Sunteți pe pagina 1din 23

SAGN – Curs 4, anul IV

Recapitulare transport si distributie gaze

Transport

Captare Statie de predare - primire

Distributie
Statie de predare - Posturi reglare -
primire Bransamente
Sistem de
alimentare cu
Utilizare gaze naturale

Posturi reglare -
Aparate de utilizare
Bransamente

1 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Trepte de presiune

Presiune inalta p > 6 bar; TRANSPORT


Presiune medie 2 bar < p < 6 bar;
Presiune redusa 0,05 bar < p < 2 bar;
Presiune joasa p < 0,05 bar

UTILIZARE

DISTRIBUTIE

2 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Definitii

 Sistemul de alimentare cu gaze naturale - ansamblul compus din


conducte, aparate, instalaţii de măsurare şi accesorii, situat între staţiile
de predare şi coşurile de evacuare a gazelor de ardere, inclusiv
instalaţiile şi construcţiile aferente, destinat să asigure alimentarea cu
gaze naturale a consumatorilor dintr-o localitate.
 Sistemul de distribuţie reprezintă ansamblul compus din conducte ,
aparate, instalaţii de măsurare şi accesorii, situat între staţiile de
predare şi robinetele de branşament ale consumatorilor racordaţi la
reţeaua de presiune joasă, respectiv până la ieşirea din staţiile de
reglare – măsurare, sau din posturile de reglare de la capetele
branşamentelor.
 Instalaţia de utilizare reprezintă ansamblul de conducte, aparate şi
accesorii, inclusiv focarul şi coşul de evacuare a gazelor de ardere
situat în aval de staţia sau postul de reglare a presiunii şi măsurare a
debitului cu excepţia aparatului de măsurare a debitului care face parte
din reţeaua de distribuţie.

3 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Schema unui sistem de distributie a


gazelor naturale

4 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Consideratii despre folosirea treptelor de presiune in


sistemele de alimentare cu gaze naturale

Presiune medie 2 bar < p < 6 bar; Repartitie (Distributie de medie


presiune)

Presiune redusa 0,05 bar < p < 2 bar; •Distributie;

Presiune joasa p < 0,05 bar •Utilizare

DISTRIBUTIE

Presiune joasa Presiune redusa

• diametre mari; • diametre mici;


•randament prost al arderii •capacitate de transport mai
deci procent mare de CO mare

CONCLUZIE: Trecere de la presiune joasa la presiune redusa!!!!

5 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Criterii de proiectare pentru un sistem de distributie a


gazelor naturale

Disponibilul total de presiune se repartizeaza in una sau doua trepte


de presiune in asa fel incat sa se obtina un sistem de distributie cu
costuri minime de executie si exploatare;
 Numarul treptelor de presiune – minim;
Presiunile de regim cat mai ridicate fara a se depasi nivelul de la
care cresterea de presiune nu ar mai fi eficace ;
 Caderi de presiune cat mai mari in limitele admisibile.

6 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Criterii de proiectare pentru un sistem de distributie a


gazelor naturale

Forma si structura SAGN pentru localitate depind de:

 Configuratia si marimea localitatii;


 Structura, marimea si perspectivele consumului;
 Repartizarea diverselor tipuri de consumatori
(concentrarea consumatorilor industriali sau a altor
consumatori importanti) ;

7 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Sistem de alimentare cu gaze constituit exclusiv


dintr-o reta de distributie buclata si ramificata

8 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Sistem de alimentare cu gaze constituit exclusiv


dintr-o retea de distributie ramificata

9 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV
Sistem de alimentare cu gaze constituit dintr-o
reta de repartitie ramificata (in coloana
vertebrala) si o retea de distributie buclata si
ramificata

10 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Sistem de alimentare cu gaze constituit dintr-o retea de


repartitie in coloana vertebrala, alimentata din doua
puncte deservind mai multe localitati

11 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV
Sistem de alimentare cu gaze constituit dintr-o retea de
repartitie inelara, alimentata din doua puncte, si o retea
de distributie pentru o localitate satelit

12 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV
Sistem de alimentare cu gaze constituit din doua retele
de repartitie inelare si mai multe retele de distributie

13 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Retele de distributie si instalatii de utilizare


exterioare – rasuflatori

Rol Controlul scaparilor de gaze

•la imbinari sau suduri in cazul


conductelor de otel dar nu la
Se prevad rasuflatori distante mai mici de 1 m;
• la capetele tuburilor de protectie;
•la iesirea din pamant a
conductelor;
•la ramificatii si schimbari de
directie;
•in alte situatii deosebite
evidentiate de proiectant

14 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Retele de distributie si instalatii de utilizare


exterioare – rasuflatori

15 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Sisteme de alimentare cu gaze naturale –


prevederi generale - trepte de presiune si
materiale
 Determinate de reteaua stradala, de caile de acces si de
pozitia cladirilor;
 Se amplaseaza pe domeniul public;
 Artere foarte late – retele pe ambele parti ale drumului;
 Conducte din otel si PE100 pt orice treapta de presiune;
 Conducte din PE 80 pana la 4 bar;
 In instalatii de utilizare industriale – toate treptele de presiune;
 In instalatii de utilizare neindustriale – presiune joasa sau
redusa pt exterioare;
 Exceptie pt instalatii de utilizare neindustriale – centrale
termice – max 0,5 bar

