Sunteți pe pagina 1din 38

INSTRUCIUNI DE PROTECIA MUNCII SPECIFICE SEPARATOARELOR

DE PRODUSE PETROLIERE
REGULI GENERALE
Protectia muncii ca parte integranta a activitatii productive, cuprinde totalitatea
masurilor ce trebuie luate pentru evitarea conditiilor periculoase de lucru si prevenirea
accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
Instructiunile proprii de PM vor fi afisate la fiecare loc de munca,
masina,utilaj,instalatie, i vor servi la efectuarea instructajului personalului respectiv.
Nerespectarea unor prevederi ale normelor, ordinelor, deciziilor in vigoare, se
considera abateri pe linie de PM si se sanctioneaza conform normativelor respective.
Raspunderea pentru nerespectarea obligatiilor si masurilor de PM, revine tuturor
angajatilor, atat la nivel de conducere,cat si de executie precum si fiecarei persoane care
are acces in unitate.
Se va tine in permanenta la dispozitia personalului:
Regulamentul de ordine interioara;
Regulamentul de functionare al instalatiei;
Instructiuni de PM specifice fiecarui loc de munca
Instructiuni PSI.
In fiecare instalatie va fi afisata vizibil schema de principiu a instalatiei
Fiecare instalatie va fi prevazuta cu un registru de operare, care va trebui sa
cuprinda:
numele instalatiei, numele operatorilor conform echipei de lucru, schimbul, ora;
parametrii realizati in exploatare, orele de functionare ale utilajelor,situatia
vanelor;
efectuarea instructajului sumar la inceputul schimbului;
deficiente semnalate,observatii.
Nici un angajat nu va fi repartizat la locul de munca decat dupa ce i s-a facut
instructajul general de PM, instructajul de la locul de munca si verificarea cunostintelor
insusite.
Fiecare masina, utilaj, instalatie, va fi prevazuta cu toate dispozitivele de protectie
necesare ca sa-i asigure functionarea in conditii de securitate perfecta.
Operarea instalatiei, aparatelor tehnologice, masinilor, se va face numai cu echipe
de muncitori calificati, instruiti pentru procesele respective.
Utilajele, aparatele, lucreaza numai la parametrii tehnici pentru care au fost
proiectati, fiind interzisa suprasolicitarea lor. Limitele vor fi marcate pe aparatele de
masura.
Manetele de comanda, butoanele de pornire vor fi protejate, excluzand
posibilitatea manevrarii lor involuntare. Comenzile vor fi astfel inscriptionate incat sa se
distinga pozitiile inchis si deschis, cat si diferenta intre comanda de pornire si cea de
oprire. Pentru a evita confuziile se va proceda la scrierea sau colorarea diferita a celor
doua feluri de comenzi.
Orice defectiune se va aduce la cunostinta sefului ierarhic.
Toate locurile de munca vor fi mentinute in perfecta stare de ordine si curatenie.

Instalatiile vor fi dotate cu surse de apa potabila, truse farmaceutice si de acordare


a primului ajutor.
Personalul va fi dotat cu echipament de lucru si de protectie conform normativului
in vigoare. Folosirea echipamentului de protectie in afara programului este interzisa.
Iluminatul portativ se va face numai cu lampi antiex la tensiune de 24V.
Orice lucrari in cadrul instalatiei se vor face numai cu avizul sefului sectiei
platforma.
Persoanele straine care lucreaza in instalatie vor fi instruite in mod obligatoriu cu
privire la pericolele existente in acest loc de munca.
Reparatiile in spatii inchise sau in camine se vor face numai dupa degazarea si
spalarea lor folosindu-se echipamentul de protectie adecvat, centura de siguranta si masca
cu furtun de aductiune a aerului curat. Interventia se va face numai cu supraveghere din
exterior.
Lucrarea incepe numai dupa ce a fost elaborat permisul de lucru.
Este interzisa spalarea hainelor, a echipamentului de protectie in benzina sau alte
produse volatile. Spalarea se va face la spalatorie,prin comanda.
Este interzisa uscarea hainelor, carpelor prin asezarea lor pe conducte sau aparate
fierbinti.
Este interzisa folosirea la locul de munca a incaltamintei cu accesorii metalice
(care pot fi generatoare de scantei) si a imbracamintei confectionate din fibre sintetice.
Intreg personalul care deserveste instalatia se va prezenta la controlul periodic
conform graficelor intocmite.
Se interzice introducerea si consumarea bauturilor alcoolice in unitate,ori prezenta
in unitate sub influenta bauturilor alcoolice.
Fumatul este permis numai in locuri special amenajate.
Se vor respecta cu strictete dispozitiile referitoare la primirea-predarea organizata
a schimbului.
REGULI SPECIFICE
Separatoarele se caracterizeaza prin aceea ca prin ele se vehiculeaza produse
petroliere (slops) ceea ce impune luarea unor masuri suplimentare de PM.
Se va evita stationarea timp indelungat pe aceste obiecte pentru a inspira o
cantitate cat mai redusa din produsii volatili degajati.
Este obligatoriu ca personalul operator sa aiba asupra sa masca tip cagula (cu
cartus filtrant), care va fi folosita in caz de nevoie.
In aceste zone,fumatul si lucrul cu foc (fara permis de lucru cu foc) sunt interzise.
Toate caile de acces vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie. Iarna se presara
nisip in locurile unde se pot produce alunecari si accidente.
In caz de interventie se vor lua masurile prevazute la capitolul respectiv, oricum
nu sunt permise interventiile daca separatoarele mai contin produse.
Se recomanda o deosebita atentie la circulatie. Este strict interzisa deplasarea
peste balustrade:PERICOL DE INEC!
Gratarele aflate deasupra compartimentelor de intrare-iesire trebuie sa fie bine
fixate si sa nu aiba portiuni lipsa,pentru a evita accidentele.

Este interzisa deschiderea tabloului de comanda local de catre persoane


neautorizate.
Este interzisa purtarea incaltamintei care in timpul mersului poate genera scantei.
In zona separatoarelor se vor folosi pentru interventii numai scule antiscantei.
Rezervoarele pentru depozitarea slopsului sunt amplasate in case construite din
pamant astfel, in caz de avarie slopsul sa nu inunde statiile de pompe si spatial de lucru si
totodata produsul sa poata fi recuperat.
Rezervoarele sunt prevazute cu guri de vizitare, guri pentru masurat nivelul, scari
fixe de acces. Deasemenea sunt prevazute cu cai de scurgere a apei acumulate, racordate
la canalizare.
Rezervoarele fiind metalice vor fi legate la pamant.
Introducerea lichidelor in rezervoare se face pe la fundul vasului. Este interzisa
caderea libera a lichidului de la inaltime datorita pericolului de incendiu.
Este interzisa umplerea rezervoarelor la viteze mai mari de 0,5-0,7 m/s datorita
pericolului de incendiu.
Stutul si ventilul pentru scurgerea apei din rezervor vor fi prevazute cu incalzire
cu abur pentru evitarea inghetului.
Desfundarea ventilelor de scurgere in caz de infundare sau inghet, nu se face prin
percutie cu obiecte metalice sau prin lovirea in armatura. Se va face cu apa calda sau abur
de joasa presiune sub supravghere permanenta;
Rezervoarele sunt dotate cu serpentine interioare de incalzire cu abur.
Temperatura din interior nu trebuie sa depaseasca 50C.
In timpul scurgerii rezervorului este interzisa lasarea fara supraveghere a
ventilelor de scurgere. Daca se constata ca ventilele de scurgere sunt infundate, este
interzisa lasarea lor deschisa si nesupravegheata.
Este interzisa deschiderea gurilor de vizitare cand in rezervor se introduce sau se
trage produs.
Intrarea in rezervor pentru executarea lucrarilor de reparatii, curatenie si inspectie,
este admisa numai dupa ce au fost luate toate masurile prevazute in permisul eliberat.
Toate utilajele din zona vor fi legate la pamant si vor avea legaturi echipotential
pentru evitarea acumularii de electricitate statica.
REGULI PM SPECIFICE ATELIERULUI MECANIC
Pentru executarea lucrarilor mecanice se impune respectarea tuturor normelor de
protectie a muncii pentru toate masinile la care se lucreaza:
- bancurile de lucru trebuie sa fie stabile, sa aiba dimensiunile corespunzatoare operatiilor
care se executa, inaltime adecvata, pozitie comoda de lucru ;
- menghinele de banc vor fi bine fixate, la o inaltime care sa asigure lucratorului o pozitie
buna de lucru ;
- locul unde se face retezarea cu dalta trebuie sa fie bine protejat prin panouri mbile,astfel
incat schijele ce se desprind sa nu poata lovi muncitorii ce lucreaza in vecinatate sau pe cei ce
trec prin apropiere;
- la folosirea lampilor de mana si a celor de benzina trebuie sa se verifice starea lor
inainte de folosire ;
- este interzisa folosirea sau introducerea de alimente in incaperea respectiva ;

- operatiile care se executa la polizorul electric trebuie sa se faca tinand cont de normele
specifice acestei lucrari ;
- operatia de imbinare prin sudura se executa cu ajutorul convertizorului sau
transformatorului de sudura ;
- locul de munca unde se executa sudura trebuie sa fie uscat si curat ;
- locul de munca va fi ingradit cu paravane, avand o inaltime minima de 2 m pentru a
preveni patrunderea radiatiilor emise de arcul electric in afara zonei de lucru ;
- in cazul unei intreruperi mai mari a lucrului este necesar ca agregatul de sudura sa fie
deconectat de la reteaua electrica ;
- este strict interzis pentru persoanele care nu sunt autorizate sa intervina la repararea,
conectarea si deconectarea aparatelor electrice ;
- efectuarea lucrarilor de sudura se va face numai de personalul autorizat in acest sens;
- este interzis lucrul cu aparate de sudura defecte ;
- toate lucrarile de sudura se vor efectua la dispozitia sefului de formatie si numai dupa
eliberarea permisului de lucru cu foc ;
- inainte de executarea lucrarilor de sudura se vor lua toate masurile pentru prevenirea
incendiilor ;
- sudurile la inaltime se vor efectua numai dupa luarea tuturor masurilor pentru
prevenire accidentelor ;
- se interzice efectuarea sudurilor fara echipament de lucru adecvat (masca de sudura,
cizme si manusi de piele, jambiere si sort din piele) ;
- dispozitivele de conectare electrica trebuie sa fie prevazute cu butoane de pornire
mici, ingropate, si butoane de oprire mari, scoase in afara, si de culoare rosie ;
- bumbacul, carpele, caltii si in general materialele textile ce s-au folosit la curatarea
pieselor si care, fiind imbibate cu ulei, prezinta pericolul autoaprinderii, vor fi colectate in cutii
metalice si evacuate la sfarsitul lucrului, in locuri special amenajate ;
- se interzice instalarea masinilor care produc scantei in locurile in care se pot degaja gaze
combustibile ;
- se interzice lucrul cu scule defecte
- lucrarile efectuate la inaltime se vor face folosind centura de siguranta ;
- folosirea oricarui aparat electric se va face dupa legarea la centura de impamantare ;
- este interzisa executarea manevrelor tehnologice fara instiintarea sefului de formatie ;
este interzisa orice interventie la masini,in timpul functionarii acestora .
- nu folositi sculele electrice in mediu umed sau ud.
- la lucrarile la care se degaja praf se va purta masca antipraf.
- sculele electrice vor fi reparate de catre un electrician calificat.
REGULI P.M. SPECIFICE CAMINELOR
Trebuie avut in vedere ca orice camin reprezinta o potentiala acumulare de gaze
si, ca atare, se impune luarea unor masuri de protectia muncii.
Capacele caminelor nu se vor ridica cu mana, ci cu o cheie speciala sau rangi ce
nu produc scantei.
Se va controla nivelul apei si grosimea depozitului din camin.
Coborarea operatorului in camin se va face numai sub supraveghere din exterior ,
iar acesta va fi legat cu o franghie.

Echipamentul de protectie suplimentar va consta in: franghie, masca de gaze si


centura de siguranta.
Este interzisa coborarea in camine daca exista dubii in ceea ce priveste atmosfera din
interior. In aceste cazuri va fi anuntat seful de formatie, care va lua masurile necesare,
Toate operatiile se vor executa numai cu ustensile antiscantei .
La semnalarea unor curenti de gaze sau a pericolului de inundatie se va intrerupe imediat lucrul
si va fi anuntat seful de formatie.
Pentru iluminat se vor folosi lampi electrice portabile, alimentate la tensiuni de maxim 12 volti.
Acolo unde se constata prezenta gazelor periculoase, persoanele vor cobori cu masca cu furtun
de aductiune si centura de siguranta.
Intrarea in camin se va face numai dupa eliberarea buletinului de analiza care atesta o
concentratie de gaze care sa permita intrarea in camin.
ORGANIZAREA EXECUTARII IN SIGURANTA A LUCRARILOR IN SPATII INCHISE
SI CU FOC
Uneori, in perioada functionarii instalatiilor, se intampla sa fie necesara interventia pentru
o sudura sau o operatie in vase inchise, fara a opri restul instalatiei . In aceste situatii pot fi:
a) interventii cu foc (sudura), cand e necesara si eliberarea unui permis de lucru cu foc ;
b) interventii mecanice in vase inchise, cand e necesara eliberarea permisului de lucru ;
c) interventii mecanice cu foc in vase inchise, cand e necesara eliberarea permisului de
lucru cu foc ;
In fiecare din cele trei situatii, masurile care se impun pentru pregatirea interventiei sunt
comune sau specifice .
In cazul in care este necesar lucrul cu foc pentru lucrari la parti din instalatie cu gaze
inflamabile, se vor lua obligatoriu urmatoarele masuri :
- golirea, aburirea sau purjarea cu gaz inert a zonei de lucru ;
- separarea tronsoanelor de conducta de restul instalatiei ;
- oprirea functionarii conductelor invecinate si golirea lor ;
- indepartarea din zona a eventualelor pericole pe o raza minima de 5m; in cazul
interventiilor la cisterne, pe o raza minima de 100 m ;
- curatarea completa a zonei de orice material combustibil ;
- determinarea cu aparate speciale a concentratiei de gaze inflamabile in atmosfera din
zona, pe toata durata lucrarii ;
- interzicerea efectuarii de purjari de lichide sau gaze combustibile in atmosfera, in zonele
invecinate ;
- controlul bunei functionari a mijloacelor de interventie pentru stingerea inceputurilor de
incendiu ;
- intocmirea permisului, completat la toate rubricile, pe baza controlului situatiei din teren,
stabilindu-se celelalte masuri impuse de specificul instalatiei (permis de lucru cu foc).
Observatii :
1. Inainte de inceperea spalarii unui traseu de conducte, a degazarii unui rezervor sau a unui
utilaj,cu gaz inert, se va controla ca presiunea interioara sa nu fie mai mare decat cea din instalatia
de alimentare cu gaz inert (in caz contrar este interzisa spalarea) pentru a nu permite patrunderea
gazului periculos in circuitul de gaz inert .

