operative a
autospecialelor, parcarea/ gararea acestora, etc.
- execută programul de pregătire, participând la pregătirea teoretică, la exercițiile/ aplicațiile practice și
la concursurile profesionale specifice;
- se preocupă de cunoașterea temeinică a sectorului de competență (drumuri, căi de acces, surse de apă
și locuri de amplasare a tehnicii de intervenție) pentru asigurarea unui timp de răspuns optim în cazul
producerii unei situații de urgență;
- acţionează operativ la stingerea unui incendiu sau alte tipuri de situații de urgență, asigurând
deplasarea autospecialei la locul afectat și amplasarea conform planului de intervenție sau
dispozițiilor primite;
- acţionează la stingerea incendiilor şi la alte intervenţii ordonate, folosind cât mai judicios mijloacele
tehnice şi substanţele de stingere, respectând instrucţiunile de exploatare a tehnicii precum şi normele
de circulaţie;
- împreună cu servantul 3 mânuiește tuburile de aspirație, sorbul și coșul pentru sorb (pentru
alimentarea autospecialei);
- întinde, prelungește și strânge primele role de furtun;
- racordează liniile de furtun la ieșirile din pompe;
- utilizează instalațiile speciale pentru a asigura debitul și presiunea necesară a substanțelor de stingere
pe dispozitivul de intervenție;
- ajută servanții la ridicarea accesoriilor din autospeciale;
- mânuiește proiectorul PSI, trepiedul și bobina cu cablu, ajutat de servantul 3;
- mânuiește, împreună cu servantul 2, ejectorul de ape mici;
- mânuiește reducțiile, cheile racord și, la nevoie, aplică feșe;
- execută restabilirea capacității de intervenție a autospecialei.

(6) Conducătorul auto:


a) execută operaţiunile pentru desfăşurarea intervenţiilor şi ordinele
comandantului de echipaj;
b) respectă regulile de circulaţie pe timpul deplasării autospecialei;
c) mânuieşte instalaţiile autospecialei, asigurând funcţionarea acesteia pe tot
timpul intervenţiei;
d) apreciază distanţa de apropiere faţă de locul incendiului, în funcţie de natura
acestuia;
e) participă la restabilirea capacităţii de intervenţie a autospecialei şi
raportează comandantului de echipaj sau şefului turei de serviciu orice
defecţiune apărută;
f) acţionează la nevoie cu mijloace de primă intervenţie;
g) utilizează echipamentele de comunicaţii;
h) recepţionează şi transmite ordine, semne şi semnale.

3.2.1 Echipare
Art. 26 (1) La alertare sau la ordin, conducătorii autospecialelor se echipează cu:
a) costum de protecţie tip pompier;
b) brâu pompier (centura de
siguranţă);
c) capelă/caciulă;
d) bocanci;
e) radio-telefon portabil

(2) La locul intervenţiei conducătorul autospecialei/ mecanicul de utilaj se


echipează şi cu:
a) cască de protecţie cu vizor;
b) aparat de respirat cu aer comprimat
(dotat sau nu cu dispozitiv de detectare
a mişcării) – la nevoie;
c) mănuşi de protecţie (la nevoie);
d) cizme de cauciuc (la nevoie)

3.2.2. Îndatoririle conducătorului auto, motoristului, mecanicului/


conducătorului şalupă şi motopropulsor, la autospeciale/nave/şalupe de stins
incendii
Art. 27 Conducătorul autospecialei (mecanicul de motopompă) se
subordonează nemijlocit comandantului de echipaj. Răspunde de asigurarea
deplasării autospecialelor şi a transportului utilajelor, personalului şi
substanţelor de stingere la locul intervenţiei, de asigurarea refulării apei sau
celorlalte substanţe de stingere pe dispozitiv şi de funcţionarea în parametri
optimi a instalaţiilor speciale.

(1) Îndatoririle conducătorului autospecialei de stingere cu apă şi spumă.


Conducătorul autospecialei îndeplineşte următoarele îndatoriri:
a) conduce autospeciala şi utilajele remorcabile la locul ordonat;
b) împreună cu servantul 3 mânuieşte tuburile de aspiraţie, sorbul şi coşul
pentru sorb;
c) întinde, prelungeşte şi strânge primele role de furtun;
d) racordează liniile de furtun la ieşirile din pompe;
e) utilizează instalaţiile speciale pentru a asigura debitul şi presiunea necesară
a substanţelor de stingere pe dispozitivul de intervenţie;
f) mânuieşte proiectorul PSI, trepiedul şi bobina cu cablu, ajutat de servantul 3;
g) ajută servanţii la ridicarea accesoriilor din autospeciale;
h) mânuieşte, împreună cu servantul 2, ejectorul de ape mici;
i) mânuieşte reducţiile, cheile racord şi la nevoie aplică feşe;
j) participă la remorcarea-dezemorcarea şi punerea în funcţiune a utilajelor
remorcabile de intervenţie;
k) ajutat de întregul echipaj, execută întreţinerea autospecialei şi accesoriilor
din dotarea acesteia.