Sunteți pe pagina 1din 5

Test - pregătire BAC

SUBIECTUL AL III-LEA
ROLUL DERIVATEI I
2
1. Să se determine intervalele de monotonie pentru funcţia f : R→ R , f ( x )=x −4 x +3 .

2. Studiaţi monotonia funcţiei f : ( 0 , ∞ ) → R , f ( x )=x 2−2 ln x .

3. Aflaţi punctele de extrem pentru funcţia f : R→ R , f ( x )=( 2 x 2−3 x )⋅e x .

ROLUL DERIVATEI a II-a


Studiaţi convexitatea şi aflaţi eventualele puncte de inflexiune ale funcţiei:

3 2
1. f : R→ R , f ( x )=2 x −3 x ;

2. f : R→ R , f ( x )=( x 2 −3 x+2 )⋅e x ;

3. Se consideră funcţia f : ( 0 ;+∞ ) →R , f ( x )=x ln x .


f ( x ) −f ( e )
lim .
a) Să se calculeze x →e x−e

1
x> 0 , f ( x )≥−
b) Să se arate că ( ∀ ) e .

c) Să se arate că f ( x ) este convexă pe ( 0;+∞ ) .

Sinteze

1
2

3
INTEGRALE INTEGRARE PRIN PĂRŢI
1. Să se calculeze: 1. Să se calculeze:
1 1

2. ∫0 ( x 3+6 x 2−x+2 ) dx ; 2. ∫0 xe x dx
e
2 1 1
3.
∫1 ( +
x x2 )
dx
;
3. ∫1 x ln xdx ;

1 3
∫0 (√ x+ √ x ) dx 4. ∫ ln2 xdx .
4. ;
SCHIMBARE DE VARIABILĂ

Să se calculeze:

2 x 1 x x2
∫0 x 2+1 dx ∫0 4
x +1
dx ∫ x 6+1 dx
1. 2. 3. 4.

e 1
∫1 x ( 1+ln x ) dx
Sinteze

4
5