2. De asemenea, inainte de utilizarea gazelor inerte, este obligatorie analiza acestora pentru a le
determina continutul de oxigen .
b) In cazul in care este necesara intrarea personalului in rezervoare, vase (pentru control, revizie,
reparatie) se vor executa, in mod obligatoriu, urmatoarele lucrari pregatitoare :
- golirea completa a rezervorului sau vasului ;
- inchiderea si blindarea pe circuitele de intrare si de golire a recipientului, cu exceptia celor
folosite pentru alimentarea cu apa si scurgerea ei, abur si gaz inert. Blindarea se face cu flanse
rezistente, vizibile, prevazute cu garnituri corespunzatoare ;
- decuplarea de la recipient a tuturor conductelor de legatura cu alte aparate, recipiente sau alte
parti de instalatie (este recomandata demontarea unui tronson la fiecare conducta);
- degazarea completa a interiorului recipientului prin suflare cu abur si apoi prin umplere cu apa,
suflare cu gaz inert (la gazele inflamabile sau explozibile) sau cu aer uscat (la celelalte gaze); in
cazul umplerii cu apa, aceasta operatie se face pana la debordarea la partea superioara a
recipientului ;
- aburirea rezervorului cu gurile de vizitare deschise pana cand se asigura evacuarea completa a
oricarei depuneri periculoase (timp de minim 12 ore) ;
- aerisirea si racirea rezervorului pana la o temperatura cuprinsa intre 10 si 40oC ;
- prelevarea de probe din atmosfera interioara, de la partea de jos, mijloc si sus a rezervorului ;
probele se vor lua in fiecare zi inaintea inceperii lucrului, pe toata durata lucrarii (concentratia de
oxigen fie 17 - 22%) ;
- curatarea produselor de pe terenul din jur si asigurarea cailor de acces (complet libere);
- intocmirea obligatorie a permisului de lucru care atesta masurile de protectie necesare efectuarii
lucrarii in conditii de securitate ;
c) La rezervoarele in care urmeaza sa se lucreze cu foc in interior, inainte de inceperea lucrului cu
foc, se vor efectua obligatoriu urmatoarele operatii pregatitoare, in completarea celor de la punctul
b),:
- blindarea conductelor de legatura se va face la distanta de recipient;
- toate gurile de canal vor fi curatate de produse si apoi acoperite cu nisip;
- se va verifica echipamentul de lucru si de protectie al personalului care executa lucrarea (sa nu fie
imbibate cu produse inflamabile);
- se va verifica si asigura existenta, la indemana, a materialelor necesare pentru stingerea
incendiilor si asistenta echipei de pompieri;
- se vor repeta periodic determinarile explozimetrice;
- se va intocmi obligatoriu permis de lucru cu foc;
Observatii generale :
1. Deschiderea gurilor de vizitare se va face de sus in jos pentru a nu permite formarea
amestecurilor explozive prin patrunderea aerului pe la partea de jos a recipientului (pungi).
Amestecul de gaze refulat in atmosfera trebuie sa aiba o astfel de concentratie incat sa nu prezinte
pericol de intoxicatie sau explozie pentru cei din jur . Curentul de aer va fi dirijat, pe cat posibil,
spre zone libere, fara circulatie sau surse de aprindere .
2. Inainte de a se intra in recipientele de orice tip, care au fost ventilate cu aer, este obligatorie
executarea analizelor toxicologice pentru determinarea existentei concentratiei normale de oxigen
(intre 17 si 22%) si a lipsei de gaze nocive. Pe baza determinarilor, laboratorul de toxicologie
elibereaza buletin de analiza prin care se certifica lipsa concentratiilor periculoase. Buletinul se
anexeaza permisului de lucru (cu foc buletin explozimetric cu sau fara oxigen si fara foc
buletin de analiza pentru O2 % cu sau fara gaze nocive).

Orice schimbare a parametrilor duce automat la anularea buletinului de analiza (pentru permis de
lucru cu sau fara foc) explozimetrie, O2 sau gaze nocive .
3. In timpul lucrarilor in interiorul recipientelor, pe dispozitivele de inchidere ale conductelor
legate la recipient sau la anexele acestuia se vor monta placute avertizoare : NU MANEVRATI !
SE LUCREAZA !
4. ATENTIE! Si la instalatiile de actionare electrica si de iluminat se respecta instructiunile din
cartea de operare pentru interventiile in zona sau la utilajele respective .
Buletinul de analiza eliberat de laboratorul de toxicologie este valabil numai pentru locul si
conditiile in care a fost eliberat .
INSTRUCTIUNI DE PROTECTIA MUNCII PENTRU LUCRUL LA INALTIME
Lucrul la inaltime este activitatea desfasurata la minim 2 m, masurat de la talpile
picioarelor lucratorului pana la baza de referinta naturala (solul sau alta baza de referinta
artificiala), baza fata de care nu exista pericolul caderii in gol.
Pentru locurile de munca amplasate pana la inaltimea de 2 m se considera lucru la inaltime
mica si se vor adopta toate sau numai unele dintre masurile PM pervazute pentru lucrul la
inaltime, in functie de pericolele existente.
Prezentele instructiuni se aplica tuturor persoanelor, fizice sau juridice, care desfasoara
activitati in locuri de munca aflate la inaltime sau inaltime mica, indiferent de forma de proprietate
asupra capitalului social si/sau modul lor de organizare.
Pentru executarea lucrarilor la inaltime trebuie sa se tina seama de urmatoarele trei
principii:
1.Organizarea tehnologica prealabila a lucrarilor la inaltime, prin realizarea tuturor
conditiilor de asigurare colectiva, in functie de specificul locului de munca, pe toata durata
lucrarilor.
2. Dotarea cu echipament de protectie individual, in conformitate cu conditiile concrete
ale locului de munca, astfel sa fie asigurata securitatea executantului.
3. Obligativitatea instruirii, antrenarii si utilizarii dotarilor colective si individuale,
corespunzatoare locului de munca si lucrarilor respective.
Persoanele sub 18 ani sau cele peste 55 ani nu vor fi admise pentru lucrul la
inaltime. Lucratorii vor fi admisi numai daca au viza medicala cu mentiunea apt pentru
lucrul la inaltime, mentiune ce va fi inscrisa in fisa individuala de instructaj. Avizul
medical la incadrare se da numai de catre medic (al persoanei juridice care incadreaza),
pe baza examenelor clinice-functionale si de laborator. Toti lucratorii care lucreaza la
inaltime vor fi supusi examenului periodic, respectandu-se prevederile MS in acest sens.
Echipamentul individual de protectie specific eliminarii pericolului caderii in gol va fi
suplimentat, de la caz la caz, cu cel pentru combaterea riscurilor de accidentare si imbolnaviri
profesionale .
Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat
d.p.d.v. tehnic si organizatoric, astfel incat sa previna caderea de la inaltime a
muncitorilor.
Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie sa se faca
numai sub supraveghere. Inainte de inceperea lucrului, persoana desemnata cu

supravegherea activitatii trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate masurile de


securitate necesare pentru prevenirea accidentarii.
Daca in timpul lucrului la inaltime se produc, in mod neasteptat, emanatii nocive
(toxice si inflamabile), lucrarile trebuie oprite imediat, iar lucratorii trebuie evacuati,
luandu-se toate masurile de evitare a accidentelor de munca si a incendiilor, pana la
indepartarea cauzelor care au dus la aparitia emanatiilor.
Locurile de munca amplasate la inaltime, precum si caile de acces la si de la
aceste locuri trebuie marcate si semnalizate corespunzator, atat ziua, cat si noaptea.
Echipamentul individual de protectie (specific) ca sistem de oprire a caderii de la
inaltime, trebuie sa cuprinda centura propriu zisa, prevazuta cu bretele pentru umeri,
picioare si sezut. Franghia de siguranta se prinde fix de centura propriu zisa, de bretelele
de pe spatele lucratorului si de locul de ancorare prin intermediul unui opritor.
Mecanismul sistemului de oprire a caderii trebuie sa functioneze astfel incat lucratorul sa
nu cada mai mult de 0.5 m. In cazul lucrului la inaltime trebuie sa se asigure un spatiu de
cadere sub cota locului de munca de min. 1 m , fara proeminente, muchii sau alte
obstacole.
Daca se lucreaza la un nivel superior, dar nu pe verticala locului de munca amplasat la
inaltime mica, se va asigura un spatiu de siguranta lateral, stanga dreapta proportional cu
inaltimea maxima de lucru si se va purta obligatoriu casca de protectie (eventual cu un capison
calduros , in cazul temperaturilor scazute).
Daca masurile de amenajare si dotare a locului de munca nu elimina pericolul caderii in
gol, purtarea centurii de siguranta este obligatorie pe toata durata lucrarii.
Inainte de utilizare, centura si accesoriile trebuie verificate obligatoriu prin examinarea cu
atentie a cusaturilor, cordoanelor de la partile metalice, franghiilor, niturilor, etc.
Este interzisa folosirea centurilor de siguranta care:
-prezinta rupturi, pete, destramari, nituri lipsa sau slabite, catarame defecte,
rascoacerea pielii, ruginirea partilor metalice, rosaturi, etc.
-au fost scurtate prin coasere ;
-au fost solicitate o data dinamic (sustinerea corpului lucratorului cazut de la
inaltime);
Centurile de siguranta si franghiile acestora (cordoanele de legatura) trebuie pastrate intrun loc uscat, fara umezeala sau temperaturi excesive, iar cele pastrate in magazii o perioada de
timp mai mare (peste un an) , inainte de a fi folosite, trebuie supuse la incercari dinamice,
conform instructiunilor producatorului. Mijloacele de legatura (franghii, lanturi, cabluri) trebuie
sa aiba o lungime maxima desfasurata de 2 m.
Conducatorii locurilor de munca trebuie sa identifice posibilele pericolele de accidentare,
altele decat pericolul caderii in gol, si sa doteze lucratorii si cu echipamentul de protectie ales in
functie de natura pericolului existent, care nu trebuie sa influenteze in nici un fel capacitatea de
protectie specifica caderii in gol.
In cazul in care lucrarea necesita si purtarea mastii de gaze, a mastii cu furtun de
aductiune sau a altor aparate de protectie a respiratiei, lucratorii trebuie instruiti si privind modul
de purtare a acestui echipament individual de protectie specific pericolului existent.
In cazul unor tehnologii tip unicat, conducatorul lucrarilor trebuie sa detalieze
instructiunile de utilizare a echipamentului individual de protectie pentru fiecare faza
tehnologica, in special acolo unde conditiile de lucru se pot schimba intr-un timp scurt, si sa
verifice insusirea si respectarea lor de catre lucratori .

Este interzisa folosirea echipamentelor individuale nestandardizate (necertificate) d.p.d.v.


al P.M., conform legislatiei in vigoare.
Pentru a urca si lucra la inaltime pe constructii tip stalp trebuie folosite urmatoarele
mijloace certificate, in conformitate cu normele tehnice:
-scari din lemn sau metal , simple, duble sau extensibile ;
-carlige pentru urcare pe stalpi din lemn sau beton ;
-utilaje speciale (autoscari metalice, platforme telescopice, hidromecanice,autotelescoape
cu cos, platforme ridicatoare cu brate articulate, etc.) ;
-constructii definitive ale stalpilor adecvate operatilor de urcare si lucru la inaltime ;
-dispozitive de lucru la inaltime (platforme mari, scari, dispozitive pentru schimbarea
elementelor din lanturile de izolare, carucior, pasitor, etc.) .
Conform prevederilor in vigoare, grinzile si planurile inclinate trebuie sa aiba o panta de
max. 20%, iar latimea minima a planurilor inclinate si a podetelor sa fie de 1 m, pentru circulatia
intr-un singur sens. Planurile inclinate si podetele aflate la o inaltime de peste 0.7 m fata de sol sau
de o baza artificiala, trebuie prevazute cu balustrade inalte de 1 m, cu legaturi intermediare si cu
borduri laterale de 10 15 cm (balustrada de protectie) .
In cazul necesitatii folosirii platformelor de lucru la inaltime, acestea trebuie prevazute cu
balustrade pe cele trei laturi exterioare, care trebuie sa reziste la o forta de 80 daN.
Este interzisa inclinarea scarilor peste 60 grade!
Platformele trebuie facute astfel incat sa permita accesul fara pericole la toate
subansamblele situate la nivelul respectiv.
Podinele trebuie dimensionate la sarcina maxima data de greutatea lucratorilor ce stau pe
ele si a materialelor ce se folosesc in timpul lucrului
Rampele de acces , pentru circulatia lucratorilor, trebuie confectionate numai din panouri
bine legate intre ele, cu o latime de cel putin 1.5 m, daca se circula in ambele sensuri. Grosimea
dulapurilor din care se confectioneaza podinele trebuie sa fie de cel
putin 6 cm, iar, in cazul in care se transporta materiale grele, grosimea trebuie determinate prin
calcul.
Conducatorul locului de munca va urmari ca persoanele care lucreaza la inaltime sa nu fie
sub influenta alcoolului, in stare de oboseala si sa poarte echipamentul de protectie necesar .
Personalul muncitor este obligat sa respecte instructiunile de P.M. specifice lucrului la
inaltime.
Sculele necesare executarii diferitelor operatii trebuie pastrate in genti sau ladite speciale,
interzicandu-se aruncarea lor de la pozitia de lucru la sol si invers.
Este strict interzisa asezarea (chiar temporara) sculelor , dispozitivelor sau materialelor
nefixate pe diferite elemente (conducte, schele, pe stalpi metalici sau de beton, pe scari,
pasarele, balustrade, etc. ) .
In timpul lucrului la inaltime, cand nu exista puncte fixe de prindere apropiate, se
vor intinde cabluri sau franghii de grosimea si rezistenta necesara, de la punctele fixe mai
indepartate. Acestea vor avea o intindere suficienta si o lungime care vor limita balansul
in caz de cadere.
Este interzisa folosirea nacelelor manevrate de macarale pentru. executarea lucrarilor la
inaltime. In mod excptional, cand nu e posibila folosirea unui alt utilaj, se vor folosi nacele cu
sistem suplimentar de siguranta, obtinandu-se, in prealabil, aprobarea ISTPM si ISCIR.

