Sunteți pe pagina 1din 5

Recapitulare clasa a 9-a + Subiecte I

1. Să se determine funcția de gradul al doilea pentru care f (1 )=3 , f (2 )=5 ,


f (3 )=11 .
2. Să se determine funcția de gradul al doilea al cărei grafic conține punctele
A (1,0) , B (2,0) , C(3,2) .
2
3. Se consideră funcția f : [ −2,1 ] →R , f ( x ) =x . Să se determine mulțimea
valorilor funcției f .
2
4. Se consideră funcția f : R→ R , f ( x )=x −4 x +5 . Calculați
f ( 1 ) + f ( 2 ) + f (3)+. . .+ f ( 9 ) .
2
5. Se consideră funcția f : R→ R , f ( x )=mx +4 x−3 . Să se determine
m∈ R¿ pentru care f (1 )=4 .
6. Să se determine vârful parabolei asociate funcției
2
f : R→ R , f ( x )=x + 4 x+ 6 .
2
7. Să se determine valoarea maximă a funcției f : R→ R , f ( x )=−3 x −4 x +5 .
8. Să se determine m ,n∈ R pentru care graficul funcției
2
f : R→ R , f ( x )=x +mx +n are vârful V (3,5 ) .
2
9. Să se determine valoarea minimă a funcției f : R→ R , f ( x )=2 x −4 x+ 3 .
2
10. Să se determine imaginea funcției f : R→ R , f ( x )=x −6 x+5 .
2 2
11. Să se rezolve in R ecuațiile: a) x −9=0 b) 6 x −13 x +6=0
2 2
12. Să se rezolve in R inecuațiile: a) x −5 x +6≤0 b) x −4 x +6<0 .
13. Să se rezolve ecuațiile:( x+1 )2=25 ; (2 x−1 )2 =49 ; (1+ x )2=36
1 1
+ ≤0
14. Să se rezolve inecuația x +1 x−1 .
2
15. Să se determine m∈ R pentru care x −mx+3>0 , ∀ x ∈ R .
x 2 −3 x+ 2
2
≥0
16. Să se rezolve inecuația x −7 x+ 12 .
2
17. Să se determine suma soluțiilor întregi ale inecuației x −4 x−5≤0 .
2
18. Să se determine suma soluțiilor naturale ale inecuatiei x −2 x−3≤0 .
19. Pentru a1 =2 si 3
a =5 aflati r si S 20 .
20. Pentru r=2
a7 =13 aflati a1 si S 15 .
si
21. Daca a1 + a2 =8 si
a3 +a5 =18 aflati a1 , r si S 20 .
22. Daca
S 10=155 si S 30=1365 aflati a1 , r si S 20 .
a −a =6 si a 4 −a3 =3 aflati a1 , r si S 15 .
23. Daca 3 1
24. Daca r=3 si S 14=217
S
aflati a2 si 10 .
2
25. Daca S n =5 n +6 n aflati a1 si r .
26. Daca
a2 −a 6 +a 4 =−7 si a8 −a7 =2 a4 sa se afle a1 , r si S 12 .
1
a S n = S 2n
aflati a1 si r .
27. Daca 5
=18 si 4
28. Care este al 100−lea termen al sirului 4,7,10,... ?
2
29. Fie functia f : R→ R , f ( x )=x −x +1 . Calculati (f ∘f )(3) .
2
30. Sa se calculeze cate numere naturale verifica relatia n −7 n+10≤0 .
2
31. Fie functia f : R→ R , f ( x )=x −x . Calculati f (1 )+f (2 )+.. .+f (8) .
32. Fie f : R→ R , f ( x )=3 x +2 . Calculați f (1 )+f (2 )+f (3 )+.. .+f (10) .
33. Fie f : R→ R , f (x )=2 x−5 . Să se rezolve ecuația
f 2 ( x )+5 f ( x )+4=0
34. Calculati aria unui triunghi echilateral cu perimetrul 24 cm.
2 ∘ 2 ∘
35. Calculati valoarea expresiei sin 10 + sin 80 .
36. Calculati raza cercului circumscris unui triunghi ABC cu AB =4 cm si

m ( A^ )=60 .
37. Sa se calculeze aria triunghiului echilateral cu latura 10 m.
38. Sa se calculeze aria unui triunghi ABC stiind ca AB=4 , AC=6 si

m ( A^ )=30 .
39. Sa se determine lungimea laturii BC a unui triunghi ABC stiind ca

