Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Data:
Instituția de educație timpurie : I.E.T nr. 1 Spiriduș
Grupa: pregătitoare
Educatori: Tataru Olga, Gurițanu Cristina
Tema Globală: EU CA PERSONALITATE
Tema proiectului : Gestionarea emoțiilor
Tema zilei: Emoții și sentimente
Domenii de activitate: Eu, familia și societatea
Limbaj și comunicare
Forma de realizare: Activitate integrată
Dimensiunile: Dezvoltare personală
Educație pentru limbaj și comunicare
Unități de competență: 2.1 Identificarea emoțiilor adecvate contextului
5.4 Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje scrise
Obiective operaționale:
La finele activității, copiii vor fi capabili:
O1 – să identifice emoţiile în funcţie de indicii nonverbali;
O2 – să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale;
O3 - să identifice propriile emoţii în diverse situaţii;
O4 - să verbalizeze diferite situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exerciţiul, problematizarea, expunerea;
Mijloace didactice: cutia tristă, cutia fericită, imagini, baloane.
Forma de organizare: pe grupe, individual.

Bibliografie:
Curriculumul pentru educație timpurie/Min. Educației, Culturii și Cercetării al Rep. Moldova echipa de elab. : Maria Vrânceanu et. ; coord. Gen.:
Angela Cutasevici, Valentin Crudu; -experți coord. Naț. : Vladimir Guțu. Contribuții: Valentina Bodrug-Lungu. –Chișinău: Lyceaum , 2019 (F.E – P .
Tipografia