Pasarelele, scarile, podetele, balustradele si trecerile vor fi mentinute in perfecta stare de


utilizare si curatenie si orice defectiune sesizata va fi imediat remediata. (Este necesar un control
permanent al acestora, in vederea depistarii si remedierii oricarei defectiuni).
Deoarece gratarele sunt prinse printr-o sudura , se va controla in permanenta starea
acestora si, in caz de desprindere, vor fi imediat reparate. La fel se va proceda si in cazul
balustradelor de protectie.
Montarea, demontarea si modificarea schelelor si platformelor necesare se face numai de
personal specializat si autorizat.
Acolo unde se lucreaza la inaltime, terenul va fi imprejmuit , iar personalul va fi avertizat
prin placute indicatoare.
Este interzis lucrul la inaltime in perioadele cu timp nefavorabil vant puternic (peste 11
m/s), ninsori abundente, ploi si vizibilitate scazuta, etc.
Respectarea continutului acestor instructiuni nu absolva persoanele fizice si juridice de
raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii.
REGULI DE PM LA INTRETINEREA SI EXPLOATAREA UTILAJELOR SI
APARATELOR DIN INSTALATIE
REGULI DE P.M SPECIFICE POMPELOR SI COMPRESOARELOR
-Toate pompele vor fi prevazute cu aparatori, conform organelor in miscare (axe, cuplaje,
curele de transmisie, etc) si vor fi legate la pamant .
- Toate pompele vor fi prevazute cu manometre de control pentru presiunea realizata
(presiunea maxim admisa va fi marcata cu rosu pe scala manometrului, iar cea de regim
cu verde) .
- Este interzisa lasarea fara supraveghere a pompelor in functiune.
- Este interzisa functionarea pompelor in gol .
- Este interzisa categoric strangerea presgarniturilor sau inlaturarea unor defectiuni in
timpul functionarii .
- Se interzice inlaturarea defectelor cand pompa este umpluta cu lichid .
- La efectuarea lucrarilor de reparatii, motorul electric va fi decuplat de la sursa de curent
-Este interzisa scurgerea de la statiile de pompe a produselor din corpul pompei, in timpul
demontarii. Eventualele scurgeri se vor curata imediat.
-Pardoseala din statia de pompe va fi in permanenta in perfecta stare de curatenie.
- Se interzice punerea in functiune a pompelor fara stirea sefului de formatie.
- Se interzice punerea in functiune a oricarui tip de pompa inainte de a avea toate piesele
(inclusiv capacele) montate.
- Se interzice asezarea sculelor si instrumentelor pe corpul pompei sau motorului, in timpul
functionarii acestora.
- Toate defectiunile semnalate vor fi aduse imediat la cunostinta sefului de formatie .
- Se interzice punerea in functiune a pompelor, chiar pentru proba, inainte de a avea toate
dispozitivele de protectie montate, precum si demontarea acestora in timpul functionarii .
- Montarea si demontarea pieselor grele de la pompa sau compresor se va face cu aparate de
ridicat, bine asigurate si fixate, si autorizate ISCIR .

- Se interzice ungerea in exces, care duce la vaporizarea uleiului in camera de compresie si, prin
refulare, in rezervoare sau tuburi. Vaporii, prin descompunere, dau produsi ce se oxideaza
incepand de la 160oC, provocand explozii.
- Se interzice utilizarea, pentru compresor,a altui tip de ulei decat cel care a fost prevazut sau
echivalentul lui .
- Temperatura aerului comprimat, masurata direct la iesirea din fiecare etaj, nu va depasi
temperatura prescrisa pentru fiecare etaj si pentru final.
- Gradul de compresie volumetrica a fiecarui etaj nu va depasi raportul de compresie prevazut in
cartea tehnica.
- Probele si verificarea aparatelor si dispozitivelor de masura,control si siguranta ale
compresoarelor precum si ale rezervoarelor anexa (tampon) se vor face periodic, conform
instructiunilor utilajului.
REGULI PM SPECIFICE PERIOADEI DE PUNERE IN FUNCTIUNE, DE OPRIRE
NORMALA SAU IN CAZURI DE AVARIE, REPARATII, INTERVENTII
Ca in orice instalatie, exista posibilitatea aparitiei unor defectiuni in procesul tehnologic,
care necesita separarea traseelor conductelor, utilajelor si rezervoarelor. Pentru siguranta
inlaturarii defectiunilor apare necesitatea blindarii. Materialul folosit la executarea blindului
trebuie sa fie conform documentatiei de conducte din care face parte conducta care trebuie
blindata (in functie de natura lichidului sau gazului care se vehiculeaza). Blindarea nu se face
fara dispozitia scrisa a sefului de serviciu. Se consemneaza in raportul de tura si intr-un registru
special de blindari si deblindari al sectiei. In timpul blindarii si deblindarii se iau masurile PM si
PSI corespunzatoare si se folosesc scule corespunzatoare, in functie de natura lichidului sau
gazului din conducte.
- Inainte de pornirea unei pompe se verifica daca este montata aparatoarea, daca este legata la
pamant, daca este montat manometrul pe a carui scala este marcata cu rosu presiunea maxim
admisa. Inainte de pornirea pompei care pompeaza slopsul se verifica daca este asigurata racirea
ei .
- Opririle accidentale ale pompelor pot fi cauzate de :defectiuni mecanice, caz in care se porneste
pompa de rezerva, sau de intreruperea energiei electrice, cand se inchid vanele de pe aspiratie si
refulare si se va lua legatura cu electricianul.
- La efectuarea lucrarilor de reparatii, interventii, revizii, se intocmesc permise de lucru conform
modelelor anexate cartii instalatiei.
- Permisele de lucru constituie documentul care atesta realizarea masurilor de protectie necesare
efectuarii in conditii de securitate a unor operatii ce pot provoca accidente de munca sau
imbolnaviri profesionale, iar intocmirea acestor documente este obligatorie.
- Se vor aplica urmatoarele permise :
- permis de lucru fara foc la interventii si reparatii ;
- permis de lucru cu foc ;
- permis de sapatura ;
- permis de exploatare (carnet de conducere) a mijloacelor de manipulare sau transport (exclusiv
autoturisme, autocamioane, etc.). Permisul de conducere se elibereaza de catre organele de
resort.

Permisele se intocmesc in doua exemplare, dintre care unul ramane la emitent, iar celalalt
se da sefului de formatie care executa lucrarea, dupa ce s-a verificat realizarea masurilor cuprinse
in permis si dupa ce acesta a fost semnat de toti factorii raspunzatori.
Permisele vor fi pastrate in evidenta atat a sectorului de activitate care l-a emis, cat si a
sectorului care a executat lucrarea. Emitentul va pastra timp de 3 ani permisele de lucru emise .
Nici o lucrare nu este considerata terminata daca pe ambele exemplare ale permisului de
lucru nu a fost consemnata receptia d.p.d.v. al masurilor de protectie a muncii, chiar daca
receptia lucrarii a fost facuta .
Este strict interzisa inceperea oricarei operatii de reparatie sau interventie fara a se face,
in prealabil, instructajul pe linie de PM intregului personal care executa lucrarea respectiva ,
instructaj care se va consemna in permisul de lucru .
Pentru echipele de interventie permanenta se vor indica atat masurile de prevenire a
accidentelor si intoxicatiilor, cat si modul de lucru pentru fiecare punct in care se prevede aparitia
avariei .
La lucrarile in paralel se vor face instructaje atat cu operatorii asupra pericolelor pe care
le prezinta lucrarile de reparatii si constructii montaj la locul de munca respectiv, cat si cu
personalul de reparatii-constructii montaj, asupra pericolelor ce pot apare.
Instructajul la lucrarile de interventii si reparatii pentru care se intocmesc permise de lucru se
va consemna in registrul de tura.
Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii si interventii, conducatorul locului de munca unde se
executa lucrarea va lua toate masurile de prevenire a accidentelor si intoxicatiilor, asigurand buna
organizare a locului de munca .
In toata perioada cat dureaza reparatiile si interventiile, maistrul impreuna cu conducatorul
locului de munca vor controla mersul lucrarilor si respectarea intocmai a masurilor PM, intervenind
ori de cate ori constata abateri .
In cazul cand, pentru lucrarile de reparatii si interventii, este necesara intrebuintarea
materialelor de protectie specifice (prevazute de normativele in vigoare), conducatorul locului de
munca impreuna cu maistrul sunt obligati sa doteze fiecare persoana cu echipamentul necesar si sa
verifice, in prealabil, buna lui functionare .
La lucrarile de reparatii, interventii si constructii-montaj, care se executa in paralel cu
operatiile de productie, se vor respecta atat normele si instructiunile PM pentru proces, cat si
normele pentru reparatii si constructii-montaj .
Este interzisa intrarea in gropi, canale, camine, santuri, bazine, decantoare, separatoare in
care exista - sau poate sa apara pericolul de intoxicare, fara masca cu furtun de aductiune de aer
(sau aparat izolant), centura de siguranta, supraveghere din afara zonei si fara buletin de analiza emis
de laboratorul de toxicologie, care sa confirme lipsa substantelor toxice si a pericolului de explozie
(acolo unde este cazul).
Intrarea in utilaje pentru executarea diferitelor lucrari, curatare si inspectie este admisa numai
in baza permisului de lucru semnat de persoanele ce detin functiile indicate in permis .
Permisul de intrare in spatiile tehnologice pentru lucrari de curatare si control va putea fi
eliberat numai dupa executarea tuturor lucrarilor obligatorii indicate in permis, si care sunt :
- golirea completa a produselor;
- aburirea (acolo unde este cazul);
- spalarea si racirea;
- blindarea tuturor legaturilor ;
- deschiderea gurii de vizitare (acolo unde este cazul);

- recoltarea probelor de gaze si depuneri din diferite puncte;


- analiza probelor luate ;
- emiterea buletinului de analiza din care sa rezulte lipsa gazelor toxice si inflamabile;
- curatarea terenului de produse inflamabile ;
- degajarea cailor de acces;
- instruirea echipelor ce urmeaza sa lucreze ;
- asigurarea echipamentului de protectie necesar ;
- precizarea sculelor admise la lucru (in mediu cu pericol de incendiu sau explozie se vor
admite numai scule antiex) ;
- iluminarea locului de munca cu lampi antiex ;
- numirea unui responsabil pentru supraveghere .
Daca in timpul lucrului apar emanatii de gaze, lucrarile vor fi imediat oprite si muncitorii
evacuati pana la eliminarea gazelor, lucru confirmat de o noua proba de gaze .
Se interzice intrarea la lucru in aparate a caror temperatura depaseste 40oC.
Se interzice muncitorilor sa intre cu aparate pentru lucrari de reparatii cu foc sau cu
producere de scantei, fara permis de lucru cu foc, semnat de persoanele indicate (ca functie) in
permis.
Permisul de lucru cu foc va fi eliberat la seful sectiei, care va indica pe permis, in afara
masurilor obligatorii, eventualele masuri speciale ce trebuie luate pentru desfasurarea lucrului fara
pericol de accidente .
Permisul de lucru cu foc este valabil numai pana la sfarsitul zilei pentru care a fost eliberat.
Probele de gaze vor fi luate dupa terminarea lucrarilor de curatare a aparatelor tehnologice in
care urmeaza a se lucra cu foc.
Probele de gaze vor fi luate fi luate din cel putin trei puncte ale aparatului sau de la varf,
mijloc si baza de catre un delegat al laboratorului de toxicologie, determinandu-se si continutul de
oxigen.
Probele de gaze se vor repeta in fiecare zi inainte de inceperea lucrului si ori de cate ori exista
dubii aupra continutului de gaze in atmosfera in care se va lucra .
In aparatele in care se lucreaza pentru curatare, ca si in cele in care se lucreaza cu foc, se va
asigura o ventilatie corespunzatoare, care sa improspateze aerul din aparat, astfel incat sa nu puna in
pericol sanatatea oamenilor.
Cand urmeaza sa se execute lucrari cu foc in spatii inchise si semiinchise, toate
suprafetele incalzite vor fi curatate in prealabil pana la metal pentru a evita volatilizarea
eventualelor produse sub forma de cruste.
In timpul urcarii si coborarii pe scari, precum si in timpul intrarii si iesirii din aparat,
muncitorii trebuie sa aiba ambele maini libere.
Diferitele scule, obiecte si materiale necesare pentru lucru se vor cobora si urca cu
franghia.
Dupa terminarea lucrului in aparate, muncitorii sunt obligati sa verifice daca nu au lasat
in interiorul aparatelor diferite scule, lampi, scanduri si alte obiecte.
La inchiderea gurii de vizitare se va controla, de asemenea, interiorul aparatelor
pentru a nu inchide muncitorii in interior.
La Centrala termica, pornirea cazanului se face intotdeauna sub supravegherea sefului de
formatie. Dupa punerea in functiune, pana la atingerea presiunii nominale, se verifica eventualele
neetanseitati pe circuitele de apa-abur si pe cel de combustibil.

