Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte Algebra 1

Operatii cu numere reale


√ √ √
1. Ordinea
√ √corecta√a numerelor
√ 2,√ 3 3 si √6 6 este:√ √ √
3 6 3 6 6 3
√ a. √ 2 <√ 3 <√ 6; √b. √3 < 6 < 2; c. 6 < 2 < 3; d.
2 < 6 6 < 3 3; √ e. 6 6√< 3 3√< 2.
2. Daca a = 5 + 6 + 7, atunci:
a. a ∈ N; b. a ∈ Z\N; c. a ∈ √ √ a ∈√
Q\Z; d. R\Q; e. a ∈ C\R.
3. Cat reprezinta numarul [ 5 + 6 + 7], unde [a] reprezinta parte
intreaga a numarului a?
a. 5; b. 6; c. 7; d. 8; e. 9.
p3
√ p3

4. Fie x = 9 + 4 5 + 9 − 4 5. Stabiliti daca:
a. 0 < x < 3; b. x = 3; c. 3 < xp< 4; d. x = 4; e.px > 4.
√ √
5. Multimea solutiilor ecuatiei x + 2 x − 1 + x − 2 x − 1 = 2 este:
a. x ∈ (−1, 2) ; b. x ∈ (−1, 1); c. x ∈ [−1, 1]; d. x ∈ [1, 2]; e. x ∈ (1, 2].
p
6. Multimea solutiilor inecuatiei
h √ i|x| − 3 ≥ x − 4 este: h √ i
a. x ∈ (−3, −2]; b. x ∈ −3, 9+2 5
; c. x ∈ (−∞, −3); d. x ∈ 5, 9+2 5
;
h √ i
e. x ∈ (−∞, −3] ∪ 3, 9+2 5 .

Rezolvarea corecta a grilei: 1.c; 2.d; 3.c; 4.b; 5.d; 6.e.

Indicatii pentru rezolvarea grilei:


1. Vom aduce radicalii la acelasi ordin. √ Deoarece
√ √ cmmmc(2,
√ 3, 6)√= 6
6 3 6 6
rezulta
√ √ ca ordinul comun este 6. Atunci 2 = 8, 3 = 9. Deci 6<
3
2 < 3,. Varianta corecta este c.
2. Vom arata ca numarul este √ irational.
√ √Presupunem prin √ reducere
√ √la
absurd ca ∃q ∈ Q astfel incat q = 5 + 6 + √7, de unde q −√ 5 = 6 + 7.
Ridicand la patrat relatia
√ va rezulta
√ ca q 2 − 2q 5 + 5 = 6 + 2 42 + 7. Izoland
radicalii, rezulta ca 2 42 + 2q 5 =√q 2 − 8, de unde ridicand la patrat ultima
relatie vom obtine 168 + 20q 2 + 8q 210 = (q 2 − 8)2 relatie care ne conduce
√ 2 2 2 √
la 210 = (q −8) −168−20q
8q
∈ Q i.e 210 ∈ Q fals. Varianta corecta este d.
√ √ √
3. Se calculeaza
√ √ aproximativ
√ radicalii: 5 ' 2, 23, 6 ' 2, 45 si 7'
2, 64, deci [ 5 + 6 + 7] = 7. Varianta corecta este c.
4. Avem ca x > 0 si x3 = 18 + 3x de unde rezulta ca x este solutia
pozitiva a ecuatiei x3 − 3x − 18 = 0. Se obtine x = 3. Varianta corecta este
b.

1
√ 5. Conditiile de√existenta pentru aceasta ecuatie sunt x − 1 ≥ 0, x +
2 x − 1 ≥ 0, x − 2 x − 1 ≥ 0. Rezolvandu-le,
√ √ x ≥ 1. Se observa
obtinem
ca ecuatia initiala
√ este echivalenta cu | x − 1 + 1| + | x − 1 − 1| = 2. Daca
notam t = x − 1, ecuatia devine |t + 1| + |t − 1| = 2. Rezolvam aceasta
ecuatie pe intervale.
a) Daca t ∈ (−∞, −1] ecuatia devine −t − 1 + 1 − t = 2 ⇔ t = −1;
b) Daca t ∈ (−1, 1) ecuatia devine t + 1 + 1 − t = 2 ⇔ t ∈ (−1, 1);
c) Daca t ∈ [1, ∞) ecuatia devine
√ t + 1 + t − 1√= 2 ⇔ t = 1;
De aici t ∈ [−1, 1]. Insa t = x − 1 de unde x − 1 ∈ [0, 1], x ∈ [1, 2].
Deci solutia este [1, 2]. Varianta corecta este d.
6. Conditia de existenta pentru aceasta inecuatie este |x| − 3 ≥ 0 ⇔
x ∈ (−∞, −3]
p ∪ [3, ∞). Evident orice x ∈ (−∞, −3] ∪ [3, 4] verifica inecuatia
pentru ca |x| − 3 ≥ 0 si x − 4 ≤ 0. Fie, acum, x > 4. Ridicand relatia la
patrat rezulta |x| − 3 ≥ x2 − 8x + 16. Cum x > 4 rezulta |x| = x, de unde
inecuatia initiala este
h √echivalenta
√ i
cu x2 − 9x + 19 ≤ 0. Solutia
 acestei
√ i
ultima
9− 5 9+ 5 9+ 5
inecuatii este x ∈ 2
, 2 si cum x > 4 rezulta ca x ∈ 4, 2 . Solutia
h √ i
inecuatiei initiale este x ∈ (−∞, −3] ∪ 3, 9+2 5 . Deci avem o infinitate de
solutii. Varianta corecta fiind e.