16 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Sisteme de alimentare cu gaze naturale – zona de


protectie

 Zona de protecţie a unei conducte de gaze naturale din reţeaua de


distribuţie se întinde la suprafaţa solului, de ambele părţi ale conductei,
se măsoară în proiecţie orizontală de la generatoarea exterioară a
conductei şi este de 0,5 m
 În vederea asigurării funcţionării normale a reţelelor de distribuţie gaze
naturale şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi
mediului, în zona de protecţie se impun terţilor restricţii şi interdicţii
prevăzute de legislaţia în vigoare.
 Amplasarea de obiective noi, construcţii noi şi lucrări de orice natură, în
zona de protecţie a reţelelor existente, se realizează cu respectarea
prevederilor prezentelor norme tehnice.
 În zona de protecţie nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a
operatorului SD.

17 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Sisteme de alimentare cu gaze naturale – distante


de securitate

Distante de securitate intre conductele de gaze si alte conducte/ canale/ constructii

Aspect constructiv
Justificare distante de
securitate Aspect de siguranta

In general mai mari


Distantele de
decat in alte tari
securitate in Romania
Exceptie - Rusia

Distantele de securitate – prevazute in NTPEE

18 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Sisteme de alimentare cu gaze naturale – distante


de securitate

 Când nu este posibilă respectarea distanţelor indicate în NTPEE,


acestea pot fi reduse cu 20% pentru anumite cazuri, cu condiţia ca pe
porţiunea în cauză să se prevadă următoarele soluţii tehnice:
 montarea ţevii în tub de protecţie;
 răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de
gaze, montate la capetele tubului de protecţie.

 Se interzice montarea subterană a două conducte de gaze naturale pe


trasee paralele la o distanţă, măsurată în proiecţie orizontală de la
generatoarea exterioara a conductelor, mai mică de 0,5 m; se
recomandă ca distanţa între conducte să fie mai mare decât 1,5 ·
(D1+D2), unde D1 şi D2 reprezintă diametrele exterioare ale
conductelor respective. Conducta de presiune mai mica se pozeaza
catre cladire.

19 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Retele de distributie si instalatii de utilizare


exterioare – alegerea traseelor si conditii de
amplasare

• Trasee pe cat posibil rectilinii;


• Se acorda prioritate respectarii conditiilor de siguranta;
• Retele de distributie – de regula subteran;
• Retele de distributie – otel – suprateran daca nu se poate subteran;
•Retele de distributie – PE – suprateran daca nu se poate subteran si in tob
de protectie sau se intercaleaza otel;
• Instalatii de utilizare ext – otel – suprateran sau subteran;
• Instalatii de utilizare ext – PE – subteran;
•Retele de distributie – suprateran- pe pereti exteriori, pe garduri stabile din
caramida sau beton, pe stalpi metalici sau estacade, max 6 m de la suprafata
solului.

20 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Retele de distributie si instalatii de utilizare


exterioare – alegerea traseelor si conditii de
amplasare

•Se interzice montarea retelelor de distributie si a instalatiilor exterioare de


utilizare:
• in terenuri susceptibile la tasari, alunecari, erodari;
• sub constructii;
• in tunele sau galerii;
• in canale avand comunicatie directa cu cladiri;
• la nivel inferior fundatiei cladirilor invecinate pana la 2 m;
• sub linii de tramvai sau cale ferata.

21 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Retele de distributie si instalatii de utilizare


exterioare – alegerea traseelor si conditii de
amplasare
• In scopul identificarii conductelor si bransamentelor din otel montate
suprateran acestea se marcheaza din 2 in 2 m in functie de regimul de
presiune;
• Marcarea retelelor de distributie subterane se realizeaza de catre executant
in conformitate cu NTPEE – SAGN;
•Retelele de distributie pot fi insotite pe traseu de sisteme de semnalizare /
detectie;
•Retelele
de distributie subterane se monteaza pe trasee cat mai putin
aglomerate cu instalatii subterane avand urmatoarea ordine de preferinta:
• zone verzi;

• trotuare;
• alei pietonale;
• carosabil.

22 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor
SAGN – Curs 4, anul IV

Retele de distributie si instalatii de utilizare


exterioare – alegerea traseelor si conditii de
amplasare
•Se evita montarea retelelor de distributie in terenuri cu nivel ridicat al apelor
subterane;
• Pt situatii de exceptie – solutii de exceptie stabilite de operatorul SD;
•Retelele de distributie si instalatiile de utilizare subterane se prevad la
adancimea minima de montaj de 0,9 m de la generatoarea superioara a
acestora sau a tubului de protectie;
•La stabilirea adancimii de montare se tine seama de temperatura de inghet a
solului si efectul asupra caracteristicilor mecamice ale conductelor din PE;
•Exista exceptii pentru care se poate reduce adancimea de montare cu
acordul operatorului SD si cu prevederea unor masuri de protectie
suplimentare;
•Se interzice montarea retelelor de distributie si a instalatiilor de utilizare din
PE acolo unde temperatura este mai mare decat cea garantata de
producatorul tevii din PE sau se intercaleaza otel.

23 SAGN - UTCB - Facultatea de Inginerie a 07/31/18


Instalatiilor