REGULI PRIVIND DOTAREA CU APARATURA SI ECHIPAMENT DE


PROTECTIE
A. DULAP DE INTERVENTIE
Fiecare dulap de interventie din sectii si instalatii trebuie sa fie dotat cu materiale
necesare unei interventii. Avand in vedere specificul unitatii noastre, fiecare dulap de
interventie va contine minim urmatoarele materiale:
aparat izolant cu oxigen comprimat;
masti de gaze tip cagula;
cartuse polivalente;
cartuse alkaline;
masca cu furtun de aductiune aer curat;
centuri de siguranta;
20 metri funie.
B.ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE
Exista ORDIN 225/MMPS/1995 privind aprobarea Normativului cadru de
acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.
1. In baza normativului cadru s-a intocmit la nivel de unitate Normativul intern de
acordare a echipamentului de protectie si de lucru.
2. Sefii sectiilor au stabilit sortimentele de echipamente ce vor fi acordate
personalului din subordine, intocmind normative interne la nivel de sectie pe baza
normativului cadru pe societate.
Fiecare om al muncii va avea in dotare echipamentul de protectie si de lucru in
conformitate cu Normativul pentru acordarea echipamentului de protectie.
Echipamentul de protectie individuala este necesar pentru a completa masurile
tehnice de protectie colectiva luate in instalatii.
In timpul lucrului se va purta imbracamintea de protectie si de lucru astfel
confectionata incat sa nu incomodeze in timpul activitatii respective.
Obiectele ascutite sau cu varf, substantele explozibile sau inflamabile nu vor fi
purtate in buzunar.
Personalul expus accidentarii la cap datorita unor obiecte ce pot cadea de la
inaltime, va purta casca de protectie bine ajustata.
INSTRUCTIUNI PENTRU FOLOSIREA MASTII IZOLANTE CU ASPIRATIE
LIBERA A AERULUI
Generalitati
Masca izolanta cu aspirare libera se utilizeaza pentru protectia impotriva unor
mari cantitati de gaze sau vapori, la locul de munca unde natura substantelor nocive nu
este cunoscuta, sau unde cantitatea de oxigen din aer este sub 17%.

Folosirea acestui tip de masca este posibila numai la locul de munca care se afla la
o distanta de maximum 15m de zona cu aer curat, fara posibilitati de a fi viciat.
Utilizarea acestei masti este recomandata numai pentru lucrari de scurta durata ca
de exemplu curatiri de rezervoare sau cisterne, interventii,etc.
Nu se recomanda folosirea mastii izolante cu aspirarea libera a aerului curat la
locuri de munca cu aglomerari de utilaje sau materiale.
Descrierea mastii
Masca izolanta cu aspirarea libera a aerului se compune din:
Fata de masca tip cagula
Tubul de legatura gofrat
Cingatoarea
Tub lung de cauciuc de dispozitiv de filtrare a prafului grosolan
Si ca accesoriu-o lada pentru ambalat din scandura vopsita in exterior.
Fata de masca si tubul gofrat
Fata de masca tip cagula este confectionata din cauciuc.
La fata mastii sunt montati doi vizori de sticla.
Blocul supapelor fixat la fata mastii are montat in interior supapele de inspiratie si
expiratie. Prin intermediul lui se face racordarea cu tubul de legatura gofrat, confectionat
din cauciuc acoperit cu panza tricou. Acest tub este flexibil si face legatura intre fata de
masca si tubul lung de cauciuc.
Tubul lung de cauciuc cu dispozitivul de filtrare a prafului grosolan
Tubul lung este executat cu o armura metalica pentru ca sa nu se turteasca si nici
sa se gatuiasca, atunci cand se indoaie.
La exterior are un strat de cauciuc rezistent la actiunea produselor petroliere.La
unul din capete tubul are montat racordul la care se infiltreaza tubul gofrat. Celalalt capat
al tubului are montat un dispozitiv de filtrare a prafului grosolan.
Dispozitivul de filtrare in forma de palnie cu capac sub care se pune un strat de
vata nehidrofila. Dispozitivul are o ureche (toarta) cu care capatul liber al tubului lung se
fixeaza in zona aerului curat.
Cingatoarea
Se executa din chinga de bumbac.Pe ea are montat un dispozitiv metalic in forma
de balama semicirculara,cu care se fixeaza de cingatoare capatul cu record al tubului
lung, pentru ca acesta sa nu traga fata de masca de pe figura purtatorului.
Portul mastii izolante cu aspirarea libera a aerului
Inainte de a se folosi masca izolanta cu aspirarea libera a aerului trebuie verificata in
ceea ce priveste etanseitatea si anume:
Etanseitatea fetei de masca
Pentru verificarea etanseitatii fetei de masca, imbracat pe cap, se astupa cu podul
palmei orificiul de racordare de la blocul supapelor si se inspira puternic aer in
plamani. Daca fata mastii se apropie de fata si daca purtatorul simte cateva
secunde lipsa de aer (inabusire) se considera etansa.

Etanseitatea fetei de masca si a tubului gofrat


Tipul de legatura gofrat se insurubeaza la masca,verificarea ansamblului facanduse prin indoirea tubului de legatura la mijloc si rasucirea lui, dupa care purtatorul
procedeaza in aceleasi conditii ca mai sus.
Portul mastii izolante cu aspirarea libera a aerului
Purtatorul fixeaza capatul tubului lung prevazut cu dispozitivul de filtrare, prin
legarea urechii acestui dispozitiv de un punct fix,in zona de aer curat la o distanta mai
mica decat lungimea tubului lung, astfel incat sa se poata efectua in bune conditii lucrarea
respectiva.
Capatul cu record al tubului lung este fixat cu ajutorul dispozitivului de fixare
(balama semicirculara) de cingatoare, care apoi este incinsa peste mijlocul purtatorului.
Tubul gofrat se racordeaza prin infiletare la racordul tubului lung si la racordul mastii.
Se pune masca pe figura si purtatorul poate sa-si inceapa activitatea. Daca in timpul
lucrului cu masca,purtatorul aparatului simte miros puternic si caracteristic al
substantelor nocive din mediul respectiv sau nu mai poate suporta masca, el merge
imediat in zona cu aer curat sau face semnul cuvenit pentru a fi scos afara.
Dupa terminarea lucrului, purtatorul iese din zona de lucru, merge in zona cu aer
curat, unde isi scoate masca de pe figura si dezarticuleaza partile componente ale
aparatului.
Depozitarea
Se pastreaza ambalata in lada de scandura vopsita in exterior intr-o camera uscata
si ferita de vapori sau substante chimice.
Verificarea aparatului se face la ACIRAR trimestrial si ori de cate ori este nevoie.
ATENTIE!
Etanseitatea fetei de masca si a tubului gofrat se efectueaza de fiecare data cand se
foloseste.
In timpul lucrului cu masca izolanta cu aspirarea libera a aerului, purtatorul va fi
supravegheat in permanenta de catre o persoana special instruita care se afla in afara
mediului nociv. Se interzice orice improvizatie la aparat (legarea a doua sau mai multe
tuburi,etc.).
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE A MASTII CU BRETELE CU CARTUS
FILTRANT
Destinatie: pentru protectia cailor respiratorii si a capului purtatorului impotriva
noxelor industriale sub forma de gaze, vapori sau aerosoli, corespunzator elementului
filtrant la care este legat.
Utilizare: este permisa in locuri de munca in care concentratia noxelor nu
depaseste concentratia de proba in laborator a cartusului filtrant (marcata pe carcasa
acestuia), iar concentratia oxigenului nu scade sub 17%.
Masca cu bretele cu cartus filtrant nu va fi purtata in spatii inchise sau alte zone in
care nu se cunoaste natura substantei toxice.
Masca cu bretele cu cartus filtrant este personala si netransmisibila.
Masca cu bretele se echipeaza cu elementul filtrant direct prin infiletare la
racordul supapei de inspiratie.

Parti componente:
masca exterioara cu anexe
elementul filtrant (cartus)
Masca exterioara cu anexe
Este confectionata din cauciuc rezistent la actiunea substantelor toxice. Masca
exterioara permite o racordare perfect sigura si etansa la fata purtatorului, pe o linie care
trece peste frunte, tample si barbie si asigura o protectie eficace a fetei si ochilor
impotriva diferitelor noxe industriale.
Pe masca exterioara se gasesc:
-semimasca interioara care este executata tot din cauciuc si este prevazuta cu doua
supape de inspiratie dispuse lateral avand rolul de realizare a celei de a doua linie de
etansare pe figura:
-doi vizori din sticla;
-blocul supapelor (o supapa inspiratie si o supapa expiratie);
-sistemul de fixare care este format din 8 catarame si este confectionat din
cauciuc.
Masca cu bretele se executa in trei talii (I,II,III),talia I fiind cea mai mare.
Marimea taliei este imprimata pe partea filtranta a fetei de masca, la exterior, cu
cifra romana.
Cartus filtrant
Are rolul de a retine gazul toxic.
Prin constructie cartusele pot fi:monovalente (retin un singur tip de gaz toxic),
polivalente (retin mai multe tipuri de gaze toxice), pentru vaporii substantelor organice,
pentru fum(tip pompier).
Cartusele filtrante vor fi pastrate, verificate si folosite in conformitate cu
indicatiile date de furnizori, tinandu-se seama de urmatoarele:
-in timpul cat cartusele nu sunt folosite, ele vor fi demontate de la masca si vor
avea busonul insurubat si dopul de cauciuc fixat corespunzator;
-la montarea cartuselor pe masca, pentru intrebuintare, se va verifica de fiecare
data perfecta stare de etanseitate a sistemului (masca,tub grofat,cartus);
-cartusele chimice care nu au alte indicatii speciale, vor fi inlocuite dupa epuizare
sau dupa expirarea duratei de folosinta, iar daca nu sunt intrebuintate, la 3 ani cartusele
polivalente, la 1 an cartusele pentru clor si amoniac si la 2 ani celelalte cartuse.
-inscriptiile si culorile conventionale marcate pe cartusele chimice vor fi
conservate cu grija, iar in caz de stergere accidentala a marcajelor, cartusele vor fi scoase
din uz;
-se recomanda sa se asigure evidenta cartuselor chimice, astfel incat sa se elimine
dubiile privind timpul de folosire si sa poata fi urmarita scoaterea din uz a cartuselor
nefolosite;
-pastrarea cartuselor chimice va fi astfel organizata incat sa se previna epuizarea
sau defectarea lor in timpul pastrarii.

Principiul de functionare
La inspiratie, aerul toxic trecand prin cartusul filtrant este purificat de substanta
toxica, aceasta fiind retinuta in elementul filtrant, aerul purificat trece prin supapa de
inspiratie la purtator.
La expiratie,aerul este trimis direct in atmosfera prin supapa de expiratie.
Purtatorul are obligatia ca inainte de folosire sa varifice etanseitatea mastii,
aceasta facandu-se astfel: masca se aplica pe figura, se astupa cu podul palmei orificiul de
racordare cartus, se inspira. Daca se simte senzatie de sufocare, masca este etansa.
Verificarea mastii cu bretele cu cartus filtrant se face trimestrial la ACIRAR si ori
de cate ori este nevoie.
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE A MASTII TIP CAGULA CU CARTUS FILTRANT
Destinatie: pentru protectia cailor respiratorii si a capului purtatorului impotriva
noxelor industriale sub forma de gaze, vapori sau aerosoli, corespunzator elementului
filtrant la care este echipat.
Utilizare:este permisa in locuri de munca in care concentratia noxelor nu
depaseste concentratia de proba in laborator a cartusului filtrant (marcata pe carcasa
acestuia), iar concentratia oxigenului nu scade sub 17%.
Masca tip cagula cu cartus filtrant nu va fi purtata in spatii inchise sau alte zone in
care nu se cunoaste natura substantei toxice.
Masca tip cagula cu cartus filtrant este personala si netransmisibila.
Masca tip cagula se echipeaza cu elementul filtrant direct prin infiletare la
racordul blocului supapelor sau prin intermediul tubului de legatura.
Parti componente:
-cagula;
-tub de legatura;
-elementul filtrant.
Cagula
Este confectionata din cauciuc rezistent.
Acopera in intregime capul purtatorului.
Pe cagula se gasesc doi vizori din sticla dispusi lateral,iar la partea inferioara se
gaseste blocul supapelor:doua supape de expiratie si una de inspiratie.
Cagula este confectionata in 5 talii (0,1,2,3,4), talia 4 fiind cea mai mare.
Marimea taliei este imprimata pe partea laterala a cagulei, la exterior cu cifra
corespunzatoare.
Fata de masca este prevazuta cu 2 vizori si un bloc de supape (inspiratie si
respiratie).
Tubul de legatura
Este confectionat din cauciuc panzat si gofrat ca sa nu se stranguleze.
Face legatura intre cagula si cartusul filtrant.