AB=8, AC=4 si m ( A^ )=30 .
40. Să se calculeze aria unui dreptunghi ABCD cu AB=6 , AC=10 .
π 3
x∈(0 , ) sin x=
41. Știind că 2 și 5 să se calculeze cos x ,tgx , ctgx .
7π 2π
sin +cos
42. Să se calculeze 6 3 .
π 3
x ∈( , π ) sin x=
43. Știind că 2 și 5 să se calculeze cos x ,tgx , ctgx .
π 2
44. Fie
( )
x∈ ,π
2 pentru care
sin x=
3 . Calculați sin 2 x și cos2 x .
45. Să se calculeze sin 105∘+cos75∘ .
46. Calculați aria unui pătrat cu diagonala 8 √ 2 .
47. Se consideră triunghiul ABC de arie 8 având laturile AB=4 , BC=8 .Să
se calculeze măsura unghiului B.
1 1
+ ≤0
48. Sa se rezolve inecuatia x +1 x−1 .
49. Sa se determine x∈Z pentru care |2 x−3|≤7 .
2
50. Sa se determine suma solutiilor naturale ale inecuatiei x −2 x−3≤0 .
2
x −3 x+ 2
2
≥0
51. Sa se rezolve inecuatia x −7 x+ 12 .
2
52. Sa se determine m∈ R pentru care x −mx+3>0 , ∀ x ∈ R .
53. Să se determine mulțimea A= { x ∈Z||x−1|<3 } .
x+1
54. Să se determine suma elementelor mulțimii
{
A= x ∈ N|2≤
3
<5 } .
2
55. Să se determine suma soluțiilor întregi ale inecuației x −4 x−5≤0 .
56. Utilizând
( a+b )2=a2 +2 ab+ b2 ; ( a−b )2 =a 2−2 ab+ b2 ; ( a+b ) ( a−b )=a2 −b2 să se
2 2
calculeze E= ( x +3 ) + ( x−1 )( x +1 ) + ( x−2 ) .
5 16 11
; ;2,1;
57. Comparați numerele: 2 7 5 .
58. Transformați in fracție ordinară : 1, ( 3 ) ;0,2(3);12,(34); 0,13(24) .

59. Calculați media aritmetică și media geometrică a numerelor √ 7−4 √ 3 și


√ 7+4 √3 .
60. Arătați că √ 1+3+5+.. .+43 ∈ Q și √ 5 n+2∈ R ¿,∀ n ∈ N .
17
2 , 43 ;3 ,(5); ; √ 3; √2+ √ 3
61. Să se determine partea întreagă a numerelor: 6 .
5
62. Scrierea sub formă de fracție zecimală a numărului 11 este
0,a1 a 2 a3 ... . Să se
a +a
calculeze 7 10 .

63. Să se determine elementele mulțimilor A= { x ∈R||2 x−3|≤5 } ,


4 x−3
{
B= x ∈ R|−2≤
3
<3 } .
64. Calculați: ( √ 243+2 √75−5 √12 ) :3 √3 .
5 10

65. Calculați: √ 7−√ 2 √ 7+ √ 2 .
5 1 1 2
66. Calculați:
|1 , ( 3 )− |+
3 √(3

2 .)
67. Calculați: |√ 2−√ 1|+|√3−√2|+...+|√ 64−√ 63| .
1 2 3 100
68. Calculați:
[ ][ ][ ] [ ]
4
+ +
4 4
+. ..+
4 .
69.
SUBIECT I

2
1. Fie f : R→ R , f ( x )=x +2 x . Sa se rezolve inecuatia f (x )≤3 .
x x
2. Sa se rezolve ecuatia 4 −5⋅2 + 4=0 .
2 2010
3. Sa se calculeze C2012 −C 2012 .
4. Sa se determine numarul real x pentru care numerele x−3.x+1,2 x+1 sunt
termeni consecutive ai unei progresii aritmetice.
4
sin x=
5. Stiind ca 5 si x∈(0∘ ,90∘ ) calculati cos2 x.
6. Aflati aria unui triunghi echilateral cu perimetrul 27 √ 2.

SUBIECT I
2 x +1
1. Sa se rezolve ecuatia 2 =8 .
2
2. Fie functia f : R→ R , f ( x )=x + x−3 . Sa se determine punctele de pe
reprezentarea grafica pentru care abscisa este egala cu opusul ordonatei.
3. Daca
a=log 3 2 aratati ca log 3 54=3+a .
0 1 2 n
4. Aflati n ∈ N pentru care C n +C n +C n +. ..+C n =256 .
4
∘ ∘ cos x=−
5. Calculati sin 2 x x∈(90 ,180 )
stiind ca si 5 .
6. Calculati aria unui patrat cu diagonala 8 √ 2 .

SUBIECT I

1. Sa se calculeze suma 3+13+23+. . .+93 .


2. Se considera ecuatia
2
x −4 x +8=0. Aflati valoarea expresiei x 31 + x 32 .

3. Sa se rezolve ecuatia √ x+1=x+1 .


4. Sa se calculeze log 2 32−log 3 √ 27 .
5. Sa se calculeze distanta de la punctul de intersectie al dreptelor
d 1 : x+ y−2=0 , d 2 : x − y+ 4=0 la originea sistemului de coordonate xOy
.
6. Determinati lungimea medianei corespunzatoare ipotenuzei unui triunghi
dreptunghic cu catetele de lungimi 8 respectiv 8 √3 .

SUBIECT I

2
1. Se considera functia f : R→ R , f ( x )=4−x . Sa se calculeze
f (1 )+f (2 )+.. .+f (10 ).
2
2. Sa se rezolve ecuatia C n=28 .
3. Fie o progresie aritmetica pentru care
a2 =4 , a7 =19 . Sa se calculeze suma
primilor 20 de termeni.
2
4. Sa se calculeze suma patratelor radacinilor ecuatiei x +4 x+6=0 .
5. Se considera un triunghi cu varfurile A (1,1),B(5,3),C (2,6). Sa se determine
ecuatia medianei dusa din punctul A .
3 3
6. Sa se calculeze (1+i) −(1−i) .

S-ar putea să vă placă și