Sunteți pe pagina 1din 4

Seminar 8

Serii Taylor

Probleme rezolvate
Problema 8.1. Să se dezvolte ı̂n serie Taylor următoarele funcţii ı̂n jurul punctelor
indicate, stabilind şi mulţimea de valabilitate pentru dezvoltările obţinute

1 3x
a) f (x) = , x0 = 1 b) f (x) = , x0 = 0
2x + 3 x2 + 5x + 6
x2 1
c) f (x) = , x0 = 0 d) f (x) = √ , x0 = 0
(1 + x2 )5 4 − x2
2−x x
e) f (x) = ln , x0 = 0 f ) f (x) = sh2 , x0 = 0
3+x 2
g) f (x) = sin 2x · cos 3x, x0 = 0 h) f (x) = arctg x, x0 = 0
i) f (x) = (arcsin x)2 , x0 = 0

Soluţie 8.1. a) Facem schimbarea de variabilă u = x − x0 = x − 1 pentru a obţine o


dezvoltare ı̂n jurul lui 0. Folosind seria geometrică avem

1 1 1 1 1 1 1
= = = · 2u = ·
5 1 − − 2u

2x + 3 2(u + 1) + 3 2u + 5 5 1+ 5 5
∞ n ∞ n ∞
1X 2u 1X 2 n
X (−2)n
= − = − u = n+1
(x − 1)n .
5 n=0 5 5 n=0 5 n=0
5

Din condiţia − 2u < 1, rezultă |u| < 5 , care este echivalent cu x ∈ − 3 , 7 , care este

5 2 2 2
mulţimea de valabilitate a seriei.
b) Despărţim ı̂n fracţii simple

3x 3x A B
f (x) = = = + ,
x2 + 5x + 6 (x + 2)(x + 3) x+2 x+3

cu A = −6 şi B = 9. Folosim din nou seria geometrică1 X
= xn = 1 + x + x2 + x3 + · · · , |x| < 1
1 − x n=0

1
2 SEMINAR 8. SERII TAYLOR

şi obţinem
∞ ∞ 
−6 9 −3 3 X x n X x n
f (x) = + = x + x = −3 − +3 −
x+2 x+3 1+ 2 1+ 3 n=0
2 n=0
3
∞ 
3(−1)n+1 (−1)n n
X 
= + n−1 x
n=0
2n 3

Din condiţiile − x2 şi − x3 obţinem x ∈ (−2, 2), mulţimea de valabilitate a seriei.
c) Folosim seria binomială
∞  
α
X α n α α(α − 1) · · · (α − n + 1)
(1 + x) = x , |x| < 1, unde = .
n=0
n n n!

Avem
1 + x2 − 1 1 1
f (x) = 2 5
= 2 4
− = (1 + x2 )−4 − (1 + x2 )−5
(1 + x ) (1 + x ) (1 + x2 )5
∞  ∞  ∞  
X −4 2n X −5 2n X −4 −5
= x − x = − x2n
n=0
n n=0
n n=0
n n

Pentru că
(−1)n 4 · 5 · · · (n + 3) (−1)n (n + 1)(n + 2)(n + 3)
 
−4 (−4)(−5) · · · (−4 − n + 1)
= = =
n n! n! 6

şi
(−1)n (n + 1)(n + 2)(n + 3)(n + 4)
 
−5 (−5)(−6) · · · (−5 − n + 1)
= =
n n! 24
obţinem dezvoltarea

X (−1)n (n + 1)(n + 2)(n + 3)
f (x) = (4 − (n + 4)) x2n
n=0
24

X (−1)n+1 n(n + 1)(n + 2)(n + 3)
= x2n .
n=0
24

Din condiţia |x2 | = |x|2 < 1 rezultă |x| < 1, adică x ∈ (−1, 1).
d) Folosim seria binomială
− 21
 2 − 12
x2
 
2 − 21 − 12 1 x
f (x) = (4 − x ) = 4 = 1−1+ −
2 4 4
∞ 1 n X ∞ n
− 12 · − 23 · · · − 12 − n + 1
 
X −2 x2 x2
= − = −
n=0
n 4 n=0
n! 4

X 1 · 3 · · · (2n − 1)
=1+ x2n .
n=1
8n n!