Cartus filtrant
Are rolul de a retine gazul toxic.
Prin constructie cartusele pot fi:monovalente (retin un singur tip de gaz toxic),p
olivalente (retin mai multe tipuri de gaze toxice),pentru vaporii substantelor organice,
pentru fum(tip pompier).
Cartusele filtrante vor fi pastrate, verificate si folosite in conformitate cu
indicatiile date de furnizori, tinandu-se seama de urmatoarele:
-in timpul cat cartusele nu sunt folosite, ele vor fi demontate de la masca si vor
avea busonul insurubat si dopul de cauciuc fixat corespunzator;
-la montarea cartuselor pe masca, pentru intrebuintare, se va verifica de fiecare
data perfecta stare de etanseitate a sistemului (masca, tub grofat, cartus);
-cartusele chimice care nu au alte indicatii speciale, vor fi inlocuite dupa epuizare sau dupa
expirarea duratei de folosinta, iar daca nu sunt intrebuintate, la 3 ani cartusele polivalente, la 1 an
cartusele pentru clor si amoniac si la 2 ani celelalte cartuse.
-inscriptiile si culorile conventionale marcate pe cartusele chimice vor fi
conservate cu grija, iar in caz de stergere accidentala a marcajelor, cartusele vor fi scoase
din uz;
-se recomanda sa se asigure evidenta cartuselor chimice, astfel incat sa se elimine
dubiile privind timpul de folosire si sa poata fi urmarita scoaterea din uz a cartuselor
nefolosite;
-pastrarea cartuselor chimice va fi astfel organizata incat sa se previna epuizarea
sau defectarea lor in timpul pastrarii.
Principiul de functionare
La inspiratie, aerul toxic trecand prin cartusul filtrant este purificat de substanta
toxica, aceasta fiind retinuta in elementul filtrant, aerul purificat trece prin supapa de
inspiratie la purtator.
La expiratie, aerul este trimis direct in atmosfera prin supapa de expiratie.
Purtatorul are obligatia ca inainte de folosire sa verifice etanseitatea mastii,
aceasta facandu-se astfel: masca se aplica pe figura, se astupa cu podul palmei orificiul de
racordare cartus, se inspira. Daca se simte senzatie de sufocare, masca este etansa.
Verificarea mastii cu bretele cu cartus filtrant se face trimestrial la ACIRAR si ori
de cate ori este nevoie.

MASURI DE PRIM AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENT


Prin masuri de prim ajutor se intelege asistenta medicala ce trebuie acordata
imediat, indiferent de natura si gravitatea accidentului.
Neacordarea imediata sau acordarea necorespunzatoare poate duce la infirmitati
sau chiar deces.
Toti angajatii trebuie sa cunoasca masurile de prim ajutor in caz de:
Electrocutare
Arsuri
Hemoragii

Intoxicatie
Fracturi
Acordarea primului ajutor, indiferent de natura accidentului presupune, in general,
urmatoarele masuri:
1.Evitarea panicii, indepartarea curiosilor;
2.Cel care acorda primul ajutor sa inlature factorul care a produs accidentul luand
si masuri de securitate personala;
3.Scoaterea accidentatului de sub influenta factorului care a produs accidentul;
4.Trierea victimelor, in caz de accident colectiv, in functie de gravitatea
accidentarii;
5.Acordarea primului ajutor, cu calm, sange rece, fara brutalitate si anuntarea
imediata a medicului.
A.ELECTROCUTAREA
Periculozitatea electrocutarii incepe de la curentul cu intensitatea de 25 V si
intensitatea de 15-30 amperi.
Prima masura consta in eliberarea victimei de contactul cu sursa prin oprirea
curentului de la intrerupator sau tabloul electric, sau daca nu este posibil, se rupe firul cu
un bat, topor, lopata, toate cu cozi de lemn uscat. Daca nu este posibil, se va trage victima
de sub influenta curentului electric, salvatorul va sta pe un material izolant si fara sa
atinga nici o parte neacoperita din corpul victimei. Salvatorul va folosi manusi din
cauciuc sau mana infasurata cu o haina uscata.
Primul ajutor se acorda chiar la locul accidentului, victima este culcata, i se
desface gulerul, cravata, sireturile, eventual se scot hainele, se curata gura de impuritati
(toate aceste operatii vor fi facute in maximum 1 min.) si se va verifica daca mai respira.
Daca nu mai respira i se face respiratie artificiala. Respiratia artificiala se face fara
intrerupere pana la sosirea medicului la locul accidentului sau pana cand se ajunge la
dispensar.
In urma electrocutarii pot apare si alte vatamari:
Arsuri
Hemoragii
Fracturi.
B.ARSURI
Arsurile, in functie de agentul care le-a produs sunt de doua categorii:
-termice-provocate de foc, un corp fierbinte, lichide fierbinti, flacara
electrica, etc.
-chimice-provocate de acizi si/sau substante alcaline.
Arsurile, in functie de profunzime se clasifica:
-gradul I-arsuri de suprafata,inrosirea pielii,umflaturi,dureri.
-gradulII-apar basici (flictene) albe
-gradul III-pielea arsa profund, basici rosii, dureri
-gradul IV-pielea arsa in toata grosimea ei, tesuturile fiind mortificate.
Acordarea primului ajutor

Evolutia oricarei arsuri depinde de promptitudinea si calitatea primului ajutor, de


catre personalul medico-sanitar. Acesta este singurul in masura sa faca o triere corecta a
arsurilor dupa gravitate.
In cazul arsurilor produse din cauza curentului electric este absolut necesar a se
diferentia arsura produsa prin flama sau arc electric fata de electrocutie. Si aceste arsuri
vor fi dirijate obligatoriu spre unitatea spitaliceasca, deoarece evolutia este extrem de
rapida spre cangrena.
Ingrijirea locala a leziunilor de arsura in cadrul primului ajutor nu trebuie sa
includa decat: indepartarea minima din plaga a resturilor combustionale si acoperirea
plagii cu tifon sau camp steril.
Se interzice aplicarea pe plaga arsa a oricarui unguent (mai ales in urgenta),
aceasta nefiind activa (orice medicament aplicat pe o plaga pentru a fi activ trebuie sa fie
solubil in apa) realizand local conditii pentru dezvoltarea florei anaerobe (pelicula
izolatoare).
Este interzisa ca fiind lipsita de sens aplicarea in urgenta a bioxiteracorului sau a
oricarui medicament-el nu poate ramane in contact cu plaga datorita fluxului plasmaticcare este foarte activ in primele 72 ore.
Este interzisa administrarea urgenta a antibioticelor locale sau generale-infectia
oricarei plagi nu se produce mai repede de 72-96 ore de la accident, iar antibioterapia
profilactica este interzisa. Initial plaga este acida-nu permite dezvoltarea infectiei
oportuniste.
In cazul producerii unei arsuri chimice nu se recomanda aplicarea locala de
substante antagoniste, atitudinea corecta fiind introducerea accidentatului sub jet de apa
calduta sau rece (dus, furtun) timp de 30 minute (o singura exceptie o constituie varul
nestins, care se indeparteaza uscat). Aplicarea de baza sau acid local este fara sens pentru
ca neutralizarea nu se poate face decat la cantitati echivalente asa incat putem induce o
arsura dubla.
In cazul anumitelor arsuri prin contact (smoala, metal incins), trebuie avut in
vedere ca sunt de obicei arsuri profunde, iar ca minim de prim ajutor va recomandam ca
in cazul arsurilor prin smoala sau bitum incins, pacientul indrumat spre unitatea
spitaliceasca sa fie insotit de 1-2 litri de solvent (motorina, diluant) necesar prelucrarii
chirurgicale primare.
C.FRACTURI
Fracturile apar ca urmare a unei loviri puternice, caderi, presiuni. In caz de
fractura trebuie imobilizata imediat partea vatamata folosind atele (de lemn sau metal),
sau scandurele, bete, sau daca nu exista, se leaga intre ele.
Dupa aranjarea atelelor se leaga (bandajeaza) cu tifon urmand apoi a se face
transportarea imediata la cel mai apropiat punct medical.
Accidentatul nu trebuie ridicat, miscat, nu trebuie sa se incerce potrivirea oaselor,
deoarece pot sa apara complicatii.
Acordarea primului ajutor se face cu multa atentie, pastrandu-se pozitia din
momentul accidentului.
In cazul fracturilor de coloana, accidentatul va fi transportat de urgenta la unitatea
spitaliceasca pe un plan drept si rigid.

D.HEMORAGII
Hemoragiile se clasifica astfel:
Arteriale-sangele este rosu deschis,tasneste;
Venoase-sangele este rosu inchis, curge in pelicula
Capilare-sangele iese mustind.
Cel mai simplu mod de oprire a unei hemoragii este aplicarea unui pansament
compresiv. Nu se aplica cand rana este infectata cu corpi straini. Daca nu se opreste
hemoragia in acest mod, se apasa vasele sanguine care alimenteaza zona ranita, se
indoaie extremitatile de la incheieturi si se cheama de urgenta medical.
Daca prin apasare nu se opreste hemoragia, pana la venirea medicului se poate
trece la aplicarea garoului sau la nevoie o fasa, o bucata de panza, o curea care se
rasuceste si se strange pe brat sau picior. Mentinerea unui garou nu poate depasi o ora,
timp in care accidentatul trebuie sa fie transportat de urgenta la spital.
La artere, garoul se pune inaintea ranii, pentru a impiedica scurgerea sangelui de
la inima, la vene se aplica inapoia ranii.
Se leaga de garou, in mod obligatoriu un biletel cu ora si data aplicarii garoului.
E.RANIRI
Ranirile apar ca urmare a lovirii cu obiecte dure, taioase, ca urmare a cazaturilor,
electrocutarilor, etc. constituind o poarta de intrare a microbilor. In caz de ranire, trebuie
sa se respecte urmatoarele masuri:
-rana nu se atige, nici cu mainile curate;
-nu se spala cu apa, substante farmaceutice grase (jecolan, alifii
antibiotice),acestea se vor folosi mai tarziu, cand rana incepe sa se usuce. Se recomanda
praf sulfamidat in acest caz.
-rana se spala numai cu apa oxigenata, solutie 3%;
-se curata murdaria din jurul ranii, dinspre rana spre exterior cu alcool sau tinctura
de iod, dar nu se toarna pe rana (sunt iritante si distrug tesuturile vii);
-rana se poate curata (cand este necesar) cu tifon sterilizat. Nu se face insa la
ranile imbibate cu nisip. Acestea se curata numai de medic;
-nu se indeparteaza cheagurile de sange. Pe rana se aplica numai pansament
sterilizat (comprese, vata, banda tifon);
-se pot da pentru calmare antinevralgice, algocalmine.
F.INTOXICATII
In cazul intoxicatiilor prin inhalare, la acordarea primului ajutor se procedeaza in
felul urmator:
-se scoate imediat accidentatul din zona in care a avut loc intoxicarea si se aseaza
culcat;
-se anunta imediat medical;
-se deschide gulerul si cureaua accidentatului, pentru a nu se jena respiratia;
-daca respiratia accidentatului este oprita, se va recurge imediat la respiratia
artificiala;
-pana la venirea medicului, se va stabili care a fost agentul toxic; medicul va
administra antidotul si celelalte medicamente.
In cazul intoxicatiilor prin ingerare de substante toxice se va proceda astfel:

-se scoate accidentatul din zona viciata si se duce intr-o zona cu aer curat;
-se anunta imediat medical;
-se provoaca vomitarea prin introducerea degetului in gura accidentatului sau cu
ajutorul unei solutii de sare in apa calduta;
-in cazul ingerarii unor substante acide se administreaza accuidentatului lapte,
solutie de bicarbonat de sodiu 2%, emulsie de sapun in apa sau emulsie de magnezie
calcinata in apa;
-in cazul ingerarii unor substante alcaline i se da accidentatului sa bea solutie de
acid acetic 2% in apa, solutie de acid boric 4%, zeama de lamaie sau lapte.
In cazul intoxicatiilor pe cale cutanata, primul ajutor consta in dezbracarea
imediata si spalarea portiunii respective sau a intregului corp, cu jet puternic de apa si
sapun, dupa care se transporta accidentatul la medic.
REANIMAREA
Prin reanimare, se intelege ansamblul masurilor de prim ajutor si de ingrijire
medicala luate in vederea restabilirii functiilor aparatului respirator si circular, fara de
care nu este posibila viata.
Stim din notiunile de anatomie si fiziologie ca respiratia care este functia
aparatului respirator are drept scop, pe de o parte asigurarea cantitatii de oxigen fara de
care viata nu este posibila, iar pe de alta parte, evacuarea din plamani a CO 2 rezultat din
arderile celulare si adus de sange din tot corpul. Scaderea oxigenului (hipoxie) sau lipsa
lui (anoxie), ca si acumularea peste masura a CO 2 determina o serie de modificari
(accidentatul are lipsa de aer, se innabusa, are senzatia de apasare, de constrictie toracica,
apare cianoza).
Pentru a sublinia importanta functiei respiratorii, mentionam ca dintre toate
organele corpului omenesc, creierul (care la randul sau comanda respiratia, circulatia si
toate celelalte functii) este cel mai sensibil la lipsa de oxigen.Creierul nu poate trai fara
oxigen mai mult de 4-5 minute.
Cauzele hipoxiei si anoxiei sunt:
-scaderea concentratiei de oxigen in aerul inspirat.Aceasta se poate intampla in
cisterne,puturi, hale sau ateliere mici, insuficient ventilate, sali suprapopulate;
-prezenta in aer a unui gaz toxic (sau inert) care micsoreaza concentratia de
oxigen din atmosfera (azot, vapori de apa).In plus multe gaze si vapori (clor,oxizi de
azot,bioxid de sulf, acid cianhidric, oxid de carbon) au o actiune toxica proprie asupra
aparatului respirator ducand la insuficienta respiratorie sau la oprirea respiratiei.
-obstructia cailor respiratorii ( in caz de inec, strangulare, inghitire de corpi
straini) se poate produce in activitatea industriala (infasurarea unui fular sau a unei
cravate in jurul unui arbore motor sau angrenaj in miscare), caderea limbii,chiaguri de
sange, dinti rupti;
-oprirea cordului (care se produce in multe cazuri de electrocutare) face ca sangele
sa nu mai circule si organele sa nu mai primesca oxigen;
-traumatismele toracice, urmate de pneumotorax (patrunderea aerului in cavitatea
pleurala) sau de hemotorax (patrunderea prin sange in activitatea pleurala) cu turtirea
consecutiva a plamanilor;
-traumatisme craniene cu efecte asupra substantei nervoase, inclusiv asupra
centrului respirator.

