Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte Algebra 3

Functia de gradul al doilea

1. Numarul solutiilor reale ale ecuatiei x(x + 1)(x + 2)(x + 3) = 24 este:


a. 0; b. 3; c. 1; d. 2; e. 4.
√ 2. Fie x 1 si x2 radacinile ecuatiei x2 − 5x + 2 = 0. Valoarea expresiei

x1 − x2 este:
p √ p √ p √ p √
a. 5 + 2 2; b. 5 − 2 2; c. 5 − 2; d. 5 + 2; e. 0.
2
3. Ecuatia
 1 mx + 6(m + 1)x + 9(m + 5) = 0 are solutii reale daca: 
a. m ∈ 3 , ∞ ; b. m ∈ 3 , ∞ ; c. m ∈ −∞, 3 ; d. m ∈ −∞, 31 ; e.
1 1


m ∈ (−5, 5].
4. Daca ecuatiile x2 − mx + m − 1 = 0 si x2 − (m − 2)x − 4 = 0 au o
radacina comuna, atunci:
a. m = 1; b. m = 2; c. m = 5; d. m = −3; e. m ∈ {−1, 5}.
5. Varfurile parabolelor asociate familiei de functii

fa : R → R, fa (x) = (a + 1)x2 − 2(a + 2)x + 3

sunt situate sub axa Ox daca:


a. a ∈ (−∞, −1); b. a ∈ (−1, ∞); c. a ∈ (−∞, −1]; d. a ∈ [−1, −∞); e.
a ∈ (−3, 7).
6. Fie
−x2 − 2x − 3
f : R\{−1} → R, f (x) = 2 .
x + 2x + 1
Atunci Imf este:
1. −∞, − 21 ; b. (−1, ∞); c. (−∞, −1); d. 12 , ∞ ; e. − 12 , ∞ .
  

Rezolvarea corecta a grilei: 1.d; 2.b; 3.d; 4.e; 5.b; 6.c.

Indicatii pentru rezolvarea grilei:


1. Ecuatia initiala este echivalenta cu (x2 + 3x)(x2 + 3x + 2) = 24. Notand
cu t = x2 + 3x ecuatia devine t(t + 2) = 24 si are solutiile t = −6 si t = 4.
Daca x2 + 3x = −6, ecuatia rezultata nu are solutii reale. Daca x2 + 3x = 4,
ecuatia rezultata are doua solutii reale. Varianta corecta este d.
2. Folosind relatiile lui Viete avem:

x1 + x2 = 5
.
x1 x2 = 2

1
De aici obtinem:
√ √ √ √ 2
q
| x1 − x2 | = ( x1 − x2 )
√ √
q q
= x1 + x2 − 2 x1 x2 = 5 − 2 2.

Varianta corecta este b.


3. Daca m = 0 atunci 6x + 45 = 0 de unde x = − 45 6
si deci ecuatia
are radacini reale. Presupunem acum m 6= 0. In acest caz ecuatia are solutii
reale daca si numai daca ∆ ≥ 0. De aici [6(m + 1)]2 − 36m(m + 5) ≥ 0 ⇔
36(m2 + 2m + 1 − m2 − 5m) ≥ 0 ⇔ −3m + 1 ≥ 0 ⇔ m ≤ 31 . Varianta corecta
este d.
4. Fie α radacina comuna a celor doua ecuatii. Rezulta α2 −mα+m−1 =
0 si α2 − (m − 2)α − 4 = 0. Daca facem diferenta vom obtine α = m+3 2
.
2
Inlocuind in prima ecuatie obtinem m − 4m − 5 = 0 i.e m = 5 sau m = −1.
Varianta corecta este e.
5. Evident a + 1 6= 0. Varfurile parabolelor asociate familiei de functii
fa (x) au coordonatele

a + 2 a2 + a + 1
 
Vfa ,− .
a+1 a+1
2
Acestea sunt situate sub axa Ox daca si numai daca − a a+1
+a+1
< 0 ⇔ a+1 >
0 ⇔ a > −1. Varianta corecta este b.
2 −2x−3
6. Fie y = −x x2 +2x+1
⇔ x2 (y + 1) + x(2y + 2) + (y + 3) = 0. Daca
y = −1 atunci 2 = 0, contradictie, de unde y 6= 1. Existenta unui x ∈ R este
echivalenta cu ∆ ≥ 0 ⇔ (2y + 2)2 − 4(y + 1)(y + 3) ≥ 0 ⇔ y ∈ (−∞, −1].
Cum y 6= 1 obtinem y ∈ (−∞, −1) . Varianta corecta este c.