2
Dezvoltarea este valabilă pentru − x4 < 1, adică x ∈ (−2, 2).
3

e) Folosim dezvoltarea ı̂n serie a funcţiei logaritmX xn x2 x3
ln(1 + x) = (−1)n−1 =x− + − ··· , |x| < 1
n=1
n 2 3

şi obţinem
 x x
f (x) = ln(2 − x) − ln(3 + x) = ln 2 + ln 1 − − ln 3 − ln 1 +
2 3
∞ ∞ ∞
xn n
(−1)n−1 xn
 
n−1 x 2 X 1
X X
= ln 2 − nn
− ln 3 − (−1) nn
= ln − n
+ n
.
n=1
2 n=1
3 3 n=1
2 3 n
x x
Din condiţiile − 2 şi 3 rezultă x ∈ (−2, 2).
f) Funcţia sinus hiperbolic este definită prin
ex − e−x
sh x = .
2
Folosind dezvoltarea ı̂n serie a funcţiei exponenţiale

X xn x2 x3
ex = =1+x+ + + ··· ,
n=0
n! 2 3!

va rezulta
∞ ∞
1 1 1 1 1 X xn 1 X (−1)n xn
f (x) = − + ex + e−x = − + +
2 4 4 2 4 n=0 n! 4 n=0 n!
∞ ∞
1 X xn 1 X x2p
= [1 + (−1)n ] = .
4 n=1 n! 2 p=1 (2p)!

g) Folosind dezvoltarea ı̂n serie a funcţiei sinus:X x2n+1 x3 x5
sin x = (−1)n =x− + − ··· ,
n=0
(2n + 1)! 6 5!

obţinem

1 1X 52n+1 − 1 2n+1
f (x) = (sin 5x − sin x) = (−1)n x .
2 2 n=0 (2n + 1)!
h) Derivata funcţiei se poate dezvolta ı̂n serie ı̂n felul următor:

0 1 X
f (x) = 2
= (−1)n x2n .
1+x n=0

Va rezulta prin integrare căX x2n+1
f (x) = (−1)n + C.
n=0
2n + 1

Pentru x = 0 avem f (0) = C. Dar f (0) = arctg 0 = 0. Obţinem C = 0 şiX x2n+1
arctg x = (−1)n .
n=0
2n + 1
4 SEMINAR 8. SERII TAYLOR

i) Folosim formula lui Taylor şi avemX f (n) (0)
f (x) = xn .
n=0
n!

Ne rămâne să calculăm f (n) (0).


Derivata de ordinul ı̂ntâi este
1
f 0 (x) = 2 arcsin x · √ .
1 − x2

Obţinem 1 − x2 · f 0 (x) = 2 arcsin x şi derivând ı̂ncă o dată:
−x √ 2
√ · f 0 (x) + 1 − x2 f 00 (x) = √
1−x 2 1 − x2

va rezulta −xf 0 (x) + (1 − x2 )f 00 (x) = 2. Derivând de n ori, cu ajutorul formulei lui


Leibniz se obţine

−xf (n+1) (x) − C1n f (n) (x) + (1 − x2 )f (n+2) (x) + C1n · (−2x)f (n+1) (x) − C2n · 2f (n) (x) = 0.

Pentru x = 0 rezultă relaţia de recurenţă: f (n+2) (0) = n2 f (n) (0).


Pentru că f 0 (0) = 0 rezultă f (2p+1) (0) = 0. Pentru că f 00 (0) = 2, dând succesiv lui n
valorile 2, 4, . . . , 2p−2 şi ı̂nmulţind egalităţile obţinute rezultă f (2p) (0) = 2·4p−1 ·[(p−1)!]2 .
Seria Taylor a lui f este:

X 2 · 4n−1 · [(n − 1)!]2
f (x) = x2n , x ∈ (−1, 1).
n=1
(2n)!

Probleme propuse
8.2. Să se dezvolte ı̂n serie Taylor următoarele funcţii ı̂n jurul punctelor indicate, pre-
cizând şi mulţimea de valabilitate pentru dezvoltarea obţinută

1 √
a) f (x) = , x0 = −1 e) f (x) = 1 + x, x0 = 1
3x − 2
1 1 1+x
b) f (x) = , x0 = 0 f ) f (x) = ln , x0 = 0
(x − 1)(3x + 1) 2 1−x

c) f (x) = cos2 x, x0 = 0 g) f (x) = ln(x + 1 + x2 ), x0 = 0

2
d) f (x) = e−x , x0 = 0 h) f (x) = x arcsin x, x0 = 0.

S-ar putea să vă placă și