In caz de anoxie si hipoxie, trebuie sa se actioneze extrem de repede, fara nici-o


intarziere, dar cu calm si sange rece, deoarece oprirea inimii urmeaza la cateva minute
dupa oprirea respiratiei, iar aceasta antreneaza in 5-6 minute moartea definitiva a
accidentatului.
Ca atare, aceste 5-6 min. sunt singura perioada in care accidentatul mai poate fi
salvat prin instituirea respiratiei artificiale, ceea ce arata ca extrema urgenta a interventiei
este o chestiune de viata si de moarte.
Fiecare secunda este importanta!
Statisticile arata ca sansele de salvare sunt de:
95% dupa 1 minut
90% dupa 2 minute
75% dupa 3 minute
50% dupa 4 minute
25% dupa 5 minute.
Prima grija a salvatorului este de a stabili daca accidentatul respira sau nu.
Aceasta se face prin examinarea rapida a accidentatului, pentru a observa daca toracele
este animat sau nu de miscari respiratorii; in absenta acestora, putem afirma ca bolnavul
nu respira; se asculta cu atentie (salvatorul asezandu-se cu urechea in dreptul nasului si
apoi a gurii accidentatului) pentru a percepe zgomotul produs de aer la trecerea sa prin
caile respiratorii superioare. In lipsa acestui zgomot, putem afirma ca nu exista respiratie.
Dupa ce s-a constatat ca accidentatul nu respira, se trece cat mai repede posibil la
aplicarea masurilor de prim ajutor.
In cazul unei opriri a respiratiei, primul ajutor care trebuie realizat este sustragerea
victimei de sub actiunea cauzei accidentului, fara ca salvatorul insusi sa se accidenteze.
Pentru aceasta trebuie:
-sa se scoata victima din atmosfera saraca in oxigen sau toxica (daca victima mai
respira, inainte de a fi scoasa, trebuie sa i se aplice de urgenta masca de gaze);
-sa se scoata inecatul din apa;
-sa se taie legatura care produce strangularea;
-sa se extraga corpii straini;
-sa se taie (sau intrerupa) curentul, sau sa se indeparteze victima de conducatorul
electric sub tensiune;
Salvatorul trebuie apoi foarte repede sa actioneze asupra victimei:
-sa-i descheie rapid hainele, in special centura, cravata, gulerul, jartierele, braul,
cureaua, bocancii, sutienul;
-sa-i curete gura (daca prezinta corpuri straine).
In continuare, deoarece victima nu are miscari respiratorii, ele trebuie create
artificial. Aceasta se realizeaza cu ajutorul respiratiei artificiale.
Personalul medico-sanitar nu poate ajunge in cele 4 minute (disponibile pentru
salvarea accidentatului) la fata locului, ori, pentru a avea sanse de reusita, masurile de
salvare trebuie aplicate imediat. De aceea, este necesar ca, colegii de munca ai
accidentatului sa poata fi capabili sa acorde primul ajutor pana la sosirea personalului
medical.
Deci, orice secunda castigata este o sansa in plus de a reduce la viata accidentatul.

METODE DE EFECTUARE A RESPIRATIEI ARTIFICIALE


O conditie esentiala pentru a putea executa respiratia artificiala este eliberarea
cailor aeriene superioare. In cazul in care controlul nasului, gurii si faringelui arata ca
aceastea sunt libere (nu exista corpi straini, nu sunt obturate de mucus), se poate trece
direct la practicarea respiratiei artificiale. In caz contrar, se va efectua mai intai obturarea
cailor respiratorii superioare.
a)METODA SCHAFFER
Se aseaza accidentatul culcat pe burta, cu capul intors lateral si sprijinit de unul
din antebrate. Persoana care efectueaza respiratia artificiala se aseaza in genunchi, calare
peste picioarele accidentatului la nivelul coapselor, cu fata catre capul accidentatului.
Salvatorul isi aseaza mainile de o parte si de alta a coloanei vertebrale a accidentatului, cu
palmele larg deschise si degetele mari paralele cu coloana vertebrala, iar restul degetelor
cuprinzand toracele inferior la nivelul ultimelor coaste.
Din aceasta pozitie se efectueaza expiratia prin apasare progresiva si neviolenta a
toracelui victimei, cu bratele continuu intinse pana ajung la verticala. Apasarea se
realizeaza datorita greutatii corporale, prin destinderea genunchilor salvatorului si
efectuarea unei miscari de inclinare inainte.
Inspiratia se realizeaza prin readucerea corpului salvatorului la pozitia initiala.
Fazele de expiratie si cele de inspiratie se repeta ritmic, de circa 15 ori pe minut.
Aceasta metoda se poate aplica in toate cazurile de accidentare, cu exceptia
fracturilor de coaste sau coloana vertebrala.
b)METODA SILVESTER
Accidentatul este culcat pe spate, umerii ridicati (sprijiniti pe un pachet de haine)
si cu capul in extensie.
Persoana care efectueaza respiratia artificiala ingenucheaza la capul accidentatului
cu corpul inclinat inainte si prinde antebratele accidentatului de cot. O alta persoana
mentine limba accidentatului in afara, prinzand-o cu un tifon si tragand-o in jos, spre
barbie.
Timpul expirator se realizeaza prin ducerea bratelor victimei pe piept, efectuarea a
trei-patru apasari moderate pe stern si ridicarea in final a bratelor. Fazele de inspiratie si
expiratie se repeta intr-un ritm de 12-15 ori pe minut.
Metoda este contraindicata in cazul fracturilor de membre superioare, clavicule,
coaste.
c)METODA RESPIRATIE GURA LA GURA
Accidentatul, descheiat la guler si centura, se aseaza culcat pe spate, cu umerii
ridicati, sprijiniti pe un suport de haine si cu capul in hiperextensie (lasat cat mai mult pe
spate).
Salvatorul sta la capatul accidentatului, lateral, cu o mana pe fruntea acestuia
pentru a mentine hiperextensia capului si cu cealalta pe barbie. Degetele mainii de la
frunte strang si nasul accidentatului, pentru a evita iesirea aerului pe nas.
La inspiratie, salvatorul aplica gura sa pe cea a victimei prin intermediul unei
batiste curate sau a unui tifon si sulfa puternic aer in caile respiratorii ale accidentatului.
Expiratia se produce prin ridicarea salvatorului. Operatia se repeta de 10-12 ori pe minut.

Aceasta metoda, fiind foarte simpla, este cea mai raspandita. Ea nu poate fi
aplicata insa daca este accidentata gura, sau daca maxilarele victimei sunt contractate.
d)METODA RESPIRATIE GURA LA NAS
Accidentatul si persoana care efectueaza respiratia artificiala se aseaza in aceeasi
pozitie ca si la metoda respiratie gura la gura.Se inchide gura accidentatului apasand cu
degetul mare buza inferioara contra buzei superioare. La timpul inspirator se aseaza o
batista curata sau cu tifon pe nasul victimei si se sufla puternic, astfel incat toracele
acestuia sa se dilate. Pentru expiratie se degajeaza nasul si gura accidentatului si se apasa
usor pe torace.
Operatia se executa de circa 10-12 ori pe minut. Metoda respiratiei gura la gura
se aplica in special in cazurile in care accidentatul are maxilarele contractate.
ALARMA CHIMICA
Alarma chimica este situatia in care pe teritoriul unei sectii, sector, a unei
intreprinderi, a vecinatatilor acestora, pe caile de transport a substantelor toxice si
periculoase apare un pericol de intoxicare in masa sau explozie care nu poate fi localizat
imediat de catre personalul de exploatare al respectivului sector.
Prin aparitia unei avarii se pot produce infectari in zone atat terestre cat si aeriene.
In cazul in care se produc nori de gaze, acestia vor infecta zona in care s-a produs, ca apoi
purtati de miscarea aerului sa afecteze treptat si zonele vecine. Norul de gaze este functie
de substanta componenta, conditiile meteo si cantitatile degajate.
Atat zona infectata cat si zona de actionare ulterioara a norului toxic prezinta
pericol real pentru oamenii cuprinsi in aceasta portiune de teren.
In functie de cantitatea de substanta toxica sau exploziva emanate, de directia si
viteza vantului, instalatia se poate afla intr-una din urmatoarele situatii:
-situatia A-instalatia este afectata de catre norul toxic
-situatia B-instalatia nu este afectata de catre norul toxic.
In aceste doua situatii coordonarea activitatii se face de catre comandamentul
local (subordonat comandamentului general).
In aceste situatii comandamentului local ii revin urmatoarele obligatii:-alerteaza
personalul instalatiei si dispune dotarea acestuia cu masca individuala de gaze;
-opreste toate lucrarile cu foc (sudura, polizare,deplasarea mijloacelor de
transport,etc.) executate de subcontractanti si dispune evacuarea acestora;
-dispune blocarea drumurilor de acces posibil afectate de norul toxic si/ sau
exploziv prin montarea de semne Accesul interzis;
-desemneaza salariatii care permanent, folosind aparatele din dotarea instalatiei, vor
face determinari privind concentratia gazelor toxice si/sau explozive si in functie de
rezultatele obtinute hotaraste:
continuarea normala a lucrului;
sau
evacuarea zonei, cu asigurarea supravegherii locurilor de munca deosebite, cu
acordul comandamentului general.

INSTRUCTIUNI PSI SPECIFICE PROCESULUI TEHNOLOGIC


INSTRUCTIUNI GENERALE PSI
Prevenirea si stingerea incendiilor face parte integranta din activitatea productiva
si cuprinde totalitatea masurilor ce trebuie luate pentru prevenirea incendiilor si
exploziilor si asigurarea conditiilor optime de munca.
In acest scop sunt elaborate norme de prevenirea si stingerea incendiilor care sunt
obligatorii si trebuie respectate cu strictete.
Obligatiile conducatorilor sectoarelor de activitate.
Conducatorii sectoarelor de activitate din intreprinderi au urmatoarele obligatii
principale:
-organizeaza, indruma si coordoneaza activitatea de prevenire si stingere a
incendiilor desfasurate in toate locurile de munca din sectorul pe care il conduc;
-organizeaza si asigura instruirea intregului personal din subordine, asigura
testarea acestuia si verifica sistematic modul in care se realizeaza instruirea;
-organizeaza si executa controlul sistematic al respectarii prevederilor
normelor si instructiunilor P.S.I. in locurile de munca din sectorul pe care il
coordoneaza;
-asigura dotarea,conform normelor in vigoare, a tuturor locurilor de munca
din sectorul coordonat cu instalatiile, utilajele, aparatele, echipamentele de
protectie si substantelor chimice necesare pentru prevenirea si stingerea
incendiilor, precum si cu sistemele, aparatele si dispozitivele de protectie
impotriva incendiilor.
-asigura si raspund de pregatirea corespunzatoare a intregului personal din
subordine in ceea ce priveste modul de comportare si de actiune in cazul
inceputurilor de incendiu
-organizeaza si controleaza modul de pregatire a instalatiilor si utilajelor
pentru interventii in care se executa operatii cu foc deschis, instruirea si dotarea
corespunzatoare a personalului respectiv, respectarea normelor si instructiunilor in
vigoare in acest domeniu (inclusiv emiterea permiselor de lucru).
-indeplinesc si raspund de realizarea in termen de catre personalul din
subordine a obligatiilor si masurilor ce le revin in cadrul planului de autoaparare
impotriva incendiilor;
Sefii de ateliere, instalatii asigura si raspund de asemenea de luarea masurilor
pentru ca instalatiile, utilajele si masinile din dotare sa fie exploatate in conditii de
deplina siguranta, scop in care au urmatoarele obligatii:
-in limitele competentei indeplinesc la termen masurile si sarcinile P.S.I. ce
le revin in urma controalelor executate de organele de specialitate;
-pun in functiune utilajele si instalatiile tehnologice numai daca au fost
realizate integral masurile P.S.I. prevazute in proiecte;
-emit in conditiile prevazute de norme permisele de lucru, de lucru cu
foc,etc., stabilesc masurile specifice de PSI ce trebuie luate , instruiesc personalul
care executa si supravegheaza lucrarile;
-intocmesc planul de evacuare a personalului si materialelor combustibile,
ingrijindu-se ca acest plan sa fie afisat la loc vizibil si cunoscut de personal;

-iau masuri pentru asigurarea fiecarui loc de munca cu instructiunile


tehnice si PSI specifice.
Obligatiile maistrilor
Sefii formatiilor de lucru au urmatoarele obligatii principale:
-respecta intocmai normele PSI cu care au fost instruiti sau care le revin la
locul de munca si iau toate masurile prevazute pentru prevenirea incendiilor in
raza lor de activitate;
-verifica starea de functionare a sistemelor, dispozitivelor si mijloacelor de
protectie impotriva incendiilor din dotarea locurilor de munca;
-verifica existenta documentelor de organizare a activitatii de prevenire si
stingere a incendiilor pe locurile de munca, prezenta si instruirea membrilor
echipelor de interventie in caz de incendiu;
-executa nemijlocit instructaje de prevenire si stingere a incendiilor,
verifica cunostintele asimilate de cei instruiti si intocmesc documentele prevazute
in acest scop;
-iau masuri pentru pregatirea corespunzatoare a instalatiilor si utilajelor la
care urmeaza sa se intervina cu foc deschis, instruiesc si doteaza corespunzator
personalul de interventie, asigura intocmirea documentelor necesare, coordoneaza
si supravegheaza tehnic operatiile respective;
-in caz de incendiu sau explozie, iau masuri imediate pentru alarmarea si
dupa caz, evacuarea personalului, anunta sefilor ierarhici producerea
evenimentului, conduc operatiile de stingere si interventie in conformitate cu
dispozitiile si instructiunile in vigoare.
Maistrii si ceilalti conducatori ai formatiilor de lucru raspund de organizarea si
desfasurarea activitatii de productie in deplina securitate. In acest scop sunt obligati sa ia
masuri pentru:
-respectarea riguroasa a tehnologiilor de fabricatie, a instructiunilor privind
intretinerea instalatiilor, a normelor si instructiunilor PSI;
-functionarea instalatiilor, masinilor si utilajelor in deplina siguranta;
-insusirea de catre membrii formatiilor de lucru a reglementarilor privind ordinea
si disciplina tehnologica si de munca;
-interzicerea participarii la lucru a celor care nu sunt apti sa indeplineasca
sarcinile de serviciu.
Obligatiile personalului muncitor
Personalul muncitor are urmatoarele obligatii principale:
-respectarea masurilor de prevenire a incendiilor ce le revin, respectarea si
executarea dispozitiilor, regulilor si masurilor stabilite pentru stingerea
inceputurilor de incendiu;
-cunoasterea si respectarea prevederilor din normele PSI specifice unitatii
si locului respectiv de munca, a regulilor de prevenire si stingere a incendiilor
prevazute in instructiunile PSI si de lucru, cunoasterea modului de utilizare
corecta a dispozitivelor si mijloacelor de prima interventie in caz de incendiu,
precum si a modului de utilizare a tuturor instalatiilor respective;

-participarea la instructajele si actiunile instructive-educative pe linie PSI,


precum si la exercitiile si aplicatiile practice de stingere a incendiilor;
-anuntarea, de indata, a sefului formatiei de lucru si a formatiei civile de
pompieri despre inceputurile de incendiu izbucnite; efectuarea imediata a
operatiilor de prima interventie, cu utilizarea tuturor mijloacelor de interventie
aflate in dotarea locului de munca;
-sa nu depuna, pe calorifere sau pe tablouri electrice, hartii, tesaturi,
imbracaminte sau alte materiale combustibile;
-sa nu blocheze culoarele si scarile de acces cu materiale ce ar impiedica
interventia pentru stingerea incendiilor si evacuarea bunurilor;
-sa nu intervina, sub nici-un motiv, la instalatii, aparate sau tablouri
electrice.
Muncitorii raspund, de functionarea in conditii de siguranta si potrivit regimului
de lucru aprobat, a instalatiilor, utilajelor si masinilor pe care le au in primire.
Norme comune
Drumurile de acces in instalatie vor fi bine intretinute, vor fi curatate si eliberate
de orice obstacole ce ar putea impiedica accesul pompierilor.
Estacadele, conductele aeriene care trec deasupra drumurilor vor asigura un
gabarit liber de circulatie pentru masinile de pompieri (4,5 m deasupra carosabilului).
Peste santurile facute pe spatiile de circulatie in cadrul unor lucrari, se vor executa
obligatoriu, podete provizorii, bine consolidate sau vor asigura cai de circulatie pentru
ocolirea santurilor.
Daca drumurile de acces sunt intrerupte se vor amenaja obligatoriu, treceri bine
consolidate.
Este interzisa circulatia autovehicolelor, electrocarelor, multicarelor etc. in zonele
cu pericol de incendiu si explozie. Interdictia de circulatie va fi marcata in mod
obligatoriu ce pancarde avertizoare cu inscriptiile Pericol de incendiu,pericol de
explozie sau Accesul auto-moto interzis.
Nu sunt permise intrarea si circulatia autovehicolelor particulare in incinta
intreprinderii.
Este interzisa ocuparea drumurilor, a cailor de acces din instalatie sau cladiri de
materiale, chiar daca ocuparea este numai temporara. In caz de incendiu masinile de
pompieri sa poata ajunge cat mai repede la locul respectiv.
Teritoriul instalatiei trebuie sa fie iluminat corespunzator in tot timpul noptii.
Se vor stabili legaturi telefonice directe intre sediul formatiei civile de pompieri
(dispeceratul PSI) si instalatii, sectii, depozite,etc.
Este interzisa depozitarea sau pastrarea, chiar provizorie, a materialelor
combustibile, inflamabile in afara locurilor speciale de depozitare amenajate in incaperi
industriale, se pot depozita pentru cel mult in schimb.
Toate focurile deschise din incinta instalatiei vor fi supravegheate continuu, pana
la stigerea lor completa.
Depozitarea reziduurilor, deseurilor nerecuperabile se va face in locuri special
amenajate, tinandu-se seama de caracteristicile lor chimice si fizice, in scopul evitarii
unor incendii sau explozii.

Usile de comunicatie cu exteriorul ale constructiilor industriale se vor deschide in


afara si vor fi desemnate in tot timpul functionarii instalatiei (incaperile industriale in
care se lucreaza).
Materialele inflamabile raspandite accidental la locurile de munca vor fi imediat
adunate, depozitate si transportate in locuri special amenajate.
Locurile de trecere, intrarile, iesirile incaperilor industriale, scarile si caile de
acces vor fi mentinute in permanenta libere, fiind interzisa blocarea lor cu materiale,
obiecte,etc.
Pe usile incaperilor, cladirilor in care se gasesc instalatii sau utilaje cu pericol de
incendiu sau generatoare de forta, transformatorilor,etc. se vor afisa tablite avertizoare
INTRAREA OPRITA, PERICOL DE INCENDIU, PERICOL DE EXPLOZIE.
In vederea folosirii in permanenta si in orice anotimp a scarilor exterioare de
evacuare din cladiri precum si a scarilor exterioare de incendiu, se va asigura curatirea lor
de zapada sau gheata.
Periodic (cel putin o data pe luna) se vor indeparta iarba, frunzele, crengile uscate
din incinta instalatiei, care vor fi transportate la distanta mare fata de sursele de foc
deschis pentru a fi exclusa aprinderea lor de la aceste surse.
Terenul din jurul indiguirilor rezervoarelor de produse petroliere, murdarit cu
aceste produse va fi imediat curatat, inlaturandu-se cauzele care au provocat scurgerile de
produse.
Recipientele pentru oxigen vor fi ferite de grasimi pentru a se elimina aprinderea
acestora.
Recipientele sub presiune vor fi supuse verificarilor periodice ale organelor
ISCIR.
Se interzice depozitarea sau transportul recipientelor cu oxigen impreuna cu
materii grase, pacura.
Ambalajele goale (cutii, saci) vor fi depozitate luandu-se toate masurile necesare
pentru a se preveni pericolele de incendiu.
In timpul stationarii mijloacelor de transport intern (motostivuitor, TIH) se vor
evita blocarea drumului sau culoarelor de circulatie, precum si oprirea in panta.
Este strict interzisa parcarea mijloacelor de transport intern in incaperile unde se
depoziteaza materiale combustibile si inflamabile.
Exploatarea utilajelor de ridicat se va face in limita sarcinilor admise; este
interzisa suprasolicitarea lor, pentru a nu se produce supraincalzirea echipamentelor
electrice si a crea pericol de incendiu.
Transportul carburantilor se va face numai cu cisterne auto, butoaie metalice sau
canistre. Nu se admite transportul in recipiente din plastic, vase de sticla, recipiente
improvizate. Este cu desavarsire interzis transportul produselor in vase deschise.
Se vor respecta restrictiile stabilite cu privire la fumat, se fumeaza numai la
locurile stabilite.
Personalul instalatiei are obligatia de anunta imediat pompierii de existenta unor
imprejurari de natura sa provoace incendii sau explozii.
Sa nu se puna pe calorifere sau pe tablourile elctrice, hartii, tesaturi, imbracaminte
pentru a se usca.
Pentru iluminare nu se va folosi in nici un caz foc deschis (chibrituri, hartie
aprinsa, etc.) in magazii sau in alt loc care prezinta pericol de incendiu.

Se vor intretine si pastra in permanenta in stare de functionare materialele de


stingere, ele nu se vor folosi in alte scopuri.
Orice interventie pentru repararea sau revizia unui utilaj folosind sau nu focul
deschis, se va face in baza unui permis de lucru cu sau fara foc si numai dupa luarea
tuturor masurilor pentru prevenirea incendiilor.
MASURI PSI SPECIFICE
Se interzice colectarea scurgerilor si reziduurilor petroliere in santuri sau gropi
improvizate.
Scurgerile si reziduurile petroliere se vor colecta numai in separatoare.
Pentru evitarea deversarilor de produse petroliere se va controla nivelul in bazine,
sa fie in permanenta cu 0,5m sub partea superioara a peretilor.
Se interzice ca evacuarea apei din bazin sa se faca pe santuri sau rigole deschise.
Se interzice ca evacuarea apelor reziduale pe orice teren cultivabil, poate fi pericol
de incendiu sau poluare.
In jurul separatoarelor se va mentine o permanenta ordine si curatenie pentru
prevenirea extinderii incendiilor.
Separatoarele de produs petrolier si rezervoarele de produs petrolier vor fi
supravegheate in permanenta de catre operatorul care lucreaza in sectorul respectiv.
Deasemenea se supravegheaza continuu pomparea produselor petroliere in rezervoare si
din rezervoare.
Este interzisa orice activitate care ar putea produce scantei in apropierea
deznisipatoarelor, separatoarelor, omogenizatoarelor, deoarece degajarile de vapori pot da
nastere la incendii. Deasemenea este interzisa circulatia autovehiculelor in aceste zone.
La statia pompare se vor verifica etanseitatea legaturilor, armaturilor, garniturilor,
blindelor, etc.
Lagarele precum si piesele in miscare ale pompelor care vehiculeaza produse
petroliere, vor fi in permanenta unse pentru a se evita supraincalzirea.
Se interzice depozitarea in statia de pompare a pieselor de schimb, a altor obiecte
care pot provoca inceputuri de incendii.
Permisul de lucru cu foc va fi intocmit in doua exemplare in care unul va ramane
la emitent, iar celalalt va fi inaintat sefului echipei care efectueaza lucrarea respectiva.
Acest document este valabil o singura zi si se va gasi in permanenta asupra sefului de
echipa pe toata durata lucrarii.
Locul stabilit pentru lucrul cu foc va fi astfel pregatit incat sa fie exclusa
posibilitatea generarii unei explozii sau a unui incendiu. Pentru pregatirea locului unde se
va lucra cu foc se vor lua urmatoarele masuri:
-curatirea locului de produse care s-ar putea aprinde in timpul lucrului cu foc;
-acoperirea gurilor de canalizare cu un strat de nisip umezit cu apa- de grosime
cca.50mm;
-aceste operatiuni se vor face pe o raza de 10 m de la locul unde se va lucra cu
foc.
Inainte de a incepe lucrul cu foc semnatarul permisului de lucru cu foc va controla
indeplinirea conditiilor prevazute de permis. Masurile care se iau inainte de inceperea
lucrului cu foc, in functie de gradul de pericol, sunt:

-golirea, aburirea, curatirea, spalarea cu apa sau purjarea cu gaz inert a


rezervoarelor, conductelor la care se va lucra;
-demontarea conductelor (acolo unde este posibil) in scopul reparatiilor in atelier
sau alte locuri stabilite;
-acoperirea cu nisip umezit cu apa a locurilor cu produse petroliere;
-efectuarea analizei toxicologice, se ia proba din interiorul rezervoarelor,
conductelor,etc. la care se lucreaza cu foc.
In functie de gradul de pericol se iau masuri speciale ca:
asigurarea cu perdele de abur;
construirea de ziduri, paravane provizorii.
Inainte de inceperea lucrului cu foc in obiecte, se procedeaza astfel:
-se goleste rezervorul de produse petroliere, se sufla cu abur sau gaz inert;
-se izoleaza rezervorul si conductele de legatura;
-se curata interiorul si se spala cu apa;
-se iau probe de gaze si se fac analize.
Inainte de inceperea lucrului cu foc la conducte de produse petroliere vor fi luate
masurile:
-se golesc conductele, se sufla cu abur sau cu gaz inert si se blindeaza inainte de zona
de lucru;
-se opreste functionarea conductelor invecinate care transporta lichide sau gaze
combustibile si se face golirea lor.
-este interzisa folosirea de catre muncitorii care lucreaza in zone cu produs petrolier a
incaltamintei cu placheuri, cuie, care pot genera scantei.
-elementele instalatiilor de apa de incendiu care sunt expuse inghetului, vor fi
protejate in timpul iernii impotriva inghetului.
-drumurile, platformele, caile de acces in instalatie vor fi curatate de zapada si gheata
pentru asigurarea in bune conditii a circulatiei masinilor si personalului de interventie
precum si pentru exploatarea normala a instalatiei.
-pentru localizarea si stingerea incendiilor in statiile de pompare a produselor
petroliere echipa pentru stingerea incendiilor in prima urgenta va opri pomparea,
inchizand robinetele corespunzatoare. Se vor scoate de sub tensiune instalatiile electrice
si se va actiona astfel:
se va anunta formatia civila de pompieri;
la stingerea inceputurilor de incendiu se vor utiliza mijloacele de stingere aflate in
dotare;
pentru stingerea incendiilor care au cuprins intreaga statie, personalul de
exploatare va parasi statia de pompe, se vor inchide usile si ferestrele si se va
actiona cu statia fixa de inabusire cu abur sau CO2;
in cazul in care incendiul nu a fost lichidat, sau in lipsa instalatiei de inabusire cu
abur sau CO2 se va interveni cu spuma;
Pentru localizarea si stingerea incendiilor la separatoare, decantoare,
omogenizatoare si retele de canalizare, personalul de exploatare si supraveghere va lua
urmatoarele masuri:
-se va izola obiectul prin inchiderea vanelor de sectionare din camin;
-se va actiona, dupa caz, cu inundarea lor cu pamant sau spuma in functie de
amplificarea incendiului;

-pentru localizarea si stingerea incendiului din retelele de canalizare se vor inunda


caminele cu spuma sau se vor folosi pamant,nisip,etc.
In caz de incendiu echipa pentru stingerea incendiilor din schimbul respectiv va
interveni cu mijloacele de stingere din dotare pentru prima interventie si va anunta
formatia civila de pompieri.
NORME PSI IN INSTALATIILE ELECTRICE
Instaltiile electrice de forta si cabluri, paratrasnete, canale si tunelurile de cabluri,
statii si posturi de transformatoare electrice vor fi exploatate si intretinute de personalul
specializat in conformitate cu prevederile normativelor specifice instalatiilor electrice.
Este interzisa pe intreg teritoriul intreprinderilor folosirea pentru iluminat a
lampilor de petrol, a lumanarilor, chibriturilor sau a oricarei surse de lumina cu flacara
deschisa.
Este interzisa folosirea corpurilor de iluminat de alta constructie decat cea
prevazuta de normative pentru mediul respectiv sau a instalatiilor defecte (globuri
sparte,etc.).
Este interzisa inlocuirea intrerupatoarelor de tip antiexploziv cu altele de
constructie normala sau etansa.
Conectarea lampilor mobile se va face la prize adecvate mediului de lucru.
Este interzisa folosirea lampilor portative de tip obisnuit in zonele cu pericol de
explozie sau incendiu.
Aparatele electrice portative se vor folosi numai cu stechere si conductoare in
executie si izolatie pentru mediul corespunzator de lucru.
In incaperile productive care se inchid dupa terminarea lucrului, intregul utilaj
electric se scoate de sub tensiune.
Se interzice:
punerea in functiune si exploatare in stare defecta, incompleta a instalatiilor si
consumatorilor de energie electrica de orice fel.
incarcarea intrerupatoarelor, comutatoarelor si prizelor peste sarcina indicata.
suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare.
agatarea sau introducerea pe si in interiorul panourilor, niselor, tablourilor
electrice a obiectelor combustibile. folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de
lumina improvizate din carton, hartie sau alte materiale combustibile.
intrebuintarea radiatoarelor si a resourilor in incaperi cu alte activitati decat cele
tehnologice.
folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici fara
stecher, direct in priza.
asezarea pe motoarele electrice a materialelor combustibile (carpe, hartii, lemne).
Accesul la tablourile generale de distributie este permis numai electricianuluide
serviciu.
Nu este admisa folosirea motoarelor si aparatelor electrice cu carcasele si capacele
demontate sau in conditii in care sa nu asigure racirea lor printr-o buna circulatie a aerului
din jur.
Carcasele metalice ale aparatelor electrice vor fi legate la pamant.
Se vor lega la pamant rezervoarele metalice si pompele folosite la transportul
combustibililor lichizi.

NORME PSI LA INSTALATIILE DE INCALZIRE


Exploatarea centralelor termice se va efectua numai de catre personal calificat.
Punerea in functiune si exploatarea se va face numai pe baza autorizatiei de exploatare
eliberata de ISCIR.
Aparatele pentru controlul temperaturii si presiunii din cazane si conducte, sticlele
de nivel, supapele de siguranta vor fi mentinute in perfecta stare de functionare.
Verificarea lor se va efectua la inceputul fiecarui schimb.
La centralele care folosesc combustibil gazos inainte de punerea in functiune se
verifica arzatorul si presiunea gazului, daca se incadreaza in limitele prevazute.
La aparitia unei neetanseitati se va inchide imediat robinetul de pe conducta
principala care este montat in exteriorul cladirii. Se vor deschide ferestrele si usile pentru
aerisirea intensa a salii.
Este interzisa exploatarea centralelor fara o supraveghere permanenta.
Fiecare cazan va fi revizuit si reparat in termenele prevazute de normele ISCIR.
Oprirea cazanelor este obligatorie cand se constata:
cresterea sau scaderea nivelului apei in afara limitelor admise,fara a putea fi
readus la nivelul normal.
defectarea unor aparate de control sau dispozitive de siguranta.
scurgeri de apa in interiorul cazanului.
Dupa oprire cazanele vor putea fi parasite numai dupa inchiderea circuitelor de
alimentare cu combustibil si numai dupa ce presiunea aburului a scazut la zero.
INSTALATII SI UTILAJE CARE PRODUC ELECTRICITATE STATICA.
Toate constructiile metalice,echipamentele,conductele si utilajele care vehiculeaza
lichide combustibile sau gaze si in care se poate produce electricitate statica, vor fi legate
la pamant in conformitate cu prevederile legale.
Este interzisa incarcarea pe sus, in forma de jet, a lichidelor combustibile in
rezervoare. Este posibila acumularea de sarcini electrostatice care pot provoca scantei
periculoase.
Este interzisa introducerea cu furtunul sub forma de jet a apei pentru spalare si a
aburului pentru aburire inainte de a se indeparta prin aerisire (ventilare naturala sau
mecanica) vaporii de produse petroliere care ar putea forma amestecuri explozive.
Se interzice cu desavarsire spalarea cu produse combustibile volatile a hainelor de
lana, matase, fire sintetice in interiorul unitatii.
Se interzice transportul si manipularea produselor petroliere in ambalaje din
material plastic.
Furtunele pentru spalarea cu apa a depunerilor din rezervoare si cele pentru abur
folosite in interiorul rezervoarelor, trebuie sa fie cu insertie metalica si sa fie puse la
pamant.
Toate constructiile metalice cu inaltime mai mare de 5 m se pun electric la
pamant.
Accesul muncitorilor pe rezervor pentru executarea masuratorilor si luarea
probelor este permis numai dupa cel putin 20 minute de la terminarea operatiei de
pompare.
Rezervoarele vor fi protejate contra descarcarilor electrice atmosferice conform
normelor in vigoare.

INSTRUIREA PERSONALULUI
Personalul instalatiei trebuie sa fie instruit pentru a cunoaste mijloacele de
semnalizare si alarmare, in caz de incendiu, precum si codul de alarmare. La fiecare post
telefonic sunt afisate la loc vizibil numerele de telefon ale formatiei civile de pompieri.
Pentru orice inceput de incendiu, ca prima urgenta se va anunta formatia civila de
pompieri militari, folosind mijloace de semnalizare si alarmare de care dispune instalatia.
Concomitent cu alarma locala, se va anunta si centrala telefonica a unitatii, pentru ca
incendiul sa fie semnalat conducerii in scopul luarii celor mai urgente masuri.
Toate mijloacele de semnalizare a incendiilor vor fi riguros verificate permanent.
Este interzisa utilizarea in alte scopuri a mijloacelor si materialelor pentru stingerea
incendiilor. Se va asigura in permanenta accesul la sursele de alimentare cu apa si la
celelalte instalatii si mijloace pentru stingerea incendiilor. Locul acestora va fi marcat cu
indicatoare. Hidrantii si conductele de abur de incendiu vor fi vopsiti cu rosu. Accesul la
hidranti nu va fi blocat cu materiale, mobiliere sau utilaje, iar cutiile hidrantilor trebuie sa
se deschida usor. Pe timp friguros, hidrantii vor fi protejati impotriva inghetului, fiind
goliti de apa dupa intrebuintare.
Intregul personal de operare a instalatiei trebuie instruit de seful instalatiei si
ajutat de seful formatiei de pompieri pentru a cunoaste urmatoarele:
-masurile ce trebuie luate in cazul producerii unui incendiu in instalatie;
-instructiuni de folosire si manipulare a dispozitivelor, aparatelor,
robinetelor de comanda, a stingatoarelor, aburului, a tunurilor de incendiu, a
sculelor si materialelor PSI;
-folosirea aparatelor cu spuma chimica pentru produsele lichide
inflamabile si materialelor combustibile; este interzisa folosirea stingatoarelor cu
spuma pentru interventie la echipamentul electric;
-stingatoarele cu CO2 vor fi folosite pentru interventii la instalatiile
electrice, pompe actionate electric, AMC;
-aburul va fi folosit la stingerea incendiilor de produse petroliere sub orice
forma; este interzisa folosirea aburului pentru stingerea incendiilor in interiorul
incaperilor in care sunt instalate utilaje sau echipamente electrice neprotejate
corespunzator, sau cand folosirea acestora ar putea contribui la propagarea
incendiului sau ar da nastere la explozii sau accidente;
-apa prin intermediul tunurilor sau hidrantilor, va fi folosita la racirea
utilajelor si constructiilor metalice invecinate locului unde s-a produs incendiul;
-stingerea cu apa a incendiilor care s-au produs la echipamentele electrice,
este interzisa.
Personalul instalatiei va respecta prevederile normelor de PSI la exploatarea
instalatiiilor din industria chimica, alte norme referitoare la masurile de prevenire si
stingere a incendiilor, precum si instructiunile de operare. Personalul instalatiei va fi
verificat periodic asupra insusirii modului de actionare in caz de incendiu, intocmindu-se
procese-verbale din care sa rezulte gradul de insusire a cunostintelor, promptitudine in
interventie.
Instruirea personalului muncitor in domeniul PSI este obligatoriu si se va
desfasura pe baza unui plan de instruire anual.

Oamenii muncii pot indeplini lucrari numai dupa ce si-au insusit bine cunostinte
din:
-ROI al unitatii;
-prevederile legislatiei PSI in vigoare aferente activitatii respective;
-normele PSI (partea generala si capitolele specifice domeniului respective de
activitate);
-instructiuni PSI specifice locului de munca;
-instructiuni de lucru referitoare la activitatea desfasurata;
-proprietatile substantelor inflamabile din instalatie si modul de prevenire al
efectelor acestora;
-cunoasterea mijloacelor de prima interventie, a modului corect de utilizare al
acestora, precum si modul in care trebuie sa actioneze in cazul izbucnirii unui incendiu;
In baza normelor departamentelor, fiecare sectie isi va elabora instructiuni proprii
PSI, care trebuie verificate de catre compartimentul PSI si aprobate de directorul unitatii.
Instructajul PSI se efectueaza in mod obligatoriu intregului personal al unitatii,
astfel:
a)Instructajul introductiv general
Se efectueaza noilor angajati, celor transferati de la o unitate la alta, celor veniti in
unitate ca detasati precum si elevilor si studentilor repartizati pentru practica
profesionala. Acest instructaj cuprinde partea teoretica, dar si
partea practica
demonstrativa. Se efectueaza de cadrele compartimentului PSI.
b)Instructajul la locul de munca
Se face in momentul prezentarii la locul de munca unde angajatul isi va desfasura
activitatea. Se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.
c)Instructajul periodic
Se va face de conducatorul locului de munca, de regula, la un interval de 30 de
zile. Instructajul periodic se face obligatoriu si cand persoana a suferit un accident de
munca cu incapacitate temporara de munca, cand persoana a lipsit din productie mai mult
de 40 de zile, in cazul lucrarilor speciale cand au aparut modificari ale normelor PSI.
d)Instructajul sumar de schimb
Se efectueaza la intrarea in schimb, de catre seful de formatie in momentul
comunicarii planului de munca al schimbului.
ZONELE CU PERICOL DE EXPLOZIE DIN INSTALATIA
In cadrul Instalatiei in zona cu pericol de explozie, exista urmatoarele obiecte:
-separatoarele primare de produse petroliere ob.102;
-parcul de rezervoare slops ob.122;
-statiile de pompare ale slopsului ob.121, 123.
Planul de zonare anexat indica zona de amplasare a obiectelor mentionate mai sus.

INSTRUCTIUNI DE PROTECTIA MEDIULUI


Instalatiile de separare au fost concepute tocmai in scopul protectiei mediului.
In instalatie exista surse de poluare a aerului cum ar fi aerosolii rezultati si, de
asemenea, substantele volatile care ajung in instalatie odata cu apele chimic impure.
Acestea sunt in concentratie mai mare in si separatoarele de produse petroliere (in
instalatie toate bazinele sunt deschise).
Proiectantul nu a prevazut nici o masura de combatere a acestor surse de poluare,
considerand ca are loc o dispersie rapida a noxelor datorita curentilor de aer existenti in
zona.
PROTECTIA APELOR
In ceea ce priveste riscul de poluare a apei, in separator nu exista surse suplimentare de
poluare a apei. Apa intra deja impurificata, rolul instalatiei fiind acela de a indeparta substantele
toxice din apa, in scopul protectiei mediului in locul unde acestea sunt evacuate.
POLUARI ACCIDENTALE
In sectie pot sa apara cazuri de poluare accidentala prin fisurarea bazinelor sau a
rezervoarelor de slops, deversarea lor sau din scaparile accidentale de ape impurificate.
Aceasta poluare accidentala poate fi prevenita si eliminata.
Pentru a preintampina scurgerea apei cu produs petroler prin fisurile aparute in peretii
bazinelor, va fi controlata periodic starea lor fizica. In cazul sesizarii fisurilor, bazinul respectiv va
fi imediat izolat, golit si reparat. La fel se procedeaza si in cazul rezervoarelor de slops.
De asemenea, pentru a evita deversarea bazinelor, se efectueaza in permanenta un control al
nivelului din bazinele aflate in flux. La rezervoarele de slops se masoara la fiecare schimb
inaltimea coloanei de lichid din ele
Daca, totusi, se intampla ca unul din bazine sa deverseze si apa impurificata cu produs
petrolier ajunge sa curga in rigola, exista posibilitatea retinerii produsului petrolier intr-un
separator de produse petroliere de dimensiuni mai mici.
Un alt caz posibil de poluare accidentala poate sa apara prin spargerea conductelor de
produs petrolier.
De aceea se controleaza in permanenta starea traseului de conducte de slops, conductele
pana la rezervoare si de la rezervoare.
In cazul in care se constata o scurgere de produs petrolier, se opreste imediat pomparea si
se remediaza defectiunea. Se face curatenie in zona.
In cazul deversarii sau fisurarii unui rezervor de slops, produsul este retinut in spatiul din
jurul rezervorului deoarece acestea au fost imprejmuite cu diguri de pamant. Se recupereaza
produsul si se curata zona.
Pentru prevenirea si combaterea acestor cazuri de poluare accidentala, foarte importanta este
si instruirea personalului in acest sens. In instructiunile de lucru, pentru fiecare loc de munca sunt
precizate masurile ce trebuie luate in asemenea cazuri.
In ceea ce priveste instruirea personalului in cazurile de poluare accidentala, Programul de
combatere a poluarii accidentale prevede :
- persoana care observa poluarea accidentala produsa in unul din cazurile prezentate, anunta
imediat

- conducerea sectiei sau dispecerul de productie va dispune mobilizarea de urgenta a


colectivului de interventie si a intregului personal necesar pentru a actiona in vederea inlaturarii
cauzelor poluarii si limitarii efectelor acesteia ;
- conducerea unitatii va analiza in detaliu cauzele producerii poluarii accidentale si va
dispune masuri tehnice si organizatorice in vederea prevenirii unor astfel de situatii .
Programul de instruire a lucratorilor este urmatorul :
-cei de la punctele critice vor fi instruiti cumulat cu instruirea PM la fiecare intrare in schimb
de catre seful de tura ;
-instruirea echipelor de interventie se face organizat, pe fiecare trimestru.